[Group&Go 2 คนเดินทาง] ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวบาหลี สัมผัสครั้งแรกห้ามพลาด บาหลี หมู่บ้านคินตามานี วิหารตานะห์ล็อต 3 วัน 2 คืน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เดินทาง 2 คนขึ้นไป (ที่พัก 2 คืน + มื้ออาหาร 4 มื้อ + ไกด์ท้องถิ่น + ฟรี! ซิมการ์ดพร้อมอินเทอร์เน็ต + รถนำเที่ยวแบบส่วนตัว)


Highlight
 • Group & Go เดินทาง 2 คนขึ้นไป มีไกด์ท้องถิ่นดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง ไม่ต้องรอครบกรุ๊ป
 • ฟรี Localซิมการ์ด 1 ซิม ต่อ1ท่าน พร้อม INTERNETเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อตลอดการเดินทาง
 • ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซึ่งอยู่บริเวณ หมู่บ้านคินตามานี
 • ช้อปปิ้งที่ “คูต้า เซ็นเตอร์” แหล่งยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ใครต่างก็ต้องไปเยือน
 • ชิมอาหารทะเลสไตล์บาหลี กับบรรยากาศสุดโรแมนติกยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ ชายหาดจิมบารัน

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

7,990

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : อินโดนีเซีย
 • รวมมื้ออาหาร : 4 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : -
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ติดต่อสอบถาม
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 2 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ - บาหลี (ประเทศอินโดเนเซีย) - หาดจิมบารัน

  มื้ออาหาร : 

  - / - / เย็น

  โรงแรม : 

  ตามที่ท่านเลือก (หรือเทียบเท่า)

  กรุงเทพฯ - บาหลี

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อออกเดินทางสู่ บาหลี

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  TOYOTA AVANZA

  ไกด์ท้องถิ่นให้การตอนรับ คอยดูแลและบริการท่านตลอดทริป

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  SENSE SUNSET HOTEL

  เข้าสู่ที่พัก SENSE SUNSET HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 2

  กรุงเทพฯ - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาร์ตูร์ - ย่านอูบุด - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - คูต้า เซ็นเตอร์

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / -

  โรงแรม : 

  ตามที่ท่านเลือก (หรือเทียบเท่า)

  ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์

  เดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามานี ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และเป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาตูร์ เป็นหุบเขาที่งดงามที่สุด มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม ใกล้กับภูเขาไฟคือ ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบที่เกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟดาเนาบาตูร์ที่มีขนาดใหญ่และตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์

  วัดอันศักดิ์สิทธิ์ของคนที่นี่ ซึ่งมีนำใสสะอาดผุดขึ้นมาตลอดเวลา

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  ตลาดอูบุด

  ศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  SENSE SUNSET HOTEL

  เข้าสู่ที่พัก SENSE SUNSET HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 3

  วิหารตานะห์ ล็อต - สนามบินงูระห์ไร - กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  วิหารตานะห์ ล็อต

  ชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี วัดตั้งอยู่เหนือแท่นหินซึ่งเกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร

  ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินบินงูระห์ไร เพื่อทำการเช็คอินเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

  การเดินทาง

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • บริการทัวร์ แบบส่วนตัว โดยมีไกด์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) คอยดูแลให้บริการตลอด 4 วัน
 • บริการรถนำเที่ยวแบบส่วฟรี Localซิมการ์ด 1 ซิม ต่อ1 ท่าน พร้อม INTERNET
 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าอาหารตามระบุในรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ วันละ 5 USD./วัน/ท่าน

ข้อควรทราบ

 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้ง ชื่อไกด์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน ไกด์ท้องถิ่นจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 • ราคายกเว้นช่วงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!