ค้นหาบทความ:

จะเกิดอะไรขึ้น?? เมื่อคนต่างชาติอยู่เกินกำหนดวีซ่าในประเทศไทย (Overstay Visa in Thailand)

อยู่เกินกำหนด

เพิ่งจะรู้ว่าตัวเองอยู่เกินกำหนดวีซ่าในประเทศไทย!! ชาวต่างชาติหลายคนเข้าใจผิดว่าอายุวีซ่า (Visa Validity) และระยะเวลาพำนัก (Period of Stay) เป็นวันที่เดียวกัน บางคนคาดคะเนวันวีซ่าตามระยะเวลาที่พำนักอยู่หรือลืมวันหมดอายุวีซ่า ทำให้เกิดข้อผิดพลาดอยู่เกินกำหนดวีซ่าในประเทศไทย ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อยู่เกินกำหนดวีซ่า Wonderful Package จึงขอแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตให้พำนักในไทยได้ทราบกันค่ะ

ความหมายของอายุวีซ่า (Visa Validity) และระยะเวลาพำนัก (Period of Stay) แบบย่อ

 • อายุวีซ่า (Visa Validity) คือ ระยะเวลาที่ผู้ถือวีซ่าได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ สังเกตุได้จากสติ๊กเกอร์วีซ่าในเล่มพาสปอร์ต
 • ระยะเวลาพำนัก (Period Stay) คือ ระยะเวลาที่ผู้ถือวีซ่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้ สังเกตุได้จากตราประทับขาเข้าในเล่มพาสปอร์ต

ท่านสามารถดูความหมายของอายุวีซ่าและระยะเวลาพำนักแบบละเอียดได้ที่  https://bit.ly/2X5X1Ld

การอยู่เกินกำหนด (Overstay) คืออะไร?

การอยู่เกินกำหนด คือ การที่ชาวต่างชาติพำนักอยู่ในประเทศไทยเกินกำหนดวันที่ได้รับอนุญาตบนสติ๊กเกอร์วีซ่าและตราประทับขาเข้า

ยกตัวอย่างเช่น คุณเดินทางเข้าประเทศไทยในวันที่ 1 สิงหาคม ด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว 60 วัน และได้รับใบอนุญาตให้อยู่จนถึงวันที่ 29 กันยายน หากคุณยังคงอยู่ในประเทศไทยหลังจากวันที่ 29 กันยายน โดยไม่ได้ต่ออายุหรือขยายวีซ่าไทย ถือว่าคุณอยู่เกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต จะต้องเสียค่าปรับและไม่อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณอยู่เกินกำหนดวีซ่าหรือใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย?

 • เมื่อรู้ตัวว่าอยู่เกินกำหนดวีซ่า คุณควรพยายามแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด แม้ว่าคุณจะอยู่เกินกำหนดเพียงแค่ 1 วันก็ตาม เพราะถือว่าผิดกฎหมายไทย มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกคุมขังและจำคุก
 • หากคุณถูกตรวจจับได้ว่าที่อยู่เกินกำหนดวีซ่าในประเทศไทย คุณจะถูกควบคุมตัวและถูกลงโทษในศูนย์กักกันคนเข้าเมืองไทย หลังจากนั้นคุณจะถูกส่งตัวกลับประเทศหรือถูกจำคุกในประเทศไทย
 • แต่ถ้าคุณยังไม่โดนตรวจจับ และจะออกนอกประเทศไทย คุณจะต้องเสียค่าปรับวันละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท พร้อมทั้งถูกสั่งห้ามกลับเข้ามาในประเทศไทยอีก

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเจตนาและระยะเวลาของการอยู่เกินเวลาของคุณ

การอยู่เกินกำหนดเกิดขึ้นได้หลายกรณีขอยกตัวอย่างดังนี้

 • ไม่มีเจตนาที่จะอยู่เกินกำหนด เช่น เข้าใจผิดเรื่องวันที่หมดอายุวีซ่าหรือใบอนุญาตให้พำนัก เมื่อรู้ตัวก็จะต้องรีบเสียค่าปรับที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อนเดินทางออกนอกประเทศ
 • มีความจำเป็นต้องอยู่เกินกำหนด เช่น เกิดอุบัติเหตุ หรือล้มป่วย ทำให้ต้องอยู่พักรักษาตัวโดยที่ต่ออายุวีซ่า หรือขยายระยะเวลาพำนักไม่ทัน
 • เจตนาที่จะอยู่เกินกำหนด เช่น รู้ตัวว่าวีซ่าหมดอายุวันไหน แต่ตั้งใจไม่ต่ออายุวีซ่า หรือขยายระยะเวลาพำนัก สำหรับกรณีนี้มีโอกาสสูงที่จะถูกแบนไม่ให้เข้าประเทศไทยถาวร และยังโดนจำคุกอีกด้วย

ในบางครั้ง ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมักจะทำการสุ่มตรวจคนต่างชาติที่อยู่สถานบันเทิงตามท้องถนน สถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว บริษัทที่รับชาวต่างชาติเข้าทำงาน และจุดตรวจต่างๆ เพราะฉะนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการสุ่มเสี่ยงกับการโดนจับกุม จึงไม่ควรที่จะอยู่เกินกำหนดวีซ่าหรือเกินระยะเวลาพำนัก หากมีความจำเป็นหรือยังอยากอยู่ต่อ เพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย คุณควรจะดำเนินการต่ออายุวีซ่าและต่อใบอนุญาตขออยู่ต่อ ดีกว่าปล่อยให้ขาดอายุหรือเกินกำหนดอนุญาต

บทลงโทษเมื่ออยู่เกินกำหนด (Overstay) มีอะไรบ้าง??

 1. หากอยู่เกินกำหนดระยะอนุญาต สามารถเข้ามอบตัวได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย โดยเสียค่าปรับในอัตรา 500 บาทต่อวัน และปรับสูงสุด 20,000 บาท (เมื่ออยู่เกิน 40 วันขึ้นไป) 
 2. หากอยู่เกินกำหนดระยะอนุญาต และไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศไทย (90 วันหรือมากกว่านั้น) เป็นความผิดร้ายแรง จถต้องถูกลงโทษทางกฏหมาย โดยเสียค่าปรับ 20,000 บาท และถูกเนรเทศออกนอกประเทศ ห้ามไม่ให้เดินทางเข้าประเทศไทยอีกตามระยะเวลาที่เกินกำหนด

ยกตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวรัสเซีย เดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยว 30 วัน อายุวีซ่าหมดวันที่ 31 มกราคม ปรากฏว่าเข้าใจผิดคิดว่าได้อายุวีซ่า 45 วัน จึงอยู่เที่ยวต่อจนถึงวันกำหนดกลับ 5 กุมภาพันธ์

ในกรณีนี้ เท่ากับว่านักท่องเที่ยว อยู่เกินอายุวีซ่า 5 วัน ให้ไปรายงานตัวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อนเดินทางออกนอกประเทศ โดยจะเสียค่าปรับในอัตรา 500 บาท x 5 วัน = 2,500 บาท เป็นต้น

ตารางการเสียค่าปรับและระยะเวลาที่ห้ามกลับเข้าประเทศไทยมีรายละเอียด ดังนี้

คนต่างชาติที่อยู่เกินกำหนด

ระยะเวลาที่เกินกำหนด

ค่าปรับที่เกินกำหนด ห้ามกลับเข้ามาเป็นระยะเวลา
นับตั้งแต่วันที่เดินทางออก
1. กรณีเข้ามอบตัว มากกว่า  90 วัน
มากกว่า  1 ปี
มากกว่า  3 ปี
มากกว่า  5 ปี
20,000 บาท ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี
2. กรณีถูกจับกุมดำเนินคดี ต่ำกว่า 1 ปี
มากกว่า  1 ปี
20,000 บาท 5 ปี
10 ปี

ดังนั้น คนต่างชาติที่จะขอวีซ่าเข้าประเทศไทย ไม่ว่าจะเข้าด้วยวีซ่าประเภทอะไร ควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับอายุของวีซ่าและระยะเวลาพำนักให้ดี ไม่ควรอยู่เกินเวลาที่กำหนด แต่หากพบว่าวีซ่าหมดอายุทั้งที่ยังอยู่ในประเทศไทย มันเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องดำเนินการอย่างถูกวิธีและรวดเร็ว เพื่อไม่ให้โดนระงับการเข้าประเทศไทยในครั้งต่อไป 

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ Wonderful Package สิคะ ทางเรายินดีให้คำแนะนำและบริการทุกท่านค่ะ

ท่านสามารถดูวิธีการต่อวีซ่าแต่ละประเภทและการขอกลับเข้าประเทศได้ที่

 • เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit  https://bit.ly/2XwVkpf
 • รู้จักกับการต่ออายุวีซ่าผู้ติดตามประเภท โอ (Non-O Visa Extension Services)  https://bit.ly/3eoZ0QB
 • ต่ออายุวีซ่านักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง??  https://bit.ly/3d8nugO
 • คนจีนหรือชาวต่างชาติที่มี Visa Non-B แล้วอย่าลืมขอ Re-entry Permit  https://bit.ly/2X6vFog

ขอบคุณข้อมูลจาก

บริการ Work Permit & VISA


What will happen if foreigner stay in Thailand exceed their visa? (Overstay Visa in Thailand)

会发生什么?当外国人的泰国签证到期后逾期逗留。

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

คุมโอมิครอนได้ เตรียมชง ผ่อนคลาย กลับมาใช้ Test & Go ต่างชาติเข้าไทย

เตรียมชง ศบค. ชุดใหญ่ ผ่อนคลายมาตรการ กลับมาใช้ Test & Go สำหรับชาวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากสามารถควบคุมระดับความรุนแรงได้ และ ต้องการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินเศรษฐกิจอย่างได้ปกติ

5 รีสอร์ทภูเก็ต พักหรูติดหาด วิวดี ถ่ายรูปสวย

นานๆ ได้ไปเที่ยวภูเก็ตทั้งที ขอพักหรูๆ สักคืนสองคืนก็ยังดี รีสอร์ทภูเก็ตสวยๆ วิวดี ติดหาด บรรยากาศชายทะเลพร้อมลมพัดเย็นสบาย แนะนำรีสอร์ทภูเก็ตสุดหรูระดับ 5 ดาว สำหรับวันหยุดพักผ่อนของคุณ รับรองว่าสวยน่าพักทุกรีสอร์ท

รีวิวโรงแรมเชียงใหม่ Holiday Inn Chiang Mai

หนาวนี้ หนีไปพักรับลมหนาวที่เชียงใหม่ ขอแนะนำโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ (Holiday Inn Chiang Mai) ที่จะมาเติมเต็มการพักผ่อนอันเงียบสงบและผ่อนคลายอย่างแท้จริง

ประกาศแล้ว!! ร้านอาหารไทยระดับมิชลิน MICHELIN Guide Thailand 2022

ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ สำหรับร้านอาหารไทยที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมิชลินไกด์ประเทศไทยประจำปี 2022 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และ พังงา

โรงแรมภูเก็ตชิคๆ พักสบาย เดินทางสะดวก

อยากไปเที่ยวภูเก็ต แต่ก็ไม่ได้ต้องการพักหรูหราเวอร์วังอะไรขนาดนั้น แต่อยากได้ฟีลนอนสบายๆ กับดีไซน์เก๋ๆ ชิคๆ เดินทางสะดวก ที่สามารถพักผ่อนในวันหยุดเล็กๆ ไม่กี่วัน แนะนำโรงแรมภูเก็ตที่จะทำให้คุณพักผ่อนหลบมุมอันวุ่นวายได้อย่างสบายๆ

Krabi 1 Day Trip เที่ยวกระบี่ 1 วัน ทำอะไรได้บ้าง?

Krabi 1 Day Trip เที่ยวกระบี่ 1 วัน ทำอะไรได้บ้าง? เที่ยวกระบี่แบบไม่จำเจ นอกจากนอนฟินๆ ริมทะเลและชายหาด หากมีเวลาว่างที่กระบี่สักหนึ่งวันจะทำอะไรได้บ้างนะ เราแนะนำทริปเด็ด 3 ทริป ให้ลองเลือกกันดู

Le Meridien Chiang Mai เที่ยวเชียงใหม่ พักหรูสุดชิลล์ วิวพาโนราม่า

ชวนไปแอ่วเหนือเชียงใหม่ กับโรงแรมพักผ่อนสุดหรูใจกลางเมืองเชียงใหม่ ที่จะทำให้ช่วงเวลาในการพักผ่อนของคุณเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด กับโรงแรมหรูที่เต็มอิ่มกับวิวพาโนราม่า Le Meridien Chiang Mai

สงขลาไม่ได้มีแค่หาดใหญ่ แนะนำ 10 ที่เที่ยวสงขลา

ถ้าพูดถึงจังหวัดสงขลา เราคงคุ้นเคยกับหาดใหญ่กันเป็นอย่างดีเพราะดูเหมือนจะคุ้นหูมากว่าเรียกจังหวัดสงขลาเสียอีก แต่สงขลาไม่ได้มีเพียงหาดใหญ่ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมาย 10 ที่เที่ยวสงขลามีอะไรบ้างตามไปเที่ยวพร้อมๆ กันเลย

ข่าวดี กรมการกงสุล แปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี! ตลอดเดือน มกราคม 2565

กระทรวงการต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ประชาชนตลอดเดือนมกราคม 2565 บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี‼️

Dinner สุดหรู ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่ดินเนอร์หรูๆ บรรยากาศดีๆ วิวสวย แนะนำลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งเรือครุยส์สุดหรู ดินเนอร์มื้อเย็นแสนโรแมนติก เคล้าเสียงเพลงขับกล่อม ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ชื่นชมบรรยากาศในยามค่ำคืนภายใต้แสงจันทร์ ชมวิวสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!