สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
 • โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ เส้นทางบินในประเทศ

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ Thai Vietjet Air

“Thai Vietjet Air” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค” 
รวมภาษี เริ่มต้น 709.-/เที่ยว 

 • จองด่วน : 16 - 25 ก.ย.  64 
 • เดินทาง : 25 ก.ย. 64 - 31 มี.ค. 65
 • น้ำหนักกระเป๋า : ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 • เส้นทางระหว่าง ภูเก็ต - เชียงใหม่ เริ่มบินแล้ววันนี้!
 • เส้นทางระหว่าง ภูเก็ต - อุดรธานี เริ่มบินตั้งแต่ 10 พ.ย. 64
 • เส้นทางระหว่าง ภูเก็ต - เชียงราย เริ่มบินตั้งแต่ 1 ต.ค. 64
 • เส้นทางระหว่าง เชียงราย-หาดใหญ่ เริ่มบินตั้งแต่ 1 ต.ค. 64
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ Thai Vietjet Air
เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
18-20 ต.ค. 64
1-4 พ.ย. 64

762

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย
4-7 ต.ค. 64
22-25 พ.ย. 64

762

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี
25-28 ต.ค. 64
8-11 พ.ย. 64

709

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่
4,11,18,25 ต.ค. 64
8-11 พ.ย. 64

762

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
17-20 ต.ค.64
1-4 พ.ย. 64

762

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น
18-21 ต.ค. 64
8-11 พ.ย. 64

709

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่
5-7 ต.ค. 64
14-17 พ.ย. 64

762

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี
4-7 ต.ค. 64
22-25 พ.ย. 64

709

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช
10-12 ต.ค. 64
7-10 พ.ย. 64

762

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี
18-21 ต.ค. 64
8-11 พ.ย. 64

709

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต-เชียงใหม่
6,13,20 ต.ค. 64
1,3,5 พ.ย. 64

1,191

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต-เชียงราย
12,16,19 ม.ค. 64

976

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต-อุดรธานี
10,12 พ.ย. 64
15,17,19 ธ.ค. 64

1,191

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย-หาดใหญ่
21,24,28 ม.ค. 65

976

จองทางไลน์ โทรจอง

(*ราคาโปรโมชั่นในตาราง เป็นราคาตั๋วเครื่องบิน รวมภาษี จะยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร, ค่าธรรรมเนียมโหลดสัมภาระ เป็นต้น)


เพิ่มเพื่อน


“Air Asia” เส้นทางใหม่ บินตรงจาก “สุวรรณภูมิ”
ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 733.-

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
4-7 ต.ค. 64
2,9,16 พ.ย. 64
1,2,7 ธ.ค. 64

733

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
2-5 ต.ค. 64
14-17 พ.ย. 64
14-16 ธ.ค. 64

733

จองทางไลน์ โทรจอง

น่าน
8-10 พ.ย. 64
14-18 ธ.ค. 64
6-9 ม.ค. 65

833

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่
5-7 ต.ค. 64
15,23,24 พ.ย. 64
16-19 ธ.ค. 64

733

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช
2-4 พ.ย. 64
14-17 ธ.ค. 64
17-20 ม.ค. 65

733

จองทางไลน์ โทรจอง

“Air Asia” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 642.-

เส้นทาง One Way
,Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
7-10 พ.ย. 64
12-15 ธ.ค. 64
10-14 ม.ค. 65

933

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย
12-15 ต.ค. 64
8-10 พ.ย. 64
14-17 ธ.ค. 64

933

จองทางไลน์ โทรจอง

พิษณุโลก
10-12 ต.ค. 64
1-4 พ.ย. 64
14-16 ธ.ค. 64

933

จองทางไลน์ โทรจอง

น่าน
1-3 พ.ย. 64
14-16 ธ.ค. 64
11-13 ม.ค. 65

933

จองทางไลน์ โทรจอง

บุรีรัมย์
7,10,12 พ.ย. 64
12,15,17 ธ.ค. 64
10-14 ม.ค. 65

1,093

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น
5-9 ต.ค. 64
8-11 พ.ย. 64
14-17 ธ.ค. 64

933

จองทางไลน์ โทรจอง

สกลนคร 
1,3,7 พ.ย. 64
8,15,17 ธ.ค. 64
10-13 ม.ค. 65

933

จองทางไลน์ โทรจอง

ร้อยเอ็ด
11,13,17 ต.ค. 64
9-12 พ.ย. 64
12-15 ธ.ค. 64

1,333

จองทางไลน์ โทรจอง

เลย
17,21,24 พ.ย. 64
12,15,19 ธ.ค. 64
10-13 ม.ค. 65

993

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี
8-11 พ.ย. 64
14-17 ธ.ค. 64
10-13 ม.ค. 65

933

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี
4-6 ต.ค. 64
14-17 พ.ย. 64
16-19 ธ.ค. 64

933

จองทางไลน์ โทรจอง

นครพนม
4,6,8 ต.ค. 64
8-11 พ.ย. 64
13-16 ธ.ค. 64

943

จองทางไลน์ โทรจอง

ระนอง
7,12,19 พ.ย. 64
12,17,19 ธ.ค. 64
4-7 ม.ค. 65

1,493

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่
9-12 ต.ค. 64
10-13 พ.ย. 64
14-17 ธ.ค. 64

933

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
18-19 ต.ค. 64
14-17 พ.ย. 64
11-14 ธ.ค. 64

933

จองทางไลน์ โทรจอง

ชุมพร
11,13,16 พ.ย. 64
14,16,21 ธ.ค. 64
11,13,15 ม.ค.65

933

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่
1-4 พ.ย. 64
14-16 ธ.ค. 64
10-13 ม.ค. 65

933

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช
17-20 ต.ค. 64
14-16 พ.ย. 64
17-20 ธ.ค. 64

933

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี
3-6 ต.ค. 64
8-11 พ.ย. 64
14-17 ธ.ค. 64

933

จองทางไลน์ โทรจอง

ตรัง
4-7 ต.ค. 64
14-17 ธ.ค. 64
10-14 ม.ค. 65

933

จองทางไลน์ โทรจอง

นราธิวาส
13,15,18 ต.ค. 64
2-4 พ.ย. 64
14-17 ธ.ค. 64

1,033

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อู่ตะเภา
7,10,12 พ.ย. 64
15,17,19 ธ.ค. 64
10-14 ม.ค. 65

1,433

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-หาดใหญ่
8,10,12 พ.ย. 64
15,17,20 ธ.ค. 64
10-12 ม.ค. 65

1,833

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-ขอนแก่น
10,17,24 พ.ย. 64
8,15,17 ธ.ค. 64
5,6,8 ม.ค. 65

933

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-ภูเก็ต
12,14,19 ต.ค. 64
9,11,16 พ.ย. 64
12-15 ธ.ค. 64

1,833

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-กระบี่
9-12 ม.ค. 65

1,733

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-สุราษฏร์ธานี
14-16 ธ.ค. 64

1,733

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น-หาดใหญ่
6,11,16 พ.ย. 64
11ล13,15 ม.ค. 65

1,733

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น-ภูเก็ต
15,17,19 ธ.ค. 64

1,733

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี-ภูเก็ต
9,11,16 พ.ย. 64
7,9,11 ธ.ค. 64
10-12 ม.ค. 65

1,733

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี-อู่ตะเภา
5-7 ม.ค. 65

1,733

จองทางไลน์ โทรจอง

อู่ตะเภา-ภูเก็ต
7,12,19 พ.ย. 64
15,17 ธ.ค. 64

1,233

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่-อู่ตะเภา
12,15,17 พ.ย. 64
15,17,20 ธ.ค. 64
10-12 ม.ค. 65

842

จองทางไลน์ โทรจอง


“Thai Lion Air” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 800.-

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงราย
6-9 ต.ค. 64
10-12 พ.ย. 64
15-17 ธ.ค. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น
13-15 ต.ต. 64
20-22 พ.ย. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
14-16 ต.ค. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฎร์ธานี
11-14 ต.ค. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่
14-16 ต.ค. 64
17-19 พ.ย. 64
14-16 ธ.ค. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี
14-16 ต.ค. 64
10-12 พ.ย. 64
16-18 ธ.ค. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี
14-16 ต.ค. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่ 
6-8 ต.ค. 64
10-12 พ.ย. 64
14-16 ธ.ค. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช
7-8 ต.ค. 64
15-17 พ.ย. 64
16-18 ธ.ค. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่
6-8 ต.ค. 64
10-12 พ.ย. 64
16-18 ธ.ค.64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

ตรัง
8-10 ต.ค. 64
12-14 พ.ย. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

พิษณุโลก
7-9 ต.ค. 64
17-19 พ.ย. 64

1,000

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อู่ตะเภา(พัทยา)

1,100

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี-หาดใหญ่

1,450

จองทางไลน์ โทรจอง


“Nok Air” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค”
ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 899.-

เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
6-10 พ.ย. 64
11-14 ธ.ค. 64
8-12 ม.ค. 65

899

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่
14-16 ต.ค. 64
4-7 พ.ย. 64
16-19 ธ.ค. 64

899

จองทางไลน์ โทรจอง

เลย
14,16,18 ต.ค. 64
7-10 พ.ย. 64
12-15 ธ.ค. 64

899

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี
15-19 ต.ค. 64
4-7 พ.ย. 64
12-15 ธ.ค. 64

899

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
15-18 ต.ค. 64
9-12 พ.ย. 64
17-20 ธ.ค. 64

899

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี
14-16 ต.ค. 64
5-9 พ.ย. 64
4-8 ธ.ค. 64

899

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี
15-19 ต.ค. 64
9-12 พ.ย. 64
12-15 ธ.ค. 64

899

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย
14-16 ต.ค. 64
12-15 พ.ย. 64
4-8 ธ.ค. 64

899

จองทางไลน์ โทรจอง

สกลนคร
15-19 ต.ค. 64
3-6 พ.ย. 64
5-9 ธ.ค. 64

899

จองทางไลน์ โทรจอง

ชุมพร
16-20 ต.ค. 64
4-7 พ.ย. 64
12-15 ธ.ค. 64

899

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช
15-19 ต.ค. 64
4-7 พ.ย. 64
18-22 ธ.ค. 64

899

จองทางไลน์ โทรจอง

บุรีรัมย์
14-17 ต.ค. 64
5-8 พ.ย. 64
17-20 ธ.ค. 64

899

จองทางไลน์ โทรจอง

พิษณุโลก
14-17 ต.ค. 64
9-12 พ.ย. 64
5-8 ธ.ค. 64

899

จองทางไลน์ โทรจอง

ระนอง
19-21 ต.ค. 64
12-15 พ.ย. 64
4-8 ธ.ค. 64

1,499

จองทางไลน์ โทรจอง

ลำปาง
14-17 ต.ค. 64
7-11 พ.ย. 64
5-8 ธ.ค. 64

1,499

จองทางไลน์ โทรจอง

ตรัง
14-17 ต.ค. 64
7-10 พ.ย. 64
5-9 ธ.ค. 64

899

จองทางไลน์ โทรจอง

แม่สอด
14-17 ต.ค. 64
6-9 พ.ย. 64
8-11 ธ.ค. 64

2,299

จองทางไลน์ โทรจอง

แม่ฮ่องสอน
2,4,6 พ.ย. 64
14,16,18 ธ.ค. 64
6,8,10 ธ.ค. 64

1,980

จองทางไลน์ โทรจอง

แพร่
14-17 ต.ค. 64
6-10 พ.ย. 64
8-9 ธ.ค. 64

1,999

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อุดรธานี
14-17 ต.ค. 64
8-12 พ.ย. 64
7-11 ธ.ค. 64

1,599

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-อุบลราชธานี
16-20 ต.ค. 64
10-14 พ.ย. 64
8-12 T.8. 64

1,599

จองทางไลน์ โทรจอง


“Thai Smile” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 1,060.-

 • จอง : 23 ส.ค. - 31 ธ.ค. 64
 • เดินทาง : 1 ก.ย. 64 - 31 ม.ค. 65
 • น้ำหนักกระเป๋า : ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • โปร 9.9 เส้นทาง เชียงใหม่ ,อุดรธานี ,ขอนแก่น ,ภูเก็ต ,กระบี่ ,หาดใหญ่ ,นครศรีธรรมราช ,สุราษฏร์ธานี เลือกรับส่วนลด 5% สูงสุด 250 บาท
  เมื่อชำระขั้นต่ำ 2,500 บาท หรือ เลือกรับฟรี ประกันการเดินทางคุ้มรอง โควิด-19
 • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลด 20 กิโลกรัม
 • ฟรี! บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (แบบนำกลับ)
 • ฟรี! เลือกที่นั่ง
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile)
เส้นทาง GV2 One Way
Fare Start
GV4 One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
20-22 ก.ย. 64

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงราย
14-17 ก.ย. 64
27-30 ต.ค. 64

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

น่าน

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น
20-23 ก.ย. 64
2-5 ต.ค. 64

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

อุบลราชธานี
14-17 ก.ย. 64
27-30 ต.ค. 64

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

อุดรธานี
24-28 ก.ย. 64
2-5 ต.ค. 64

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

เลย

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

นครพนม

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
20-24 ก.ย. 64
15-18 ต.ค. 64

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่
26-30 ก.ย. 64

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

สุราษฏร์ธานี
20-24 ก.ย. 64
4-7 ต.ค. 64

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

นราธิวาส

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง

นครศรีธรรมราช

1,150

1,060

จองทางไลน์ โทรจอง


 “Bangkok Airways” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” และเส้นทาง “บินตรงเชื่อมสู่ภูเก็ต”

ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 1,360.-

 • จองเลย : 20 - 26ก.ย. 64
 • เดินทาง : 25 ก.ย. – 31 ต.ค. 64
 • น้ำหนักกระเป๋า : ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลด 20 กิโลกรัม
 • งด! บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 • ฟรี! เลือกที่นั่ง
 • ฟรี! เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร บูทีคเลาจ์น* (รับอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่อง)
 • เส้นทางเชียงใหม่ – สมุย (เปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพฯ)
 • เส้นทาง กระบี่,หาดใหญ่,ขอนแก่น,แม่สอด และเส้นทางข้ามภาค พัทยา-ภูเก็ต,ภูเก็ต-หาดใหญ่ งดให้บริการชั่วคราว
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways)
เส้นทาง One Way
Fare Start
BOOK NOW

เชียงใหม่
20-24 ก.ย. 64
8-11 ต.ค. 64

1,360

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต
25-28 ก.ย. 64

1,360

จองทางไลน์ โทรจอง

สมุย
16-20 ก.ย. 64
28-31 ต.ค. 64

2,160

จองทางไลน์ โทรจอง

ลำปาง
16-20 ก.ย. 64
28-31 ต.ค. 64

1,610

จองทางไลน์ โทรจอง

กระบี่

-

จองทางไลน์ โทรจอง

ตราด
12-15 ก.ย. 64
1-5 ต.ค. 64

1,360

จองทางไลน์ โทรจอง

สุโขทัย
20-23 ก.ย. 64

1,510

จองทางไลน์ โทรจอง

หาดใหญ่

-

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอนแก่น

-

จองทางไลน์ โทรจอง

แม่สอด

-

จองทางไลน์ โทรจอง

พัทยา-ภูเก็ต

-

จองทางไลน์ โทรจอง

ภูเก็ต-หาดใหญ่

-

จองทางไลน์ โทรจอง

เชียงใหม่-สมุย
20-23 ก.ย. 64

2,810

จองทางไลน์ โทรจอง

*ปัจจุบันห้องรับรองผู้โดยสาร บูทีคเลาจ์น เปิดให้บริการเฉพาะ สนามบินสุวรรณภูมิ / สนามบินเชียงใหม่ / สนามบินภูเก็ต / สนามบินกระบี่ และมุมให้บริการของว่างและเครื่องดื่ม ณ สนามบินสมุย


เงื่อนไขที่สำคัญ

 • ราคาโปรโมชั่นข้างต้นของแต่ละสายการบิน เป็นราคาเริ่มต้น ตั๋วเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด รวมภาษีแล้ว
 • ราคาโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด และอาจมีให้บริการในบางเที่ยวบิน, หรือบางช่วงของวันหยุด และหากไม่พบราคาโปรโมชั่น อาจเป็นไปได้ว่าราคาโปรโมชั่นถูกจองเต็มแล้วก่อนสิ้นสุดกำหนดการจอง
 • เมื่อออกตั๋วโดยสารแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และอาจมีส่วนต่างค่าตั๋วเครื่องบินที่ต้องชำระตามจริง ทั้งนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี (Non Refund)
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินฯ และบริษัทฯกำหนด
 • สามารถเช็คและสำรองที่นั่ง กับเจ้าหน้าที่ทาง โทร: 02-7929292 Hotline: 090-9078535 หรือ LINE: @wonderfulpackage

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED ARTICLES

Q&A หลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น

หากต้องการเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรป สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ที่ให้ผู้ถือวีซ่านี้ สามารถเดินทางข้ามผ่านประเทศในกลุ่มสมาชิกได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่หลายๆ ประเภท เราได้รวบรวมหลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้นมาให้แล้ว

รู้จักกับประเภทของวีซ่าเชงเก้น

จะเดินทางไปในประเทศแถบยุโรป เรารู้กันแล้วว่าต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น แต่รู้หรือไม่ว่า วีซ่าเชงเก้นมีกี่แบบ และในแต่ละแบบนั้นเหมาะสำหรับผู้เดินทางที่ต้องการเดินทางรูปแบบใดบ้าง เรามาทำความรู้จักกับประเภทของวีซ่าเชงเก้นกันก่อน

10 เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

นานแค่ไหนแล้วนะที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ ยังมีหลายคนยังไม่เคยไปต่างประเทศและไม่รู้ว่าควรต้องเตรียมตัวอย่างไร มีอะไรที่ควรต้องรู้บ้าง แนะนำ 10 เรื่องต้องรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

รู้จักกับ วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) จะเดินทางไปยุโรปต้องรู้!!

วีซ่าเชงเก้น หรือ Schengen Visa เราคงเคยได้ยินคำนี้กันมาพอสมควรแล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าวีซ่าเชงเก้นเป็นอย่างไรกันแน่ ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นมีประเทศอะไรบ้าง แล้วถ้าหากจะต้องเดินทางไปยุโรป จะขอวีซ่าเชงเก้นได้อย่างไร?

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!