โปรแกรมทัวร์ลาว

รวมโปรแกรมทัวร์ลาว หลากหลายเส้นทาง

บริการทัวร์ลาวเป็นหมู่คณะ กับ Wonderfulpackage.com ผู้ให้บริการท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทย รวมโปรแกรมทัวร์ลาวราคาถูกและประหยัด ตอบโจทย์ทุกการท่องเที่ยว เรามีทัวร์ให้เลือกหลายเส้นทางอาทิ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง เราใส่ใจในคุณภาพ อาหารอร่อย ไกด์มืออาชีพ โปรแกรมเที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อย ไม่อัดแน่น เต็มอิ่มทุกสถานที่ท่องเที่ยว เราให้บริการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ทัวร์เดินทางเป็นหมู่คณะ ทัวร์ส่วนตัวทั่วไปถึงระดับ VIP จัดทัวร์ระดับองค์กร Exclusive Trip เพื่อการท่องเที่ยว ดูงาน สัมมนา ในประเทศ และต่างประเทศด้วย

ค้นหาประเทศที่คุณต้องการ:

ไม่พบสินค้าตามในรายการดังกล่าวกรุณาทำรายการใหม่

สินค้าอื่นๆที่คุณอาจสนใจ


ทัวร์ลาว เที่ยวลาว

ประเทศลาว

ในครั้งอดีตนั้นทางประเทศลาว เป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลมาก เมื่อเวลาผ่านมานั้นภายหลังได้เริ่มเสียดินแดนมาเรื่อยๆ ให้กับประเทศสยาม เมื่อจนกระทั่งเริ่มเข้าสู่ยุคที่ปลดปล่อยการปกครองจาก การปกครองของประเทสฝรั่งเศส ทำให้ประเทศลาวต้องเสียอาณาเขตที่เหลือเพียง 236,800 ตารางกิโลเมตรไป โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของลาวนั้น ส่วนมากจะมีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ทำให้ประเทศลาวเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสำคัญๆ ถึง 13 สาย ด้วยกัน อาทิเช่น น้ำคาน น้ำงึม น้ำซับ น้ำแบง ฯลฯ แต่แม่น้ำที่สำคัญที่สุดนั้น และเป็นสิ่งยิงใหญ่ของประเทศลาว เป็นแม่น้ำนานาชาติ คือ แม่น้ำโขง ลาวกำลังเริ่มพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง ลาวได้เริ่มเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัญจรท่องเที่ยงไปยังขุนเขา ลำน้ำ อุโมงค์ และ เมืองต่างๆที่มีภูมิทัศน์มหัศจรรย์ที่สวยสดงดงามตาที่ธรรมชาติมอบไว้ให้ ตระการไปกับภาพอดีตแห่งความรุ่งเรืองบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาต่างๆของอาณาจักร ล้านช้าง ลาวมีสภาพไม่ต่างไปจากไทยเมื่อสมัย 30 ปีก่อน เป็นอย่างมาก แต่วิถีชีวิตบนสองฟากฝั่ง แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 


การเมืองการปกครอง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีระบบการปกครองแบบ สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คำว่า ระบอบประชาธิปไตยประชาชน) โดยมีพรรคประชาชนประฏิวัติลาวเป็นองค์กรชี้นำประเทศ ซึ่งพรรคนี้เริ่มมีอำนาจสูงสุดตั้งแต่ลาวเริ่มปกครองในระบอบสังคมนิยมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2518 ประเทศ (ประธานาธิบดี) ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนปัจจุบัน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี คือ พลโทจูนมะลี ไซยะสอน (ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอีกตำแหน่งหนึ่ง) ส่วนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือนายทองสิง ทำมะวง


ลักษณะภูมิอากาศ

ประเทศลาวตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ลักษณะทางภูมิศาสตร์มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก เริ่มไปตั้งแต่ภาคกลาง ยาวไปจนถึงภาคเหนือ ในแขวงพงสาลีไดเมีเขตแดนใกล้กับทางประเทศจีน โดนภูมิประเทศส่วนใหญ่ของประเทศลาว มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนและที่ราบสูงอากาศค่อนข้างหนาวถึงหนาวจัด ส่วนทางทิศตะวันออกนั้น ได้มีลักษณะเป็นเทือกเขาและที่ราบติดกับประเทศเวียดนาม และในสำหรับพื้นที่ทางตอนใต้สุดมีลักษณะเป็นเทือกเขาติดกับประเทศกัมพูชา ประกับกับที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมในทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศลาวมีลักษณะทางภูมิอากาศแบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ
ร้อน เริ่ม แรกตั้งแต่ช่วง เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนเมษายน
ฝน เริ่ม แรกตั้งแต่ช่วงพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม
หนาว เริ่ม ต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนมกราคม


มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี

  • ศาสนา ประเทศลาวโดยส่วนมากแล้วประชาชนจะนับถือพุทธนิกายเถรวาท 90% คล้ายๆ กับคนไทยและถือว่าประชาชนลาวจะปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา 10% ได้ ส่วนประชากรที่เหลือจะนับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม โดยเฉพาะศาสนาคริสต์ ฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมเข้ามาเผยแพร่ในช่วงที่เข้ามาปกครองประเทศ
  • ลาวภาษา ประเทศลาวจะใช้ภาษาประจำชาติเป็นภาษาลาว มีลักษณะการออกเสียงคล้ายกับภาษาไทยในภาคอีสานของเรา และยในส่วนนี้ คนลาวบางส่วนยังพงสามารถพูดหรือใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ได้อย่างคล่อง ส่วนทางด้านประชาชนชาวลาวในทางตอนเหนือของประเทศลาวนั้น เป็นการออกสำเนียงการพูดและความหมายของคำบางคำ จะดูคล้ายกับภาษาพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และเลย ทางตอนเหนือของประเทศไทย
  • ประชากร จากที่ได้มีการสำรวจจำนวนประชากรลาว ในปีที่ผ่านมา ปี 2544 ประเทศลาวมรได้มีจำนวนประชากรรวมทั้งหมดอยู่ถึง 5.6 ล้านคน ประกอบด้วย 3 ชนชาติใหญ่รวม 68 เผ่า ได้แก่
  1. ลาวลุ่ม หมายถึง ชนเผ่า ที่อาศัยอยู่ตามที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ำโขง คิดเป็นร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด เช่น ไทลาว ไทเหนือ ไทแดง ไทขาว ผู้ไท ลาวพวน ไทลื้อ เป็นต้น
  2. ลาวเทิง เป็นกลุ่มชนเผ่า ที่อาศัยบนพื้นที่ที่มีความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร คิดเป็นประชากรร้อยละ 20 ของประเทศ เช่น สีดา บ่าแวะ ละแนด ฯลฯ
  3. ลาวสูง เป็นประชากรส่วนน้อย อาศัยอยู่บนเทือกเขาสูง ส่วนใหญ่เป็นชาวม้งและเผ่าอื่นๆ เช่น มูเซอ ก่อ กุย เป็นต้น

 ระบบเงินตรา

สกุลเงินของประเทศลาวนั้นจะเรียกว่า กีบ โดยเงินกีบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศลาวนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งออกเป็นใบละ 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000 กีบ (ไม่มีเงินในลักษณะเหรียญกษาปณ์)


แนะนำ 10 สถาณที่ท่องเที่ยวลาว

แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตที่นักท่องเที่ยวนิยมไปในประเทศลาว บอกได้เลยงาสต้องหาโอกาสไปสัมผัสด้วยตาคุณเอาเองสักครั้ง ส่วนจะเป็นที่ไหนกันบ้างมาดูกันเมืองหลวงพระบาง (Luang Prabang)

แม่น้ำโขง
วังเวียง
สี่พันดอน 
ทุ่งไหหิน
วัดเชียงทอง
พระธาตุหลวง
ปราสาทหินวัดพู
ถ้ำปากอู
เวียงไซ

ลองไปทัวร์ลาวด้วยกันกับเราซิคะ


  รับชมวิดีโอ  เที่ยวลาว - Wonderfulpackage ทัวร์ ท่องเที่ยว  เพิ่มเติม

" เวียงจันทร์ " วันนี้! กับโลก 360 องศา - ทัวร์ เที่ยวลาว


ประเทศลาวตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศไทย

มีแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนธรรมชาติ และใช้หล่อเลี้ยงผู้คน 2 ริมฝั่งโขง และยังเป็นเส้นทางในการคมนาคม นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน


ประเทศลาวเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ เพราะเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำหลายสาย

ประเทศลาวจึงมีรายได้หลักจาดการส่งออกสินแร่ ไม้แปรรูป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อการส่งออก


ลาวมีเขื่อนที่จะผลิตไฟฟ้าได้ถึง 10 แห่ง ซึ่ง 1 ในนั้นคือ เขื่อนน้ำงื่ม

เขื่อนแห่งนี้ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าส่งให้นครเวียงจัน และที่มากกว่านี้เขื่อนแห่งนี้ยังส่งไฟฟ้ามาขายยังไทยอีกด้วย

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!