ค้นหาบทความ:

จะเกิดอะไรขึ้น?? เมื่อคนต่างชาติอยู่เกินกำหนดวีซ่าในประเทศไทย (Overstay Visa in Thailand)

อยู่เกินกำหนด

เพิ่งจะรู้ว่าตัวเองอยู่เกินกำหนดวีซ่าในประเทศไทย!! ชาวต่างชาติหลายคนเข้าใจผิดว่าอายุวีซ่า (Visa Validity) และระยะเวลาพำนัก (Period of Stay) เป็นวันที่เดียวกัน บางคนคาดคะเนวันวีซ่าตามระยะเวลาที่พำนักอยู่หรือลืมวันหมดอายุวีซ่า ทำให้เกิดข้อผิดพลาดอยู่เกินกำหนดวีซ่าในประเทศไทย ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อยู่เกินกำหนดวีซ่า Wonderful Package จึงขอแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตให้พำนักในไทยได้ทราบกันค่ะ

ความหมายของอายุวีซ่า (Visa Validity) และระยะเวลาพำนัก (Period of Stay) แบบย่อ

 • อายุวีซ่า (Visa Validity) คือ ระยะเวลาที่ผู้ถือวีซ่าได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ สังเกตุได้จากสติ๊กเกอร์วีซ่าในเล่มพาสปอร์ต
 • ระยะเวลาพำนัก (Period Stay) คือ ระยะเวลาที่ผู้ถือวีซ่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้ สังเกตุได้จากตราประทับขาเข้าในเล่มพาสปอร์ต

ท่านสามารถดูความหมายของอายุวีซ่าและระยะเวลาพำนักแบบละเอียดได้ที่  https://bit.ly/2X5X1Ld

การอยู่เกินกำหนด (Overstay) คืออะไร?

การอยู่เกินกำหนด คือ การที่ชาวต่างชาติพำนักอยู่ในประเทศไทยเกินกำหนดวันที่ได้รับอนุญาตบนสติ๊กเกอร์วีซ่าและตราประทับขาเข้า

ยกตัวอย่างเช่น คุณเดินทางเข้าประเทศไทยในวันที่ 1 สิงหาคม ด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว 60 วัน และได้รับใบอนุญาตให้อยู่จนถึงวันที่ 29 กันยายน หากคุณยังคงอยู่ในประเทศไทยหลังจากวันที่ 29 กันยายน โดยไม่ได้ต่ออายุหรือขยายวีซ่าไทย ถือว่าคุณอยู่เกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต จะต้องเสียค่าปรับและไม่อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณอยู่เกินกำหนดวีซ่าหรือใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย?

 • เมื่อรู้ตัวว่าอยู่เกินกำหนดวีซ่า คุณควรพยายามแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด แม้ว่าคุณจะอยู่เกินกำหนดเพียงแค่ 1 วันก็ตาม เพราะถือว่าผิดกฎหมายไทย มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกคุมขังและจำคุก
 • หากคุณถูกตรวจจับได้ว่าที่อยู่เกินกำหนดวีซ่าในประเทศไทย คุณจะถูกควบคุมตัวและถูกลงโทษในศูนย์กักกันคนเข้าเมืองไทย หลังจากนั้นคุณจะถูกส่งตัวกลับประเทศหรือถูกจำคุกในประเทศไทย
 • แต่ถ้าคุณยังไม่โดนตรวจจับ และจะออกนอกประเทศไทย คุณจะต้องเสียค่าปรับวันละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท พร้อมทั้งถูกสั่งห้ามกลับเข้ามาในประเทศไทยอีก

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเจตนาและระยะเวลาของการอยู่เกินเวลาของคุณ

การอยู่เกินกำหนดเกิดขึ้นได้หลายกรณีขอยกตัวอย่างดังนี้

 • ไม่มีเจตนาที่จะอยู่เกินกำหนด เช่น เข้าใจผิดเรื่องวันที่หมดอายุวีซ่าหรือใบอนุญาตให้พำนัก เมื่อรู้ตัวก็จะต้องรีบเสียค่าปรับที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อนเดินทางออกนอกประเทศ
 • มีความจำเป็นต้องอยู่เกินกำหนด เช่น เกิดอุบัติเหตุ หรือล้มป่วย ทำให้ต้องอยู่พักรักษาตัวโดยที่ต่ออายุวีซ่า หรือขยายระยะเวลาพำนักไม่ทัน
 • เจตนาที่จะอยู่เกินกำหนด เช่น รู้ตัวว่าวีซ่าหมดอายุวันไหน แต่ตั้งใจไม่ต่ออายุวีซ่า หรือขยายระยะเวลาพำนัก สำหรับกรณีนี้มีโอกาสสูงที่จะถูกแบนไม่ให้เข้าประเทศไทยถาวร และยังโดนจำคุกอีกด้วย

ในบางครั้ง ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมักจะทำการสุ่มตรวจคนต่างชาติที่อยู่สถานบันเทิงตามท้องถนน สถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว บริษัทที่รับชาวต่างชาติเข้าทำงาน และจุดตรวจต่างๆ เพราะฉะนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการสุ่มเสี่ยงกับการโดนจับกุม จึงไม่ควรที่จะอยู่เกินกำหนดวีซ่าหรือเกินระยะเวลาพำนัก หากมีความจำเป็นหรือยังอยากอยู่ต่อ เพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย คุณควรจะดำเนินการต่ออายุวีซ่าและต่อใบอนุญาตขออยู่ต่อ ดีกว่าปล่อยให้ขาดอายุหรือเกินกำหนดอนุญาต

บทลงโทษเมื่ออยู่เกินกำหนด (Overstay) มีอะไรบ้าง??

 1. หากอยู่เกินกำหนดระยะอนุญาต สามารถเข้ามอบตัวได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย โดยเสียค่าปรับในอัตรา 500 บาทต่อวัน และปรับสูงสุด 20,000 บาท (เมื่ออยู่เกิน 40 วันขึ้นไป) 
 2. หากอยู่เกินกำหนดระยะอนุญาต และไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศไทย (90 วันหรือมากกว่านั้น) เป็นความผิดร้ายแรง จถต้องถูกลงโทษทางกฏหมาย โดยเสียค่าปรับ 20,000 บาท และถูกเนรเทศออกนอกประเทศ ห้ามไม่ให้เดินทางเข้าประเทศไทยอีกตามระยะเวลาที่เกินกำหนด

ยกตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวรัสเซีย เดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยว 30 วัน อายุวีซ่าหมดวันที่ 31 มกราคม ปรากฏว่าเข้าใจผิดคิดว่าได้อายุวีซ่า 45 วัน จึงอยู่เที่ยวต่อจนถึงวันกำหนดกลับ 5 กุมภาพันธ์

ในกรณีนี้ เท่ากับว่านักท่องเที่ยว อยู่เกินอายุวีซ่า 5 วัน ให้ไปรายงานตัวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อนเดินทางออกนอกประเทศ โดยจะเสียค่าปรับในอัตรา 500 บาท x 5 วัน = 2,500 บาท เป็นต้น

ตารางการเสียค่าปรับและระยะเวลาที่ห้ามกลับเข้าประเทศไทยมีรายละเอียด ดังนี้

คนต่างชาติที่อยู่เกินกำหนด

ระยะเวลาที่เกินกำหนด

ค่าปรับที่เกินกำหนด ห้ามกลับเข้ามาเป็นระยะเวลา
นับตั้งแต่วันที่เดินทางออก
1. กรณีเข้ามอบตัว มากกว่า  90 วัน
มากกว่า  1 ปี
มากกว่า  3 ปี
มากกว่า  5 ปี
20,000 บาท ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี
2. กรณีถูกจับกุมดำเนินคดี ต่ำกว่า 1 ปี
มากกว่า  1 ปี
20,000 บาท 5 ปี
10 ปี

ดังนั้น คนต่างชาติที่จะขอวีซ่าเข้าประเทศไทย ไม่ว่าจะเข้าด้วยวีซ่าประเภทอะไร ควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับอายุของวีซ่าและระยะเวลาพำนักให้ดี ไม่ควรอยู่เกินเวลาที่กำหนด แต่หากพบว่าวีซ่าหมดอายุทั้งที่ยังอยู่ในประเทศไทย มันเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องดำเนินการอย่างถูกวิธีและรวดเร็ว เพื่อไม่ให้โดนระงับการเข้าประเทศไทยในครั้งต่อไป 

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ Wonderful Package สิคะ ทางเรายินดีให้คำแนะนำและบริการทุกท่านค่ะ

ท่านสามารถดูวิธีการต่อวีซ่าแต่ละประเภทและการขอกลับเข้าประเทศได้ที่

 • เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit  https://bit.ly/2XwVkpf
 • รู้จักกับการต่ออายุวีซ่าผู้ติดตามประเภท โอ (Non-O Visa Extension Services)  https://bit.ly/3eoZ0QB
 • ต่ออายุวีซ่านักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง??  https://bit.ly/3d8nugO
 • คนจีนหรือชาวต่างชาติที่มี Visa Non-B แล้วอย่าลืมขอ Re-entry Permit  https://bit.ly/2X6vFog

ขอบคุณข้อมูลจาก

บริการ Work Permit & VISA


What will happen if foreigner stay in Thailand exceed their visa? (Overstay Visa in Thailand)

会发生什么?当外国人的泰国签证到期后逾期逗留。

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

วิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

นาทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และความแม่นในการให้โชคลาภของไอ้ไข่วัดเจดีย์ ทั้งเรื่องขอหวย หรือขอให้ค้าขายร่ำรวย รวมไปถึงการเช่าไปบูชาไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะวิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช ว่าเขาทำกันอย่างไร จะได้ทำได้อย่างถูกต้อง

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

ชมวิวทะเล อิงแอบธรรมชาติ Soneva Kiri เกาะกูด

ความหรูหรามีระดับกับการพักผ่อนแนบชิดธรรมชาติแบบขั้นสุด บินสู่ที่พักด้วยเครื่องบินส่วนตัว ที่ Soneva Kiri รีสอร์ทหรูสุด Luxury ที่เกาะกูด จังหวัดตราด รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอดในทั่วทุกอณูที่อยู่ที่นี่

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำหรับใครที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรของการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทยสำหรับคนต่างชาติ

เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

ใครที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต เช่น ดำเนินการต่อภายในกี่วัน ระหว่างรอผลอนุญาตจะทำงานได้ไหม จะได้รับใบอนุญาตกี่ปี เป็นต้น Wonderful Package มีเกร็ดความรู้มาบอกต่อค่ะ!!

มารู้จัก ภงด.90 และ ภงด.91 กันดีกว่า

ผู้ที่ต้องชำระภาษี จะต้องมีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมาย สำหรับแบบยื่นภาษีนั้น เราจะเรียกว่า "ภ.ง.ด." ย่อมาจาก ภาษีเงินได้ ซึ่งการยื่นแบบภาษีแต่ละชนิด จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!