Trip Highlight

 • บริการเดินทางแบบส่วนตัวที่ท่านสามารถดีไซน์โปรแกรมได้ด้วยตัวท่านเองโดยเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านต้องการมากสุด 14 สถานที่ จากตัวเลือกทั้งหมด 18 สถานที่
 • พิเศษ ! ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) คอยดูแลให้บริการตลอดทริป
 • บริการด้วยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • ที่พัก 2 คืน ในโรงแรมระดับ 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อที่ห้องอาหารของโรงแรม
Details
ประเทศ: เวียดนาม
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ย. 63 - มี.ค. 64
รหัสสินค้า: GGCHOOSEDANANG01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

เดินทางได้เป็นกรุ๊ปส่วนตัว คุณสามารถดีไซน์โปรแกรมได้ด้วยตนเอง

บริการเดินทางด้วยรถ FORD TRANSIT 16 ที่นั่ง

วัน

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

มื้ออาหาร

ตัวเลือกสถานที่ท่องเที่ยว

เช้า

กลางวัน

ค่ำ

1

กรุงเทพ - ดานัง เขาบาน่าฮิลล์(1) สะพานมือทอง(2) สวนดอกไม้แห่งความรัก(3)

1.บาน่าฮิลล์
2.สะพานมือทอง
3.สวนดอกไม้แห่งความรัก
4.FANTASY PARK
5.สะพานญี่ปุ่น
6.ศาลกวนอู
7.วัดฟุ๊กเกี๋ยน
8.บ้านโบราณ
9.หมู่บ้านกั๊มทาน
10.นั่งเรือกระด้ง
11.ภูเขาหินอ่อน
12.วันหลินอึ๋ง
13.สะพานมังกร
14.ตลาดฮาน
15.หาดหมีเคว
16.พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม
17.ภูเขาทวยซัน
18.โบสถ์คริสต์สีชมพู

2

บาน่าฮิลล์ - FANTASY PARK(4) - ดานัง เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น(5) ศาลกวนอู(6) วัดฟุ๊กเกี๋ยน(7) บ้านโบราณ(8) หมู่บ้านกั๊มทาน(9) - นั่งเรือกระด้ง(10) ดานัง

3


ดานัง - ภูเขาหินอ่อน(11) - วัดหลินอึ๋ง(12) - สะพานมังกร(13) - ตลาดฮาน(14) สนามบินดานัง - กรุงเทพ

 

ข้อมูลสถานที่ท่องที่ยว

1.บาน่าฮิลล์ : ความสูง 1,467 เมตร เปรียบเสมือนปอดของภาคกลาง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี อยู่ที่ 20-25 องศา  ที่นี่ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองเวียดนาม ได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พักโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ปัจจุบันมีการสร้างกระเช้าไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทาง
2.สะพานมือทอง : มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา สิ่งที่สะดุดตานักท่องเที่ยวมากที่สุดคงจะเป็น อุ้งมือหินขนาดยักษ์ ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้
3.สวนดอกไม้แห่งความรัก : LE JARDIN D' AMOUR สวนสไตล์ยุโรปกับบรรยากาศแสนโรแมนติก
4.FANTASY PARK : ตื่นตาตื่นใจ กับความอลังการแห่งการผจญภัยและเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ 
5.สะพานญี่ปุ่น : ซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปี มาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่งวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามี มังกรอยู่ใต้พิภพส่วนตัวอยู่ที่อินเดียและหางอยู่ที่ญี่ปุ่น ส่วนลำตัวอยู่ที่เวียดนาม
6.ศาลกวนอู : ซึ่งอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่นและที่ฮอยอันชาวบ้านจะนำสินค้าต่าง ๆ ไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่นักท่องเที่ยวท่านสามารถซื้อของที่ระลึก เป็นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นต้น
7.วัดฟุ๊กเกี๋ยน : สมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงามท่าน สามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอย
8.บ้านโบราณ : ซึ่งเป็นชื่อเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 2000 ปี ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และยังเป็นที่อยู่อาศัยของทายาทรุ่นที่เจ็ดของตระกูล
9.หมู่บ้านกั๊มทาน : หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหารอาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง
10.นั่งเรือกระด้ง : สนุกสนานไปกับกิจกรรม BUSKET BOAT
11.ภูเขาหินอ่อน : ประกอบด้วยเนินเขาน้อยใหญ่ 5 ลูกชาวเวียดนามจึงเรียกภูเขาหินอ่อนนี้ว่า ภูเขาแห่งธาตุทั้งห้า ภายในภูเขามีแท่นบูชาของพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแถบนั้น
12.วันหลินอึ๋ง : วัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธา ของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้ ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชา เจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง
13.สะพานมังกร : เปรียบเสมือนเป็นสะพานแห่งความสำเร็จของประเทศเวียดนาม ซึ่งมีความยาวของสะพานถึง 666 เมตร ความกว้างเกือบเท่ากับถนนถึง 6 เลนส์ และเชื่อมต่อกันสองฝากของแม่น้ำฮัน
14.ตลาดฮาน : ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำด้านหน้าตลาดมีปติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงามมีทั้งของสดและของที่ระลึก
15.หาดหมีเคว: หาดทรายสีขาวเนื้อทรายละเอียดนุ่มเท้าที่ทอดตัวยาวริมชายหาดของดานัง จัดเป็นชายหาดที่ยาวที่สุดในเอเชีย มีลักษณะทางภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการเล่นน้ำ ด้วยบริเวณชายหาดกว้างที่ค่อย ๆ ทอดตัวลดระดับลงในทะเลอย่างช้า ๆ
16.พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม : พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงงานศิลปะตั้งแต่ยุคที่รุ่งเรืองไปจนถึงยุคตกต่ำของราชอาณาจักรจำปา (ในช่วงศตวรรษที่ 7-19) เป็นแหล่งสะสมงานปะติมากรรมหินทราย และเครื่องดินเผาสีหม้อใหม่เพียงแห่งเดียว ซึ่งชิ้นงานส่วนใหญ่ได้มาจากซากปรักหักพังทั่วบริเวณเวียดนามกลาง
17.ภูเขาทวยซัน : เคยเป็นที่หลบภัยของชาวเวียดกงในช่วงสงครามกับอเมริกา ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตร์ และธรรมชาติอีกด้วย
18.โบสถ์คริสต์สีชมพู : ตั้งอยู่ใจกลางเมืองดานัง ความพิเศษของที่นี่ก็คือตามชื่อเลย เพราะว่าตัวอาคารโบสถ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ทาสีชมพูอ่อนทั้งหลัง


อัตราค่าบริการ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เดินทางช่วงกันยายน 2563 – มีนาคม 2564

กำหนดการดินทาง

(หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว)

คณะ 4 ท่าน

ท่านละ

คณะ 6 ท่าน

ท่านละ

คณะ 8 ท่าน

ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักโรงแรม MERRY HOTEL DANANG

MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANAHILL

9,900

8,900

7,900

3,500

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม**

อัตราค่าบริการโรงแรมที่พัก*กรณีต้องการอัพเกรดโรงแรมที่พัก

โรงแรม (หรือเทียบเท่า)

ระดับโรงแรม

ชำระเพิ่มท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

PARACEL HOTEL DANANG

MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANAHILL

4 ดาว

1,000

4,500

GOLDEN DANANG HOTEL

MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANAHILL

5 ดาว

2,000

5,500

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ กรุงเทพฯ-ดานัง / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

แจกแพลนเที่ยวไต้หวันแบบครบรส

ไต้หวันที่เที่ยวเยอะ แล้วจะไปไหนก่อนดีนะ? นึกไม่ออกเราเอาแพลนเที่ยวไต้หวันมาฝาก เที่ยวง่ายๆ แล้วได้ครบ ได้ทั้งเที่ยว กิน ช้อป จัดกันไปเลย!!!

เที่ยวหลายประเทศแบบคุ้มๆ กับทริปไต้หวัน - ญี่ปุ่น

เที่ยวหลายประเทศ เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ ไปไหนได้บ้าง? ก็นานๆ จะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศสักที อยากจะไปให้คุ้มๆ หน่อย แบบว่าทริปเดียวได้ 2 ประเทศเลยจะมีมั้ยนะ แนะนำทริปนี้ Taipei - Hokkaido ไปทีเดียวได้ทั้งญี่ปุ่น และไต้หวัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!