บล็อคและบทความ

รายการบล็อคและบทความ

ค้นหาบทความ:

“外国雇员”将在泰国申請居留权该怎么办?

Last Edited: 10.07.20

希望在泰国王国申请居留权的外国雇员,必须具有什么资格,有哪些标准和条件?使用什么文件?Wonderful Package 为各位希望在泰国居住的人提供答案。

What to do if Alien Employees would like to request a residence permit in Thailand?

Last Edited: 10.07.20

Alien Employees who wants to apply for a Residence Permit in the Kingdom of Thailand, what are the qualifications, criteria, and conditions for consideration? And what are the documents to submit? The Wonderful Package has answers for who would like to apply for a Residence Permit in Thailand.

ลูกจ้างต่างชาติจะขอถิ่นที่อยู่ในไทย ต้องทำอย่างไร??

Last Edited: 10.07.20

ลูกจ้างต่างชาติที่ต้องการขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย จะต้องมีคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณา อย่างไร? ใช้เอกสารอะไรบ้าง? Wonderful Package มีคำตอบมาให้ทุกท่านที่ต้องการขอถิ่นที่อยู่ในไทยค่ะ

“外国投资者”将在泰国申請居留权该怎么办?

Last Edited: 10.07.20

希望在泰国王国申请居留权的投资者或外国商人,必须具有什么资格,有哪些标准和条件?使用什么文件?Wonderful Package 为那些希望在泰国居住的人提供答案。

What to do if foreign investors would like to request a residence permit in Thailand?

Last Edited: 10.07.20

The Investment or Business Foreigner who wants to apply for a Residence Permit in the Kingdom of Thailand, what are the qualifications, criteria, and conditions for consideration? And what are the documents to submit? The Wonderful Package has answers for who would like to apply for a Residence Permit in Thailand.

นักลงทุนต่างชาติจะขอถิ่นที่อยู่ในไทย ต้องทำอย่างไร??

Last Edited: 10.07.20

นักลงทุนหรือนักธุรกิจต่างชาติที่ต้องการขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย จะต้องมีคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณา อย่างไร? ใช้เอกสารอะไรบ้าง? Wonderful Package มีคำตอบมาให้ท่านที่ต้องการขอถิ่นที่อยู่ในไทยค่ะ

外国人想在泰国拥有居留权,是有哪些规矩??

Last Edited: 08.07.20

对于要前往泰国居留比较长时间的外国人,不论是什么理由。例如:来上班、跟随家人来上班或其他理由等等。如果需要在泰国拥有居留权,要如何进行??Wonderful Package 为您提供了答案。

What are the criteria to apply for a residence permit in Thailand?

Last Edited: 09.07.20

For foreigners traveling to Thailand and stay for a long time for any reason such as coming to work, following up with a family who works in Thailand, etc. If wanting to have a residence permit in Thailand, how to proceed? Wonderful Package has an answer for you.

ชาวต่างชาติต้องการขอมีถิ่นที่อยู่ในไทย มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง??

Last Edited: 08.07.20

สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เช่น มาทำงาน ติดตามครอบครัวมาทำงาน และอื่นๆ หากต้องการขอมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จะต้องดำเนินการอย่างไร?? Wonderful Package มีคำตอบมาให้ท่านค่ะ

ขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย ต้องทำอย่างไร?

Last Edited: 30.06.20

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทั่วโลกด้วยความสวยงามทางธรรมชาติ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม ความเจริญของบ้านเมือง คนไทยที่กำลังวางแผนจะไปเที่ยวออสเตรเลียอยู่ อย่าลืมที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียก่อนไปนะคะ

บริการที่น่าสนใจจาก WonderfulPackage

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!