ค้นหาบทความ:

รู้จักกับ Greater Bay Area
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ กวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า

รู้จักกับ Greater Bay Area พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ กวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า

พื้นที่เศรษฐกิจใหม่มาแรง Greater Bay Area ที่ครอบคลุมพื้นที่หลักๆ คือ กวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า ประกอบด้วยเก้าเมืองและสองเขตปกครองพิเศษในภาคใต้ของจีน ได้แก่ ฮ่องกง, มาเก๊า, เซินเจิน, กวางโจว, จูไห่, ฝอซาน, เจียงเหมิน, ตงกวน, จงซาน, ฮุ่ยโจว และจ้าวชิง ซึ่งถูกมองว่าเป็นเขตเศรษฐกิจแบบบูรณาการโดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำระดับโลกภายในปี 2035

การพัฒนาพื้นที่ Greater Bay Area

เป็นไปตามการวางแผนเชิงกลยุทธที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิรูปและการเปิดประเทศ วัตถุประสงค์คือเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกวางตุ้ง ฮ่องกง และมาเก๊า ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากทั้งสามแห่ง อำนวยความสะดวกในการบูรณาการในเชิงลึกภายในภูมิภาค และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่มีการประสานงานกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เหมาะสำหรับการอยู่อาศัย ทำงาน และเดินทาง

ฮ่องกง เป็นเมืองที่เปิดกว้างและเป็นสากลที่สุดในบริเวณอ่าวมหานคร เป็นที่รู้จักจากสถานะทางการเงินระหว่างประเทศ การคมนาคมขนส่ง ศูนย์กลางการค้าและการบิน ตลอดจนบริการระดับมืออาชีพที่มีชื่อเสียง ด้วยข้อได้เปรียบสองประการของ "หนึ่งประเทศ สองระบบ" ฮ่องกงจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบริเวณอ่าวมหานคร ในด้านหนึ่ง ฮ่องกงจะอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทและหน้าที่ของ Greater Bay Area ในการเปิดประเทศ 

การประกาศใช้แผนพัฒนาโครงร่างสำหรับเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า ถือเป็นก้าวใหม่ในการพัฒนาพื้นที่อ่าวมหานคร ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลกลาง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงจะบูรณาการในเชิงรุกกับการพัฒนาประเทศโดยรวม จึงเป็นการขยายขอบเขตการพัฒนาของเราและสร้างแรงผลักดันใหม่ๆ สำหรับการเติบโตเพื่อนำโอกาสการพัฒนาใหม่ๆ มาสู่ภาคส่วนต่างๆ ของชุมชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่

รู้จักกับ Greater Bay Area พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ กวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า

เมืองหลัก

เพื่อสร้างเมืองหลักสี่แห่งของฮ่องกง มาเก๊า กวางโจว และเซินเจิ้นเพื่อเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภูมิภาค ให้ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและความสำเร็จต่อไป และเสริมสร้างผลกระทบที่แผ่กระจายในการเป็นผู้นำการพัฒนาภูมิภาคใกล้เคียง

 • ฮ่องกง
 • มาเก๊า
 • กวางโจว
 • เซินเจิ้น

เมืองโหนดสำคัญ

เพื่อสนับสนุน Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen และ Zhaoqing ในการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละเมืองอย่างเต็มที่ ปฏิรูปและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เสริมสร้างจุดแข็งแบบผสมผสานของเมือง และสร้างเมืองโหนดหลักที่มีลักษณะเฉพาะ ตำแหน่งเสริม และความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง เพื่อส่งเสริมการประสานงานในการพัฒนา เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกับเมืองหลัก ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองใกล้เคียงที่มีลักษณะเฉพาะ และร่วมกันยกระดับคุณภาพการพัฒนาของกลุ่มเมือง

 • จูไห่
 • ฝอซาน
 • ฮุ่ยโจว
 • ตงกวน
 • จงซาน
 • เจียงเหมิน
 • จ้าวชิง

กลยุทธและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ Greater Bay Area

ภารกิจ

 • ความพยายามครั้งใหม่ที่จะสร้างพื้นที่ใหม่ในการแสวงหาการเปิดกว้างในทุกด้าน
 • ก้าวต่อไปของแนวปฏิบัติ "หนึ่งประเทศ สองระบบ"

หลักการพื้นฐานหกประการ

 1. ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและนำโดยการปฏิรูป
 2. เพื่อประสานการพัฒนาและวางแผนแบบองค์รวม
 3. เพื่อติดตามการพัฒนาสีเขียวและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
 4. เพื่อเปิดกว้างและร่วมมือและบรรลุผลแบบ win-win
 5. เพื่อแบ่งปันประโยชน์ของการพัฒนาและปรับปรุงความเป็นอยู่ของผู้คน
 6. ยึดมั่นใน "หนึ่งประเทศ สองระบบ" และดำเนินการตามกฎหมาย

เจ็ดด้านของการพัฒนา

 1. การพัฒนาศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสากล
 2. เร่งการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน
 3. การสร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่แข่งขันได้ทั่วโลก
 4. เดินหน้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. พัฒนาวงกลมแห่งการอยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพเพื่อการอยู่อาศัย ทำงาน และท่องเที่ยว
 6. เสริมสร้างความร่วมมือและเข้าร่วมในโครงการ Belt and Road Initiative
 7. ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มความร่วมมือกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า

การเชื่อมต่อ

ฮ่องกงและแผ่นดินใหญ่เชื่อมต่อกันอย่างใกล้ชิด ด้วยเครือข่ายการขนส่งข้ามพรมแดนที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีและสิ่งอำนวยความสะดวกข้ามพรมแดน ทำให้มีการติดต่อระหว่างทั้งฮ่องกงและแผ่นดินใหญ่บ่อยครั้ง และปริมาณผู้โดยสารข้ามพรมแดนเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในปี 2019 มีผู้โดยสารเดินทางข้ามพรมแดนผ่านด่านทางบกมากกว่า 236 ล้านเที่ยว ซึ่งรวมถึง Lo Wu, Lok Ma Chau Spur Line, Hung Hom, ท่าเรืออ่าวเซินเจิ้น, Lok Ma Chau (Huanggang), Sha Tau Kok, Man Kam To, West Kowloon สถานีและสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า (HZMB) ท่าเรือฮ่องกง โดยมีการเดินทางของผู้โดยสารโดยเฉลี่ยมากกว่า 640,000 เที่ยวต่อวัน

Hong Kong Section of the XRL

Hong Kong Section of the XRL

 • เปิดทำการเมื่อ กันยายน 2018
 • เชื่อมต่อกับเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงแห่งชาติระยะทางกว่า 30,000 กม.
 • บริการรถไฟตรงไปยังจุดหมายปลายทาง 58 แผ่นดินใหญ่
 • เวลาเดินทางสั้นที่สุดสำหรับรถไฟที่ออกจากสถานี West Kowloon:
  • ประมาณ 14 นาทีถึง Futian
  • ประมาณ 18 นาทีถึงเซินเจิ้นเหนือ
  • ประมาณ 46 นาทีถึงกวางโจวใต้

HZMB

HZMB

 • เปิดทำการเมื่อ ตุลาคม 2018
 • ระยะทางจากท่าเรือฮ่องกงถึงจูไห่และมาเก๊า รวมระยะทาง 41.6 กม. รวมถนน Zhuhai Link ยาว 13.4 กม. รวมระยะทาง 55 กม. เป็นสะพานข้ามน้ำข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
 • ลดเวลาการเดินทางระหว่าง Kwai Tsing Container Terminals และ Zhuhai จากปัจจุบัน 3.5 ชั่วโมงหรือประมาณนั้นเหลือประมาณ 75 นาที
 • ลดเวลาการเดินทางระหว่างสนามบินนานาชาติฮ่องกงและจูไห่จากปัจจุบัน 4 ชั่วโมงหรือประมาณนั้นเหลือประมาณ 45 นาที
 • รวมด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลเข้ากับรัศมีการเดินทางสามชั่วโมงของฮ่องกง

LT/HYW BCP

LT/HYW BCP

 • เปิดทำการในเดือนสิงหาคม 2020
 • ดินแดนที่เจ็ดที่ข้ามพรมแดนฮ่องกงและเซินเจิ้น
 • พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกการเข้าถึงโดยตรงสำหรับทั้งผู้โดยสารและยานพาหนะ
 • ลดเวลาเดินทางเฉลี่ยระหว่าง Tai Po ของฮ่องกงและ Longgang ของเซินเจิ้นจากปัจจุบันประมาณ 53 นาทีเหลือประมาณ 31 นาที
 • ความสามารถในการจัดการรายวันอยู่ที่ประมาณ 17,850 เที่ยวและผู้โดยสาร 30,000 เที่ยว
 • ทางหลวง Heung Yuen Wai ถนนเชื่อมต่อที่เชื่อม BCP กับทางหลวง Fanling เปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2019

สะพานหนานซา (Nansha Bridge)

สะพานหนานซา (Nansha Bridge)

 • เปิดทำการเมื่อ เมษายน 2019
 • ยาว 13 กม. สะพานคานกล่องเหล็กที่กว้างที่สุดในโลก
 • ทางด่วนสายสำคัญข้ามแม่น้ำเพิร์ล
 • ลดระยะทางระหว่าง Dongguan และ Panyu District อย่างน้อย 10 km

สะพานเสินเจิ้น-จงซาน (Shenzhen-Zhongshan Bridge)

สะพานเสินเจิ้น-จงซาน (Shenzhen-Zhongshan Bridge)

 • เริ่มดำเนินการในปี 2024
 • ยาว 24 กม. ประกอบด้วยกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ สะพานข้ามทะเล อุโมงค์ใต้น้ำ เกาะเทียม และทางแยกใต้ดิน
 • เชื่อมต่อเซินเจิ้น จงซาน และเขตหนานซาของกวางโจว
 • สี่เลนในแต่ละทิศทางด้วยความเร็ว 100 กม./ชม
 • ทางด่วนสายเดียวที่เชื่อมต่อเซินเจิ้น ตงกวน และฮุ่ยโจว กับจูไห่ จงซาน และเจียงเหมิน
 • ลดเวลาการเดินทางระหว่างเซินเจิ้นและจงซานจากปัจจุบัน 2 ชั่วโมงเหลือ 20 นาที

จากการวางแผนการดำเนินการต่างๆ ของพื้นที่ Greater Bay Area จะทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งเศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญในอนาคต รวมไปถึงหากมีการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ พื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่สำคัญในการท่องเที่ยวของจีนแผ่นดินใหญ่ และ ฮ่องกง มาเก๊า อย่างแน่นอน

ที่มา: www.bayarea.gov.hk


Greater Bay Airlines กำหนดเริ่มบินสู่ฮ่องกง 23 กรกฎาคม 2565

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

รีวิวไปเที่ยวฮ่องกง 2023

วันนี้เราจะมาอัพเดตสถานที่ท่องเที่ยวฮ่องกงในปี 2023 มีอะไรใหม่ๆมาต้อนรับนักท่องเที่ยว สำหรับการเปิดประเทศอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โรงแรม แหล่งช้อปปิ้ง มิวเซียมแสดงงานศิลปะ และสถานที่ท่องเที่ยวที่หน้าสนใจอีกหลายที่เลยค่ะ

ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมา

หากใครที่คุ้นเคยกับการเที่ยวฮ่องกงมาบ้างแล้ว ก็จะเห็นว่าวัดดังในฮ่องกงมีอยู่มากมาย รวมถึงวัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมประทับอยู่ก็มีอยู่หลายวัดด้วยกัน ซึ่งเจ้าแม่กวนอิมในแต่ละแห่งก็จะให้พรแตกต่างกันไป และ วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮ่องฮำ มีชื่อเสียงในเรื่องการขอโชคลาภเงินทอง

ฮ่องกง เปิดเกาะ รับนักท่องเที่ยว เริ่ม 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป

ฮ่องกง พร้อมเปิดเกาะ รับนักท่องเที่ยว อีกครั้ง หลังปิดพรมแดน ยาวนานกว่า 2 ปี โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถเดินทางเข้า ฮ่องกง ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป

ปักหมุด 8 ที่เที่ยวใหม่ ฮ่องกง (HONGKONG)

แนะนำ 8 ที่เที่ยวใหม่ในฮ่องกง แบบอัพเดตปี2023 เอาใจทั้งสายกินกับร้านอาหารเด็ดๆ และสายคอนเทนต์กับมุมถ่ายรูปสวยๆ บอกเลยว่าแต่ละที่นั้นมีสตอรี่ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ เราได้รวบรวมรวบมาให้ทุกคนแล้ว

เที่ยวฮ่องกง2023 แชร์ทริคไหว้พระขอพร แก้ปีชงที่ วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) Che Kung Temple

ท่องเที่ยว ทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2023 ฮ่องกงก็เป็นอีกสถานที่ที่เหล่าสายมูเดินไปทำบุญกันที่ วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) Che Kung Temple เป็นอันดับต้นๆ เพราะใครได้ไปกราบไหว้ขอพรแล้วล่ะก็ กลับมาแล้วรวย เฮง ปังจนต้องกลับไปไหว้ซ้ำกันในทุกปีเลยยยย

Greater Bay Airlines กำหนดเริ่มบินสู่ฮ่องกง 23 กรกฎาคม 2565

ไม่นานเกินรอ สำหรับการเปิดตัวเที่ยวบินอย่างเป็นทางการของ สายการบิน Greater Bay Airlines โดยมีกำหนดเริ่มบินสู่ฮ่องกงเที่ยวบินแรกในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565

จับตามอง Greater Bay Airlines สายการบินน้องใหม่ของฮ่องกง ในยุคก้าวข้ามผ่านโควิด

Greater Bay Airlines สายการบินใหม่ของฮ่องกง ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานออกใบอนุญาตการขนส่งทางอากาศ (ATLA) ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีแผนจะบินเที่ยวบินแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง ในเดือนกรกฎาคมนี้

แนะนำ! สายการบินใหม่ สู่ฮ่องกง Greater Bay Airlines

นานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้เดินทางไปฮ่องกง นานจนมีสายการบินน้องใหม่กำเนิดใหม่ขึ้นมาแล้ว หากใครกำลังรอคอยอย่างใจจดใจจ่อกับการมีโอกาสได้เดินทางไปฮ่องกงอีกครั้ง เรามาทำความรู้จักกับสายการบินใหม่ สู่ฮ่องกง สายการบินนี้กันก่อนดีกว่า สายการบิน Greater Bay Airlines

ไหว้ขอพรออนไลน์ วิถีใหม่สายมูเตลู

โควิดยังไม่ซา อยากเที่ยวก็ลำบาก แม้แต่จะไปไหว้พระขอพรให้สบายใจก็ยังยาก สายมูเตลูอย่างเราต้องมีวิธี ขอพรออนไลน์กันไปเลย ไม่ต้องเสี่ยง ขอพรออนไลน์ดีอย่างไร มาดู 5 ข้อที่จะทำให้คุณตัดสินใจเลือกไหว้ขอพรออนไลน์กันแบบไม่ต้องคิดเยอะ

Asia’s 50 Best Restaurants 2022 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย

รายชื่อ 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 2022 (Asia’s 50 Best Restaurants 2022) โดย S.Pellegrino และ Acqua Panna เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการหประกาศผลโดย LIVE ผ่าน 3 เมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ มาเก๊า และโตเกียว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!