ค้นหาบทความ:

เตรียมพร้อมสำหรับการทำวีซ่าออสเตรเลียกันเถอะ

sydney,visa,australia

การขอวีซ่าประเทศออสเตรเลียเอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้

  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (กรุณาครวจสอบวันหมดอายุ)
  2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  3. หลักฐานการ สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง และสำเนาย้อนหลัง6 เดือน หรือ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารพร้อมสำเนาเงินฝากประทับตรารับรองจากธนาคาร
  4. หลักฐานการทำงาน หนังสือรับรองจากบริษัท ฯ หรือใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ)
  5. กรณีเป็นนักศึกษา ใช้สำเนาบัตรนักศึกษาและหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ทั้ง 2 อย่าง)
  6. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบสูติบัตร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 
  7. สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา หรือคนใดคนหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ โดยขอทำหนังสือยินยอมจากอำเภอ หรือเขตที่ท่านอยู่เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนา ทะเบียนบ้านของบิดามารดา
  8. กรณีเป็นผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์ (ต้องใช้แบบฟอร์มทางสถานฑูตเท่านั้น) ออกโดยโรงพยาบาลที่ทางสถานฑูตกำหนด และใบประกันสุขภาพ (ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับ ผู้สูงอายุไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริษัท ฯ ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานฑูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย
** ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานฑูต ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการ เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ได้ระบุไว้ หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครั้ง ซึ่งอาจจะ ทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัท ฯ จึงต้องขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้
** ในการยื่นขอวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซา ไม่น้อย กว่า4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูต อาจจะปฎิเสธวีซ่าของท่านได้)
** สำหรับเอกสารที่ยื่นเข้าสถานฑูต ต้องใช้เอกสารเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งจะต้องแปลเอกสาร ก่อนยื่นเข้าสถานฑูตยกเว้นสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนไม่ต้องแปล (เอกสารที่ต้องแปลได้แก่หนังสือรับรองบริษัทสำเนาใบทะเบียนการค้าสำเนาสูติบัตร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาใบทะเบียน สมรส หรือ ใบหย่า สำเนาใบมรณะบัตร หนังสือยินยอมจากทางอำเภอ หรือ เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ) ซึ่งค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารทุกฉบับไม่ได้รวมในอัตรา ค่าบริการทัวร์ ประมาณแผ่นละ 300 บาท

ไม่ต้องคิดให้ยุ่งยาก ยื่นวีซ่าออสเตรเลียออนไลน์ก็ได้


คิวรอทำวีซ่าพุ่ง 88 เล่มเมื่อเช้านี้ เรื่องทำวีซ่าออนไลน์ไว้ใจให้เราดูแล

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

นักกินห้ามพลาด กับสุดยอด 15 เมืองที่เดินไปทางไหนก็มี Street Food

เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม เข้าเมืองไหนต้องลองชิมของอร่อยเมืองนั้น จะไปเที่ยวเมืองไหนดีที่มีแต่ของอร่อย สายกินต้องห้ามพลาด สุดยอดเมือง street food ไปที่ไหนก็มีแต่ของกิน

ต่างชาติ เที่ยวออสเตรเลีย ไม่ต้องโชว์สถานะวัคซีน เริ่ม 6 ก.ค. 65 นี้

นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าออสเตรเลียไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล Digital Passenger Declaration (DPD) ซึ่งเป็นข้อมูลด้านสุขภาพและการแสดงสถานะการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ประชาชนทุกคนที่เดินทางเข้าออสเตรเลีย ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาของเที่ยวบิน

ออสเตรเลีย เปิดประเทศนักท่องเที่ยวบินเข้าได้เลย ไม่ต้องกักตัว เพียงฉีดวัคซีนครบ 2 โดส

รัฐบาลออสเตรเลีย ประกาศเปิดต้อนรับนักเดินทางต่างชาติ ครั้งแรกหลังจากปิดประเทศนานกว่า 2 ปี โดยล่าสุด นักท่องเที่ยว และ นักเดินทาง สามารถเดินทางเข้าออสเตรเลียได้โดยไม่จำเป็นต้องกักตัวอีกต่อไป เพียงฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 โดส ตามมาตรการและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณะสุข

TOP 10 BEST IN TRAVEL 2022 ประเทศที่น่าไปท่องเที่ยวที่สุดในโลก by Lonely Planet

Lonely Planet ได้เดินทางท่องรอบโลก และได้คัดเลือก 10 สุดยอดประเทศที่ดีที่สุด ที่ควรแก่การไปเยี่ยมชม TOP 10 BEST IN TRAVEL 2022 เตรียมแพลนกันยาวๆ จัดกระเป๋าแล้วไปกันเลย

เดินหน้าเปิดประเทศ ไม่ล็อกดาวน์อีก! ออสเตรเลีย ต้องอยู่กับโควิด-19 ให้ได้

ออสเตรเลีย เปลี่ยนแผนการควบคุมโควิด-19 ใหม่ โดยรณรงค์ให้ประชาชนอยู่กับโรคโควิดให้ได้ และ ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องการรักษาด้านการแพทย์ เพื่อไม่ให้ผู้ติดเชื้อมีป่วยหนักกว่าเดิม หรือ เสียชีวิต นั่นเอง

รวมรูปแบบปลั๊กไฟทั่วโลก จะเที่ยวประเทศไหนต้องใช้ปลั๊กอะไรกันบ้าง ?

ได้เวลาเดินทางแล้วสิ จะไปต่างประเทศอย่าลืมเช็คเรื่องปลั๊กเป็นอันขาด เพราะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ที่เราพกติดตัวล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ปลั๊กกันทั้งนั้น ปลั๊กไฟทั่วโลก แต่ละประเทศเค้ารองรับปลั๊กไฟรูปแบบไหน แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเอาไปเสียบได้หรือไม่

หนาวนี้ไปเล่นสเก็ตน้ำแข็ง กับ 10 ลานสเก็ตที่สวยที่สุดในโลก

เอาใจคนรักความหนาว ให้เข้ากับช่วงเวลาอันหนาวเหน็บ กับ 10 สุดยอดลานสเก็ตน้ำแข็งที่สวยที่สุดในโลก จะเป็นที่ใดบ้างนั้น ไปดูกันเลย

10 อันดับ เมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก เที่ยวต่างประเทศ 2019

เมืองไหนในโลกนี้ที่น่าอยู่กันนะ ที่คุณภาพชีวิตดีมากซะจนน่าอิจฉา ทาง Mercer ได้สำรวจมาให้ไว้แล้ว และนี่คือ 10อันดับแรกของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกในปี 2019

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

เปิดเหตุผล 10 อันดับประเทศที่คนบอกว่า #ย้ายประเทศกันเถอะ

เป็นกระแสฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้กับการชวนกันย้ายประเทศกันเถอะ เพราะแต่ละประเทศที่อยากย้ายไป ล้วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นประเทศติดอันดับเมืองน่าอยู่ทั้งนั้น มาดูผลโหวตว่า มีคนอยากย้ายไปประเทศไหนกันบ้าง แล้วคุณล่ะ อยู่ทีมอะไร?

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!