ค้นหาบทความ:

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปฝรั่งเศส จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าฝรั่งเศส เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส ดังนี้

ขั้นตอนหลักในการยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศส มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. จำเป็นต้องมีวีซ่าหรือไม่

สามารถใช้โปรแกรม Assistant Visa เพื่อตรวจสอบว่าท่านจำเป็นต้องมีวีซ่าหรือไม่ หากท่านจำเป็นต้องมีวีซ่า ระบบจะแจ้งรายการเอกสารประกอบคำร้อง และอัตราค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า ใช้เวลาทดสอบเพียง 3 นาที โดยเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่นี่ คลิก 

2. กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าในเว็บไซต์

หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าจำเป็นต้องมีวีซ่า ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าในเว็บไซต์ ระบบจะขอให้สร้างบัญชี France-Visas ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในแต่ละขั้นตอนของการกรอกแบบฟอร์มคำร้อง คลิกกรอกแบบฟอร์ม

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ มีดังนี้

 • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ต้นฉบับและสำเนาเอกสารประกอบของคุณ
 • ภาพถ่ายในรูปแบบ ISO/IEC (pdf) x2

หมายเหตุ ไม่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้เกินกว่า

 • 3 เดือนก่อนเริ่มการเดินทางสำหรับการเข้าพักระยะยาว
 • วีซ่าพำนักระยะสั้น 6 เดือน

ทั้งนี้ อาจมีเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ควรตรวจสอบอีกครั้ง

3. ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่า

หลังจากกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าในเว็บไซต์ และเตรียมเอกสารประกอบคำร้องเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ การยื่นคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องที่ศูนย์ยื่นวีซ่าทีแอลเอสคอนแทค (TLScontact) โดยลงทะเบียนนัดหมายในเว็บไซต์ของศูนย์ TLScontact

4. ติดตามคำร้องขอวีซ่า

หลังจากยื่นคำร้องขอวีซ่าแล้ว ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าของคำร้อง ตรวจสอบวันและวิธีการรับคืนหนังสือเดินทาง ตลอดจนดูข้อมูลการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส คลิก

ทั้งนี้ สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศส การเตรียมเอกสารและการยื่นคำร้องขอวีซ่า หรือติดตามคำร้องขอวีซ่าได้ที่เว็บไซต์ France-Visas เว็บไซต์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับวีซ่าสำหรับประเทศฝรั่งเศส 

*ข้อควรทราบ*

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ไม่ตอบคำถามทางโทรศัพท์ หากท่านมีข้อสงสัย โปรดติดต่อคอลเซนเตอร์ของศูนย์ TLScontact

 • หมายเลขโทรศัพท์ +66 (0)2696 3888
 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.30 น.
 • หรือ ติดต่อแผนกวีซ่าทางอีเมลเท่านั้น

การนัดหมายยื่นคำร้องขอวีซ่าและการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าใช้เวลาแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและช่วงเวลาของปี ดังนั้น จึงควรเผื่อเวลาให้ดีในการขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง

หากฟังดูยุ่งยาก ให้ WonderfulPackage ช่วยดูแล

บริการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส ออนไลน์ แถมฟรี! ประกันการเดินทาง


เกี่ยวกับสุขภาพ

วัคซีนที่ประเทศฝรั่งเศสรับรองและ เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การยาสหภาพยุโรป (European Medicines Agency : EMA) ได้แก่

 • Comirnaty (Pfizer & BioNTech)
 • Spikevax (Moderna)
 • COVID-19 Vaccine Janssen
 • Vaxzevria (AstraZeneca)
 • รวมทั้งวัคซีน เทียบเท่า* อาทิCovid-19 vaccine Astra-Zeneca ที่ผลิตในประเทศไทย

หลักฐานการฉีดวัคซีนจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ มีเงื่อนไขว่ามีการฉีดวัคซีนครบตามกำหนด ดังนี้:

 • หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน สำหรับวัคซีนที่ต้องฉีด 2 ครั้ง ได้แก่ Pfizer, Moderna และ AstraZeneca
 • หลังจากได้วัคซีนไปแล้วอย่างน้อย 28 วัน สำหรับวัคซีนที่ฉีดเพียงครั้งเดียว ได้แก่ Johnson & Johnson
 • หลงัจากได้รับวัคซีนไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน สำหรับผู้ที่มีประหวัติเคยติดเชื้อโควิด 19 มาก่อน โดยฉีดวัคซีนเพียงครั้งเดียว

การเดินทางภายในสหภาพยุโรป

สำหรับการเดินทางจากฝรั่งเศส ไปยังประเทศภายในสหภาพยุโรป ไม่จำเป็นต้องแสดงจุดประสงค์จำเป็นในการเดินทาง แต่การตรวจโควิดและการกักตัว ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม Pass Sanitaire จะได้รับการยอมรับสำหรับการเดินทางภายในประเทศยุโรป pass sanitaire จะเป็นใบรับรองยุโรป

Pass Sanitaire (ใบยุโรป) อาจจะมีการระบุหลักฐานการฉีดวัคซีน ผลการตรวจโควิดที่เป็นลบ หรือหลักฐานการหายจากโรค COVID อย่างต่ำ 6 เดือน รัฐอาจกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัยเพิ่มเติมหากจำเป็น เช่น การตรวจโรค การกักตัว เป็นต้น

ที่มา: สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยTLS Contact


รู้จักกับ วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) จะเดินทางไปยุโรปต้องรู้!!

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

สหภาพยุโรป พลเมือง 1 ใน 5 ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มบูสเตอร์แล้ว

กรรมาธิการด้านสาธารณสุขของสหภาพยุโรป (EU) เปิดเผยว่า ประชาชนพลเมืองของ EU จำนวน 1 ใน 5 หรือประมาณ 20% ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มบูสเตอร์แล้ว

แนะนำ! 4 เส้นทางบินไปยุโรปสุดฮิต โดย Srilankan Airlines

ศรีลังกันแอร์ไลน์ เป็นสายการบินที่ได้รับรางวัล ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการบริการ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และการตรงต่อเวลา กับเส้นทางบิน 112 จุดหมายปลายทางทั่วโลก และหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่น่าเดินทางไปก็คือเส้นทางบินไปยุโรป

World Citizenship Report 2022 Top 10 ประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก

ส่องประเทศที่มีความน่าอยู่ที่สุดในโลก World Citizenship Report 2022 โดยเป็นผลจากคะแนนตัวชี้วัด 5 อย่าง คือ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการบริหารจัดการ และ ด้านอิสระทางการเงิน ซึ่งอันดับ 1 ในปีนี้ได้แก่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าอิตาลี

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศอิตาลี จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าอิตาลี เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าอิตาลี ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเยอรมนี

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเยอรมนี จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเยอรมนี เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเยอรมนี ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าออสเตรีย

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศออสเตรีย จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าออสเตรีย เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าออสเตรีย ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสเปน

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสเปน จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสเปน เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสเปน ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสวีเดน

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสวีเดน จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสวีเดน เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสวีเดน ดังนี้

ก่อนเที่ยวยุโรปต้องรู้! Daylight saving time คืออะไร?

Daylight saving time (DST) หลายคนคงเคยได้ยินคำนี้กันมาบ้าง โดยเเฉพาะคนที่ต้องเดินทางไปประเทศในแถบยุโรป จะมีการตั้งค่าเวลาเอาไว้เพื่อให้เข้ากับสภาพอากาศกลางวัน-กลางคืน ที่อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อฤดูกาลเปลี่ยน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!