ค้นหาบทความ:

Q&A ถาม-ตอบ วีซ่านักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ
Non-Immigrant ED Visa

Q&A ถาม-ตอบ วีซ่านักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ Non-Immigrant ED Visa

สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทยในหลักสูตร 4 เดือนขึ้นไป สามารถทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนได้ รวมไปถึงการเรียนในสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการด้วย

ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งจะมีข้อกำหนดอย่างไรนั้น วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับวีซ่านักเรียน ดังนี้

Q : Education Visa หรือ ED Visa นั้นคืออะไร?

A : Education Visa หรือ วีซ่านักเรียน นั้น คือวีซ่าที่ทำให้ชาวต่างชาติ ที่เข้ามาศึกษา ดูงาน หรือฝึกอบรม สามารถพำนักในราชอาณาจักรไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดระยะเวลาเรียน เพื่อทำการศึกษา ดูงาน หรือฝึกอบรม ซึ่งชาวต่างชาติที่ต้องการจะเข้ามาศึกษาในราชอาณาจักรไทย ชาวต่างชาติจะต้องเรียนในสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ ถึงจะสามารถขอวีซ่าได้ ในกรณีที่ชาวต่างชาติต้องการเรียน และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย สามารถติดต่อสถาบันเพื่อติดต่อขอเป็นนักศึกษาและขอวีซ่านักเรียนในเวลาเดียวกัน

Q : การต่ออายุวีซ่านักเรียน / นักศึกษาชาวต่างชาติ ที่มีความจำเป็นต้องอยู่ไทยเพื่อศึกษาต่อ จะต้องดำเนินการยื่นต่ออายุวีซ่า ล่วงหน้ากี่วัน?

A : ควรยื่นล่วงหน้าก่อนวีซ่าเดิมหมดอายุอย่างน้อย 30 วัน โดยจะขอขยายเวลาการพักอาศัยเพื่อศึกษาได้สูงสุดไม่เกิน 1 ปี หรือตามวันที่ระบุขอไว้ในหนังสือนำ (ศธ.) จากสถาบันการศึกษา

Q : การต่ออายุวีซ่านักเรียน / นักศึกษาชาวต่างชาติ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร?

A : 1.ชาวต่างชาติต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-ED) หรือมีตราประทับ Non-Immigrant ED ในพาสปอตร์เรียบร้อยแล้ว
2 .จะต้องได้รับการรับรอง และ ขอให้อยู่ศึกษาต่อ จากสถาบันศึกษานั้น ซึงทางสถาบันนั้นๆ จะเป็นผู้ออกเอกสารให้

Q : กรณีที่เรียนจบแล้ว นักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียน (Non-Immigrant ED) สามารถเปลี่ยนประเภทวีซ่าได้หรือไม่?

A : ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทได้ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่กำหนดของวีซ่านักเรียน (Non-Immigrant ED) หากต้องการเปลี่ยนประเภทวีซ่า จะต้องเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น

Q : นักเรียน, นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ได้ 1 ปี จะต้องรายงานตัว 90 วัน หรือไม่?

A : ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัย เมื่ออยู่ในราชอาณาจักรครบทุก 90 วัน โดยใช้แบบฟอร์ม ตม.47 ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่ผู้นั้นพักอาศัยอยู่

Q : หากต้องการมาเรียนในประเทศไทย ต้องใช้วีซ่าประเภทใด ใช้เอกสารใดบ้าง ในการยื่นขออยู่ต่อ?

A : วีซ่าที่ได้รับจะต้องเป็นวีซ่า NON-IMMIGRANT Type ED
     -การมาเรียนนั้นมีทั้งเรียนในสถานศึกษาของรัฐและของเอกชน
1) สถานศึกษาของรัฐ
    -สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
    -หนังสือรับรองขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานั้น โดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับหลักสูตร และผลการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ
2) สถานศึกษาของเอกชน
    -สำเนาหลักฐานการขออนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
    -หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานั้น โดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษาระดับหลักสูตร และผลการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ
    -หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐ ระดับกรมหรือเทียบเท่า หรือจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้น (ยกเว้นกรณีศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ และกรณีศึกษาในระดับอุดมศึกษา)

Q : หากศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติ และต้องการต่อวีซ่านักเรียนต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

A : 1. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
     2. สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้จัดตั้ง สถานศึกษาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
     3. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานั้น โดยให้ปรากฎรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับหลักสูตร และผลการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ

Q : วีซ่านักเรียนของชาวต่างชาติ (Non-Immigrant ED) สามารถทำงาน Part time ได้หรือไม่?

A : ไม่สามารถทำงาน Part time ได้ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของวีซ่า Non-ED

Q : หากชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนประเภทมาเป็น วีซ่านักเรียน ได้หรือไม่?

A : สามารถเปลี่ยนได้ แต่จะต้องแสดงเอกสารจากสถาบันศึกษาและใบเสร็จชำระค่าเทอมประกอบการยื่นด้วย 

Q : หากชาวต่างชาติที่อยากมาเรียนที่ประเทศไทย (กรณียังไม่ได้เข้ามาในไทย) จะต้องดำเนินการอย่างไร?

A : ขั้นตอนแรกจะต้องติดต่อสถาบันการศึกษา เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียน ชำระค่าเทอมให้เรียบร้อย จากนั้นสถาบันการศึกษาจะส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาให้ผู้สมัครเรียน เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่า สามารถยื่นขอวีซ่านักเรียน ได้ที่สถานทูตไทย ประจำประเทศนั้นๆ (การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต)

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก

  • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Work Permit & VISA consultancy


Q&A about Foreign Student Visa or Non-Immigrant ED Visa

关于国际学生的签证( 非移类ED签证 )问答集Q&A

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

[Pass] บัตรเข้าสวนน้ำรามายณะ (Ramayana Water Park), พัทยา

เริ่มต้น 555 บาท/ท่าน
*ปกติ 1,190 บาท/ท่าน

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Thailand Pass FAQs

Thailand Pass and Entry-Frequently Asked Questions

Dinner สุดหรู ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่ดินเนอร์หรูๆ บรรยากาศดีๆ วิวสวย แนะนำลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งเรือครุยส์สุดหรู ดินเนอร์มื้อเย็นแสนโรแมนติก เคล้าเสียงเพลงขับกล่อม ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ชื่นชมบรรยากาศในยามค่ำคืนภายใต้แสงจันทร์ ชมวิวสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

แจกพิกัด 10 ที่เที่ยวหาดใหญ่

พาเที่ยวหาดใหญ่ เมืองใหญ่ของจังหวัดสงขลาที่ใครๆ ต้องรู้จัก เป็นเมืองแสนคึกคัก แหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เดินเล่นกันเพลินๆ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอยู่หลายแห่งด้วยกัน แจกพิกัด 10 ที่เที่ยวหาดใหญ่ ใครไปหาดใหญ่ต้องไปให้ถึง!!

สงขลาไม่ได้มีแค่หาดใหญ่ แนะนำ 10 ที่เที่ยวสงขลา

ถ้าพูดถึงจังหวัดสงขลา เราคงคุ้นเคยกับหาดใหญ่กันเป็นอย่างดีเพราะดูเหมือนจะคุ้นหูมากว่าเรียกจังหวัดสงขลาเสียอีก แต่สงขลาไม่ได้มีเพียงหาดใหญ่ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมาย 10 ที่เที่ยวสงขลามีอะไรบ้างตามไปเที่ยวพร้อมๆ กันเลย

10 พิกัด ขับรถเที่ยวอุบลราชธานี

หาวันว่างดีๆ ไปขับรถเที่ยวกันดีมั้ย ชวนไปเที่ยวอุบลราชธานี จังหวัดที่มีพื้นทีกว้างใหญ่และยังมีธรรมชาติสวยงามแปลกตา กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ของอุบลราชธานี และหากจะตามเก็บที่เที่ยวสวยๆ ให้ครบทุกจุดวันเดียวไม่พอแน่ๆ เดินทางโดยรถส่วนตัวสะดวกกว่าเยอะ

AQ Hotel (Alternative Quarantine) แนะนำโรงแรมสำหรับกักตัว ตั้งแต่ 1 คืนขึ้นไป

เมื่อประเทศไทยได้ประกาศเปิดประเทศ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้น จึงมีทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางจากต่างประเทศกลับเข้ามาประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แนะนำ โรงแรมสำหรับกักตัวตั้งแต่ 1 คืนขึ้นไป หรือ AQ Hotel (Alternative Quarantine)

Q&A Question-Answer about Thailand Elite Card

Thailand Elit, Privilege Visa for Long Stay, especially for the members who will be granted to stay in the Kingdom of Thailand for 5-20 years. In general, foreigner who which to stay in the Kingdom of Thailand for long time

เปิดโผ 46 ประเทศ เข้าไทยได้ไม่ต้องกักตัว

กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการประกาศรายชื่อเพิ่มเติมรวมทั้งหมดเป็น 46 ประเทศ/พื้นที่ เข้าไทยไม่ต้องกักตัว รองรับการเปิดประเทศท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้ โดยต้องฉีดวัคซีนครบโดส เดินทางเข้าทางอากาศ และมีหลักฐานว่าปลอดเชื้อโควิด

5 รีสอร์ทภูเก็ต พักหรูติดหาด วิวดี ถ่ายรูปสวย

นานๆ ได้ไปเที่ยวภูเก็ตทั้งที ขอพักหรูๆ สักคืนสองคืนก็ยังดี รีสอร์ทภูเก็ตสวยๆ วิวดี ติดหาด บรรยากาศชายทะเลพร้อมลมพัดเย็นสบาย แนะนำรีสอร์ทภูเก็ตสุดหรูระดับ 5 ดาว สำหรับวันหยุดพักผ่อนของคุณ รับรองว่าสวยน่าพักทุกรีสอร์ท

Le Meridien Chiang Mai เที่ยวเชียงใหม่ พักหรูสุดชิลล์ วิวพาโนราม่า

ชวนไปแอ่วเหนือเชียงใหม่ กับโรงแรมพักผ่อนสุดหรูใจกลางเมืองเชียงใหม่ ที่จะทำให้ช่วงเวลาในการพักผ่อนของคุณเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด กับโรงแรมหรูที่เต็มอิ่มกับวิวพาโนราม่า Le Meridien Chiang Mai

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!