สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
 • โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ เส้นทางบินในประเทศ

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ Thai Vietjet Air

“Thai Vietjet Air” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค” 
รวมภาษีเริ่มต้น 699 .-/เที่ยว 

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่

699

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย

699

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี

699

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่

699

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต

699

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น

699

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่

699

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี

699

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช

699

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี

699

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต-เชียงใหม่

699

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต-เชียงราย

699

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต-อุดรธานี

699

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย-หาดใหญ่

699

จองทางไลน์ โทรจอง

(*ราคาโปรโมชั่นในตาราง เป็นราคาตั๋วเครื่องบิน รวมภาษี จะยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร, ค่าธรรรมเนียมโหลดสัมภาระ เป็นต้น)


เพิ่มเพื่อน


“Air Asia” เส้นทางใหม่ บินตรงจาก “สุวรรณภูมิ”
ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 444.-

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่

803

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย

444

จองทางไลน์ โทรจอง

น่าน

703

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต

444

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่

444

จองทางไลน์ โทรจอง

“Air Asia” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 943.-

เส้นทาง One Way
,Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่

943

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย

943

จองทางไลน์ โทรจอง

พิษณุโลก

943

จองทางไลน์ โทรจอง

น่าน

943

จองทางไลน์ โทรจอง

บุรีรัมย์

943

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น

943

จองทางไลน์ โทรจอง

สกลนคร 

943

จองทางไลน์ โทรจอง

ร้อยเอ็ด

1,443

จองทางไลน์ โทรจอง

เลย

943

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี

943

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี

943

จองทางไลน์ โทรจอง

นครพนม

1,143

จองทางไลน์ โทรจอง

ระนอง

1,603

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่

943

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต

943

จองทางไลน์ โทรจอง

ชุมพร

943

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่

943

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช

943

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี

943

จองทางไลน์ โทรจอง

ตรัง

943

จองทางไลน์ โทรจอง

นราธิวาส

1,143

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อู่ตะเภา

1,543

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-หาดใหญ่

1,943

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-ขอนแก่น

943

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-ภูเก็ต

1,943

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-กระบี่

1,843

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-สุราษฏร์ธานี

1,843

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น-หาดใหญ่

1,843

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น-ภูเก็ต

1,843

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี-ภูเก็ต

1,843

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี-อู่ตะเภา

1,243

จองทางไลน์ โทรจอง

อู่ตะเภา-ภูเก็ต

1,343

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่-อู่ตะเภา

952

จองทางไลน์ โทรจอง


“Thai Lion Air” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 850.-

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงราย

850

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น

850

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต

850

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฎร์ธานี

850

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่

850

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี

850

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี

850

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่ 

850

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช

850

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่

850

จองทางไลน์ โทรจอง

ตรัง

850

จองทางไลน์ โทรจอง

พิษณุโลก

850

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อู่ตะเภา(พัทยา)

850

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี-หาดใหญ่

1,050

จองทางไลน์ โทรจอง


“Nok Air” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค”
ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 999.-

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่

999

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่

999

จองทางไลน์ โทรจอง

เลย

999

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี

999

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต

999

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี

999

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี

999

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย

999

จองทางไลน์ โทรจอง

สกลนคร

999

จองทางไลน์ โทรจอง

ชุมพร

999

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช

999

จองทางไลน์ โทรจอง

บุรีรัมย์

999

จองทางไลน์ โทรจอง

พิษณุโลก

999

จองทางไลน์ โทรจอง

ระนอง

1,599

จองทางไลน์ โทรจอง

ลำปาง

1,800

จองทางไลน์ โทรจอง

ตรัง

999

จองทางไลน์ โทรจอง

แม่สอด

2,399

จองทางไลน์ โทรจอง

แม่ฮ่องสอน

2,180

จองทางไลน์ โทรจอง

แพร่

2,099

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อุดรธานี

1,699

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อุบลราชธานี

1,699

จองทางไลน์ โทรจอง


“Thai Smile” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 1,250.-

 • จองด่วน : 24 - 30 มกราคม 2565
 • เดินทาง :  24 มกราคม - 31 มีนาคม 2565
 • น้ำหนักกระเป๋า : ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลด 20 กิโลกรัม
 • ฟรี! บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (แบบนำกลับ)
 • ฟรี! เลือกที่นั่ง
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile)
เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่

1,290

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย

1,320

จองทางไลน์ โทรจอง

น่าน

1,310

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น

1,250

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี

1,280

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี

1,250

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี

1,330

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต

1,380

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่

1,410

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี

1,320

จองทางไลน์ โทรจอง

นราธิวาส

1,410

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช

1,480

จองทางไลน์ โทรจอง


 “Bangkok Airways” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” และเส้นทาง “บินตรงเชื่อมสู่ภูเก็ต”

ราคาเที่ยวเดียว เริ่มต้น 890.-

 • จองด่วน :  24 - 30 มกราคม 2565
 • เดินทาง :  24 มกราคม - 31 ตุลาคม 2565
 • น้ำหนักกระเป๋า : ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลด 20 กิโลกรัม
 • ฟรี! ของว่างและเครื่องดื่มให้บริการก่อนลงเครื่องแบบ Snack Bag (เริ่ม 1 ธ.ค. 64)
 • ฟรี! เลือกที่นั่ง
 • ฟรี! เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร บูทีคเลาจ์น* (รับอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่อง)
 • บางกอกแอร์เวย์ส กลับมาเปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร ณ สนามบินดังต่อไปนี้:
  สนามบินสุวรรณภูมิ: บลูริบบอนคลับเลาจ์น / บูทีคเลาจ์น
  สนามบินเชียงใหม่: บลูริบบอนคลับเลาจ์น / บูทีคเลาจ์น
  สนามบินภูเก็ต: บลูริบบอนคลับเลาจ์น / บูทีคเลาจ์น
  สนามบินสมุย: บลูริบบอนคลับเลาจ์น / มุมให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • เส้นทาง หาดใหญ่,ขอนแก่น,แม่สอด งดให้บริการชั่วคราว
 • ราคายังไม่รวมภาษี
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways)
เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่

890

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต

890

จองทางไลน์ โทรจอง

สมุย

2,100

จองทางไลน์ โทรจอง

ลำปาง

2,000

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่

890

จองทางไลน์ โทรจอง

ตราด

890

จองทางไลน์ โทรจอง

สุโขทัย

1,100

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่

-

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น

-

จองทางไลน์ โทรจอง

แม่สอด

-

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต-พัทยา

890

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต-หาดใหญ่

1,300

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต-สมุย

2,200

จองทางไลน์ โทรจอง

*ปัจจุบันห้องรับรองผู้โดยสาร บูทีคเลาจ์น เปิดให้บริการเฉพาะ สนามบินสุวรรณภูมิ / สนามบินเชียงใหม่ / สนามบินภูเก็ต / สนามบินกระบี่ และมุมให้บริการของว่างและเครื่องดื่ม ณ สนามบินสมุย


เงื่อนไขที่สำคัญ

 • ราคาโปรโมชั่นข้างต้นของแต่ละสายการบิน เป็นราคาเริ่มต้น ตั๋วเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด รวมภาษีแล้ว
 • ราคาโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด และอาจมีให้บริการในบางเที่ยวบิน, หรือบางช่วงของวันหยุด และหากไม่พบราคาโปรโมชั่น อาจเป็นไปได้ว่าราคาโปรโมชั่นถูกจองเต็มแล้วก่อนสิ้นสุดกำหนดการจอง
 • เมื่อออกตั๋วโดยสารแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และอาจมีส่วนต่างค่าตั๋วเครื่องบินที่ต้องชำระตามจริง ทั้งนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี (Non Refund)
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินฯ และบริษัทฯกำหนด
 • สามารถเช็คและสำรองที่นั่ง กับเจ้าหน้าที่ทาง โทร: 02-7929292 Hotline: 090-9078535 หรือ LINE: @wonderfulpackage

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED ARTICLES

สายมูไต้หวัน วัดยืมเงินเทพเจ้าโชคลาภ ยืมได้ไม่มีดอกเบี้ย วัดจื่อหนานกง

สายมูไต้หวัน พลาดไม่ได้!! วัดชื่อดังที่ชาวไต้หวันนับแสน ไหว้ขอพรในช่วง วันตรุษจีน ที่ ศาลเจ้าจื่อหนานกง (紫南宮) ศาลเจ้าชื่อดังในตำบลจู๋ซัน (竹山) เมืองหนานโถว (南投縣) ยืมเงินได้เงิน ไม่มีดอกเบี้ย ขอพรแล้วรวย ขอพรแล้วค้าขายดี การงานก้าวหน้า ต้องวัดนี้

สายมูฮ่องกง เทพเจ้าสุดปัง ทำแม่ค้าออนไลน์ จับเงินล้าน วัดแชกงหมิว

เทพเจ้าแชกง ณ วัดแชกงหมิว ของฮ่องกง ที่ยืนหนึ่งเรื่องโชคลาภ และ ความสำเร็จในทุกๆด้าน โดยเฉพาะ เรื่องการเงิน ความร่ำรวย ที่ไม่ว่าใครต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ช่วยเสริมพลังด้านการเงิน ดูดทรัพย์ เข้ากระเป๋าตังค์ เปลี่ยนดวงชะตาชีวิต นับว่าเป็น เทพเจ้าฮ่องกง ยอดนิยม ของบรรดาแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ #สายมู หรือไม่ว่าจะอาชีพไหนไหว้เสริมมงคล เรียกทรัพทย์ได้หมด ปังไม่แพ้กัน‼

JR Kansai Wide Pass ต่างชาติอยู่ในญี่ปุ่น ใช้ได้ 10,000 เยน 3 วัน

ถือเป็นข่าวดี สำหรับชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียว ที่ตอนนี้ ประกาศอนุญาตให้ชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น สามารถใช้ได้ ซึ่งปกติบัตรพาส ชนิดนี้จะอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะ #วีซ่าท่องเที่ยว เท่านั้น ใครอยู่ในญี่ปุ่น ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เริ่มซื้อและใช้ได้เลย ถึง 31 มีนาคม 2565 นี้เท่านั้นนะ

World Citizenship Report 2022 Top 10 ประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก

ส่องประเทศที่มีความน่าอยู่ที่สุดในโลก World Citizenship Report 2022 โดยเป็นผลจากคะแนนตัวชี้วัด 5 อย่าง คือ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการบริหารจัดการ และ ด้านอิสระทางการเงิน ซึ่งอันดับ 1 ในปีนี้ได้แก่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!