แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวฝรั่งเศส

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับฝรั่งเศส
Like/Share:


ทัวร์ฝรั่งเศส เที่ยวฝรั่งเศส

ทัวร์ฝรั่งเศส เที่ยวฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส (France) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐฝรั่งเศส (Republic France) ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางภูมิภาคตะวันตกของยุโรป และยังประกอบไปด้วยหมู่เกาะอีกมากมายในต่างทวีป ฝรั่งเศสเป็นแผ่นดินใหญ่ที่ทอดตัวตั้งแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนไปถึงช่องแคบอังกฤษทางทะเลเหนือ จากแม่น้ำไรน์ไปยังมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งชาวฝรั่งเศสเรียกกันว่า "หกเหลี่ยม" (L'Hexagone) เนื่องจากทางกายภาพของประเทศ ฝรั่งเศสมีการปกครองแบบกึ่งระบอบกึ่งประธานาธิบดี โดยมีอุดมการณ์จากการปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และพลเมือง

ประเทศฝรั่งเศสอยู่ติดกับประเทศเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี โมนาโก และสเปน เนื่องจากฝรั่งเศสมีดินแดนทะเลไว้ครอบครอง จึงมีอาณาเขตติดกับบราซิล และซินต์มาร์เตินของเนเธอแลนด์ นอกจากนั้นประเทศฝรั่งเศสยังมีเส้นทางเชื่อมกับสหราชอาณาจักรทางอุโมงค์ช่องแคบอังกฤษด้วย

ประเทศฝรั่งเศสเคยเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลกในคริสต์ศตวรรษที่17 จนมาในช่วงศตวรรษที่ 18-19 จักรวรรดิฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในจักรวรรดิที่มีอาณานิคมในการปกครองมากที่สุดในโลก ซึ่งเห็นชัดได้จากอิทธิพลทางวัฒนธรรม ภาษา การเมืองนั้นๆ ฝรั่งเศสถูกจักให้เป็นประเทศที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างมากใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของโลก ฝรั่งเศสยังเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกอีกด้วย โดยเฉลี่ยแล้วมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาเที่ยวกว่า 82 ล้านคนต่อปี ฝรั่งเศสเป็นผู้ก่อตั้งสหประชาชาติ เป็นสมาชิกประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสโลก G8 นาโต้และสหภาพละติน


ที่มาและประวัติของชื่อฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส (France) มาจากภาษละตินว่า Francia มีความหมายว่า "ดินแดนของชาวแฟรงก์ (Frankland)" โดยมีหลายทฤษฏีสันนิษฐานเกี่ยวกับที่มาของคำว่าแฟรงก์ (Franks) เป็นหนึ่งในคำภาษาโปรโต-เยอรมันว่า Frankon แปลว่า หอก หลาว หรือทวนรู้จักกันดีในชื่อ "ฟรานซิสก้า" (Francisca)


ภูมิศาสตร์

ฝรั่งเศสตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก นอกจากนั้นยังมีดินแดนที่ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ และแคริบเบียนอเมริกาใต้ มหาสมุทรอินเดียทางตะวันตกและทางใต้ รวมทั้งบางส่วนในทวีปแอนตาร์กติกาด้วย

ฝรั่งเศสนั้นมีพื้นที่อยู่ประมาณ 543,935 ตารางกิโลเมตร นั่นจึงทำให้ฝรั่งเศสเป็นประเทสที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป แต่ใหญ่กว่าประเทศสเปนเพียงนิดเดียวเท่านั้น ฝรั่งเศสมีจุดที่สูงที่สุดอยู่ที่ยอดเขามงบล็อง (Mont Blanc) ซึ่งมีความสูง 4,807 เมตรอยู่บนเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่บริเวณชายแดนฝรั่งเศสและอิตาลี

ฝรั่งเศสมีแม่น้ำที่สำคัญมากมายเช่น แม่น้ำลัวร์ แม่น้ำการอน แม่น้ำแซน และแม่น้ำโรน โดยไหลลงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่กามาร์ก ซึ่งเป็นจุดที่ต่ำสุดของประเทศทางภาคเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือมีสภาพภูมิอากาศเขตอบอุ่น แต่กระนั้นภูมิประเทศและทะเลก็มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศเหมือนกัน ละติจูด ลองจิจูดและความสูงเหนือระดับน้ำทะเลทำให้ประเทศฝรั่งเศสมีภูมิอากาศแบบคละอีกด้วย ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ภาคตะวันตกส่วนมากจะมีปริมาณน้ำฝนสูง ฤดูหนาวไม่มากและฤดูร้อนเย็นสบาย ภายในประเทศภูมิอากาศจะเปลี่ยนไปทางภาคพื้นทวีปยุโรป อากาศร้อน มีมรสุมในฤดูร้อน ฤดูหนาวหนาวกว่าเดิมและมีฝนตกน้อย


ประวัติศาสตร์

ฝรั่งเศสปกครองด้วยระบอบกษัตริย์จนถึงในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ปีค.ศ. 1792 มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ระบอบสาธารณรัฐ หลังจากนโปเลียนได้ตั้งตนเองเป็นจักรพรรดิและรุกรานประเทศอื่นในยุโรป เมื่อนโปเลียนพ่ายแพ้ลงไป ฝรั่งเศสจึงกลับมาใช้ระบบสาธารณรัฐอีกครั้งนึง แต่กลับอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าหลานของนโปเลียน หลุยส์ นโปเลียนได้เข้ายึดอำนาจและตั้งจักรวรรดิที่สองขึ้นอีกครั้ง
 
ฝรั่งเศสได้รับความเสียหายหนักจากสงครามโลกทั้งสองครั้ง ปัจจุบันจึงใช้การปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยที่มีนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศ ฝรั่งเศสยังเป็น 1ใน5 สมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ และยังมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองอีกด้วย

เศรษฐกิจ

ประเทศฝรั่งเศสนับเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 4 ของโลก อุตสาหกรรมหลักๆของประเทศได้แก่ การขนส่ง โทรคมนาคม อุตสาหกรรมการอาหาร ผลิตภัณฑ์ยา และภาคธนาคาร การท่องเที่ยว 

ในด้านการลงทุน ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีการลงทุนจากต่างประเทศมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ทั้งนี้เพราะผู้ลงทุนพอใจในคุณภาพของแรงงานชาวฝรั่งเศส การค้นคว้าวิจัยขั้นสูง เทคโนโลยีชั้นสูงที่ก้าวหน้ามาก เสถียรภาพของค่าเงิน และการควบคุมต้นทุนการผลิต

  • ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (PIB) ปี พ.ศ. 2547 มีมูลค่า 1,648.4 พันล้านยูโร
  • อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี พ.ศ. 2549 คิดเป็นร้อยละ 2
  • รายได้เฉลี่ยต่อหัว 30,100 ดอลลาร์สหรัฐ (พ.ศ. 2549)
  • อัตราเงินเฟ้อคิดเป็นร้อยละ 2.0 (ปี พ.ศ. 2549)
  • ดุลการค้าขาดดุลมีมูลค่า 6.6 พันล้านยูโร (พ.ศ. 2547)

ประเทศฝรั่งเศสยังเป็นประเทศที่มีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองลงมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา (59 เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ใน 19 โรงงานปรมาณูทั่วประเทศ) การผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศ 88% มาจากพลังงานนิวเคลียร์ ค่าไฟฟ้าในประเทศราคาถูกกว่าประเทศใกล้เคียง จึงมีการส่งออกกระแสไฟฟ้าไปยังประเทศอื่น ทัวร์ฝรั่งเศส เที่ยวฝรั่งเศส


เรื่องราวที่จะทำให้คุณอยากไปเที่ยวฝรั่งเศส

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!