ค้นหาบทความ:

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่านอร์เวย์

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่านอร์เวย์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศนอร์เวย์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่านอร์เวย์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่านอร์เวย์ ดังนี้

1. เลือกประเภทวีซ่า

ก่อนอื่นท่านจะต้องเลือกประเภทวีซ่าที่จะยื่นขอให้ถูกต้อง จะช่วยให้สามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่านอร์เวย์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและไม่เสียเวลา ซึ่งการเลือกประเภทของวีซ่านั้น จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปยังประเทศนอร์เวย์ และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้สมัคร ทางศูนย์ที่รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ไม่สามารถช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกประเภทของวีซ่าได้

วีซ่านอร์เวย์ระยะสั้น

 1. เชงเก้น วีซ่า (ชนิด ซี)
  1. เยี่ยมเพื่อน หรือ แฟน
  2. สำหรับครอบครัว
  3. สมาชิกในครอบครัวที่เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป
  4. นักท่องเที่ยว
  5. เพื่อธุรกิจ
 2. วีซ่าสำหรับการเยือนประเทศเดียว (ชนิด ดี) (National Visa)
  1. พำนัก 7 วัน - คู่สมรส

วีซ่านอร์เวย์ระยะยาว

 1. เยี่ยมครอบครัว
  1. คู่สมรส
  2. คู่ชีวิตที่ไม่ได้แต่งงาน
  3. คู่หมั้น
  4. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่มีบิดามารดา อาศัยอยู่ในนอร์เวย์
  5. พ่อแม่ที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีอาศัยอยู่ในนอร์เวย์
  6. การเยี่ยมบุตรระยะยาวถึง 9 เดือน
 2. เพื่อการทำงาน หรือ การพำนักระยะยาว
  1. นักเรียน/นักศึกษา
  2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  3. แรงงานตามฤดูกาล
  4. แรงงานฝีมือ
  5. การพำนักระยะยาว – พี่เลี้ยงเด็ก

2. เช็คลิสต์ เอกสาร และสิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นขอวีซ่านอร์เวย์

เช็คลิสต์เอกสารที่ต้องยื่นวีซ่า คลิกที่นี่

คุณสมบัติของรูปถ่าย

 • รูปถ่ายที่ดี ต้องได้โฟกัส มีความคมชัดสูง
 • พิมพ์บนกระดาษคุณภาพดี มีความละเอียดสูง
 • เป็นภาพสี ที่อยู่บนพื้นหลังสีขาว
 • มีความกว้าง 35-40 ม.ม.
 • ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน มีภาพใกล้เคียงกับผู้สมัครมากที่สุด
 • ภาพหน้าเต็ม มองตรง ตาตรงไปที่กล้อง
 • เห็นศีรษะทั้งหมด และหัวไหล่ ขนาดของหน้ากินพื้นที่ประมาณ 70-80 เปอร์เซนต์ของรูป
 • นัยน์ตาไม่ถูกปิดบังด้วยสิ่งกีดขวางใด หรือ ผม
 • ต้องไม่เห็นฟัน
 • ไม่อนุญาตให้ใส่แว่น
 • ในกรณีที่มีผ้าคลุมผม:อนุญาตให้ใส่ผ้าคลุมผมทางศาสนาได้ แต่ต้องยังสามารถเห็นรายละเอียดของหน้าที่ชัดเจนอยู่ คือ ต้องเห็น คาง หน้าผาก และ โหนกแก้มทั้งสองข้างชัดเจน และไม่อนุญาตให้มีเงาอันเกิดจากผ้าคลุมผม ตกบนในหน้า

3. ยื่นใบคำร้องขอวีซ่านอร์เวย์

 • เมื่อท่านพร้อมยื่นคำร้อง ให้ไปที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าทางออนไลน์ คลิกที่นี่
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอวีซ่า กรอกแบบฟอร์มดังกล่าว พิมพ์แบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อย และนำมายื่นที่ศูนย์รับยื่นคำขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ - วีเอฟเอส โกลบอล
  ที่อยู่: เลขที่ 317 ยูนิต 404 อาคารเดอะพลาซ่า ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  เวลาทำการ: สำหรับการยื่นใบสมัครคำร้อง (นัดหมายเท่านั้น) จันทร์ – ศุกร์ 08:00 – 12:00 |13.00-14.30
 • ท่านต้องยื่นคำร้องที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในกรุงเทพฯ ตามเขตอำนาจศาล การยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกนและวีซ่าเข้าประเทศ 7 วันสำหรับคู่สมรสจะได้รับการประเมินจากสถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ในกรุงเทพฯ ในขณะที่การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงานและที่พำนักอาศัย ทางสถานเอกอัครราชทูตจะส่งต่อไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนอร์เวย์ (UDI) ในนอร์เวย์เพื่อพิจารณา
 • หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่เป็นพลเมืองของประเทศอื่น ท่านจะต้องมีใบอนุญาตทำงานหรือบัตรอนุญาตพำนักอาศัยในประเทศไทย ซึ่งมีอายุหกเดือนนับจากวันที่ท่านยื่นคำร้อง

4. การนัดหมาย

 • เมื่อท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าแล้ว ท่านต้องจองการนัดหมาย เพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ทั้งสองอย่างนี้เรียกว่า "ข้อมูลชีวมาตร (ไบโอเมตริก)"
  เมื่อท่านจองการนัดหมายแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการนัดหมายพร้อมกับใบนัดหมาย คลิกเพื่อจองการนัดหมาย
 • หากท่านเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหรือกลุ่ม ท่านจะต้องจองการนัดหมายส่วนบุคคลสำหรับสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวหรือกลุ่ม

5. การพิจารณาคำร้อง

ระยะเวลาของการพิจารณา

 • โดยปกติสถานทูตนอร์เวย์จะใช้เวลา 15 วันตามปฎิทิน ในการพิจารณาผลวีซ่าของผู้สมัครโดยนับจากวันที่ทางสถานทูตได้รับเอกสารการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน ระยะเวลาในการพิจาราณาผลอาจขยายได้สูงสุดถึง 45 วันตามปฏิทิน ตามแต่ละกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีความจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ในการสมัครหรือกรณีที่มีการปรึกษาเจ้าหน้าที่ในกลุ่มเชงเก้นที่เป็นตัวแทน

ที่มา: VFS Global

ทั้งนี้ หากฟังดูยุ่งยาก และไม่มั่นใจว่าจะดำเนินการเองได้หรือไม่  ให้ WonderfulPackage ช่วยดูแล

บริการยื่นวีซ่านอร์เวย์ ออนไลน์ แถมฟรี! ประกันการเดินทาง


เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

รวมคำถามยอดฮิต สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ตอบยังไงถึงได้วีซ่า 10 ปี

วีซ่าอเมริกาผ่านยากจริงหรือ? บางทีผ่านแต่ก็ให้วันมาแค่นิดเดียว ใครกำลังวางแผนเดินทางไปอเมริกา สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางก็คือการขอวีซ่าอเมริกา ดังนั้นใครกำลังขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกายังไงถึงผ่าน มีโอกาสได้วีซ่าถึง 10 ปี

เที่ยวปราก (Praque) แห่งสาธารณรัฐเช็ก เมืองที่ไม่หมุนตามเวลา

ชวนไปเที่ยวปราก เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ก มหานครที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กรุงปราก เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่เต็มไปด้วยปราสาทเก่าแก่ มีเสน่ห์ชวนหลงใหลเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังเป็นหัวใจแห่งยุโรปอีกด้วย

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปสวีเดน

หากใครมองหาความเป็นธรรมชาติ สวีเดนเป็นประเทศที่มีภูเขาและป่าไม้จำนวนมาก และอากาศก็ไม่ได้หนาวเหมือนประเทศอื่นๆ ในยุโรป มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรองรองโดยยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกถึง 15 แห่ง แต่ก่อนอื่น เรามาเตรียมตัวเดินทางไปสวีเดนกันก่อน

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

THE BEST THINGS TO SEE IN SALZBURG เยือนบ้านเกิดโมสาร์ท และที่สุดแห่ง ซาลซ์บูร์ก

อีกหนึ่งมุมโรแมนติกที่ซ่อนตัวอยู่ในออสเตรีย ต้องยกให้ ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) ออสเตรีย เมืองที่รู้จักกันในนามบ้านเกิดของโมสาร์ท ศิลปินชื่อดังระดับโลก นอกจากเสียงเพลงและบทกวี ที่นี่ยังอบอวลไปด้วยความน่ารักและความสวยงามรอบๆ ตัว เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่คุณต้องจดไว้ในลิสต์

ITALY ที่ไม่ใช่ Landmark เปลี่ยนความจำเจเดิมๆ เที่ยวอิตาลีมุมมองใหม่

เบื่อไหม? กับอิตาลีในมุมเดิมๆ แลนด์มาร์กดังๆ ที่เป็นกันจนชินตา โคลอสเซียม หอเอนปิซ่า หลายคนคงไปเที่ยวกันมาแล้ว อยากไปเที่ยวอิตาลิในมุมมองใหม่บ้างมีที่ไหนบ้างนะ เราจัดให้ เมืองอื่นๆ ในอิตาลีที่ทั้งสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเมืองไหนก็น่าเที่ยวเป็นที่สุด

เสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) แห่งสาธารณรัฐเช็ก

ทุกประเทศล้วนมีเรื่องราวน่าค้นหา โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป มักจะมีเมืองมรดกโลกที่สวยงามอยู่มากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือ เมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก ที่ใครๆ ไปแล้วต้องตกหลุมรัก

รวมรูปแบบปลั๊กไฟทั่วโลก จะเที่ยวประเทศไหนต้องใช้ปลั๊กอะไรกันบ้าง ?

ได้เวลาเดินทางแล้วสิ จะไปต่างประเทศอย่าลืมเช็คเรื่องปลั๊กเป็นอันขาด เพราะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ที่เราพกติดตัวล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ปลั๊กกันทั้งนั้น ปลั๊กไฟทั่วโลก แต่ละประเทศเค้ารองรับปลั๊กไฟรูปแบบไหน แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเอาไปเสียบได้หรือไม่

EUROPEAN SAFEST DESTINATIONS 2022 สถานที่เที่ยวยุโรปที่ปลอดภัยที่สุดหลังยุคโควิด

European Safest Destinations ได้คัดเลือกจุดหมายที่ปลอดภัย โดยเลือกจากข้อมูลต่างๆ ดังนี้ จุดหมายปลายทางที่โรงพยาบาลไม่เคยแออัด จุดหมายปลายทางที่ประสบกรณีของ covid-19 น้อยลง จุดหมายปลายทางที่ไม่ได้กำหนดให้มีการกักกัน เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!