สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท

Trip Highlight
 • เที่ยวไต้หวัน เริ่มต้นเดินทาง 4 ท่าน ขึ้นไป  
 • รวมรถรับส่ง ไป-กลับ ระหว่างสนามบินและที่พัก พักโรงแรมระดับ ★★★ 3 คืน พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ
 • เที่ยวชมบรรยากาศของถนนโบราณต้าซี สะพานต้าซี  ฉือหู สุสานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค และ ช้อปปิ้ง Gloria Outlets 
 • บัตร MRT One-Day Pass เพื่อให้ท่านได้เที่ยวเจาะลึกตามเส้นทางรถไฟฟ้าทั้งสถานที่เที่ยวร้านอาหารแบบเจ้าถิ่นจริงๆ 1 วันเต็ม
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ + อิสระ 6 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 31พฤษภาคม 2567
รหัสสินค้า: PKTWTPETPEIT19

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ไต้หวัน -รถรับจากสนามบินส่งเข้าโรงแรมย่านเถาหยวน
I HOTEL ZHONGLI FLAGSHIP
2 ถนนโบราณต้าซี - สะพานต้าซี - สุสานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค - Shopping Gloria Outlets - ไทเป
XIMEN RELITE HOTEL
3 เที่ยวตามเส้นทางรถไฟฟ้าของไทเป (แถมบัตรรถไฟฟ้าแบบ1วัน ท่านละ1ใบ) – แนะนำเส้นทางดังนี้ ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง ฯลฯ
XIMEN RELITE HOTEL
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เช็คเอ้าท์โรงแรม - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ เป็นราคาที่ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

ช่วงวันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

ราคา (บาท/ต่อท่าน)

ไม่มีไกด์ดูแล

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 

(บาท/ต่อท่าน)

มกราคม - พฤษภาคม 2567

4-5  ท่าน ใช้รถVolksWagen T5 or T6

11,900

4,000

มกราคม - พฤษภาคม 2567

6-7 ท่าน ใช้รถ VolksWagen Big T5

10,900

4,000

มกราคม - พฤษภาคม 2567

8  ท่าน ใช้รถ VolksWagen Big T5

9,900

4,000

หมายเหตุ: 

 • อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
 • ต้องเช็คห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 • *กรณีเข้าพักช่วงกรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล หรือวันหยุดพิเศษ ของทั้งไทยและไต้หวัน กรุณาเช็คราคาและห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งจะต้องเช็คราคาใหม่อีกครั้ง *

เดินทางเที่ยวไต้หวัน โดยรถยนต์ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

VolksWagen สำหรับ นั่ง 4-6 คน

VIP VolksWagen สำหรับนั่ง 7-8 คน 


แพลนการเดินทางท่องเที่ยว

DAY 1 : กรุงเทพฯ  - ไต้หวัน (เถาหยวน) - รถรับจากสนามบินส่งเข้าพักโรงแรมเถาหยวน

 • ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง 
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถตู้ส่วนตัว  
 • โรงแรม I HOTEL ZHONGLI  FLAGSHIP  / หรือเทียบเท่า 3*

DAY 2 : ถนนโบราณต้าซี - สะพานต้าซี - สุสานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค - Shopping Gloria Outlets - ไทเป

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
 • จากนั้นพาท่านเที่ยวชม ถนนโบราณต้าซี ต้าซีนั้นเป็นเมืองเก่าแก่ เต็มไปด้วยอาคารประวัติศาสตร์ กิจกรรมทางวัฒนธรรม ประติมากรรมไม้ และอาหารอร่อยมากมาย ผสมผสานความงดงามของธรรมชาติ เข้ากับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยได้เป็นอย่างดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวมามากกว่าศตวรรษ โดยเฉพาะถนนโบราณต้าซี (Daxi Old Street) ในสมัยโบราณ ตั้งแต่สมัยราชวงค์ชิง ผู้คนสามารถเดินทางไปยังเมืองต้าซีโดยเรือผ่านทางแม่น้ำตั้นสุ่ยได้ ทำให้บริเวณนี้เป็นย่านการค้าของเมือง ในปัจจุบัน ย่านถนนโบราณต้าซีเต็มไปด้วยร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบดั้งเดิม อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังสามารถเห็นอาชีพดั้งเดิมของผู้คนแถวนี้ เช่น การทำเต้าหู้แห้งที่โด่งดังของต้าซี การตัดเหล็ก และงานทำหิน โดยร้านค้าต่างๆ จะตกแต่งในสไตล์บาร็อคญี่ปุ่น ประดับด้วยรูปปั้นแกะสลักอันสวยงาม  และอีกจุดเช็คอินที่พลาดไม่ได้เลยคือ สะพานต้าซี ที่ออกแบบสไตล์บาร็อค 
 • เที่ยง อิสระอาหารตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ ฉือหูสุสานอดีตประธานาธิบดีเจียง  Cihu Memorial Sculpture Park  ถูกสร้างขึ้นในปี 1959 สำหรับอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเชก  หลังจากที่เสียชีวิตลง ซือหูวิลลาถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “สุสานอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก” โดยสุสานอิฐของเขาตั้งหันหน้าไปทางใต้เข้าหาแม่น้ำ สร้างขึ้นตามรูปแบบของฝูเจี้ยนทางตอนใต้ นอกเหนือจากสุสานอิฐแล้ว จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของที่แห่งนี้คือ การชมทหารเปลี่ยนเวร  นอกจากนี้ยังมีสวนรูปปั้นอนุสรณ์สถานเจียงไคเชกในซือหู เป็นสวนรูปปั้นอนุสรณ์สถานแห่งเดียวในโลกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อคนเพียงคนเดียว โดยสวนแห่งนี้เปิดให้บริการในปี 1997 และในปี 2000 ได้มีพิธีวางรูปปั้นทองแดงของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ก ก่อนที่จะถูกปิดปรับปรุงโดยเทศบาลเมืองเถาหยวนและเมืองต้าซี และเปิดให้บริการอีกครั้งในปี 2008 ภายในสวนนี้มีรูปปั้นของอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชกทั้งหมด 152 รูปปั้น ที่รวมทั้งแบบเต็มตัว ครึ่งตัวและแม้แต่รูปปั้นขณะขี่ม้า โดยรูปปั้นทั้งหมดนั้นมีทางเดินที่สามารถเดินเชื่อมกันได้ทั้งสวน
 • จากนั้นพาท่าน ช้อปปิ้ง  Gloria Outlets   ที่สุดแห่งประสบการณ์ช้อปปิ้งเหนือระดับ กับสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกในราคาพิเศษที่ไต้หวัน Outlets มีร้านค้าทั้งหมด 285 ร้านเลยจ้า !!! ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ที่หลายๆ คนรู้จักอยู่แล้ว เช่น Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, TODS, Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอื่นๆ อีกมากมาย  จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ไทเป (ใช้รถไม่เกิน10ชั่วโมง)
 • เย็น อิสระอาหารตามอัธยาศัย
 • โรงแรม XIMEN RELITE HOTEL/ หรือเทียบเท่า 3*


DAY 3 :เที่ยวตามเส้นทางรถไฟฟ้าของไทเป (แถมบัตรรถไฟฟ้าแบบ1วัน ท่านละ1ใบ) – แนะนำเส้นทางดังนี้ ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง ฯลฯ

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
 • เที่ยวตามเส้นทางรถไฟฟ้าของไทเป (แถมบัตรรถไฟฟ้าแบบ1วัน ท่านละ1ใบไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้)
 •  แนะนำเส้นทางดังนี้ ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง ฯลฯ
 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • โรงแรม XIMEN RELITE HOTEL/ หรือเทียบเท่า 3*


DAY 4 : โรงแรม พร้อมทานอาหารเช้า - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เช็คเอ้าท์โรงแรม - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  – อิสระช้อปปิ้ง – กินเที่ยวตามอัธยาศัย – เช็คเอ้าท์จากโรงแรม
 • รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน – เช็คอิน
 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง 
 • เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ซิตี้ทัวร์เมืองเถาหยวน  เที่ยวชมบรรยากาศของถนนโบราณต้าซี สะพานต้าซี  ฉือหู สุสานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค และ ช้อปปิ้ง Gloria Outlets 
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และ ที่พัก แบบส่วนตัว
 • บัตร MRT One-Day Pass เที่ยวตามเส้นทางรถไฟฟ้าในไทเป 1 วันเต็ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ 
 • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ :

 • ควรนัดหมายเวลากับไกด์หรือคนขับ เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
 • หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 -8 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

RELATED ARTICLES

ที่เที่ยวไต้หวัน พุทธอุทยานโฝกวงซาน | Fo Guang Shan Buddha Memorial Center

เที่ยวไต้หวันไปชม "พุทธอุทยานโฝกวงซาน" ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ มีพระพุทธรูปกับเจดีย์ขนาดใหญ่เรียงรายด้านหน้าอยู่ 2 ข้าง และมีฉากหลังเป็นภูเขา เป็นวิวที่มีความสวยงามสมบูรณ์แบบที่สุดเลยละคะ

แจกแพลนเที่ยวไต้หวันแบบครบรส

ไต้หวันที่เที่ยวเยอะ แล้วจะไปไหนก่อนดีนะ? นึกไม่ออกเราเอาแพลนเที่ยวไต้หวันมาฝาก เที่ยวง่ายๆ แล้วได้ครบ ได้ทั้งเที่ยว กิน ช้อป จัดกันไปเลย!!!

เที่ยวไต้หวันชมดอกซากุระไต้หวันที่ วัดเทียนหยวน (Tianyuan Temple)

วัดเทียนหยวน (Tianyuan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่โด่งดังไต้หวัน เพราะมีจุดชมดอกซากุระที่สวยที่สุดในไต้หวัน ทิวทัศน์รอบด้าน และความงดงามของวัดเทียนหยวน

พาทัวร์ไต้หวันกับ เทศกาลโคมไฟ 2023 | Taiwan

เทศกาลโคมไฟของไต้หวัน ในธีม ทุกคนจะได้ชมกับความสวยงามของโคมไฟนานาชนิด เทศกาลนี้มักจัดขึ้นหลังตรุษจีนเพื่อขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นการต้อนรับวันปีใหม่

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!