Trip Highlight
 • แพ็กเกจนี้รวม: โรงแรมพัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ + รถยนต์ส่วนตัว 4 ท่าน รับส่งไปกลับ สนามบินและที่พัก + ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวเมืองเกาสง แบบส่วนตัว 2 วัน
 • เดินทางแบบทัวร์ส่วนตัว 4 คนก็ไปได้ ไม่ต้องรอเป็นกรุ๊ปใหญ่ เฉพาะครอบครัวหรือแก๊งเพื่อนของคุณแล้วเดินทางได้เลย
 • พัก La Hotel (หรือเทียบเท่า) ในเมืองเกาสง 3 คืน พร้อมบริการรถรับส่ง – ไปกลับ สนามบินและที่พักแบบส่วนตัว
 • รถนำเที่ยวส่วนตัว เที่ยวชมเมืองท่าเก่าแก่สุดชิค สัมผัสเมืองเก่าแดนใต้ ป้อมโบราณอันผิง ป้อมแห่งประวัติ ศาตร์ของเมืองไถหนาน เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พุทธศาสนาวัดฝอกวงซานที่ยิ่งใหญ่อลังการ
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 31กรกฎาคม 2567

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 เดินทางสู่ไต้หวัน ด้วยตัวท่านเอง (*ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) - รับจากสนามบินเกาสง-นำท่านสู่โรงแรมโดยรถยนต์ส่วนตัว
LA HOTEL
2 เมืองไถหนาน – วัดเทียนโห่วกง – ถนนโบราณอันผิง – ป้อมโบราณอันผิง – Anping Tree House – วัดขงจื้อ – เกาสง – Love River
LA HOTEL
3 เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซาน – เจดีย์คู่มังกรเสือ – ร้านพายสับปะรด -Liuhe Night Market
LA HOTEL
4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - รถรับจากโรงแรมที่พักส่งสนามบินเกาสง -กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ: *ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*

ช่วงเดินทางตั้งแต่ : วันนี้ - 31กรกฎาคม 2567  เดินทางตั้งแต่ 4-8 ท่าน ขึ้นไป 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุ 2-12 ปีขึ้นไปมีเตียงและไม่มีเตียง

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ

วันนี้  – 31 กรกฎาคม 2567 

15,900

15,900

5,000

หมายเหตุ:

 • อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • ต้องเช็คห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 • *กรณีเข้าพักช่วงกรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล หรือวันหยุดพิเศษ ของทั้งไทยและไต้หวัน กรุณาเช็คราคาและห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งจะต้องเช็คราคาใหม่อีกครั้ง *
 • แพลนการเดินทาง

DAY 1 : เดินทางสู่ไต้หวัน ด้วยตัวท่านเอง (*ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) - รับจากสนามบินเกาสง -นำท่านสู่โรงแรมโดยรถยนต์ส่วนตัว

 • ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ที่ลูกค้าเลือกเอง
 • ถึงท่าอากาศยานฯ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถยนต์ส่วนตัว 
 • ที่พักโรงแรม LA HOTEL / หรือเทียบเท่า3*


DAY 2 : เมืองไถหนาน – วัดเทียนโห่วกง – ถนนโบราณอันผิง – ป้อมโบราณอันผิง – Anping Tree House – วัดขงจื้อ – เกาสง – Love River 

 • รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถยนต์ส่วนตัวรับท่านจากที่พักนำท่านเที่ยวชม เมืองไถหนาน – วัดเทียนโห่วกง – ถนนโบราณอันผิง – ป้อมโบราณอันผิง – Anping Tree House – วัดขงจื้อ – เกาสง – Love River
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก LA HOTEL / หรือเทียบเท่า3*(อิสระ อาหารกลางวันและอาหารเย็น)


DAY 3 : เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซาน – เจดีย์คู่มังกรเสือ –ร้านพายสับปะรด- Liuhe Night Market

 • รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถยนต์ส่วนตัวรับท่านจากที่พักนำท่าน เที่ยวชมเมืองเกาสง – วัดฝอกวงซาน – เจดีย์คู่มังกรเสือ –แวะร้านพายสับปะรด- Liuhe Night Market
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก LA HOTEL / หรือเทียบเท่า3*(อิสระ อาหารกลางวันและอาหารเย็น)


DAY 4 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - รถรับจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินสนามบินเกาสง โดยรถยนต์ส่วนตัว 

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • เที่ยวตามอัธยาศัย – เช็คเอ้าท์จากโรงแรม
 • รถมารับท่านจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินเกาสง – เช็คอิน
 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินเกาสง และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 4 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 2 วัน
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าทิปคนขับรถ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - ไต้หวัน – กรุงเทพฯ
 • ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

RELATED ARTICLES

เที่ยวไต้หวันต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ?

รวม 20 ข้อต้องรู้ก่อนออกเดินทางไปเที่ยวไต้หวัน ไม่ว่าจะเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเอง หรือไปทัวร์เป็นกรุ๊ปต้องรู้ไว้ เพื่อการเดินทางที่สะดวกสบาย เก็บแลนด์ มาร์กของไต้หวันได้อย่างไร้กังวล

เส้นทางปั่นจักรยานที่ไต้หวัน ใครๆ ก็ปั่นได้

ไต้หวันนอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงาม ยังมีกิจกรรมดีๆ ให้เราได้ร่วมเปิดประสบการณ์ไปกับเส้นทางปั่นจักรยาน เพราะที่ไต้หวันเค้ามีจักรยานให้ปั่นกินลมชมวิวกันเพลินๆ

ไต้หวัน ใช่ประเทศไต้หวันมั้ยนะ? อยากเที่ยวไต้หวันต้องรู้เรื่องนี้

หลายคนเคยมีโอกาสได้เดินทางไปไต้หวัน แต่รู้หรือไม่ว่า ไต้หวันไม่ใช่ประเทศไต้หวัน เพราะไต้หวันยังป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ ถึงแม้คนไต้หวันเองอยากให้เป็นประเทศไต้หวันก็ตาม

รีวิวซีเหมินติง ชวนไปตะลุยกิน แหล่งช้อปปิ้งไต้หวันสุดฮิต ที่ไม่ได้มีดีแค่ที่ช้อป

ซีเหมินติง ที่เที่ยวไต้หวันยอดฮิต ย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นไต้หวัน สายแฟชั่นต้องห้ามพลาด‼ แต่เรื่องแฟชั่นต่างๆ นานา เราว่าหลายๆ คนคงได้ยินกิตติศัพท์กันมาเยอะแล้วใช่มั้ยล่ะ วันนี้เราก็เลยจะพามาเปลี่ยนแนว รีวิวของกินอร่อยๆ ในซีเหมินติงกันบ้าง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!