Trip Highlight
 • บริการเดินทางแบบส่วนตัว ที่ท่านสามารถดีไซน์โปรแกรมได้ด้วยตัวท่านเอง โดยเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านต้องการมากสุด 10 สถานที่ จากตัวเลือกทั้งหมด 17 สถานที่
 • พิเศษ! ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) คอยดูแลให้บริการตลอดทริป
 • บริการด้วยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • ที่พัก 2 คืน (พักเวียงจันทน์ 1 คืน, วังเวียง 1 คืน) พร้อมอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • บริการอาหาร 7 มื้อ
Details
ประเทศ: ลาว
ระยะเวลา: 3วัน 2คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ค. 63 – มี.ค. 64
รหัสสินค้า: GGCHOOSELAOS02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

Desing Your Trip 
เที่ยวลาว เวียงจันทน์ วังเวียง แบบส่วนตัว ที่คุณสามารถดีไซน์โปรแกรมได้ด้วยตัวคุณเอง

บริการเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ TOYOTA COMMUTER D4D 12 ที่นั่ง

วัน

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

มื้ออาหาร

ตัวเลือกสถานที่ท่องเที่ยว

เช้า

กลางวัน

ค่ำ

1

กรุงเทพฯ – เวียงจันทน์ – (1)วัดพระธาตุหลวง – (2)วัดสีสะเกด – (3)หอพระแก้ว – (4)ตลาดริมโขง

1.วัดพระธาตุหลวง
2.วัดสีสะเกด
3.หอพระแก้ว
4.ตลาดริมโขง (ตลาดมืด)
5.ถ้ำจัง
6.ถ้ำปูคำ และบลูลากูน
7.ตลาดมืดวังเวียง
8.วัดศรีเมือง
9.อนุสาวรีย์ประตูชัย
10.ห้างตลาดเช้า
11.หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
12.วัดเชียงควน (สวนพระ)
13.วัดพระเจ้าองค์ตื๊อ
14.สวนเจ้าอนุวงศ์และชมวิวริมแม่น้ำโขง
15.ผาเงิน
16.น้ำตกตาดแก่งยุย

2

เวียงจันทน์ – วังเวียง – (5)ถ้ำจัง – (6)ถ้ำปูคำ และบลูลากูน – (7)ตลาดมืดวังเวียง

3

วังเวียง – เวียงจันทน์ – (8)วัดศรีเมือง – (9)อนุสาวรีย์ประตูชัย – (10)ห้างตลาดเช้า – สนามบินเวียงจันทน์ – กรุงเทพฯ

 ✘

ข้อมูลสถานที่ท่องที่ยว:

1. วัดพระธาตุหลวง : เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของสปป.ลาว ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ ร้างขึ้นพร้อมๆกับการสร้างเมืองเวียงจันทน์
2. วัดสีสะเกด : เป็นวัดที่สำคัญแห่งนครเวียงจันทน์ ซึ่งผ่านศึกสงครามหลายยุคหลายสมัย และเป็นวัดเดียวที่ไม่เคยถูกทำลายเหมือนวัดอื่นๆ
3. หอพระแก้ว : เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากล้านนา และเป็นหอพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่าของลาวไว้

4. ตลาดริมโขง (ตลาดมืด) : ถนนคนเดินยามค่ำคืนที่ทอดยาวริมแม่น้ำโขง และเต็มไปด้วยสินค้าพื้นเมือง งานศิลปะ ไปจนถึงของที่ระลึก และของกินของฝากมากมาย
5. ถ้ำจัง และสะพานส้ม : เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา ด้านหน้าทางเข้าถ้ำมีสะพานแขวนสีส้มหนึ่งในจุดเช็คอินหลักของวังเวียง
6. ถ้ำปูคำ และบลูลากูน : เป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ของเมืองวังเวียง ด้านหน้าถ้ำป็นบลูลากูนบ่อน้ำสีฟ้าใส ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน้ำ
7. ตลาดมืดวังเวียง : หรือ V. Town  Walking Street : ซึ่งมีสินค้าจำพวกของที่ระลึก เสื้อผ้า กระเป๋า และผ้ามัดย้อมลายสวยงามขายมากมาย
8. วัดศรีเมือง : เป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองประจำนครหลวงเวียงจันทน์ และเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ประดิษฐานอยู่มากมาย
9. อนุสาวรีย์ประตูชัย : เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงประชาชนที่ต่อสู้เพื่อให้ประเทศลาวเป็นเอกราชจากประเทศฝรั่งเศส


10. 
ตลาดเช้า : ชมวิถีชีวิตของชาวเวียงจันทน์ตั้งแต่การเริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่ออกมาจับจ่าย ค้าขายซึ่งตลาดเช้าจะเต็มไปด้วยของกินของใช้มากมาย
11. หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ : เป็นอาคารโบราณสไตล์ฝรั่งเศสที่จัดแสดงวัตถุโบราณมากมาย รวมถึงจัดแสดงเรื่องราวการปฏิวัติการปลอดปล่อยประเทศลาว
12. วัดเชียงควน (สวนพระ) : เป็นวัดที่มีรูปปั้นมากมาย ทั้งพระพุทธรูปฮินดูและพุทธศาสนามากกว่า 200 องค์

13. วัดพระเจ้าองค์ตื๊อ : เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเวียงจันทน์ และเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าองค์ตื้อที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพบูชาของชาวเวียงจันทน์
14. สวนเจ้าอนุวงศ์ และชมวิวแม่น้ำโขง : สวนสาธารณะที่มีอนุสาวรีย์พระเจ้าอนุวงศ์เจ้ามหาชีวิตองค์สุดท้ายแห่งราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ซึ่งตั้งตระง่าอยู่ริมแม่น้ำโขง

15. ผาเงิน : หรือผาหนามไซ ภูเขาหินที่นักท่องเที่ยวนิยมปีนเขาขึ้นไปชมวิวเมืองวังเวียงบนจุดด้านบนสุดของยอดเขา16. น้ำตกตาดแก่งยุย : เป็นน้ำตกสวยงามท่ามกลางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของเมืองวังเวียง
16. น้ำตกตาดแก่งยุย : เป็นน้ำตกสวยงามท่ามกลางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของเมืองวังเวียงแพคเกจเสริม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม):
ขึ้นบอลลูนชมเมืองวังเวียง ชำระเพิ่มท่านละ 3,500 บาท : เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนวังเวียง ท่านจะได้ขึ้นบอลลูนยักษ์สัมผัสบรรยากาศยามเย็น และชมทิวทัศน์แบบ 360 องศาของเมืองวังเวีย

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
กำหนดการเดินทาง : กรกฏาคม 2563 – มีนาคม 2564

โรงแรม

(หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว)

คณะ 4-5 ท่าน
ราคาท่านละ

คณะ 6-7 ท่าน
ราคาท่านละ

คณะ 8 ท่าน
ราคาท่านละ

พักเดี่ยว

ท่านละ

THE GRAND RIVERSIDE VANGVIENG

XAYSOMBOUN BOUTIQUE VIENTIANE

11,900

10,900

9,900

3,500

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลของลาว

อัตราค่าบริการโรงแรมที่พัก *กรณีต้องการอัพเกรดโรงแรมที่พัก

โรงแรม

(หรือเทียบเท่า)

ระดับ

ชำระเพิ่มท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

INTHIRA VANG VIENG HOTEL 1 คืน

MERCURE HOTEL VIENTIANE 1 คืน

4 ดาว

1,000

4,500

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม:

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อควรทราบ:

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • บริการ Private Tour โดยมีไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) ให้บริการ จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย, คนขับรถพูดภาษาท้องถิ่นเท่านั้น
 • ควรนัดหมายเวลากับไกด์ท้องถิ่น (Local Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง บริษัทฯจะแจ้งชื่อคนขับ และไกด์พร้อมเบอร์โทรศัพท์ รวมถึงใบ Confirmation ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน ไกด์ท้องถิ่นจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • อัตราค่าบริการที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!