ค้นหาบทความ:

Hue @Vietnam
เสน่ห์เมือง เว้ กรุงเก่าแห่งเวียดนาม

Hue @Vietnam เสน่ห์เมือง เว้ กรุงเก่าแห่งเวียดนาม

"เว้" เป็นกรุงเก่า และเคยเป็นเมืองหลวงแห่งเวียดนาม หากเปรียบเมืองเว้กับบ้านเราให้เห็นภาพชัดเจน ก็คงจะนึกถึง "อยุธยา" ที่เคยเป็นกรุงเก่าและเป็นมรดกโลกเช่นเดียวกัน ดังนั้น หากคุณอยากไปสัมผัสความงดงามที่เป็นร่องรอยแห่งความรุ่งเรืองในยุคอดีตของเวียดนาม หากคุณมีโอกาสไปทัวร์เวียดนาม อยากให้คุณลองไปที่เมืองเว้ เพื่อที่จะได้เข้าถึงความเป็นเวียดนามอีกมุมองหนึ่ง

เมืองเว้ เป็นเมืองหลวงเก่าแก่งราชวงเหงียน ช่วงปี พ.ศ.2345-2488 โดยตั้งอยู่ตอนกลางของเวียดนาม บริเวณเหนือแม่น้ำหอม ที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังมาก่อน และได้รับการคัดเลือกจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี พ.ศ.2536 ไปสัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองเว้ กันเลย

นครจักรพรรดิ
The Imperial City of Hue

นครจักรพรรดิ The Imperial City of Hue

นครจักรพรรดิ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า นครต้องห้าม (Imperial Enclosure / Forbidden Purple City) ที่ครั้งหนึ่ง เคยเป็นที่ตั้งของวังหลวง และสถานที่ราชการภายในของเมือง โดยแผนผังของนครจักรพรรดิแห่งนี้ ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมของจีน มีกำแพงเมือง 3 ชั้น

ภายในบริเวณนครจักรพรรดิ เมื่อเราย่างก้าวเข้าไป นอกจากจะเห็นความยิ่งใหญ่ของสถานที่แห่งนี้ จะพบกับ ปืนใหญ่ 9 เทพเจ้า โดยมีเทพเจ้า 5 องค์เป็นตัวแทนของธาตุทั้ง 5 คือ โลหะ น้ำ ไม้ ไฟ ดิน และอีก 4 เทพเจ้าเป็นตัวแทนแห่งฤดูกาลทั้ง 4 ฤดู

ถัดมาเป็นกำแพงเหลือง ซึ่งเป็นกำแพงชั้นกลางที่ล้อมรอบนครของจักรพรรดิ พระราชวัง วัด และสวนดอกไม้ ประตูทางเข้าที่ตกแต่งอย่างสวยงาม 4 ประตู ประตูที่สำคัญที่สุด คือ โหงะโมน หรือ ประตูเที่ยงวัน ที่สร้างขึ้นครั้งแรกด้วยหินแกรนิต

ผ่านลอดประตูชั้นที่สอง โดยข้ามสะพานน้ำทอง จะพบกับพระราชวังไทเฮา อันเป็นพระราชวังสำคัญที่สุด มีความสำคัญในการต้อนรับเชื้อพระวงศ์ระดับสูงและนักการทูตต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงต่างๆ นอกจากนี้ยังมีพระตำหนักอื่นๆ รวมถึงวัดสำคัญภายในบริเวณนี้ให้เราสามารถเดินชมได้ โดยส่วนในสุดของนครจักรพรรดิ คือ ตือกามแทงห์ หรือนครต้องห้ามของจักรพรรดิ ที่ถูกสงวนไว้เฉพาะจักรพรรดิและเชื้อพระวงศ์นั้น


วัดเจดีย์เทียนมู่
Thien Mu Pagoda

วัดเจดีย์เทียนมู่ Thien Mu Pagoda

อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองเว้ที่มาคู่กันกับพระราชวังก็คือ วัดเจดีย์เทียนมู่ เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองเว้ เป็นเจดีย์สูง 7 ชั้น ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม ที่นี่ยังมีตำนานเรื่องเล่าด้วย เรื่องเล่าว่า มีหญิงสูงอายุผู้หนึ่ง เชื่อว่าเป็นเทพธิดาสวมชุดสีแดงฟ้านั่งเช็ดแก้มอยู่บนภูเขาบริเวณที่ตั้งขององค์เจดีย์ในปัจจุบันได้กล่าวไว้ว่า วันหนึ่งจะมีผู้ยิ่งใหญ่มาสร้างเจดีย์ตรงบริเวณนี้และนำสันติสุขมาสู่เมือง เมื่อขุนนางเหวียนฮวางได้ยินเข้าจึงมาสร้างเจดีย์ขึ้น และตั้งชื่อว่า เจดีย์นางฟ้า หรือ Chua Thien Mu ปัจจุบันได้มีการบูรณะต่อเติมให้พื้นที่กว้างขวางและตกแต่งสวนให้ร่มรื่นสวยงาม

สะพานโบราณแทงตว่าน
Thanh Toan Bridge

สะพานโบราณแทงตว่าน Thanh Toan Bridge

สะพานโบราณแทงตว่าน (Thanh Toan Bridge) เป็นสะพานไม้เก่าแก่ ที่สร้างขึ้นมาแบบสะพานญี่ปุ่น ข้ามผ่านแม่น้ำสายเล็ก สะพานนี้ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเว้ประมาณ 7 กิโลเมตร นอกจากสะพานที่สวยงาม บริเวณใกล้กันนี้เรายังสามารถไปสัมผัสวิถีชีวิตคนพื้นเมืองในหมู่บ้าน Thuy Thanh village ยังมีพิพิธภัณฑ์ทางการเกษตร Farming Museum จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรกรรมในสมัยโบราณ เป็นการชมสะพานพร้อมชมวิถีชีวิตที่น่าสนใจพร้อมกันในทีเดียว

สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก
Tomb of Tu Duc

สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก Tomb of Tu Duc

สุสานของพระเจ้าตือดึ๊ก เป็นโอรสของพระเจ้าเถี่ยวตรีจักรพรรดิองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์เหวียน ที่ทรงครองราชย์นานถึง 36 ปี บริเวณสุสานจะมีอาคารไม่ใหญ่นัก แต่ทั้งตัวอาคารรวมถึงสถานที่มีความสวยงามมาก ซึ่งพระองค์ได้ทรงออกแบบเองเกือบทั้งสิ้น สุสานแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2407 ใช้เวลา 3 ปี จึงแล้วเสร็จ 

ภายในสุสานมีตำหนัก 2 แห่งภายใต้อาคารไม้เก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูเคียม สวยงามด้วยดอกบัวบานรายล้อมไปทั่ว ถัดมาที่ส่วนกลางมีศิลาจารึกขนาดใหญ่ที่กล่าวถึงพระเกียรติคุณและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ มีอาคารงขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นโรงละครสมัยที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่ ส่วนตัวสุสานอยู่ด้านในสุด มีทิวสนรายล้อม ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีใบเขียวตลอดปีแสดงถึงความเป็นอมตะ

สุสานจักรพรรดิมินห์มาง
Tomb of Minh Mang

สุสานจักรพรรดิมินห์มาง Tomb of Minh Mang

สุสานจักรพรรดิมินห์มาง (Tomb of Minh Mang) ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน An bang ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเว้ไปประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นพระโอรสลำดับที่ 4 ของ จักรพรรดิยาลอง และเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 2 ของราชวงศ์เหยียน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2383-2386 โดยภายในสุสานจักรพรรดิมินห์มาง จะพบกับลานรูปปั้นหินสลักของเหล่าทหาร ขุนนาง ช้าง ม้า และจะมีแท่นบูชาดวงพระวิญญาณ และมีตำหนักริมบึงน้ำที่ร่มรื่น ซึ่งเราสามารถมองเห็นหลุมฝังพระศพได้จากตรงนี้ ไม่สามารถเข้าไปถึงข้างในได้


สุสานของพระเจ้าไคดิงห์
Tomb of Khai Dinh

สุสานของพระเจ้าไคดิงห์ Tomb of Khai Dinh

สุสานของพระเจ้าไคดิงห์ (Tomb of Khai Dinh) เป็นสุสานที่ตั้งอยู่บนเนินเขา และยังเป็นเพียงสุสานเดียวของเวียดนามที่มีการผสมผสานศิลปะตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน ซึ่งได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ขณะที่ที่พระเจ้าไคดิงห์ยังทรงครองราชสมบัติอยู่แต่ยังสร้างไม่เสร็จ พระองค์สิ้นพระชนม์เสียก่อน พระเจ้าเบ๋าได่ ผู้ซึ่งเป็นพระราชโอรส จึงดำเนินการสร้างต่อใช้เวลามากถึง 11 ปีจึงแล้วเสร็จ

สุสานพระเจ้าไคดิงห์ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมโกธิคผสมกับสถาปัตยกรรมตะวันออก ภายนอกเป็นคอนกรีตสีเทาเข้ม ภายในตกแต่งด้วยกระเบื้องสี และจิตรกรรมฝาผนังรูปมังกรในม่านเมฆขนาดใหญ่ ตรงกลางมีรูปปั้นสำริดขนาดเท่าองค์จริงของพระเจ้าไคดิงห์ มีความวิจิตรตระการตา


อุโมงค์หวิงห์ม็อก
Vinh Moc Tunnel

อุโมงค์หวิงห์ม็อก Vinh Moc Tunnel

เข้าถึงประวัติศาสตร์ของเมืองเว้ ลองไปเที่ยวชม อุโมงค์หวิงห์ม็อก (Vinh Moc Tunnel) ที่นี่เคยเป็นที่หลบระเบิดในสมัยสงครามเวียดนาม ด้วยความยาวถึง 2,000 เมตร โดยไม่เพียงแต่สร้างแค่เป็นอุโมงค์เท่านั้น แต่ยังมีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นห้องคลอดของเด็กทารก ชั้นที่ 2 เป็นที่ประชุมในช่วงสงคราม และชั้นที่ 3 ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง จำลองเหตุการณ์ประวัติความเป็นมาสมัยสงครามเวียดนาม


พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติของเว้
Hue Museum of Royal Fine Arts

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติของเว้ Hue Museum of Royal Fine Arts

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติของเว้ (Hue Museum of Royal Fine Arts) ได้รวบรวมผลงานศิลปะในแขนงต่างๆ รวมถึงสิ่งของล้ำค่ามากมาย มีทั้งเครื่องชาม เครื่องเงิน ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องแต่งกายของจักรพรรดิเวียดนามในอดีต แต่ละชิ้นมีคำบรรยายประกอบชิ้นงานเป็นภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ

ล่องเรือแม่น้ำหอม
Cruising a Dragon Boat

ล่องเรือแม่น้ำหอม Cruising a Dragon Boat

แม่น้ำหอม (Perfume River) เป็นแม่น้ำสำคัญสายหลักของเมืองเว้ ต้องไม่พลาดโอกาส ล่องเรือมังกรหรือ Dragon Boat เป็นเรือที่มีเอกลักษณ์แห่งเมืองเว้ มีการตกแต่งที่สวยงาม ล่องไปตามแม่น้ำหอม ชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศสองฟากฝั่งแม่น้ำ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ควรต้องทำเมื่อมาเยือนเมืองเว้


ตลาดดองบา
Dong Ba Market

ตลาดดองบา Dong Ba Market

ปิดท้ายการเที่ยวเมืองเว้ หากใครอยากจะแวะซื้อของฝากของที่ระลึก หรืออยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวตลาดดูบ้าง แนะนำไปที่ ตลาดดองบา เป็นตลาดเก่าแก่ของเมืองเว้ และมีพื้นที่กว้างใหญ๋มาก มีหลายโซนให้เราเดินช้อปปิ้งได้ตามสิ่งที่สนใจ เช่น มุมของสด ผักผลไม้ อาหารทะเล หรือจะเป็น เสื้อผ้า แฟชั่นต่างๆ และของที่ระลึกที่สามารถซื้อไปเป็นของฝากก่อนกลับ

เที่ยวเวียดนามแบบส่วนตัว ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์


Little Europe at Banahills เมืองยุโรปน้อยๆ ที่บาน่าฮิลล์ เวียดนาม

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ไหว้พระที่เวียดนาม

วัดเทียนมู่ ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของริมแม่น้ำหอมของประเทศเวียดนาม ทางไปสุสานของพระเจ้ามิงห์หม่าง

พาทัวร์เวียดนามกับ 10 ที่เที่ยวซาปา เมืองในสายหมอก

แนะนำ 10 ที่เที่ยวซาปา ประเทศเวียดนาม ถือเป็นเมืองแห่งสายหมอก จนได้ฉายาว่า "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม" ไฮไลท์ของที่นี่คือ หมู่บ้านชาวเขา นาขั้นบันได สายหมอก ดอกไม้

รีวิวเที่ยวเวียดนาม ลัดฟ้าไปฮานอย ซาปา

เที่ยวเวียดนาม ชวนลัดฟ้าไปหาลุงโฮ ที่ฮานอย ซาปา สัมผัสความเป็นธรรมชาติที่ยังไม่เสริมเติมแต่ง แล้วคุณจะหลงรักซาปา

ลัดเลาะรอบเมืองโฮจิมินห์ เที่ยวเวียดนามใต้ ไข่มุกแห่งตะวันออกไกล

เที่ยวเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ เมืองเก่าแก่เมืองใหญ่ของเวียดนาม ชมสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส ล่องเรือชมบรรยากาศแม่น้ำไซ่ง่อน รำลึกประวัติศาสตร์ แล้วเที่ยวเพลินทั่วตัวเมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม

เที่ยวเวียดนามทั้งที่ต้องมีของฝาก! แนะนำ 10 ของฝากจากเวียดนาม ที่กำลังฮิตในตอนนี้

พาไปหาของฝากจากเวียดนามให้ได้ช้อปปิ้งติดไม้ติดมือกันไปก่อนกลับ แต่ต้องไม่ใช่ของฝากแบบเดิมๆ ก็เลยจะไปหาของฝากจากเวียดนามที่กินได้ อร่อยด้วย และกำลังฮิตในตอนนี้ ใครไม่หยิบกลับไปถือว่าพลาด!

ชวนหลงเสน่ห์...เวียดนามใต้ เมืองสถาปัตยกรรมและธรรมชาติอันน่าหลงใหล

ถ้าจะพูดถึงโฮจิมินห์ หรือเวียดนามใต้ หลายคนคงจะนึกถึงสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสอันงดงาม ที่สามารถหาชมได้โดยไม่ต้องไปไหนไกล แต่นอกจากสถาปัตยกรรมเหล่านี้แล้ว ยังมีธรรมชาติที่งดงามไม่แพ้กัน

เที่ยวดานัง..ครั้งหนึ่งต้องไป ไฮไลท์ที่เที่ยวดานัง 2024 ที่ต้องไปเช็คอิน

เวียดนามยังมีอีกหลากหลายมุมมองให้เดินทางไปค้นหา พาไปเที่ยวดานัง กับไฮไลท์ที่เที่ยวที่ต้องไปเช็คอินในปี 2024 นี้ มีที่ไหนบ้าง ตามไปเที่ยวดานังพร้อมๆ กันเลย!

ฮอยอัน ฉันรักเธอ เมืองมรดกโลกแห่งเวียดนาม

"ฮอยอัน ฉันรักเธอ" ประโยคนี้คงคุ้นหู แต่อาจจะยังไม่คุ้นตาถ้าหากเรายังไม่ได้ไปพบกับเมืองฮอยอันด้วยตัวเราเอง ฮอยอัน เป็นเมืองมรดกโลกแห่งเวียดนาม กับเสน่ห์ของอาคารบ้านเรือนสีเหลืองสดใส ที่รอให้เราไปพบเจอ..

เที่ยวเวียดนาม สัมผัสความงามจากเหนือจรดใต้

เที่ยวเวียดนาม ประเทศที่มีธรรมชาติสวยๆ เยอะมากจริงๆ และด้วยภูมิประเทศที่ทอดตัวยาวลงมาตั้งแต่เหนือจรดใต้ ทำให้มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ที่บางทีอาจจะนึกไม่ถึงเลยว่าทั้งหมดนี้อยู่ในประเทศเดียวกัน

เที่ยวฮานอย ชม 15 ที่เที่ยวฮานอย เมืองหลวงแห่งเวียดนาม

ชม 10 ที่เที่ยวฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม เจดีย์เตริ่นกว๊อก อ่าวฮาลอง ถ้ำสวรรค์ ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน สุสานโฮจิมินห์ เจดีย์เสาเดียว วิหารวรรณกรรม ฯลฯ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!