Trip Highlight

 • บริการเดินทางแบบส่วนตัวที่ท่านสามารถดีไซน์โปรแกรมได้ด้วยตัวท่านเองโดยเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านต้องการมากสุด 11 สถานที่ จากตัวเลือกทั้งหมด 16 สถานที่
 • พิเศษ ! ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) คอยดูแลให้บริการตลอดทริป
 • บริการด้วยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน ในโรงแรมระดับ 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน / พักที่ย่างกุ่ง 1คืน
 • บริการอาหารทั้งหมด 7 มื้อ+ มื้อพิเศษ กุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง
Details
ประเทศ: พม่า
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ย. 63 - มี.ค. 64
รหัสสินค้า: GGCHOOSEYANGON2

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

เดินทางได้เป็นกรุ๊ปส่วนตัว คุณสามารถดีไซน์โปรแกรมได้ด้วยตนเอง


จำนวนผู้เดินทาง 4 – 5 ท่าน ใช้รถ TOYOTA ALPHARD 


จำนวน 6 – 8 ท่าน ใช้รถตู้ TOYOTA COMMUTER

วัน

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

มื้ออาหาร

ตัวเลือกสถานที่ท่องเที่ยว

เช้า

กลางวัน

ค่ำ

1

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ๊ควาย – เจดีย์ชเวมอดอร์  - พระธาตุอินทร์แขวน
(เนื่องจากเดินทางไปพระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง โปรแกรมวันที่ 1จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้)

1.พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี
2.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง
4.พระราชวังบุเรงนอง
5.เจดีย์โปดาทาวน์และเทพทันใจ
6.พระหินอ่อน
7.ตลาดสก๊อต
8.เจดีย์ไจ๊ปุ้น
9.ช้างเผือก
10.วัดบารมี
11.วัดงาทัตจี*
12.โบสถ์ St.Mary's *
13.เจดีย์สุเหร่ (Sule Pagoda)*
14.China Town *
15.วัดพระไฝเลื่อน

2

พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง (4)– พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง (3) – เจดีย์ไจ๊ปุ่น (8) – ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (2)

3

พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (1) – เจดีย์โปตาทาวน์และเทพทันใจ (5) – ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต (7) – ช้างเผือก (9) - สนามบินย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ

 

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวโปรแกรมแนะนำ

1.วัดไจ๊คะวาย : วัดที่มีพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป เป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา นักธรรมชั้นตรี โท และ เอก เพื่อศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก โดยสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอ และเครื่องเขียน ไปบริจาคที่วัดแห่งนี้สำหรับการศึกษาของ ภิกษุ สามเณร เชิญสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระธาตุมุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี สัญลักษณ์ ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
2.เจดีย์ชเวมอดอร์ : 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดีสัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงหงสาวดีมาช้านาน ทางด้านทิศใต้ของเจดีย์ชเวมอร์ดอ ท่านจะได้พบกับพระตำหนักของบุเรงนอง และข้างๆกันเชื่อว่าเป็นพระตำหนักเรือนไทยของพระนางสุพรรณกัลยา ซึ่งตอนนี้เหลือแต่ซากตอไม้
3.พระธาตุอินทร์แขวน : เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ ก้อนหินทอง (Kyaiktiyo Pagoda) ซึ่งถือเป็นหนึ่งสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพม่า เป็นเจดีย์ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทองที่วางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ ย่อมทำให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนา พระธาตุอินทร์แขวนนี้ให้ถือเป็นพระธาตุปีเกิด ของปีจอแทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

1.พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี : นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
2.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง : เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่งลุ่มน้ำอิระวดี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคำโอบหุ้มอยู่เป็นน้ำหนักถึง 1,100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชร พลอยอัญมณีล้ำค่ากว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่รอบๆ ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย พร้อมนำท่านไปยังจุดอธิษฐาน เพื่อเสริมสิริมงคลและบารมี และถือเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของประเทศพม่า สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของชาวพม่า ณ ลานอธิฐาน
3.พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง : กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งท่านสมารถที่จะเลือกหา เครื่องไม้แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทาง

4.พระราชวังบุเรงนอง : พระราชวังแห่งนี้เพิ่งเริ่มขุดค้น และ บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้ เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้ กว้างใหญ่เพียงใด
5.เจดีย์โปดาทาวน์ : เจดีย์โบตาทาวน์ (Botahtaung Pagoda) แห่งเมืองย่างกุ้ง สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุ ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี พ.ศ. 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์ จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และยังพบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด 700 องค์ จารึกดินเผาภาษาบาลีและตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์
6.เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี : เป็นหนึ่งในที่เที่ยวพม่าระดับไฮไลท์ ที่ทุกคนที่ได้ไปพม่าจะต้องมาเพื่อขอพรที่นี่ เทพทันใจตั้งอยู่ที่เจดีย์โบดาทาวน์ เมืองย่างกุ้ง ซึ่งเชื่อกันว่าเจดีย์แห่งนี้มีเทพทันใจคอยคุ้มครองอยู่ หากเพื่อนๆ มาสักการะขอพรจะทำให้สมปรารถนารวดเร็วทันใจ ทั้งเรื่องการเงิน การงาน ความรัก ค้าขาย โชคลาภ โดยเฉพาะ เรื่องเงินทอง บารมีแรง เสริมดวงให้ชีวิตราบรื่นในทุกๆ ด้าน จึงเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าและชาวไทยให้การสักการะและนับถือเป็นอย่างมาก

7.พระหินอ่อน : ถูกสร้างขึ้นตามแบบวัดอนันดาของเมืองพุกาม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลักที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า มีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของ พม่า ส่วนภายในอาณาเขตของพระเจดีย์นี้ก็มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ขนาดความยาวทั้งสิ้นประมาณ 70 เมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ในประเทศพม่าก็ว่าได้ พระพุทธรูปนี้สร้างขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2450 และมีการปฏิสังขรณ์ใหม่ครั้งใหญ่ในปีพ.ศ. 2509
8.ตลาดสก๊อต : เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองราคาถูก เช่น ไม้และงาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง (ปิดทุกวันจันทร์)
9.เจดีย์ไจ๊ปุ้น : พระเจดีย์ที่มีพระ4ทิศ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่4องค์ อายุกว่า500ปี สร้างขึ้นโดยพระราชธิดากษัตริย์มอญ4องค์ อุทิศตนแด่พุทธศาสนา สาบานตนจะไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศและสร้างพระไว้4ทิศ หากใครข้องแวะกับบุรุษเพศ ขอให้พระที่ตนสร้างพังลงมา มีตำนานเล่าขานกันว่าพระธิดาองค์สุดท้องกลับได้พบรักกับชายหนุ่ม จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปที่แทนตัวของพระนาง จนต้องมีการสร้างขึ้นมาใหม่ โดยพระพุทธรูปองค์นี้จะมีพระพักตร์จะเศร้ากว่าองค์อื่นๆ หากใครมาที่นี่ให้ตั้งจิตอธิฐานเรื่องการงาน ก็จะได้ผลสำเร็จดั่งคำอธิฐาน

10.ช้างเผือก : โรงช้างเผือก หรือ ปางช้างเผือก ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวถูกต้องตามคชลักษณะ ของช้างเผือกทุกประการ แต่สำหรับช้างที่เลี้ยงไว้ใน โรงช้างเผือก นี้ มีทั้งหมด 3 เชือก ตามความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องช้างเผือกของไทยกับพม่านั้น คือ ช้างเผือกถือว่าเป็นช้างมงคล ยิ่งมีมากก็ยิ่งมงคลมาก
11.วัดบารมี : วัดนี้เราจะได้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนํามาวางบนมือ จะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่า เป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วย ไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่าง ๆ พร้อมรับพระธาตุเพื่อนํากลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ฟรี
12.วัดงาทัตจี : เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ นั่นคือ หลวงพ่องาทัตจี แปลว่า "หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น" เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่าง ๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑะเลย์)

13.โบสถ์ St.Mary's : โบสถ์นิกายโรมันคาทรอลิกที่ใหญ่ที่สุดในพม่า ก่อตั้งขึ้นปี 1908 เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจของชาวตะวันในยุคนั้น
14.เจดีย์สุเหร่ (Sule Pagoda) : เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมที่เก่าแก่กว่าเจดีย์ชเวดากอง ว่ากันว่ามีอายุกว่าพันปี ตั้งอยู่ตรงใจกลางเมืองในย่านดาวน์ทาวน์ของย่างกุ้ง มีถนนทุกสายพุ่งเข้าหาเจดีย์ คล้ายกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูรในบ้านเรา เกิดจากการที่สมัยพม่าอยู่ในการปกครองของอังกฤษ ได้มีการวางผังเมืองโดยยึดเจดีย์สุเลเป็นหลัก มีชาวเมียนมาร์ที่เคารพนับถือมาสักการะบูชาไม่ขาดสาย
15.China Town : ย่านช้อปปิ้ง มีอาหารพื้นเมือง Street Foodของฝากและของที่ระลึกจากพม่ามากมาย
16.วัดพระไฝเลื่อน : เป็นพระพุทธรูปที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปี โดยมีเรื่องเล่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปที่ลอยน้ำมาติดอยู่ใกล้ๆวัด จากนั้นชาวพม่าได้เอาพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ที่วัดแล้วปิดทององค์พระทั้งองค์ ต่อมาในตำแหน่งที่หางคิ้วได้มีจุดๆเหมือนไฝเกิดขึ้น จะปิดทองกี่ครั้งก็ยังเกิดเป็นจุดดำๆอยู่ตลอด ทางวัดจึงไม่ได้ปิดทองตรงที่ตำแหน่งไฝอีกเลย จึงเรียกพระองค์นี้กันว่า พระไฝเลื่อน

อัตราค่าบริการ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

เดินทาง : เดือนกันยายน 2563 - เดือนมีนาคม 2564

กำหนดการดินทาง
หรือเทียบเท่า 3 ดาว

คณะ 4 ท่าน

ท่านละ

คณะ 6 ท่าน

ท่านละ

คณะ 8 ท่าน

ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักโรงแรม Kyaik Hto Hotel หรือเทียบเท่า
(โรงแรมบนพระธาตุอินทร์แขวน)

พักโรงแรม BEST WESTERN GREEN HILLS
หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

11,900

10,900

9,900

4,500

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลของพม่า**

อัตราค่าบริการโรงแรมที่พัก*กรณีต้องการอัพเกรดโรงแรมที่พัก (สามารถเลือกโรงแรมได้เฉพาะวันที่พักย่างกุ้ง)

โรงแรม

คณะ 4 ท่าน

ชำระเพิ่มท่านละ

คณะ 6 ท่าน

ชำระเพิ่มท่านละ

คณะ 8 ท่าน

ชำระเพิ่มท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

SULE SHANGRILA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

1,000

1,000

1,000

4,500

LOTTE HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว

2,000

2,000

2,000

5,500

อัตราค่าบริการรถท่องเที่ยว*กรณีที่ลูกค้า 4-5 ท่าน ต้องการอัพเกรดรถที่ให้บริการ  ชำระเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!