ค้นหาบทความ:

รู้จักกับ Greater Bay Area
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ กวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า

รู้จักกับ Greater Bay Area พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ กวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า

พื้นที่เศรษฐกิจใหม่มาแรง Greater Bay Area ที่ครอบคลุมพื้นที่หลักๆ คือ กวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า ประกอบด้วยเก้าเมืองและสองเขตปกครองพิเศษในภาคใต้ของจีน ได้แก่ ฮ่องกง, มาเก๊า, เซินเจิน, กวางโจว, จูไห่, ฝอซาน, เจียงเหมิน, ตงกวน, จงซาน, ฮุ่ยโจว และจ้าวชิง ซึ่งถูกมองว่าเป็นเขตเศรษฐกิจแบบบูรณาการโดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำระดับโลกภายในปี 2035

การพัฒนาพื้นที่ Greater Bay Area

เป็นไปตามการวางแผนเชิงกลยุทธที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิรูปและการเปิดประเทศ วัตถุประสงค์คือเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกวางตุ้ง ฮ่องกง และมาเก๊า ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากทั้งสามแห่ง อำนวยความสะดวกในการบูรณาการในเชิงลึกภายในภูมิภาค และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่มีการประสานงานกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เหมาะสำหรับการอยู่อาศัย ทำงาน และเดินทาง

ฮ่องกง เป็นเมืองที่เปิดกว้างและเป็นสากลที่สุดในบริเวณอ่าวมหานคร เป็นที่รู้จักจากสถานะทางการเงินระหว่างประเทศ การคมนาคมขนส่ง ศูนย์กลางการค้าและการบิน ตลอดจนบริการระดับมืออาชีพที่มีชื่อเสียง ด้วยข้อได้เปรียบสองประการของ "หนึ่งประเทศ สองระบบ" ฮ่องกงจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบริเวณอ่าวมหานคร ในด้านหนึ่ง ฮ่องกงจะอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทและหน้าที่ของ Greater Bay Area ในการเปิดประเทศ 

การประกาศใช้แผนพัฒนาโครงร่างสำหรับเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า ถือเป็นก้าวใหม่ในการพัฒนาพื้นที่อ่าวมหานคร ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลกลาง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงจะบูรณาการในเชิงรุกกับการพัฒนาประเทศโดยรวม จึงเป็นการขยายขอบเขตการพัฒนาของเราและสร้างแรงผลักดันใหม่ๆ สำหรับการเติบโตเพื่อนำโอกาสการพัฒนาใหม่ๆ มาสู่ภาคส่วนต่างๆ ของชุมชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่

รู้จักกับ Greater Bay Area พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ กวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า

เมืองหลัก

เพื่อสร้างเมืองหลักสี่แห่งของฮ่องกง มาเก๊า กวางโจว และเซินเจิ้นเพื่อเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภูมิภาค ให้ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและความสำเร็จต่อไป และเสริมสร้างผลกระทบที่แผ่กระจายในการเป็นผู้นำการพัฒนาภูมิภาคใกล้เคียง

 • ฮ่องกง
 • มาเก๊า
 • กวางโจว
 • เซินเจิ้น

เมืองโหนดสำคัญ

เพื่อสนับสนุน Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen และ Zhaoqing ในการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละเมืองอย่างเต็มที่ ปฏิรูปและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เสริมสร้างจุดแข็งแบบผสมผสานของเมือง และสร้างเมืองโหนดหลักที่มีลักษณะเฉพาะ ตำแหน่งเสริม และความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง เพื่อส่งเสริมการประสานงานในการพัฒนา เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกับเมืองหลัก ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองใกล้เคียงที่มีลักษณะเฉพาะ และร่วมกันยกระดับคุณภาพการพัฒนาของกลุ่มเมือง

 • จูไห่
 • ฝอซาน
 • ฮุ่ยโจว
 • ตงกวน
 • จงซาน
 • เจียงเหมิน
 • จ้าวชิง

กลยุทธและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ Greater Bay Area

ภารกิจ

 • ความพยายามครั้งใหม่ที่จะสร้างพื้นที่ใหม่ในการแสวงหาการเปิดกว้างในทุกด้าน
 • ก้าวต่อไปของแนวปฏิบัติ "หนึ่งประเทศ สองระบบ"

หลักการพื้นฐานหกประการ

 1. ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและนำโดยการปฏิรูป
 2. เพื่อประสานการพัฒนาและวางแผนแบบองค์รวม
 3. เพื่อติดตามการพัฒนาสีเขียวและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
 4. เพื่อเปิดกว้างและร่วมมือและบรรลุผลแบบ win-win
 5. เพื่อแบ่งปันประโยชน์ของการพัฒนาและปรับปรุงความเป็นอยู่ของผู้คน
 6. ยึดมั่นใน "หนึ่งประเทศ สองระบบ" และดำเนินการตามกฎหมาย

เจ็ดด้านของการพัฒนา

 1. การพัฒนาศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสากล
 2. เร่งการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน
 3. การสร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่แข่งขันได้ทั่วโลก
 4. เดินหน้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. พัฒนาวงกลมแห่งการอยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพเพื่อการอยู่อาศัย ทำงาน และท่องเที่ยว
 6. เสริมสร้างความร่วมมือและเข้าร่วมในโครงการ Belt and Road Initiative
 7. ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มความร่วมมือกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า

การเชื่อมต่อ

ฮ่องกงและแผ่นดินใหญ่เชื่อมต่อกันอย่างใกล้ชิด ด้วยเครือข่ายการขนส่งข้ามพรมแดนที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีและสิ่งอำนวยความสะดวกข้ามพรมแดน ทำให้มีการติดต่อระหว่างทั้งฮ่องกงและแผ่นดินใหญ่บ่อยครั้ง และปริมาณผู้โดยสารข้ามพรมแดนเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในปี 2019 มีผู้โดยสารเดินทางข้ามพรมแดนผ่านด่านทางบกมากกว่า 236 ล้านเที่ยว ซึ่งรวมถึง Lo Wu, Lok Ma Chau Spur Line, Hung Hom, ท่าเรืออ่าวเซินเจิ้น, Lok Ma Chau (Huanggang), Sha Tau Kok, Man Kam To, West Kowloon สถานีและสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า (HZMB) ท่าเรือฮ่องกง โดยมีการเดินทางของผู้โดยสารโดยเฉลี่ยมากกว่า 640,000 เที่ยวต่อวัน

Hong Kong Section of the XRL

Hong Kong Section of the XRL

 • เปิดทำการเมื่อ กันยายน 2018
 • เชื่อมต่อกับเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงแห่งชาติระยะทางกว่า 30,000 กม.
 • บริการรถไฟตรงไปยังจุดหมายปลายทาง 58 แผ่นดินใหญ่
 • เวลาเดินทางสั้นที่สุดสำหรับรถไฟที่ออกจากสถานี West Kowloon:
  • ประมาณ 14 นาทีถึง Futian
  • ประมาณ 18 นาทีถึงเซินเจิ้นเหนือ
  • ประมาณ 46 นาทีถึงกวางโจวใต้

HZMB

HZMB

 • เปิดทำการเมื่อ ตุลาคม 2018
 • ระยะทางจากท่าเรือฮ่องกงถึงจูไห่และมาเก๊า รวมระยะทาง 41.6 กม. รวมถนน Zhuhai Link ยาว 13.4 กม. รวมระยะทาง 55 กม. เป็นสะพานข้ามน้ำข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
 • ลดเวลาการเดินทางระหว่าง Kwai Tsing Container Terminals และ Zhuhai จากปัจจุบัน 3.5 ชั่วโมงหรือประมาณนั้นเหลือประมาณ 75 นาที
 • ลดเวลาการเดินทางระหว่างสนามบินนานาชาติฮ่องกงและจูไห่จากปัจจุบัน 4 ชั่วโมงหรือประมาณนั้นเหลือประมาณ 45 นาที
 • รวมด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลเข้ากับรัศมีการเดินทางสามชั่วโมงของฮ่องกง

LT/HYW BCP

LT/HYW BCP

 • เปิดทำการในเดือนสิงหาคม 2020
 • ดินแดนที่เจ็ดที่ข้ามพรมแดนฮ่องกงและเซินเจิ้น
 • พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกการเข้าถึงโดยตรงสำหรับทั้งผู้โดยสารและยานพาหนะ
 • ลดเวลาเดินทางเฉลี่ยระหว่าง Tai Po ของฮ่องกงและ Longgang ของเซินเจิ้นจากปัจจุบันประมาณ 53 นาทีเหลือประมาณ 31 นาที
 • ความสามารถในการจัดการรายวันอยู่ที่ประมาณ 17,850 เที่ยวและผู้โดยสาร 30,000 เที่ยว
 • ทางหลวง Heung Yuen Wai ถนนเชื่อมต่อที่เชื่อม BCP กับทางหลวง Fanling เปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2019

สะพานหนานซา (Nansha Bridge)

สะพานหนานซา (Nansha Bridge)

 • เปิดทำการเมื่อ เมษายน 2019
 • ยาว 13 กม. สะพานคานกล่องเหล็กที่กว้างที่สุดในโลก
 • ทางด่วนสายสำคัญข้ามแม่น้ำเพิร์ล
 • ลดระยะทางระหว่าง Dongguan และ Panyu District อย่างน้อย 10 km

สะพานเสินเจิ้น-จงซาน (Shenzhen-Zhongshan Bridge)

สะพานเสินเจิ้น-จงซาน (Shenzhen-Zhongshan Bridge)

 • เริ่มดำเนินการในปี 2024
 • ยาว 24 กม. ประกอบด้วยกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ สะพานข้ามทะเล อุโมงค์ใต้น้ำ เกาะเทียม และทางแยกใต้ดิน
 • เชื่อมต่อเซินเจิ้น จงซาน และเขตหนานซาของกวางโจว
 • สี่เลนในแต่ละทิศทางด้วยความเร็ว 100 กม./ชม
 • ทางด่วนสายเดียวที่เชื่อมต่อเซินเจิ้น ตงกวน และฮุ่ยโจว กับจูไห่ จงซาน และเจียงเหมิน
 • ลดเวลาการเดินทางระหว่างเซินเจิ้นและจงซานจากปัจจุบัน 2 ชั่วโมงเหลือ 20 นาที

จากการวางแผนการดำเนินการต่างๆ ของพื้นที่ Greater Bay Area จะทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งเศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญในอนาคต รวมไปถึงหากมีการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ พื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่สำคัญในการท่องเที่ยวของจีนแผ่นดินใหญ่ และ ฮ่องกง มาเก๊า อย่างแน่นอน

ที่มา: www.bayarea.gov.hk


Greater Bay Airlines กำหนดเริ่มบินสู่ฮ่องกง 23 กรกฎาคม 2565

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ไปฮ่องกง พาชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Hong Kong Science Museum)

วันนี้เราจะพาทุกคนมาสนุกกับ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Hong Kong Science Museum) กันค่ะ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆมากมาย เช่น โครงกระดูกไดโนเสาร์ , ฟอสซิล , ดวงดาว , อวกาศ , ศึกษาด้านชีวภาพ และอีกมากมายให้ทุกคนได้สนุกกัน โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็กๆ เลยล่ะค่ะ

มาเก๊ามีดี มากกว่าคาสิโน

มาเก๊า มีดีมากกว่าคาสิโนเพราะถ้าให้นึกถึงมาเก๊า แว๊บ!! แรกคงเป็นคาสิโนกันใช่มั้ย แต่ถ้าไม่เข้าคาสิโน แล้วจะไปเที่ยวไหนดี ??? วันนี้เราจะพาไปเที่ยวมาเก๊าในมุมต่างๆ ตามไปดูกันได้เลย

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland) ประกาศเปิดโซนใหม่ World of Frozen ปลายปีนี้

ข่าวดีสำหรับแฟนๆการ์ตูน Disney และผู้ที่ชื่นชอบการ์ตูน Frozen ทั่วโลก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland) ประกาศเปิดตัวส่วนต่อขยายที่ใหญ่ที่สุดของสวนสนุกและดินแดนธีม Frozen แห่งแรกของโลก กับโซน World of Frozen อลังการทั้งสถานที่ และได้ทำการขนตัวการ์ตูนสุดน่ารักจาก Frozen ทั้งหมดมาไว้ในที่แห่งนี้ โดยจะเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวใหม่สองแห่ง คือ Frozen Ever After และรถไฟเหาะตีลังกาธีม Frozen

พาเที่ยวฮ่องกง ชมวัดชีซ่าน (Tsz Shan Monastery) เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่อันดับ 2 ของโลก

วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศฮ่องกง เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เหล่าสายมูชอบไปเดินสายตามวัดดังต่างๆ สักการะเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่มากมายในฮ่องกง ทางเราก็เลยอยากนำเสนอวัดสุด Unseen นั่นก็คือ วัดชีซ่าน (Tsz Shan Monastery) นั่นเองค่ะ วัดชีซ่าน เป็นวัดที่มีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่มีความใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกเลยทีเดียวค่ะ ใครไปเที่ยวฮ่องกง แล้วอยากไปชมความยิ่งใหญ่ของ เจ้าแม่กวนอิม พลาดไม่ได้แล้วน้าาา

ทริปนี้อิ่มบุญ ขอพรไหว้พระ มาเก๊า

ทริปนี้อิ่มบุญ ขอพรไหว้พระ จัดเต็ม ที่มาเก๊า วันนี้เราจะพาไปไหว้พระขอพรกันสักหน่อย และไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่ แค่มาเก๊าเอง ไปจ้าา ตามไปขอพรกันให้ครบไปเลย

มรดกโลกมาเก๊า 30 MACAO WORLD HERITAGE

มาเก๊า เห็นเกาะเล็กๆ แบบนี้ มีมรดกโลกมาเก๊าที่น่าสนใจถึง 30 แห่งด้วยกัน บางแห่งเราอาจจะคุ้นตากันมาบ้าง แต่ยังมีอีกหลายแห่งที่น่าสนใจ แต่ละแห่งก็อยู่ห่างกันไม่มาก สามารถเดินเล่นวันเดียวได้สบายๆ

จองตั๋วเครื่องบิน 1 แถม 1 กรุงเทพ-ฮ่องกง ใครจองไม่ทันไม่ต้องท้อ !

บอกเลยว่ากระแสการจองตั๋วเครื่องบิน 1 แถม 1 กรุงเทพ-ฮ่องกง ช่วงนี้มาแรงมากค่ะ ซึ่งเมื่อสองวันที่ผ่านมาเราได้ลองเข้าไปจองมาและด้วยความฉลาดเป็นกรดของเรานั้นก็พบว่า ค่อนข้างยากไปนิดนึง เพราะมีหลายขั้นตอน ตั้งแต่กรอกข้อมูลนั่นนี่ แถมวันเดินทางที่เราอยากไปก็ตั๋วหมดอีก และในบางเว็บก็จัดโปรแค่วันเดียว ในใจคือกรีดร้องแล้วค่ะ

แนะนำเที่ยวฮ่องกงด้วยสายการบินใหม่ Greater Bay Airlines

เที่ยวฮ่องกงตอนนี้มีทางเลือกใหม่แล้ว กับสายการบินน้องใหม่ Greater Bay Airlines ใครที่เป็นนักเดินทางสายรอโปรตั๋วเครื่องบิน ชอบจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก น่าจะถูกใจมากๆเลยทีเดียว

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติมาเก๊า Macau Museum

มาเก๊า ถือว่าเป็นเมืองเล็กๆที่มี พิพิธภัณฑ์ ให้เข้าชมอยู่หลายที่พอสมควร เพื่อศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของ มาเก๊า ว่าการเป็นอยู่ในอดีตเป็นอย่างไร ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติมาเก๊า (Macau Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ภายในจัดแสดงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตวัฒนธรรมของเมืองมาเก๊าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ

ขอพร เสริมดวงให้เฮง วัดอาม่า มาเก๊า (A - Ma Temple , Macau)

วันนี้เราจะพาสายมูไปทำบุญต่างแดนกันค่ะที่ วัดอาม่า มาเก๊า (A - Ma Temple , Macau) เป็นหนึ่งในวัดสำคัญ ศักดิ์สิทธิ์ และเก่าแก่ที่สุดของ มาเก๊า เลยก็ว่าได้ค่ะ มีผู้คนนิยมไปกราบไหว้ขอพรเรื่องหน้าที่การงาน การเงิน และความเป็นสิริมงคลกันไม่เว้นแต่ละวัน จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของมาเก๊าที่ทุกคนไม่ควรพลาดนั่นเองค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!