ค้นหาบทความ:

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่านอร์เวย์

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่านอร์เวย์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศนอร์เวย์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่านอร์เวย์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่านอร์เวย์ ดังนี้

1. เลือกประเภทวีซ่า

ก่อนอื่นท่านจะต้องเลือกประเภทวีซ่าที่จะยื่นขอให้ถูกต้อง จะช่วยให้สามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่านอร์เวย์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและไม่เสียเวลา ซึ่งการเลือกประเภทของวีซ่านั้น จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปยังประเทศนอร์เวย์ และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้สมัคร ทางศูนย์ที่รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ไม่สามารถช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกประเภทของวีซ่าได้

วีซ่านอร์เวย์ระยะสั้น

 1. เชงเก้น วีซ่า (ชนิด ซี)
  1. เยี่ยมเพื่อน หรือ แฟน
  2. สำหรับครอบครัว
  3. สมาชิกในครอบครัวที่เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป
  4. นักท่องเที่ยว
  5. เพื่อธุรกิจ
 2. วีซ่าสำหรับการเยือนประเทศเดียว (ชนิด ดี) (National Visa)
  1. พำนัก 7 วัน - คู่สมรส

วีซ่านอร์เวย์ระยะยาว

 1. เยี่ยมครอบครัว
  1. คู่สมรส
  2. คู่ชีวิตที่ไม่ได้แต่งงาน
  3. คู่หมั้น
  4. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่มีบิดามารดา อาศัยอยู่ในนอร์เวย์
  5. พ่อแม่ที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีอาศัยอยู่ในนอร์เวย์
  6. การเยี่ยมบุตรระยะยาวถึง 9 เดือน
 2. เพื่อการทำงาน หรือ การพำนักระยะยาว
  1. นักเรียน/นักศึกษา
  2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  3. แรงงานตามฤดูกาล
  4. แรงงานฝีมือ
  5. การพำนักระยะยาว – พี่เลี้ยงเด็ก

2. เช็คลิสต์ เอกสาร และสิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นขอวีซ่านอร์เวย์

เช็คลิสต์เอกสารที่ต้องยื่นวีซ่า คลิกที่นี่

คุณสมบัติของรูปถ่าย

 • รูปถ่ายที่ดี ต้องได้โฟกัส มีความคมชัดสูง
 • พิมพ์บนกระดาษคุณภาพดี มีความละเอียดสูง
 • เป็นภาพสี ที่อยู่บนพื้นหลังสีขาว
 • มีความกว้าง 35-40 ม.ม.
 • ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน มีภาพใกล้เคียงกับผู้สมัครมากที่สุด
 • ภาพหน้าเต็ม มองตรง ตาตรงไปที่กล้อง
 • เห็นศีรษะทั้งหมด และหัวไหล่ ขนาดของหน้ากินพื้นที่ประมาณ 70-80 เปอร์เซนต์ของรูป
 • นัยน์ตาไม่ถูกปิดบังด้วยสิ่งกีดขวางใด หรือ ผม
 • ต้องไม่เห็นฟัน
 • ไม่อนุญาตให้ใส่แว่น
 • ในกรณีที่มีผ้าคลุมผม:อนุญาตให้ใส่ผ้าคลุมผมทางศาสนาได้ แต่ต้องยังสามารถเห็นรายละเอียดของหน้าที่ชัดเจนอยู่ คือ ต้องเห็น คาง หน้าผาก และ โหนกแก้มทั้งสองข้างชัดเจน และไม่อนุญาตให้มีเงาอันเกิดจากผ้าคลุมผม ตกบนในหน้า

3. ยื่นใบคำร้องขอวีซ่านอร์เวย์

 • เมื่อท่านพร้อมยื่นคำร้อง ให้ไปที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าทางออนไลน์ คลิกที่นี่
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอวีซ่า กรอกแบบฟอร์มดังกล่าว พิมพ์แบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อย และนำมายื่นที่ศูนย์รับยื่นคำขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ - วีเอฟเอส โกลบอล
  ที่อยู่: เลขที่ 317 ยูนิต 404 อาคารเดอะพลาซ่า ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  เวลาทำการ: สำหรับการยื่นใบสมัครคำร้อง (นัดหมายเท่านั้น) จันทร์ – ศุกร์ 08:00 – 12:00 |13.00-14.30
 • ท่านต้องยื่นคำร้องที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในกรุงเทพฯ ตามเขตอำนาจศาล การยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกนและวีซ่าเข้าประเทศ 7 วันสำหรับคู่สมรสจะได้รับการประเมินจากสถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ในกรุงเทพฯ ในขณะที่การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงานและที่พำนักอาศัย ทางสถานเอกอัครราชทูตจะส่งต่อไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนอร์เวย์ (UDI) ในนอร์เวย์เพื่อพิจารณา
 • หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่เป็นพลเมืองของประเทศอื่น ท่านจะต้องมีใบอนุญาตทำงานหรือบัตรอนุญาตพำนักอาศัยในประเทศไทย ซึ่งมีอายุหกเดือนนับจากวันที่ท่านยื่นคำร้อง

4. การนัดหมาย

 • เมื่อท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าแล้ว ท่านต้องจองการนัดหมาย เพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ทั้งสองอย่างนี้เรียกว่า "ข้อมูลชีวมาตร (ไบโอเมตริก)"
  เมื่อท่านจองการนัดหมายแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการนัดหมายพร้อมกับใบนัดหมาย คลิกเพื่อจองการนัดหมาย
 • หากท่านเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหรือกลุ่ม ท่านจะต้องจองการนัดหมายส่วนบุคคลสำหรับสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวหรือกลุ่ม

5. การพิจารณาคำร้อง

ระยะเวลาของการพิจารณา

 • โดยปกติสถานทูตนอร์เวย์จะใช้เวลา 15 วันตามปฎิทิน ในการพิจารณาผลวีซ่าของผู้สมัครโดยนับจากวันที่ทางสถานทูตได้รับเอกสารการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน ระยะเวลาในการพิจาราณาผลอาจขยายได้สูงสุดถึง 45 วันตามปฏิทิน ตามแต่ละกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีความจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ในการสมัครหรือกรณีที่มีการปรึกษาเจ้าหน้าที่ในกลุ่มเชงเก้นที่เป็นตัวแทน

ที่มา: VFS Global

ทั้งนี้ หากฟังดูยุ่งยาก และไม่มั่นใจว่าจะดำเนินการเองได้หรือไม่  ให้ WonderfulPackage ช่วยดูแล

บริการยื่นวีซ่านอร์เวย์ ออนไลน์ แถมฟรี! ประกันการเดินทาง


เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปนอร์เวย์

ประเทศนอร์เวย์ ฉายาเมืองแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน ที่ในบางช่วงเวลาของปีสามารถมองเห็นแสงสว่างจากพระอาทิตย์ได้ในตอนกลางคืน การเดินทางไปนอร์เวย์จึงเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่อาจไม่ได้พบเจอในบ้านเรา หากใครต้องการไปเที่ยวนอร์เวย์ อย่าลืมเตรียมตัวเดินทางไปนอร์เวย์กันก่อน

รวมคำถามยอดฮิต สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ตอบยังไงถึงได้วีซ่า 10 ปี

วีซ่าอเมริกาผ่านยากจริงหรือ? บางทีผ่านแต่ก็ให้วันมาแค่นิดเดียว ใครกำลังวางแผนเดินทางไปอเมริกา สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางก็คือการขอวีซ่าอเมริกา ดังนั้นใครกำลังขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกายังไงถึงผ่าน มีโอกาสได้วีซ่าถึง 10 ปี

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปโปรตุเกส

โปรตุเกสมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย รวมไปถึงแหล่งมรดกโลกที่สวยงามน่าไปเที่ยวชม เช่น วิหารเจอโรนิโม หอคอยเบเล็ม อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ เป็นต้น หากอยากไปเที่ยวชมความงามเหล่านี้ อย่าลืมเตรียมตัวการเดินทางไปโปรตุเกสกันก่อน

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปสวีเดน

หากใครมองหาความเป็นธรรมชาติ สวีเดนเป็นประเทศที่มีภูเขาและป่าไม้จำนวนมาก และอากาศก็ไม่ได้หนาวเหมือนประเทศอื่นๆ ในยุโรป มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรองรองโดยยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกถึง 15 แห่ง แต่ก่อนอื่น เรามาเตรียมตัวเดินทางไปสวีเดนกันก่อน

เสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) แห่งสาธารณรัฐเช็ก

ทุกประเทศล้วนมีเรื่องราวน่าค้นหา โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป มักจะมีเมืองมรดกโลกที่สวยงามอยู่มากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือ เมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก ที่ใครๆ ไปแล้วต้องตกหลุมรัก

รวมรูปแบบปลั๊กไฟทั่วโลก จะเที่ยวประเทศไหนต้องใช้ปลั๊กอะไรกันบ้าง ?

ได้เวลาเดินทางแล้วสิ จะไปต่างประเทศอย่าลืมเช็คเรื่องปลั๊กเป็นอันขาด เพราะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ที่เราพกติดตัวล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ปลั๊กกันทั้งนั้น ปลั๊กไฟทั่วโลก แต่ละประเทศเค้ารองรับปลั๊กไฟรูปแบบไหน แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเอาไปเสียบได้หรือไม่

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปเดนมาร์ก

เดนมาร์ก เมืองแห่งเทพนิยาย ทีเราจะได้ไปสัมผัสกับเงือกน้อย Little Mermaid อีกทั้งเดนมาร์กยังมีบรรยากาศเงียบสงบ และวิถีชีวิตเรียบง่าย ก่อนจะไปสัมผัสกับความงามของเดนมาร์ก อย่าลืมเตรียมตัวเดินทางไปเดนมาร์กกันให้พร้อม

THE BEST THINGS TO SEE IN SALZBURG เยือนบ้านเกิดโมสาร์ท และที่สุดแห่ง ซาลซ์บูร์ก

อีกหนึ่งมุมโรแมนติกที่ซ่อนตัวอยู่ในออสเตรีย ต้องยกให้ ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) ออสเตรีย เมืองที่รู้จักกันในนามบ้านเกิดของโมสาร์ท ศิลปินชื่อดังระดับโลก นอกจากเสียงเพลงและบทกวี ที่นี่ยังอบอวลไปด้วยความน่ารักและความสวยงามรอบๆ ตัว เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่คุณต้องจดไว้ในลิสต์

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปสเปน

ประเทศสเปน มีเมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกันดีก็คือ มาดริด บาร์เซโลน่า สเปนยังมีประวัติความเป็นมายาวนาน มีมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าค้นหา โดยมีมรดกโลกที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้มากเป็นอันดับ 3 ของโลก สำหรับใครที่วางแผนจะไปเที่ยวสเปน อย่าลืมเตรียมตัวเดินทางก่อนไปสเปน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!