ค้นหาบทความ:

ยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่?

หัวข้อนี้เอาใจคนอยากไปเรียนต่อต่างประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะ ซึ่งหนึ่งในเรื่องที่มักจะกังวลกันก็มีเรื่องการโชว์สเตทเม้นต์เพื่อขอวีซ่า นอกจากต้องเตรียมเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคอร์สเรียนและค่าเดินทางแล้ว จะต้องเตรียมเงินในบัญชีไว้เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่าด้วยนะคะ โดยแต่ละประเทศจำนวนเงินที่ต้องแสดงอาจจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับค่าครองชีพของประเทศนั้นๆเป็นหลัก รวมถึงหลักสูตรที่ลงเรียนด้วยค่ะ

ถ้าพูดถึงออสเตรเลียแล้วเรามาดูกันก่อนเลยว่าถ้าอยากจะไปเรียนต่อออสเตรเลีย ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ WonderfulPackage มีคำตอบมาให้ค่ะ

Q: บัญชีธนาคารประเภทใดที่ใช้แสดงเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

A: แสดงบัญชีประเภทออมทรัพย์ยื่นเป็นบัญชีหลัก หากเป็นบัญชีประเภทอื่นๆ สามารถยื่นประกอบได้แต่ไม่ได้ถือเป็นหลักในการพิจารณา

 • แสดงบัญชีประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัครเอง ข้อนี้แนะนำให้ยื่นบัญชีตัวเองในกรณีที่ผู้สมัครทำงานและมีรายได้แล้ว
 • แสดงบัญชีประเภทออมทรัพย์ของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้สมัครยังเป็นนักเรียน/นักศึกษาอยู่ (ยังเป็นผู้ไม่มีรายได้) หรือในกรณีที่บัญชีตนเองมีเงินไม่เพียงพอตามที่สถานทูตกำหนด ส่วนนี้ผู้สมัครสามารถแสดงบัญชีของผู้ปกครองได้ หรือใช้ยื่นประกอบกันได้ค่ะ

Q: ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ เพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

A: จำนวนเงินที่ต้องแสดงในบัญชีสถานทูตมีการกำหนดข้อพิจารณาจากค่าครองชีพที่ A$1,800 ต่อเดือน หรือ A$21,041 ต่อปี และ Travel Cost A$2,000
การคำนวณเงินที่ต้องแสดงในบัญชีจะคิดจากจำนวนเดือนที่ต้องการเรียน คูณด้วย(X) ค่าครองชีพต่อเดือน บวกด้วย(+) ค่าเรียนคงค้าง บวกด้วย(+) Travel cost คูณด้วย(X) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ยกตัวอย่าง 2 แบบเช่น

ขอวีซ่านักเรียนสำหรับเรียนภาษาที่ออสเตรเลีย 6 เดือน

 • ค่าเรียนภาษา 6 เดือน = A$6,000 จ่ายค่าเรียนไปแล้วยอดคงค้างเป็น 0 (ไม่ต้องนำไปคำนวน)
 • ค่าครองชีพ 6 เดือน = A$10,800 (A$1,800x6เดือน)
 • Travel cost = A$2,000
 • อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 1A$ = 22 บาท
 • การคำนวน A$10,800 + A$2,000 × 22 = 281,600 บาท
  ต้องแสดงยอดเงินในบัญชีสำหรับการยื่นขอวีซ่านักเรียน เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย 6 เดือน ยอดไม่น้อยกว่า 281,600 บาท

ขอวีซ่านักเรียนสำหรับเรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย 3 ปี

 • ค่าเรียนปริญญาตรี (ปีแรก) = A$30,000 จ่ายค่าเรียนปีแรกเรียบร้อยแล้ว เหลือค่าเรียนคงค้าง 2 ปียอด A$60,000
 • ค่าครองชีพต่อปี = A$21,041
 • Travel cost = A$2,000
 • อัตราแลกเปลี่ยน 1A$ = 22 บาท
 • การคำนวน (A$60,000 + A$21,041 + A$2,000) x 22 = 1,826,902 บาท
  ต้องแสดงยอดเงินในบัญชีสำหรับการยื่นขอวีซ่านักเรียน เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลียยอดไม่น้อยกว่า 1,826,902 บาท

Q: ดูรายการเดินบัญชีกี่เดือน และในระหว่างการยื่นขอวีซ่าสามารถถอนเงินออกได้หรือไม่

A: การยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลียจะต้องแสดงยอดเงินในบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement) เพื่อสถานทูตจะดูการเคลื่อนไหวของบัญชีว่านักเรียนจะมีเงินเพียงพอที่จะนำไปใช้จ่ายระหว่างเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียไหม โดยการขอBank Statementสามารถขอได้ที่ธนาคารเจ้าของบัญชีนั้นๆ โดยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารให้ขัดเจนว่า ขอBank Statementย้อนหลัง 6 เดือนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย โดยเอกสารBank Statementต้องมีชื่อเจ้าของบัญชี และเลขที่บัญชีในเอกสารให้ครบถ้วน ชัดเจน ซึ่งเอกสารที่ธนาคารออกให้นี้จะมีอายุที่ 30 วันนับจากวันออกเอกสาร หากได้รับมาแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการยื่นขอวีซ่าก่อนเอกสารหมดอายุ จะไม่สามารถใช้ยื่นได้แล้วต้องไปขอใหม่เท่านั้น และระหว่างการพิจารณาวีซ่าจะต้องมีเงินคงค้าง หรือคงเหลือยอดในบัญชีไม่น้อยกว่าที่แสดงไว้กับทางสถานทูต

นอกจากเรื่องการแสดงเงินในบัญชีที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลียแล้ว ก็ยังต้องมีเอกสารอื่นๆประกอบอีกหลายส่วน หากผู้สมัครท่านใดที่สนใจเรียนต่อหรือต้องการขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย แล้วยังไม่แน่ใจว่าต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ ต้องทำอย่างไรก่อนบ้าง หรือต้องใช้เอกสารอะไรเพิ่ม WonderfulPackage ของเรายินดีให้คำปรึกษานะคะ :)

บริการยื่นวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ ออนไลน์


ขอวีซ่านักเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด!

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเบลเยี่ยม จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเบลเยี่ยม เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าฟินแลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศฟินแลนด์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าฟินแลนด์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าฟินแลนด์

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าโปรตุเกส

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศโปรตุเกส จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าโปรตุเกส เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าโปรตุเกส ดังนี้

ออสเตรเลีย เปิดประเทศนักท่องเที่ยวบินเข้าได้เลย ไม่ต้องกักตัว เพียงฉีดวัคซีนครบ 2 โดส

รัฐบาลออสเตรเลีย ประกาศเปิดต้อนรับนักเดินทางต่างชาติ ครั้งแรกหลังจากปิดประเทศนานกว่า 2 ปี โดยล่าสุด นักท่องเที่ยว และ นักเดินทาง สามารถเดินทางเข้าออสเตรเลียได้โดยไม่จำเป็นต้องกักตัวอีกต่อไป เพียงฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 โดส ตามมาตรการและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณะสุข

ต่างชาติ เที่ยวออสเตรเลีย ไม่ต้องโชว์สถานะวัคซีน เริ่ม 6 ก.ค. 65 นี้

นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าออสเตรเลียไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล Digital Passenger Declaration (DPD) ซึ่งเป็นข้อมูลด้านสุขภาพและการแสดงสถานะการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ประชาชนทุกคนที่เดินทางเข้าออสเตรเลีย ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาของเที่ยวบิน

รวมคำถามยอดฮิต สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ตอบยังไงถึงได้วีซ่า 10 ปี

วีซ่าอเมริกาผ่านยากจริงหรือ? บางทีผ่านแต่ก็ให้วันมาแค่นิดเดียว ใครกำลังวางแผนเดินทางไปอเมริกา สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางก็คือการขอวีซ่าอเมริกา ดังนั้นใครกำลังขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกายังไงถึงผ่าน มีโอกาสได้วีซ่าถึง 10 ปี

รวมรูปแบบปลั๊กไฟทั่วโลก จะเที่ยวประเทศไหนต้องใช้ปลั๊กอะไรกันบ้าง ?

ได้เวลาเดินทางแล้วสิ จะไปต่างประเทศอย่าลืมเช็คเรื่องปลั๊กเป็นอันขาด เพราะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ที่เราพกติดตัวล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ปลั๊กกันทั้งนั้น ปลั๊กไฟทั่วโลก แต่ละประเทศเค้ารองรับปลั๊กไฟรูปแบบไหน แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเอาไปเสียบได้หรือไม่

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่านอร์เวย์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศนอร์เวย์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่านอร์เวย์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่านอร์เวย์

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ค

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐเช็ค จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสาธารณรัฐเช็ค เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ค

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!