ค้นหาบทความ:

เข้าถึงธรรมชาติขั้นสุด เขตอนุรักษ์ทางทะเลหมู่เกาะมัลดีฟส์

UNESCO Biosphere Reserve : Baa Atoll

เขตอนุรักษ์ทางทะเล หมู่เกาะมัลดีฟส์

มัลดีฟส์มีเกาะมากมายเป็นร้อยเป็นพันเกาะ แต่ถ้าจะพูดถึงเกาะที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสมบูรณ์แบบที่สุด จนกลายเป็นเขตอนุรักษ์ทางทะเลแล้วล่ะก็ มัลดีฟส์เป็นเขตอนุรักษ์ทางทะเลประเทศแรกในโลก เราจะมาดูพื้นที่ต่อไปนี้ ว่าที่ตรงไหนคือเขตอนุรักษ์ทางทะเลมัลดีฟส์

ตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 เว็บไซต์โกลบอลโพสต์ รายงานว่า ประธานาธิบดี วาฮีด ของมัลดีฟส์ ประกาศให้หมู่เกาะมัลดีฟส์ทั้งหมดกลายเป็นเขตอนุรักษ์ทางทะเล ในปี2560 และสถานะเขตอนุรักษ์ทางทะเลของหมู่เกาะมัลดีฟส์ทั้ง 1,192 เกาะ มีแนวโน้มที่จะดึงดูดความสนใจจากนานาประเทศ ให้มาลงทุนในโครงการนำร่องเพื่อหากลวิธีใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์ธรรมชาติและความยั่งยืน

ขอบคุณภาพจาก unsplash

หมู่เกาะมัลดีฟส์กลายเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์ทางทะเลด้วยพื้นที่แนวปะการังประมาณ 5% ของโลกและปะการังกว่า 250 ชนิดที่ล้อมรอบไปด้วยปลานานาสายพันธุ์ มัลดีฟส์จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ Baa Atoll ซึ่งเป็นเขตสงวนชีวมณฑลยูเนสโก (UNESCO Biosphere Reserve)จึงเป็นที่เหมาะสำหรับการดำน้ำดูสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ทั้งสัตว์ทะเลและพืชในมัลดีฟส์

Baa Atoll เป็นหนึ่งในยี่สิบเขตการปกครองของมัลดีฟส์และประกอบด้วยอะทอลตามธรรมชาติสามแห่งซึ่งใหญ่ที่สุดคือยาว 42 กิโลเมตรและกว้าง 32 กิโลเมตร อะทอลตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนกลางของประเทศ อะทอลเป็นส่วนหนึ่งของอะทอลคู่ในพื้นที่ตอนกลางของหมู่เกาะ ประกอบไปด้วยทั้งหมด 76 เกาะ โดยแบ่งได้ดังนี้ 13 เกาะ เป็นเกาะท้องถิ่น 15 เกาะ เป็นรีสอร์ทท่องเที่ยว และส่วนที่เหลือของเกาะไม่มีใครอาศัยอยู่ อะทอลหนึ่งมีประชากรประมาณ 9,000 คน เกาะ Eydhafushi เป็นเมืองหลวงของเกาะที่มีประชากรประมาณ 2,500 คน นอกจาก Eydhafushi, Thulhaadhoo และ Dharavandhooเป็นเกาะเดียวที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 1,000 คน

เขตสงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve)

Baa Atoll ถือว่ามีความสำคัญระดับโลกในแง่ของความหลากหลายทางชีวภาพ เกาะปะการัง ฝูงปลาหลากหลายสายพันธุ์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 139,700 เฮคเตอร์เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นานาชนิด อะทอลตั้งอยู่ทางเหนือของช่องแคบ Kaashidhoo ซึ่งแยกจากทางเหนือของอะทอลส์จากตรงกลางจากข้อมูลของยูเนสโกเกี่ยวกับ Baa Atoll Biosphere อะทอลถูกจัดให้เป็นหนึ่งในแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในมหาสมุทรอินเดีย และทำหน้าที่สำหรับการขนส่งตัวอ่อนของแพลงก์ตอนและแนวปะการังจากมหาสมุทรอินเดียตะวันตกและตะวันออก อะทอลประกอบด้วยที่อยู่อาศัยหลายแห่งที่สนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพของอะทอลล์ ซึ่งรวมถึงแนวปะการังเกาะหญ้าทะเลและป่าชายเลน

  

ขอบคุณภาพจาก unsplash

แนวปะการังเป็นที่อยู่อาศัยที่สำคัญที่สุดในแง่ของพื้นที่เช่นเดียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ประการังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์แนวประการังที่หลากหลาย รวมถึงประการังหินและประการังอ่อนประมาณ 250 สายพันธุ์ และประการัง 1,200 ชนิด และประการังที่มีความเกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ปลา ประชากรเต่าทะเล กระเบนราหู ฉลามวาฬ และนกทะเล รวมถึงสายพันธุ์ที่ถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์ เช่น เต่าตนุ เต่ากระ ปลานโปเลียน หรือ ปลานกขุนทองหัวโหนก และฉลามพยาบาลสีน้ำตาลอ่อน เป็นต้น

9 พื้นที่แกนหลักที่ได้รับทุนสำรองในการคุ้มครองและมีระบบจัดการในเชิงพาณิชย์ ศิลปะวิทยาการ และการดูแลเป็นพิเศษเพื่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งพื้นที่แกนหลักได้มีการกำหนดพื้นที่อย่างชัดเจน โดยเป็นพื้นที่ที่มีระบบทางนิเวศวิทยาสูงในแง่ของความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทางบกและทางทะเล และมีคุณค่าทางธรรมชาติสูง อย่าง Baa Atoll ที่รัฐและชุมชนมีการใช้ทรัพยากรจากอะตอล ซึ่งพื้นที่แกนหลักได้รับการจัดสรรลำดับการอนุรักษ์อยู่ในระดับสูงสุด

 

ขอบคุณภาพจาก pixabay

มีการอนุญาตให้ทำกิจกรรมในบริเวณขอบเขตของพื้นที่แกนหลักอย่างจำกัด กิจกรรมเหล่านี้ต้องมีระบบการจัดการที่เข้มงวดควบคู่กับหลักจรรยาบรรณจากผู้ใช้ทุกคน เช่น ห้ามจอดเรือใด ๆ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินในบริเวณแกนหลักขอบเขตของพื้นที่แกนหลัก ทั้งหมดครอบคลุม 200 เมตรจากขอบแนวปะการังและรวมถึงทรัพยากรทางทะเลและบก ทรัพยากรชีวภาพและไม่ใช่ชีวภาพ ที่อยู่ภายในขอบเขต

รอบพื้นที่แกนหลักคือเขตกันชนซึ่งได้รับการจัดการและตรวจสอบเช่นกัน มีการอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและไม่แตกหัก นอกจากนี้พื้นที่แกนหลักและเขตกันชนจะถูกล้อมรอบไปด้วยพื้นที่รอยต่อซึ่งครอบคลุมทั้ง Baa Atoll ส่วนกิจกรรมที่ช่วยรักษาทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนจะได้รับอนุญาตในพื้นที่รอยต่อ

ขอบคุณภาพจาก pexels

Hanifaru Bay

อ่าว Hanifaru ถือเป็นอัญมณีของของ Baa Atoll นี้เลยก็ว่าได้ เมื่อพูดถึงความหลากหลายทางชีวภาพของ Baa Atoll ซึ่งดึงดูดผู้เยี่ยมชมจำนวนมากในทุกๆปี อ่าวเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของอะตอล ที่ซึ่งจะได้เห็นการรวมตัวของกระเบนราหูที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยักษ์ใหญ่เหล่านี้มีอยู่ถึงหนึ่งร้อยตัวจะถูกพบเพียงประชาคมเดียว โดยจะว่ายผ่านน่านน้ำเพื่อหาอาหารเมื่อกระแสน้ำผลักดันแพลงก์ตอนมากมายเข้าสู่อ่าวนั่นเอง

 

ขอบคุณภาพจาก unsplash

Baa Atoll อยู่ในเขตท่องเที่ยวสำคัญของมัลดีฟส์และด้วยเหตุนี้จึงมีที่พักหลากหลายให้เลือกในอะตอล มีรีสอร์ท 15 แห่งในอะตอลตั้งแต่รีสอร์ทระดับหรูหรามากๆไปจนถึงรีสอร์ทที่ตัวเลือกที่ค่อนข้างแพง นอกจากรีสอร์ทแล้วยังมีเกสต์เฮาส์ที่จดทะเบียนแล้ว 30 แห่งบนเกาะชุมชนของอะตอล มีเกสต์เฮาส์ 12 แห่งที่ Dharavandhooและที่เหลือกระจายอยู่ทั่วเกาะอื่นๆ ของอะตอล รีสอร์ททุกแห่งมีศูนย์ดำน้ำที่ยอดเยี่ยมพร้อมด้วยครูสอนดำน้ำหลายภาษา ที่เกสต์เฮาส์ยังมีทริปดำน้ำและสนอร์เกิ้ลไปยังอ่าว Hanifaruและสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลอื่นๆ ในอะตอล

เที่ยวมัลดีฟส์แล้วก็อย่าลืมอนุรักษ์ท้องทะเลสวยๆ ให้อยู่คู่กับเรานานๆ นะคะ

อยากไปเที่ยวมัลดีฟส์ คลิกเลย


รวมเทคนิค ถ่ายภาพทะเลมัลดีฟส์ยังไงให้ปัง!

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Dinner ใต้ท้องทะเล 5 ห้องอาหารใต้น้ำ มัลดีฟส์

การได้ไปเที่ยวมัลดีฟส์ ที่พิเศษยิ่งกว่าเคย ก็คือการได้มีโอกาสไปดินเนอร์ใต้ท้องทะเล ท่ามกลางเหล่าสัตว์น้ำน้อยใหญ่แหวกว่ายไปรอบตัว กับอาหารรสเลิศ บรรยากาศดีๆ ที่ไม่เหมือนการดินเนอร์ครั้งไหนๆ แน่นอน และนี่คือ 5 ห้องอาหารใต้น้ำมัลดีฟส์ที่เราควรไปดินเนอร์กันสักครั้ง

เช็คอินรีสอร์ทมัลดีฟส์สุดหรู Anantara Kihavah Villas

ลองหลับตาและจินตนาการถึงท้องทะเลสีฟ้าใส ซึ่งโอบล้อมไปด้วยหาดทรายละเอียดสีขาว พร้อมกับรีสอร์ทที่พักเป็นแนวริมชายหาดที่รอให้คุณไปพักผ่อน ที่รีสอร์ทมัลดีฟส์สุดหรู Anantara Kihavah Villas

10 Water-based Activities in Maldives กิจกรรมทางน้ำที่มัลดีฟส์

อยู่มัลดีฟส์ทั้งที จะอยู่นิ่งได้ยังไง ก็ต้องหากิจกรรมทำกัน ไปถึงทะเลทั้งทีก็ต้องกิจกรรมทางน้ำ เชื่อว่าถึงแม้จะอยู่เกาะ แต่ก็ไม่ขาดความสนุก เพราะกิจกรรมมากมายรออยู่ และนี่คือ 10 กิจกรรมทางน้ำมัลดีฟส์ ที่เรานำมาแนะนำกัน

รีสอร์ทมัลดีฟส์สุดชิค SAii LAGOON Resort Maldives

หากใครกำลังมองหารีสอร์ทมัลดีฟส์ชิคๆ ที่ไม่ซ้ำแบบเดิมๆ แนะนำที่นี่ SAii Lagoon Maldives รีสอร์ทมัลดีฟส์สุดชิค ที่ขาแชะต้องกดไลค์รัวๆ เพราะว่ามีมุมเก๋ๆ เยอะมาก ท่ามกลางทะเลใสหาดทรายขาวแบบนี้ รับรองได้เที่ยวมัลดีฟส์แบบฟินๆ

รีวิวรีสอร์ทมัลดีฟส์ Dreamland Maldives ความสุขที่เหมือนอยู่บ้าน

รีวิวรีสอร์ทมัลดีฟส์ Dreamland Maldives ที่นี่จะทำให้ทุกท่านรู้สึกเหมือนอยู่บ้านดัง Concept ที่ว่า Dreamland Feel Like Home ความสุขท่ามกลางธรรมชาติ ที่จะทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ดัง Concept ที่ว่า Dreamland Feel Like Home

Kuramathi Maldives พักหรู บิน Seaplane จ่ายเบาๆ

หากกำลังมองหารีสอร์ทมัลดีฟส์ในมุมมองใหม่ ไม่จำเจกับที่เคยไปแบบเดิมๆ มองหามุมพักผ่อนที่สงบ สบาย ท่ามกลางธรรมชาติ เน้นความเรียบหรู สะอาด สบายตา เพื่อให้มีความสุขอยู่กับทะเลตรงหน้า แนะนำที่นี่เลย คุรามาธิ มัลดีฟส์ (Kuramathi Maldives)

รวมสูตรฉีดวัคซีน 13 ประเทศ ก่อนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ต้องดู ?

รวมสูตรฉีดวัคซีน 13 ประเทศ ก่อนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ต้องดู ?

เที่ยวมัลดีฟส์มุมใหม่ 5 รีสอร์ทน้องใหม่ใจกลางมัลดีฟส์

เบื่อมั้ย? กับรีสอร์ทมัลดีฟส์แบบเดิมๆ เห็นรีวิวมาก็เยอะ ไปเองมาก็แยะ อยากเที่ยวรีสอร์ทใหม่ๆ บ้าง มีที่ไหนน่าสนใจบ้างนะ ใครที่กำลังวางแผนจะไปเที่ยวมัลดีฟส์ และกำลังมองหาที่พักใหม่ๆ อยู่ล่ะก็ เราจะพาไปดูรีสอร์ทใหม่มัลดีฟส์ มีที่ไหนน่าไปพักบ้าง มาดูกัน

Kandolhu Maldives ดื่มด่ำทะเลมัลดีฟส์ สโลไลฟ์ขั้นสุด ระดับ 5 ดาว

ชวนไปสโลวไลฟ์แบบไม่มีอะไรมารบกวน กับบรรยากาศสวยๆ ของเกาะสวรรค์มัลดีฟส์ ที่มีทะเลใสๆ ล้อมรอบ พร้อมด้วยปะการังที่สมบูรณ์มองเห็นได้แม้เป็นน้ำตื้น กับรีสอร์ทเรียบหรูระดับ 5 ดาว ที่ คันโดลู มัลดีฟส์ (Kandolhu Maldives)

ไปเติมสีสันให้ชีวิต Hard Rock Hotel Maldives

Hard Rock Hotel Maldives เที่ยวมัลดีฟส์แบบร็อคๆ หลุดจากความจำเจเดิมๆ แต่ยังคงความหรูหราสะดวกสบาย ท่ามกลางทะเลมัลดีฟส์ ที่สำคัญยังมีนโยบาย Safe & Sound ที่จะพาเราไปเที่ยวมัลดีฟส์แบบปลอดภัย พักผ่อนได้อย่างสบายใจภายในเสียงเพลงแห่งมัลดีฟส์

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!