ค้นหาบทความ:

ยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่?

หัวข้อนี้เอาใจคนอยากไปเรียนต่อต่างประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะ ซึ่งหนึ่งในเรื่องที่มักจะกังวลกันก็มีเรื่องการโชว์สเตทเม้นต์เพื่อขอวีซ่า นอกจากต้องเตรียมเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคอร์สเรียนและค่าเดินทางแล้ว จะต้องเตรียมเงินในบัญชีไว้เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่าด้วยนะคะ โดยแต่ละประเทศจำนวนเงินที่ต้องแสดงอาจจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับค่าครองชีพของประเทศนั้นๆเป็นหลัก รวมถึงหลักสูตรที่ลงเรียนด้วยค่ะ

ถ้าพูดถึงออสเตรเลียแล้วเรามาดูกันก่อนเลยว่าถ้าอยากจะไปเรียนต่อออสเตรเลีย ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ WonderfulPackage มีคำตอบมาให้ค่ะ

Q: บัญชีธนาคารประเภทใดที่ใช้แสดงเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

A: แสดงบัญชีประเภทออมทรัพย์ยื่นเป็นบัญชีหลัก หากเป็นบัญชีประเภทอื่นๆ สามารถยื่นประกอบได้แต่ไม่ได้ถือเป็นหลักในการพิจารณา

 • แสดงบัญชีประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัครเอง ข้อนี้แนะนำให้ยื่นบัญชีตัวเองในกรณีที่ผู้สมัครทำงานและมีรายได้แล้ว
 • แสดงบัญชีประเภทออมทรัพย์ของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้สมัครยังเป็นนักเรียน/นักศึกษาอยู่ (ยังเป็นผู้ไม่มีรายได้) หรือในกรณีที่บัญชีตนเองมีเงินไม่เพียงพอตามที่สถานทูตกำหนด ส่วนนี้ผู้สมัครสามารถแสดงบัญชีของผู้ปกครองได้ หรือใช้ยื่นประกอบกันได้ค่ะ

Q: ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ เพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

A: จำนวนเงินที่ต้องแสดงในบัญชีสถานทูตมีการกำหนดข้อพิจารณาจากค่าครองชีพที่ A$1,800 ต่อเดือน หรือ A$21,041 ต่อปี และ Travel Cost A$2,000
การคำนวณเงินที่ต้องแสดงในบัญชีจะคิดจากจำนวนเดือนที่ต้องการเรียน คูณด้วย(X) ค่าครองชีพต่อเดือน บวกด้วย(+) ค่าเรียนคงค้าง บวกด้วย(+) Travel cost คูณด้วย(X) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ยกตัวอย่าง 2 แบบเช่น

ขอวีซ่านักเรียนสำหรับเรียนภาษาที่ออสเตรเลีย 6 เดือน

 • ค่าเรียนภาษา 6 เดือน = A$6,000 จ่ายค่าเรียนไปแล้วยอดคงค้างเป็น 0 (ไม่ต้องนำไปคำนวน)
 • ค่าครองชีพ 6 เดือน = A$10,800 (A$1,800x6เดือน)
 • Travel cost = A$2,000
 • อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 1A$ = 22 บาท
 • การคำนวน A$10,800 + A$2,000 × 22 = 281,600 บาท
  ต้องแสดงยอดเงินในบัญชีสำหรับการยื่นขอวีซ่านักเรียน เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย 6 เดือน ยอดไม่น้อยกว่า 281,600 บาท

ขอวีซ่านักเรียนสำหรับเรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย 3 ปี

 • ค่าเรียนปริญญาตรี (ปีแรก) = A$30,000 จ่ายค่าเรียนปีแรกเรียบร้อยแล้ว เหลือค่าเรียนคงค้าง 2 ปียอด A$60,000
 • ค่าครองชีพต่อปี = A$21,041
 • Travel cost = A$2,000
 • อัตราแลกเปลี่ยน 1A$ = 22 บาท
 • การคำนวน (A$60,000 + A$21,041 + A$2,000) x 22 = 1,826,902 บาท
  ต้องแสดงยอดเงินในบัญชีสำหรับการยื่นขอวีซ่านักเรียน เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลียยอดไม่น้อยกว่า 1,826,902 บาท

Q: ดูรายการเดินบัญชีกี่เดือน และในระหว่างการยื่นขอวีซ่าสามารถถอนเงินออกได้หรือไม่

A: การยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลียจะต้องแสดงยอดเงินในบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement) เพื่อสถานทูตจะดูการเคลื่อนไหวของบัญชีว่านักเรียนจะมีเงินเพียงพอที่จะนำไปใช้จ่ายระหว่างเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียไหม โดยการขอBank Statementสามารถขอได้ที่ธนาคารเจ้าของบัญชีนั้นๆ โดยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารให้ขัดเจนว่า ขอBank Statementย้อนหลัง 6 เดือนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย โดยเอกสารBank Statementต้องมีชื่อเจ้าของบัญชี และเลขที่บัญชีในเอกสารให้ครบถ้วน ชัดเจน ซึ่งเอกสารที่ธนาคารออกให้นี้จะมีอายุที่ 30 วันนับจากวันออกเอกสาร หากได้รับมาแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการยื่นขอวีซ่าก่อนเอกสารหมดอายุ จะไม่สามารถใช้ยื่นได้แล้วต้องไปขอใหม่เท่านั้น และระหว่างการพิจารณาวีซ่าจะต้องมีเงินคงค้าง หรือคงเหลือยอดในบัญชีไม่น้อยกว่าที่แสดงไว้กับทางสถานทูต

นอกจากเรื่องการแสดงเงินในบัญชีที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลียแล้ว ก็ยังต้องมีเอกสารอื่นๆประกอบอีกหลายส่วน หากผู้สมัครท่านใดที่สนใจเรียนต่อหรือต้องการขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย แล้วยังไม่แน่ใจว่าต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ ต้องทำอย่างไรก่อนบ้าง หรือต้องใช้เอกสารอะไรเพิ่ม WonderfulPackage ของเรายินดีให้คำปรึกษานะคะ :)

บริการยื่นวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ ออนไลน์


ขอวีซ่านักเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด!

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

รู้จักกับประเภทของวีซ่าเชงเก้น

จะเดินทางไปในประเทศแถบยุโรป เรารู้กันแล้วว่าต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น แต่รู้หรือไม่ว่า วีซ่าเชงเก้นมีกี่แบบ และในแต่ละแบบนั้นเหมาะสำหรับผู้เดินทางที่ต้องการเดินทางรูปแบบใดบ้าง เรามาทำความรู้จักกับประเภทของวีซ่าเชงเก้นกันก่อน

ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่าน ทำได้ไม่ยาก!

ผู้ที่มีความต้องการเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรป เกือบทั้งหมดของประเทศในยุโรปจำเป็นต้องขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางเข้าประเทศ ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่านไม่ใช่เรื่องยาก ถ้ามีเอกสารครบและคุณสมบัติครบถ้วนตามปกติ ก็ไม่มีปัญหา

visa vs passport คนละเรื่องเดียวกัน เรียกใช้ให้ถูก

สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีพาสปอร์ตเป็นเอกสารสำคัญในการเดินทาง และบางครั้งอาจต้องมีการขอวีซ่าแนบไปด้วย สำหรับบางประเทศที่ต้องมีการยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทาง ทีนี้หลายคนยังคงสับสนอยู่บ้างกับสองคำนี้ Visa กับ Passport ใช้แบบเดียวกันไหม ที่ผ่านมาใช้ถูกหรือเปล่า?

Q&A หลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น

หากต้องการเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรป สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ที่ให้ผู้ถือวีซ่านี้ สามารถเดินทางข้ามผ่านประเทศในกลุ่มสมาชิกได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่หลายๆ ประเภท เราได้รวบรวมหลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้นมาให้แล้ว

รู้จักกับ วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) จะเดินทางไปยุโรปต้องรู้!!

วีซ่าเชงเก้น หรือ Schengen Visa เราคงเคยได้ยินคำนี้กันมาพอสมควรแล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าวีซ่าเชงเก้นเป็นอย่างไรกันแน่ ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นมีประเทศอะไรบ้าง แล้วถ้าหากจะต้องเดินทางไปยุโรป จะขอวีซ่าเชงเก้นได้อย่างไร?

วีซ่าเยี่ยมเยียน คืออะไร?

สำหรับคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ และถ้าประเทศนั้นต้องใช้วีซ่า ส่วนใหญ่จะเป็นการยื่นขอวีซ่าแบบชั่วคราว โดยมีทั้งประเภทวีซ่า ท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าธุรกิจ เราจะมาดูกันว่า วีซ่าประเภทเยี่ยมเยียนนั้นคืออะไร และมีการยื่นขอวีซ่าอย่างไร

วีซ่าธุรกิจ คืออะไร?

ในการเดินทางข้ามประเทศนั้น มีการยื่นขอวีซ่าอยู่หลายประเภทด้วยกัน ซึ่ง วีซ่าธุรกิจ ก็คือหนึ่งในประเภทวีซ่าที่มีการยื่นขอกันมากไม่แพ้วีซ่าประเภทอื่น วีซ่าธุรกิจ คืออะไร มีขั้นตอนการยื่นขออย่างไร เรารวบรวมคำตอบมาไว้ให้แล้ว

ยื่นวีซ่าที่ไหนดี? ยื่นวีซ่ากับ WonderfulPackage ดีกว่าอย่างไร?

ยื่นวีซ่าที่ไหนดี? คำถามชวนปวดหัวสำหรับคนที่กำลังจะยื่นขอวีซ่า แต่ไม่รู้จะไปยื่นที่ไหนอย่างไร แล้วต้องมีกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ความกังวลเหล่านี้จะหมดไปเมื่อยื่นวีซ่ากับ WonderfulPackage

สรุปสถานการณ์ฉบับเรียนต่อต่างประเทศ เตรียมตัวขอวีซ่าอย่างไรมาดูกัน

ช่วงนี้โควิด-19 ก็ยังไม่ซา เรียนก็อยากเรียน เรามาดูการอัพเดทสถานการณ์ในตอนนี้กันดีกว่า ว่าถ้าอยากเรียนต่อต่างประเทศในช่วงเวลานี้จะไปเรียนต่อที่ประเทศใดได้บ้าง แล้วมีเงื่อนไขอย่างไรในการเตรียมตัวเดินทาง มาดูกัน!

The 20 Happiest Countries In The World In 2021 20 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 2021

ในช่วงเวลาที่ผู้คนห่างหายความสุขกันไปนาน จากโควิด-19 การรายงานความสุขประจำปีนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดอันดับ 20 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก The 20 Happiest Countries In The World In 2021

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!