Trip Highlight
 • รถตู้ปรับอากาศ Hyundai บริการแบบส่วนตัว พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • ดำน้ำเกาะราวี - หลีเป๊ะ - หินงาม - ร่องน้ำจาบัง - เกาะไข่  (โดยเรือหางยาว แบบส่วนตัว)
 • ลอดซุ้มประตูหินธรรมชาติที่เกาะไข่ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
 • เกาะหินงาม ทะเลสวยสตูล ชมหินสวยงามและคำสาปเจ้าพ่อตะรุเตา
 • ชมปะการังเจ็ดสีธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ ร่องน้ำจาบัง จุดไฮไลท์ของทริป      
 • บริการเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
Details
ประเทศ: ไทย (สตูล)
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 31 ตุลาคม 64 (ยกเว้นวันหยุดและเทศกาล)
รหัสสินค้า: GGLIPEBP01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินหาดใหญ่ - นั่งเรือสปีดโบ๊ทสู่เกาะหลีเป๊ะ - เกาะไข่
โรงแรมที่ท่านเลือก
2 เกาะหลีเป๊ะ - หินงาม - จาบัง - หาดทรายขาว - เกาะราวี (โดยเรือหางยาว แบบส่วนตัว)
โรงแรมที่ท่านเลือก
3 เกาะหลีเป๊ะ - ปากบารา - สนามบินหาดใหญ่ - เดินทางกลับ -

เดินทางได้เป็นกรุ๊ปส่วนตัว จำนวน 2-4 ท่าน
ใช้รถตู้ HYUNDAI


อัตราค่าบริการ
เดินทาง : วันนี้ - 31 มีนาคม 2564

โรงแรมที่พัก คณะ 2 ท่าน
ท่านละ
คณะ 4 ท่าน
ท่านละ
กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ
โรงแรมเซเรนดิพีตี้ (ห้องดีลักซ์ พู วิลล่า)
17,590 15,190 400
โรงแรมอนัญญา (ดีลักซ์ พู แอสเสจ)
14,690 12,290 400
โรงแรมสิตา บีช รีสอร์ท (ดีลักซ์ ฟอน วิลล่า)
12,490 10,990 400

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล**


วันแรก: สนามบินหาดใหญ่ - นั่งเรือสปีดโบ๊ทสู่เกาะหลีเป๊ะ - เกาะไข่

 • ...... น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์
 • หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดสตูล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านฟ้าใส ซีฟู้ด
 • เตรียมตัวเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะหลีเป๊ะ โดยเรือสปีดโบ๊ท
 • เดินทางถึง เกาะไข่ นำท่านชม ซุ้มประตูหิน และถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก เกาะไข่ เป็นเกาะขนาดเล็กซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเกาะหลัก 2 เกาะ คือ เกาะตะรุเตา กับ เกาะอาดัง ราวี เกาะที่สวยงามแห่งนี้ถูกหลอมรวมกับก้อนหินที่ถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติ ชายหาดบนเกาะไข่จะมีสีเหมือน เปลือกไข่ นอกจากนี้ เกาะไข่ยังเป็นแหล่งที่วางไข่ของเต่าจำนวนมากอีกด้วย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เรียกเกาะแห่งนี้ว่า "เกาะไข่"

 • ออกเดินทางจากเกาะไข่ มุ่งหน้าสู่จัดหมายปลายทางต่อไป เกาะหลีเป๊ะ เกาะในฝันของใครหลายๆคน
 • เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นำท่านเข้าสู่ที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านคิงแคร๊ฟ ถนนคนเดิน
 • ที่พัก : โรงแรมที่ท่านเลือก หรือเทียบเท่า*

วันที่สอง: เกาะหลีเป๊ะ - หินงาม - จาบัง - หาดทรายขาว - เกาะราวี (โดยเรือหางยาว แบบส่วนตัว)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ออกเดินทางไปสัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำ ดูปะการัง อย่างจุใจ
 • เดินทางไปยัง หาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด

 • รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) 
 • เดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม เกาะขนาดเล็กทางทิศใต้ของเกาะอาดัง ทั้งเกาะเต็มไปด้วยหินสีดำ กลมเกลี้ยง มันวาว เล่ากันว่าหินทุกก้อนมีคำสาปของเจ้าพ่อตะรุเตา หากใครนำติดตัว ไปจะเกิดแต่หายนะ แต่หากไปชมแล้วเรียงก้อนหินได้ 12 ชั้น แล้วอธิษฐานขอพรก็จะได้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่าง

 • หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสีธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ ร่องน้ำจาบัง จุดไฮไลท์ของทริป ร่องน้ำจาบังเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วย ๆ ปะการังอ่อนหลากสีสันและสมบูรณ์มากที่สุดในประเทศแห่งหนึ่ง อาทิปะการังอ่อนสีแดง ชมพู ม่วง และส้ม, ปะการังโขดสีน้ำตาลอ่อน, ดอกไม้ทะเลสีน้ำตาลอ่อนที่มีปลายหนวดสีฟ้า, สาหร่ายสีเขียวเข้ม เป็นต้น

 • เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก ณ เกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านคิงแคร๊ฟ เซ็ตซีฟู้ด
 • ที่พัก : โรงแรมที่ท่านเลือก หรือเทียบเท่า*

วันที่สาม: เกาะหลีเป๊ะ - ปากบารา - สนามบินหาดใหญ่ - เดินทางกลับ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เตรียมตัวอำลาท้องทะเลอันดามันใต้ เดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา
 • ถึง ท่าเทียบเรือปากบาราสปีดโบ๊ท
 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านน้องณี เซ็ตโต๊ะ
 • ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่
 • ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม:

 • ค่ารถรับส่ง สนามบินหาดใหญ่ – สตูล – สนามบินหาดใหญ่ แบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ
 • ค่าเรือไป-กลับ ท่าเรือปากบารา - เกาะหลีเป๊ะ โดยเรือสปิทโบ๊ทแบบจอยกลุ่ม
 • ค่าที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ไกด์นำเที่ยวทางทะเลพร้อมทริปดำน้ำโซนใน (เกาะหลีเป๊ะ – หินงาม – จาบัง – หาดทรายขาว – เกาะราวี) แบบส่วนตัว
 • ค่าน้ำผลไม้ น้ำดื่ม
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง (วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทาง กรุเทพฯ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ตามความเหมาะสม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Thailand Elite Card

Thailand elite เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถอยู่ประเทศไทยในระยะยาว สำหรับสมาชิกจะมีสิทธิพิเศษซึ่งสามารถอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ระหว่าง 5-20 ปี โดยทั่วไปแล้ว ชาวต่างชาติที่ต้องการอยู่อาศัยในประเทศไทยด้วยวีซ่าระยะยาว ต้องมีถิ่นที่อยู่ในไทย หรือได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่าประเภทพิเศษ ตามที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้เท่านั้น ซึ่ง Elite Visa ก็เป็นหนึ่งในประเภทวีซ่าที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถอยู่ประเทศไทยในระยะยาว

关于泰国精英签证的问答集Q&A

泰国精英签证是帮助您可以长期留在泰国的另一种方式,对于会员,有特权可以在泰王国停留5-20年。 一般来说,长期在泰王国逗留的外国人必须获得长期居留签证,必须在泰国有住所或根据泰国政府的要求已获准持特殊签证前往泰国,而精英签证是允许外国人在泰国长期逗留的签证类型之一。

เช็คลิสต์ 38 ประเทศ เข้าไทยได้ไม่ต้องกักตัว

ได้มีประกาศรายชื่อประเทศที่ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว 38 ประเทศ โดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจและความครอบคลุมการฉีดวัคซีน เป็นตัวตัดสิน ซึ่งจากรายชื่อส่วนใหญ่เป็นประเทศในโซนยุโรป มีเอเชียและภูมิภาคอื่นบางประเทศ

关于在泰国王国停留超过90天的报导问答集Q&A

已获准在泰王国逗留 1 年签证的外国人,如果您不离开该国,则需要每90天向移民办公室报导一次。 以下是关于在泰国王国停留超过90天的报导的问题與答案和相关的信息。

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!