ค้นหาบทความ:

15 ที่เที่ยวหลวงพระบาง สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวลาว

15 ที่เที่ยวหลวงพระบาง สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวลาว

เยือนถิ่นหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวลาว กับ 15 ที่เที่ยวหลวงพระบางที่เราควรต้องไปสักครั้งในชีวิต

1 น้ำตกตาดกวางสี

เที่ยวหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี

น้ำตกกวางสี หรือ ตาดกวางซี ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง ที่สวยงามที่สุดของหลวงพระบางกันเลยก็ว่าได้ ผู้มาเที่ยวหลวงพระบางนอกจากจะได้ชื่นชมวัฒนธรรมของชาวหลวงพระบางแล้ว ต้องมาชมความงามของน้ำตกตาดกวางสีด้วย จะได้พบกับความร่มรื่นของต้นไม้โดยรอบ และน้ำตกหินปูนที่สูงถึง 70 เมตร ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม มีน้ำตลอดทั้งปี สามารถเดินตามสะพานเพื่อชมรอบๆ หรือจะเลาะข้างน้ำตกขึ้นไปชั้นบน และสามารถเล่นน้ำบริเวณลำธารได้ นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง และของใช้ต่างๆ ที่ทำจากไม้ไผ่ให้ได้จับจ่ายเป็นของฝากกันอีกด้วย

2 พระธาตุพูสี

เที่ยวหลวงพระบาง พระธาตุพูสี

พูสี หรือ ภูษี มีความหมายว่า ภูเขาของพระฤาษี เดิมชื่อว่า ภูสรวง ครั้นเมื่อมีฤาษีไปอาศัยอยู่ชาวบ้านจึงเรียกว่าภูฤาษี หรือภูษีมาจนถึงปัจจุบัน แต่ยังมีนักโบราณคดีบางคนเชื่อว่าภูษี อาจหมายถึง พูสีซึ่งเป็นศรีของเมืองหลวงพระบาง ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบางตลอดทางขึ้นบันใด ประดับด้วยดอกจำปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำประเทศลาว  เมื่อไปถึงด้านบนสามารถมองเห็นวิวด้านล่างชัดเจน จะพบกับองค์พระธาตุทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมปิดทองทั้งองค์ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูง 21 เมตร โดยเฉพาะเวลาที่แสงแดดที่สาดส่องกระทบกับองค์พระธาตุ ทำให้เห็นพระธาตุเป็นสีทองเรืองรองสวยงามมาก กล่าวกันว่า มาเที่ยวหลวงพระบางแล้วไม่ได้ไปสักการะพระธาตุพูสี ก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง

3 ตักบาตรข้าวเหนียว

เที่ยวหลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว
Cr. www.hugluangprabang.com

การตักบาตรข้าวเหนียว ถือเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ซึ่งผู้ที่มาเที่ยวหลวงพระบาง ต่างพากันตื่นแต่เช้าเพื่อร่วมกันตักบาตรข้าวเหนียวกันอย่างเนืองแน่น สำหรับคนลาวนั้นการตักบาตรเป็นวัฒนธรรมที่ต้องให้ความเคารพอย่างมาก เวลาใส่บาตรจะต้องนั่งคุกเข่า ผู้หญิงต้องนุ่งซิ่นและมีแพรเบี่ยงหรือผ้าสไบพาดไหล่ไว้เสมอสำหรับเป็นผ้ากราบพระ ส่วนผู้ชายต้องนุ่งกางเกงขายาวและมีผ้าพาดเช่นกัน จะมีพระสงฆ์เดินเรียงรายเป็นแถวยาวกว่าร้อยรูป เข้ามารับบิณฑบาตร เป็นภาพที่สวยงามน่าชมที่ต้องมาเที่ยวหลวงพระบางเพื่อสัมผัสดูสักครั้ง โดยการใส่บาตร จะใส่เฉพาะข้าวเหนียวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และเมื่อถึงเวลาฉัน ชาวบ้านจะยกสำรับกับข้าวไปถวายที่วัด เรียกว่าการถวายจังหัน สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวพุทธที่เรียบง่ายของชาวหลวงพระบางเป็นอย่างดี

4 หอพระบาง

หอพระบาง

หอพระบาง พิพิธภัณฑ์เมืองหลวงพระบาง ในอดีตเคยเป็นพระราชวังหลวงพระบางเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิต และยังเป็นสถานที่ประดิษฐาน พระบางพุทธลาวัลย์ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูงศอกเจ็ดนิ้ว หล่อด้วยสำริด พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง โดยเป็นพระพุทธรูปสำคัญในอาณาจักรล้านช้าง และในปีใหม่ของทุกๆ ปีจะอัญเชิญพระบางออกมาให้กราบไหว้บูชา เราจะเห็นได้ว่าที่หอพระบางแห่งนี้มีความผสมผสานของอาคารแบบยุโรป แต่มีหลังคาแบบทรงลาว ซึ่งหลังจากที่เจ้ามหาชีวิตไม่ได้ประทับที่นี่แล้วจึงปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง 

5 หมู่บ้านผ้าทอผานม

หมู่บ้านผ้าทอผานม

หมู่บ้านผ้าทอผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา ซึ่งในอดีตนั้นหมู่บ้านนี้ได้ทอผ้าถวายเจ้ามหาชีวิตและราชสำนัก และได้สืบทอดศิลปะการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์อันงดงามจากรุ่นสู่รุ่น เป็นหมู่บ้านผ้าทอมือที่มีชื่อเสียงและถูกยกให้เป็น "หมู่บ้านวัฒนธรรม" เราสามารถชมการสาธิตการทอผ้าที่หาดูได้ยาก ซึ่งไม่ได้มีแค่ผ้าซิ่นเท่านั้น ยังมีผ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้ารองจาน ผ้าคลุมเตียง ฯลฯ และยังเลือกซื้อผ้าทอมีอสวยๆ กลับไปเป็นของฝากได้


6 วัดป่าโพนเพา

วัดป่าโพนเพา

Cr. ttnotes.com

วัดป่าโพนเพา เป็นวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านผานมมากนัก จึงสามารถไปเที่ยวต่อกันได้เลย วัดเล็กๆ ที่มีเจดีย์รูปร่างสวยงามแปลกตา ตั้งอยู่บนเชิงเขา มองเห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองได้ชัดเจน และที่วัดป่าโพนเพาแห่งนี้มีความสำคัญคือ ในเดือนอ้ายหรือเดือนธันวาคมของทุกปีจะมีการจัดงานประเพณีบุญข้าวกำ หรือบุญเข้ากรรม เป็นการปวารณาตนของพระสงฆ์ว่าจะไม่ทำผิดอีก ส่วนชาวพุทธศาสนิกชนก็หาข้าวของมาตักบาตรถวายพระ ซึ่งถือว่าได้บุญมากกว่าการทำบุญโดยปกติทั่วไป

เที่ยวหลวงพระบาง


7 บ้านช่างไห

บ้านช่างไหCr. buddyjourneytourthailand.com

ถ้าอยากจะเข้าถึงความเป็นวิถีชาวลาวต้องมาที่ บ้านซ่างไห หรือ บ้านช่างไห ที่นี่เค้าขึ้นชื่อเรื่องการต้มเหล้าขาว เรียกว่า เหล้าลาว เราจะได้เห็นวิธีการต้มเหล้าขาวจากภาชนะแบบดั้งเดิม เป็นข้าวเหนียวหมักในไหขนาดใหญ่จนได้ที่ แล้วนำมากลั่นอีกที ใครจะลองชิมหรือซื้อกลับไปก็ได้ นอกจากนี้ก็ยังมีงานศิลปะหัตถกรรมให้เราได้เลือกซื้อเป็นของที่ระลึก


8 ถ้ำติ่ง

ถ้ำติ่ง

Cr. golaos.com

ใกล้ๆ กันกับบ้านช่างไหก็ต้องไปต่อที่ ถ้ำติ่ง หรือ ถ้ำปากอู ตั้งอยู่ใจกลางภูเขาลูกใหญ่ริมแม่น้ำโขง เป็นถ้ำสำคัญของชาวลาว เชื่อว่าเป็นเทวสถานของเจ้าที่แม่น้ำ ตามความเชื่อเรื่องผีสางของคนโบราณ หลังจากที่มีพระพุทธศาสนาเข้ามา จึงมีการยกเลิกการบูชาผีสางและกลายมาเป็นพุทธสถานที่ชาวแสวงบุญมักมาสักการะบูชาที่นี่ และจะต้องทิ้งพระพุทธรูปเอาไว้ในถ้ำ จึงทำให้ถ้ำแห่งนี้มีพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากมายกว่า 4,000 องค์


9 วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม)

วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม)Cr. th.wikipedia.org


พระธาตุหมากโม ณ วัดวิชุนราช
วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ แต่ต่อมาได้มีการย้ายไปประดิษฐานที่หอพระบาง พระธาตุหมากโม ถือว่าเป็นเจดีย์ที่รูปร่างแปลกตาที่สุด เป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัว แต่เนื่องจากมีรูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งหรือทรงโอคว่ำ ชาวลาวทั่วไปจึงพากันเรียกว่า พระธาตุหมากโม ที่แปลว่าแตงโมนั่นเอง โดยมียอดพระธาตุที่มีลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุมฐานมีเจดีย์ทรงดอกบัวตูมทั้งสี่มุม ซึ่งเป็นพระธาตุที่พระนางพันตีนเชียง พระอัครมเหสีของพระเจ้าวิชุนราชโปรดฯ ให้สร้างขึ้นหลังจากสร้างวัดแล้ว 11 ปี และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาแล้ว 2 ครั้ง ในระหว่างการบูรณะ ได้พบโบราณวัตถุมากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน โดยเฉพาะพระพุทธรูปที่แกะสลักจากแก้วซึ่งคล้ายกับพระแก้วมรกต ซึ่งได้นำถวายเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเก็บรักษาไว้ในพระราชวังหลวงพระบางจวบจนปัจจุบัน


10 วัดเชียงทอง

วัดเชียงทอง


เที่ยวหลวงพระบาง ชมความงดงามของ วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้นก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปยังนครเวียงจันทน์ โดยได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว  วัดเชียงทองตั้งอยู่บริเวณที่แม่น้ำคานและแม่น้ำโขงมาบรรจบกัน มีความงามแบบสถาปัตยกรรมหลวงพระบางแท้ คือมีหลังคาแอ่นโค้ง และลาดลงต่ำมาจนเกือบถึงพื้น เป็นศูนย์รวมศิลปกรรมล้านช้าง ที่คงความงดงามวิจิตรบรรจงและสมบูรณ์แบบที่สุด  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ที่งามแปลกตากว่าที่อื่นด้วยสัดส่วนจีวรที่จีบเป็นริ้วโค้งออกมาทางด้านนอกตรงเหนือข้อพระบาทอย่างอ่อนช้อย และพระหัตถ์ซึ่งรองรับพระเศียรไว้อย่างสง่างาม นอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยรอบบริเวณวัด เป็นวัดที่บอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมของคนหลวงพระบางได้เป็นอย่างดี

Group&Go เที่ยวลาวแบบส่วนตัว ไม่ต้องรวมกับใคร


11 วัดแสนสุขาราม (วัดแสน)

วัดแสนสุขาราม (วัดแสน)Cr. www.thaifly.com

วัดแสนสุขาราม หรือ วัดแสน มีที่มาตามเขาเล่าว่า ในสมัยสามร้อยกว่าปีมาแล้ว ได้มีการเริ่มต้นสร้างวัดแห่งนี้ด้วยเงินแสนกีบ จากผู้บริจาคในการเป็นทุนเริ่มต้น โดยวัดแสนได้ถูกบูรณะมาแล้วสองครั้ง ครั้งหลังได้มีการประดับลวดลายปิดทอง อีกความสำคัญของวัดแสนก็คือ พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง พระพุทธรูปสูง 18 ศอก มีพระพักตร์งามผ่องแผ้วน่าเลื่อมใส และมีรอยพระพุทธบาทจำลองข้างหอพระยืน 


12 วัดใหม่สุวรรณภูมาราม (วัดใหม่)

วัดใหม่สุวรรณภูมาราม (วัดใหม่)Cr. www.thetraveller.co.th


วัดใหม่สุวรรณมะภูมารามหรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ ว่า วัดใหม่ เป็นวัดเก่าแก่ที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว และยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบาง ก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐานในหอพระบางจวบจนถึงปัจจุบัน สถาปัตยกรรมของวัดใหม่ จะแตกต่างจากวัดอื่นๆลักษณะเป็นอาคารทรงโรง หลังคาหน้าจั่วขนาดใหญ่ที่ทอดยาวลงเกือบถึงพื้นดินซ้อนกันถึง 5 ชั้น ด้านบนประดับด้วยช่อฟ้า ผนังด้านหน้าอุโบสถตกแต่งด้วยภาพลงรักปิดทองเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก ปัจจุบันนี้ วัดใหม่ ได้ถูกปรับปรุงให้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรมของหลวงพระบาง


13 น้ำตกตาดแส้

น้ำตกตาดแส้Cr. flickr/pepperlands

สุดยอดสองน้ำตกของหลวงพระบาง นอกจากน้ำตกตาดกวงสี อีกแห่งหนึ่งก็คือ น้ำตกตาดแส้ ที่ริ้วของน้ำตกสวยงามราวกับแส้ เป็นน้ำตกหินปูนที่อาจจะไม่ได้มีชั้นสูงเท่าตาดกวงสี แต่น้ำตกลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ ไหลลงมาสู่พื้นน้ำสีเขียวมรกต ก็ทำให้ที่นี่สวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ใครอยากลงเล่นน้ำก็สามารถเล่นได้ อย่าลืมเตรียมชุดไปเปลี่ยนด้วยล่ะ


14 ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมพระอาทิตย์ตก

ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมพระอาทิตย์ตกCr. www.chiangkhanhill.com

ถึงเย็นย่ำของวัน ลองปล่อยตัวปล่อยใจไปช้าๆ ล่องเรือไปตามแม่น้ำโขง แล้วชมพระอาทิตย์ตกค่อยๆ ลาลับขอบฟ้า เป็นความงามเงียบสงบเหมาะกับวันพักผ่อนท่ามกลางวิถีอันเรียบง่ายของคนที่นี่


15 ตลาดมืด (ตลาดกลางคืน) หลวงพระบาง

ตลาดมืด (ตลาดกลางคืน) หลวงพระบาง


มืดอีกนิดเราไปเที่ยวชมความงามยามค่ำคืนที่ ตลาดไนท์พลาซ่า หรือ ตลาดมืดหลวงพระบาง เป็นถนนคนเดินที่ให้นักท่องเที่ยวหลวงพระบางได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของชาวลาวจากหลากหลายถิ่น ทั้งลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม และชาวหลวงพระบาง เปิดให้เดินเล่นได้ตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม มีสินค้าพื้นเมืองมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ ให้เดินชมกันอย่างจุใจตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน

นี่แค่เพียงส่วนหนึ่งของหลวงพระบาง ยังมีอีกหลายแห่งที่รอให้เราไปสัมผัสกับเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมด้วยตัวคุณเอง

เที่ยวลาว หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก

  


Q&A 7 คำถามต้องรู้ก่อนเตรียมตัวไปลาว

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

น้ำตกตาดกวางสี หลวงพระบาง - ลาว ความงดงามของธรรมชาติ ที่ต้องไปสัมผัสด้วยตัวเอง

หลวงพระบาง ที่เที่ยวของประเทศลาว หนึ่งในเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลก เต็มไปด้วยธรรมชาตที่สมบูรณ์ และศิลปะวัฒนธรรมอันมีค่า โดยเฉพาะน้ำตกตาดกวางสี (Kuang Si Waterfall) เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง เราจะพาทุกคนเที่ยวไปพร้อมๆกัน เริ่มกันเลยดีกว่า

เที่ยวลาว 2023 เมืองมรดกโลก หอพระบาง หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง

หอพระบาง ตั้งอยู่ใน หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง ซึ่งเคยเป็น พระราชวังหลวงเก่า ที่ประทับของ เจ้ามหาชีวิตหลวงพระบาง โดยสร้างเมื่อ พ.ศ.2447 ในสมัย สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ และสืบทอดต่อมาถึงสมัย สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของลาวค่ะ

เช้าๆ ณ หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว เดินเที่ยวตลาดเช้า

คุณตื่นเช้าครั้งล่าสุดนานแค่ไหนแล้ว ถ้าไม่นับวันทำงานที่เร่งรีบ การได้ตื่นเข้ามาเจอกับอากาศบริสุทธิ์และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย คงเป็นอีกหนึ่งความสุขที่ได้สัมผัส อยากให้ลองมาตื่นเช้าๆ ที่หลวงพระบาง สปป.ลาว เช้าๆ ไปตักบาตรข้าวเหนียว เสร็จแล้วเดินเที่ยวตลาดเช้าหลวงพระบาง

ไฮสปีดรถไฟความเร็วสูง พร้อมแล้ว ลาว-คุนหมิง 480 บาท เริ่ม 2 ธ.ค. นี้

รถไฟความเร็วสูง สปป. ลาว-จีน ก่อสร้างเสร็จพร้อมให้บริการแล้ว 100% โดยทางการจีน ร่วมกับ สปป.ลาว ได้ทดสอบการเดินรถจาก นครเวียงจันทน์ ถึง คุนหมิง มณฑลยูนนาน ระยะทางรวม 417 กม. โดยกำหนดราคาค่าโดยสาร ตลอดเส้นทาง จากเวียงจันทน์-คุนหมิง เพียง 480 บาท

รถไฟความเร็วสูง เที่ยวลาว-จีน High-Speed Rail หรือรถไฟหัวจรวดกับแหล่งท่องเที่ยวตามกระแสตลอดเส้นทางเดินรถ

เที่ยวลาว High-Speed Rail รถไฟความเร็วสูง หรือที่เรียกกันว่า รถไฟหัวจรวด กับแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางเดินรถลาว-จีน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2022 แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมตามกระแส ท่องเที่ยวใกล้บ้าน ท่องเที่ยวราคาประหยัด

Q&A 7 คำถามต้องรู้ก่อนเตรียมตัวไปลาว

ลาว ประเทศเพื่อนบ้านที่น่าเที่ยวมากๆ ทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สถานที่ท่องเที่ยวน่าไป ธรรมชาติสวยๆ อีกทั้งภาษาพูดที่สื่อสารกับไทยได้แบบสบายๆ เตรียมตัวกันให้พร้อมก่อนเดินทาง และนี่คือ 7 คำถามคำตอบที่ต้องรู้เอาไว้ก่อนเตรียมตัวไปลาว

เที่ยวชิว วิวธรรมชาติ ณ วังเวียง (Vang Vieng)

วังเวียง (Vang Vieng) เมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสวยงามและสมบูรณ์ จนได้ชื่อว่าเป็น "กุ้ยหลินเมืองลาว" ด้วยพื้นที่ที่เต็มไปด้วยป่าไม้ ถ้ำ และภูเขาหินปูนมากมาย จึงทำให้วังเวียง เป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่คุณควรต้องไปเที่ยวชมสักครั้ง

เล่าที่มาของประตูไซ (Patuxai) แห่งเมืองเวียงจันทน์ แลนด์มาร์กสำคัญเมื่อไป สปป.ลาว

วันนี้เราจะพาไปชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์กับ ประตูไซ (Patuxai) ของประเทศลาวกันค่ะ สถานที่แห่งนี้เป็นจุดไฮไลต์ของเมืองเวียงจันทน์ ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศลาวแล้วยังไม่ได้ไปเยือนที่ ประตูไซ (Patuxai) ถือว่ายังไปไม่ถึงนะคะทุกคน เพราะมีทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และการตกแต่งที่นำเอาศาสนามาผสมผสานให้ออกมามีความสวยงามอลังการ คนลาวจึงมีความภูมิใจนำเสนออย่างมาก บอกเลยว่าประวัติของประตูไซน่าสนใจ ไม่แพ้เสาชิงช้าบ้านเราเลย ถ้าได้อ่านแล้วทุกคนต้องอยากให้ด้วยตาตัวเองแน่นอนค่ะ

รวม 5 ที่เที่ยว ลาว(Laos) ยอดฮิต 2023

เปิดประเทศให้เที่ยวกันมาสักพักแล้ว เรามาแนะนำ 5 จุดเช็คอินเที่ยว ลาว(Laos) ในปี2023 ต้องบอกเลยว่า ลาว(Laos) ก็นับได้ว่าเป็นที่แรกๆ ที่ชาวไทยไปเที่ยวกันค่ะ เพราะด้วยภาษา ค่าเงิน และใช้เวลาเดินทางไม่นานนัก จึงทำให้มีคนไปเที่ยวเยอะมากพอสมควร มนต์เสน่ของลาวนั้นมีมาก ไม่ว่าจะเป็น ธรรมชาติที่เขียวชะอุ่ม น้ำตก วัดวาอารม ที่สวยงามมากเลยละคะ เราไปดูกันดีกว่าว่ามีที่ไหนกันบ้าง

Tat Kuang Si Waterfalls อลังการน้ำตกตาดกวางสี @Laos

สปป. ลาว เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้บ้านเรามากๆ นอกจากจะมีวัฒนธรรมและผู้คนที่น่ารัก ก็ยังมีธรรมชาติสวยๆ ด้วยเช่นกัน วันนี้เราจะชวนกันไปเย็นชุ่มฉ่ำที่น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อว่าสวยมากที่สุดในหลวงพระบาง น้ำตกที่ใครๆ มาเที่ยวลาวก็ไม่ควรพลาด

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!