กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
 • แพกเกจรวม: ที่พัก 2 คืนพร้อมอาหารเช้า + City Tour 1 วัน + รถรับส่ง สนามบิน - ที่พัก เดินทางโดย SEAT IN COACH
 • เที่ยวไต้หวัน สุดชิลล์ เดินทางสะดวกตั้งแต่ 4 ท่าน โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง
 • พักโรงแรมใกล้แหล่งช้อปปิ้ง ซีเหมินติง 2 คืน  พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • รวมซิตี้ทัวร์ 1 วันเต็ม ได้เต็มอิ่มกับหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว                                     
  - เที่ยวชมอุทยานหินเหย๋หลิ่ว ดูความแปลกของหินรูปร่างต่างๆที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น
  - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตามรอยหมู่บ้านโคมแดงใน Spirited Away ที่เมืองจิ่วเฟิ่น เมืองโบราณสุดมหัศจรรย์ของประเทศไต้หวัน
  - ไปตามเส้นทางรถไฟสายสือเฟิน ที่ยังคงความเป็นอดีตทั้งในส่วนของอาคารบ้านเรือนและสถานีรถไฟไว้ได้เป็นอย่างดี
  - เยือน หมู่บ้านแมวหูต่ง สวรรค์ของคนรักแมวในหมู่บ้านบนเนินเขาเรียบฝั่งแม่น้ำจี้หลง
 • มีเวลาพักผ่อนสบายๆ ให้ชวนกันไปเดินเล่นช้อปปิ้งกันแบบชิลล์ๆ ไม่ต้องกลัวใครรอ

อัตราค่าบริการ

Trip Highlight
จำนวนผู้เดินทาง ราคา (บาท/ต่อท่าน)

4 ท่าน ใช้รถ  SEAT IN COACH

4,999

หมายเหตุจะต้องเช็คห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย  10 วัน

***ซิตี้ทัวร์ใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 8-10 ชั่วโมง ไม่มีไกด์  ต้องตรงเวลาตามตารางทัวร์  มีบริการเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ *** 

Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 20 ธ.ค. 62
รหัสสินค้า: GROUP & GO TAIPEI FREE & EASY 3 วัน 2 คืน

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เข้าที่พัก
RELITE HOTEL XIMENDING
2 โรงแรม - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - Houtong Cat Village - สถานีรถไฟสือเฟิน - ร้านพายสับปะรด - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หรือ ตลาดซีเหมินติง (ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรมเอง)
RELITE HOTEL XIMENDING
3 โรงแรม - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เช็คเอ้าท์โรงแรม - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ -

GROUP & GO  TAIPEI FREE & EASY  3 วัน 2 คืน 

ซิตี้ทัวร์พาเที่ยว 1 วันเต็ม ชมความงามของหินรูปร่างแปลกตา ณ อุทยานหินเหย๋หลิ่ว  ตามรอยหมู่บ้านโคมแดงใน Spirited Away ที่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เที่ยวตามเส้นทางรถไฟสายสือเฟิน ชมความน่ารักของน้องแมวที่หมู่บ้านของคนรักแมวหูต่ง


เส้นทางท่องเที่ยว

DAY 1 : กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เข้าที่พัก

 • --.-- น.               ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ที่ท่านเลือกเอง
 • --.-- น.               ถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
                            เดินทางสู่ที่พักด้วยรถ SEAT IN COACH มีคนขับถือป้ายรอรับ
                            (ใช้ได้เฉพาะช่วงเวลา 09.00 น. -21.00 น. ให้บริการทุกๆ 1 ชั่วโมง)
 • เข้าพักที่ โรงแรม RELITE  HOTEL XIMENDING / หรือเทียบเท่า

DAY 2 : โรงแรม - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - Houtong Cat Village - สถานีรถไฟสือเฟิน - ร้านพายสับปะรด - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หรือ ตลาดซีเหมินติง (ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรมเอง)

ตารางท่องเที่ยวตามเวลา (เป็นรถ SEAT IN COACH มีบริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น)

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • 08.00-08.30 น.      รถมารับที่โรงแรม ย่านซีเหมินติง
 • 08.30-09.30 น.     รถออก เดินทางไป อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว
 • 09.30-10.30 น.     เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุยาวนานนับล้านปี สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบวกกับความช่างจินตนาการที่มีการเปรียบเทียบลักษณะของหินแต่ละชิ้นกับรูปทรงต่างๆ ของผู้คน อาทิ หินรองเท้านางฟ้า  หินทะเลเทียน  หินช้าง, หินไอศกรีม, หินเศียรเจ้าหญิงและอื่นๆ อีกมากมาย และที่เป็นไฮไลท์และมีนักท่องเที่ยวเข้าคิวรอถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือ หินเศียรราชินิ

 • 10.30-11.30 น.     รถออก เดินทางไป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • 11.30-13.00 น.     เที่ยวชม และอิสระทานมื้อเที่ยง ที่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นถนนท่องเที่ยวหลักอยู่ที่ย่านเมืองเก่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ 

 • 13.00-13.30 น.     รถออก เดินทางไป Houtong Cat Village
 • 13.30-14.30 น.     เที่ยวชม หมู่บ้านแมวหูต่ง สวรรค์ของคนรักแมวโดยเฉพาะกับหมู่บ้านบนเนินเขาเรียบฝั่งแม่น้ำจี้หลง หมู่บ้านเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยแมวเหมียวนับร้อยชีวิต แต่เดิมชื่อว่าหมู่บ้าน Hou Dong ที่แปลว่า ถ้ำลิงเนื่องจากในช่วงแรกที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยที่นี่จะมีถ้ำและภายในถ้ำจะมีลิงป่าอาศัยอยู่นั่นเอง

 • 14.30-15.30 น.     รถออก เดินทางไป สถานีรถไฟสือเฟิน
 • 15.30-16.30 น.     อิสระเดินเล่นที่ ถนนสายเก่าสือเฟิน ซึ่งเป็นถนนเลียบทางรถไฟได้เลย มีทั้งร้านค้า ร้านอาหารเรียงรายตลอดสองข้างทาง ใครอยากปล่อยโคมลอยหรือเขียนคำอธิษฐานในกระบอกไม้ไผ่ก็มีให้บริการและอิสระปล่อยโคมลอยที่ตลาดแห่งนี้
 • 16.30-17.30 น.     รถออก เดินทางกลับไทเป
 • 17.30-18.00 น.     เข้า ร้านพายสับปะรดชื่อดัง อิสระชิม และเลือกซื้อของฝาก
 • 18.00 น.             รถจอดจุดที่  1  ตลาดซื่อหลิน  (ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรมเอง)
 • 18.30 น.             รถจอดจุดที่  2  ซีเหมินติง หรือ MRT Ximen Station ประตู 6 (ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรมเอง)
 • เข้าพักที่ โรงแรม RELITE  HOTEL XIMENDING / หรือเทียบเท่า


DAY 3 : โรงแรม - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เช็คเอ้าท์โรงแรม - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระช้อปปิ้ง – กินเที่ยวตามอัธยาศัย – เช็คเอ้าท์จากโรงแรม
 • --.-- น.                รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ด้วยรถ SEAT IN COACH 
                             (ใช้ได้เฉพาะช่วงเวลา 09.00 น. - 21.00 น.เท่านั้น ให้บริการทุกๆ 1 ชั่วโมง)
 • --.-- น.                เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ที่ท่านเลือกเอง
 • --.-- น.                เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

ตารางบิน สายการบินที่แนะนำ

สายการบิน เส้นทาง Route เที่ยวบิน เวลา เช็คราคา

China Airlines (CI)

ขาไป สุวรรณภูมิ - เถาหยวน
BKK - TPE
CI838 08.35-13.15 เช็คราคา
ขากลับ เถาหยวน - สุวรรณภูมิ
TPE - BKK
CI837 22.05-00.35

Thai Airways (TG)

ขาไป สุวรรณภูมิ - เถาหยวน
BKK - TPE
TG634 07.10-11.50 เช็คราคา
ขากลับ เถาหยวน - สุวรรณภูมิ
TPE - BKK
TG635 20.05-22.50

EVA Air (BR)

ขาไป สุวรรณภูมิ - เถาหยวน
BKK - TPE
BR212 12.10-16.45 เช็คราคา
ขากลับ เถาหยวน - สุวรรณภูมิ
TPE - BKK
BR205 20.45-23.40

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ค่ารถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และที่พัก (ด้วยรถ SEAT IN COACH ใช้ได้เฉพาะช่วงเวลา 09.00 น. -21.00 น. ให้บริการทุก ขนาดรถขึ้นอยู่กับจำนวนคน)
 • ค่าบริการซีตี้ทัวร์ 1 วัน (ด้วยรถ SEAT IN COACH มีบริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น ขนาดรถขึ้นอยู่กับจำนวนคน)
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - ไต้หวัน กรุงเทพฯ
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ อุทยานหินแหย๋หลิ่ว, ค่าปล่อยโคมลอย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปคนขับรถ = 200 NTD ต่อท่าน/ตลอดทริปการเดินทาง

ข้อควรทราบ :

 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • แพคเกจนี้เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป โดยขนาดของรถจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง 

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่าที่กำหนดกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง*

RELATED ARTICLES

เที่ยวไต้หวันดัวยตัวเอง ใช้ Taipei Fun Pass บัตรเดียวเอาอยู่

เที่ยวไต้หวันด้วยตัวเองแบบง่ายๆ กับบัตรที่จะทำให้ทั้งไทเปมาอยู่ในมือเรา กับบัตร Taipei Fun Pass ที่จะพาเราเที่ยวได้ตลอดทั้งวัน ขึ้นลง MRT หรือรถบัสจะกี่ครั้งก็ได้ แถมได้เข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ ได้ฟรี!!! ส่วนจะพาไปไหนได้บ้าง ตามมาเลยจ้าา

แจกแพลนเที่ยวไต้หวันแบบครบรส

ไต้หวันที่เที่ยวเยอะ แล้วจะไปไหนก่อนดีนะ? นึกไม่ออกเราเอาแพลนเที่ยวไต้หวันมาฝาก เที่ยวง่ายๆ แล้วได้ครบ ได้ทั้งเที่ยว กิน ช้อป จัดกันไปเลย!!!

1 Day in Taiwan by Bus 3 เส้นทางนั่งรถเที่ยวเถาหยวน ไต้หวัน

สำหรับคนชอบเที่ยวเอง และอยากออกไปเห็นมุมมองไต้หวันในมุมใหม่ๆ ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปนั่งรถเที่ยวกันมั้ย กับ 3 เส้นทางแนะนำ! ใครอยากนั่งรถเที่ยวเถาหยวน ไต้หวัน ตามไปเที่ยวพร้อมๆ กันเลย

ไต้หวันอร่อยไม่หยุดปาก รีวิวของกินไต้หวันต้องลอง!

สายกินอย่างเราๆ คงไม่มีพลาด เพราะไต้หวันของกินอร่อยเพียบ!! เรียกว่าเที่ยวไปกินไปไม่มีเหงาปาก ที่สำคัญราคาไม่แพง เพราะคิดๆแล้วค่าอาหารใกล้เคียงบ้านเราเลยล่ะ ส่งภาพยั่วรีวิวของกินไต้หวันให้เป็นน้ำจิ้มแบ่งปันความหิวกันหน่อยดีกว่า

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!