Trip Highlight
 • แพกเกจรวม: ที่พัก 2 คืนพร้อมอาหารเช้า + City Tour 1 วัน + รถรับส่ง สนามบิน - ที่พัก เดินทางโดย SEAT IN COACH
 • เที่ยวไต้หวัน สุดชิลล์ เดินทางสะดวกตั้งแต่ 4 ท่าน โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง
 • พักโรงแรมใกล้แหล่งช้อปปิ้ง ซีเหมินติง 2 คืน  พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • รวมซิตี้ทัวร์ 1 วันเต็ม ได้เต็มอิ่มกับหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว                                     
  - เที่ยวชมอุทยานหินเหย๋หลิ่ว ดูความแปลกของหินรูปร่างต่างๆที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น
  - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตามรอยหมู่บ้านโคมแดงใน Spirited Away ที่เมืองจิ่วเฟิ่น เมืองโบราณสุดมหัศจรรย์ของประเทศไต้หวัน
  - ไปตามเส้นทางรถไฟสายสือเฟิน ที่ยังคงความเป็นอดีตทั้งในส่วนของอาคารบ้านเรือนและสถานีรถไฟไว้ได้เป็นอย่างดี
  - ผ่านชมสถานที่สำคัญในเมืองไทเป เช่น ทำเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์ เจียงไคเช็ค   หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน
 • มีเวลาพักผ่อนสบายๆ ให้ชวนกันไปเดินเล่นช้อปปิ้งกันแบบชิลล์ๆ ไม่ต้องกลัวใครรอ
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.พ. - มิ.ย.63
รหัสสินค้า: GROUP & GO TAIPEI FREE & EASY 3 วัน 2 คืน

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เข้าที่พัก
RELITE HOTEL XIMENDING
2 โรงแรม - ทำเนียบประธานาธิบดี -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค -หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน (ถ่ายภาพตึกไทเป 101 ) อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสือเฟิน - ร้านพายสับปะรด - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หรือ ตลาดซีเหมินติง (ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรมเอง)
RELITE HOTEL XIMENDING
3 โรงแรม - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เช็คเอ้าท์โรงแรม - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ

      วันที่เดินทาง    จำนวนผู้เดินทาง ราคา (บาท/ต่อท่าน) BOOK NOW

ก.พ. - มิ.ย.63

4  ท่านเริ่มออกเดินทาง
โดยรถ SEAT IN COACH

4,999

จองทางไลน์ โทรจอง

หมายเหตุจะต้องเช็คห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย  10 วัน

***ซิตี้ทัวร์ใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 8-10 ชั่วโมง ไม่มีไกด์  ต้องตรงเวลาตามตารางทัวร์  มีบริการเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ *** 

GROUP & GO  TAIPEI FREE & EASY  3 วัน 2 คืน 

ซิตี้ทัวร์พาเที่ยว 1 วันเต็ม ชมความงามของหินรูปร่างแปลกตา ณ อุทยานหินเหย๋หลิ่ว  ตามรอยหมู่บ้านโคมแดงใน Spirited Away ที่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เที่ยวตามเส้นทางรถไฟสายสือเฟิน ชมความน่ารักของน้องแมวที่หมู่บ้านของคนรักแมวหูต่ง


เส้นทางท่องเที่ยว

DAY 1 : กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เข้าที่พัก

 • --.-- น.               ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ที่ท่านเลือกเอง
 • --.-- น.               ถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
                            เดินทางสู่ที่พักด้วยรถ SEAT IN COACH มีคนขับถือป้ายรอรับ
                            (ใช้ได้เฉพาะช่วงเวลา 09.00 น. -21.00 น. ให้บริการทุกๆ 1 ชั่วโมง)
 • เข้าพักที่ โรงแรม RELITE  HOTEL XIMENDING / หรือเทียบเท่า

DAY 2 : โรงแรม -  ทำเนียบประธานาธิบดี -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค -หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน (ถ่ายภาพตึกไทเป 101 ) อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  - สถานีรถไฟสือเฟิน - ร้านพายสับปะรด - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หรือ ตลาดซีเหมินติง (ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรมเอง)

ตารางท่องเที่ยวตามเวลา (เป็นรถ SEAT IN COACH มีบริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น)

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • 08.00-09.00 น.      รถมารับที่โรงแรม ย่านซีเหมินติง
 • 09.00-09.30 น.      รถออก เดินทางไป ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี แวะถ่ายภาพอนุสรณ์เจียงไคเช็ค 
 • 09.30-10.00 น.      รถออก เดินทางไป หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน (ถ่ายภาพตึกไทเป 101 ) 

 • 10.00-11.00 น.     รถออก เดินทางไป อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว
 • 11.00-12.00 น.     เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุยาวนานนับล้านปี สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบวกกับความช่างจินตนาการที่มีการเปรียบเทียบลักษณะของหินแต่ละชิ้นกับรูปทรงต่างๆ ของผู้คน อาทิ หินรองเท้านางฟ้า  หินทะเลเทียน  หินช้าง, หินไอศกรีม, หินเศียรเจ้าหญิงและอื่นๆ อีกมากมาย และที่เป็นไฮไลท์และมีนักท่องเที่ยวเข้าคิวรอถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือ หินเศียรราชินิ
 • 12.00-13.00 น.     อิสระรับประทานอาหารกลางวัน 

 • 13.00-13.30 น.     รถออก เดินทางไป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • 13.30-14.30 น.     เที่ยวชม และอิสระทานมื้อเที่ยง ที่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นถนนท่องเที่ยวหลักอยู่ที่ย่านเมืองเก่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ

 • 14.30-15.30 น.     รถออก เดินทางไป สถานีรถไฟสือเฟิน
 • 15.30-16.00 น.     อิสระเดินเล่นที่ ถนนสายเก่าสือเฟิน ซึ่งเป็นถนนเลียบทางรถไฟได้เลย มีทั้งร้านค้า ร้านอาหารเรียงรายตลอดสองข้างทาง ใครอยากปล่อยโคมลอยหรือเขียนคำอธิษฐานในกระบอกไม้ไผ่ก็มีให้บริการและอิสระปล่อยโคมลอยที่ตลาดแห่งนี้
 • 16.00-17.00 น.     รถออก เดินทางกลับไทเป
 • 17.00-17.30 น.     เข้า ร้านพายสับปะรดชื่อดัง อิสระชิม และเลือกซื้อของฝาก
 • 18.00 น.             รถจอดจุดที่  1  ตลาดซื่อหลิน  (ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรมเอง)
 • 18.30 น.             รถจอดจุดที่  2  ซีเหมินติง หรือ MRT Ximen Station ประตู 6 (ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรมเอง)
 • เข้าพักที่ โรงแรม RELITE  HOTEL XIMENDING / หรือเทียบเท่า


DAY 3 : โรงแรม - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เช็คเอ้าท์โรงแรม - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระช้อปปิ้ง – กินเที่ยวตามอัธยาศัย – เช็คเอ้าท์จากโรงแรม
 • --.-- น.                รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ด้วยรถ SEAT IN COACH 
                             (ใช้ได้เฉพาะช่วงเวลา 09.00 น. - 21.00 น.เท่านั้น ให้บริการทุกๆ 1 ชั่วโมง)
 • --.-- น.                เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ที่ท่านเลือกเอง
 • --.-- น.                เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

ตารางบิน สายการบินที่แนะนำ

สายการบิน เส้นทาง Route เที่ยวบิน เวลา เช็คราคา

China Airlines (CI)

ขาไป สุวรรณภูมิ - เถาหยวน
BKK - TPE
CI838 08.35-13.15 เช็คราคา
ขากลับ เถาหยวน - สุวรรณภูมิ
TPE - BKK
CI837 22.05-00.35

Thai Airways (TG)

ขาไป สุวรรณภูมิ - เถาหยวน
BKK - TPE
TG634 07.10-11.50 เช็คราคา
ขากลับ เถาหยวน - สุวรรณภูมิ
TPE - BKK
TG635 20.05-22.50

EVA Air (BR)

ขาไป สุวรรณภูมิ - เถาหยวน
BKK - TPE
BR212 12.10-16.45 เช็คราคา
ขากลับ เถาหยวน - สุวรรณภูมิ
TPE - BKK
BR205 20.45-23.40

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ค่ารถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และที่พัก (ด้วยรถ SEAT IN COACH ใช้ได้เฉพาะช่วงเวลา 09.00 น. -21.00 น. ให้บริการทุก ขนาดรถขึ้นอยู่กับจำนวนคน)
 • ค่าบริการซีตี้ทัวร์ 1 วัน (ด้วยรถ SEAT IN COACH มีบริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น ขนาดรถขึ้นอยู่กับจำนวนคน)
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - ไต้หวัน กรุงเทพฯ
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ อุทยานหินแหย๋หลิ่ว, ค่าปล่อยโคมลอย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปคนขับรถ = 200 NTD ต่อท่าน/ตลอดทริปการเดินทาง

ข้อควรทราบ :

 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • แพคเกจนี้เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป โดยขนาดของรถจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง 

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่าที่กำหนดกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง*

RELATED ARTICLES

แจกแพลนเที่ยวไต้หวันแบบครบรส

ไต้หวันที่เที่ยวเยอะ แล้วจะไปไหนก่อนดีนะ? นึกไม่ออกเราเอาแพลนเที่ยวไต้หวันมาฝาก เที่ยวง่ายๆ แล้วได้ครบ ได้ทั้งเที่ยว กิน ช้อป จัดกันไปเลย!!!

ไต้หวันยังเที่ยวได้ หายห่วงไข้หวัดหมู

การระบาดไข้หวัดหมูในไต้หวันนั้น น้องวันเดอร์คอนเฟิร์มว่า การเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันจึงไม่น่าวิตกกังวลเลยจ้า และสามารถท่องเที่ยวไต้หวันได้อย่างมีสบายใจเหมือนเดิม เพียงแค่ระมัดระวังสุขภาพ หมั่นล้างมือเป็นประจำ และใช้หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในที่ผู้คนแออัดเท่านั้นเองจ้า

สายกินอย่างเรา ต้องไม่พลาด!! เก็บพิกัด 5 เมนูสุดแซ่บในไต้หวันแบบจุกๆ

นิ่งเป็นหลับ ขยับเป็นหาของกินแบบนี้ ตามมาเลยพี่ ชอบแมะ... ชอบม้า? เนื้อคู่ที่ถูกใจ ยังไม่สู้เนื้อสันในที่ติดมันเลยจ้ะพี่จ๋า สายกินอย่างเรา ต้องไม่พลาด! สำหรับใครที่เป็นคนไม่ลงทุนกับเสื้อผ้า เน้นสรรหาแต่ของกิน เราคือ 'เพื่อนกัน'

รีวิวซีเหมินติง ไต้หวัน ย่านช้อปปิ้ง เดินชิลล์ๆ ที่ห้ามพลาด

รีวิวซีเหมินติง ไต้หวัน มาล้าวววววว มาพร้อมกับย่านดังย่านหนึ่งที่สายช้อปต้องกรีดร้องอย่างแน่นอน ใครไปไต้หวัน ถ้าลืมไปย่านนี้กันก็คงเรียกได้ว่าไปไม่ถึง... นั่นก็คือ ซีเหมินติง ย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นไต้หวัน สายแฟชั่นต้องห้ามพลาด‼ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ เชิญซื้อหยิบจับกันได้เลยจ้า ศูนย์รวมแฟชั่นนิสต้าตัวจริง ไม่ติงนัง มาแต่งตัวปังๆ กันดีกว่า รอช้าไม่ได้ละ... ลุยเล้ยยยยยยยยยยย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!