ค้นหาบทความ:

รวมศัพท์ต้องรู้เกี่ยวกับโรงแรม Test & Go และโรงแรมกักตัว

รวมศัพท์ต้องรู้เกี่ยวกับโรงแรม Test & Go และโรงแรมกักตัว

พอหลังจากมีเหตุการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เราก็ได้ยินคำศัพท์อะไรใหม่ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคำศัพท์เกี่ยวกับโรงแรมและที่พัก ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสำหรับกักตัว โรงแรมเข้าพักตามมาตรฐานต่างๆ โรงแรม Test & Go แต่ละแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร เรารวบรวมคำตอบมาให้แล้ว

ASQ

ASQ ย่อมาจาก Alternative State Quarantine เป็นสถานที่กักตัวทางเลือกสำหรับทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ที่เดินทางเข้าประเทศไทย เป็นสถานที่ทางเลือกที่ไม่ใช่โรงแรมที่รัฐบาลจัดให้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยผู้ที่มีประสงค์เข้าพักโรงแรม ASQ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด โดยจะได้รับประสบการณ์ในการเข้าพักอย่างดี เปรียบเหมือนกับการได้เข้าพักโรงแรมหรู พร้อมการบริการอย่างดี ทั้งการจัดมื้ออาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะได้รับในระหว่างการกักตัว รวมถึงมีการร่วมมือกับทางโรงพยาบาลในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามกำหนดการที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ ซึ่งโรงแรม ASQ นี้เกิดขึ้นมาในช่วงที่โควิดระบาดหนักในช่วงแรกๆ

AQ

AQ ย่อมาจาก Alternative Quarantine สถานกักกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศ ซึ่งก็คือ ASQ เดิมนั่นเอง ได้มีการปรับใช้คำใหม่ให้เป็น AQ ดังนั้น หากเจอคำว่า AQ หรือ ASQ ให้เข้าใจตรงกันว่าเป็นประเภทเดียวกัน และปัจจุบันให้ช้คำว่า AQ แทน ทั้งนี้ระยะเวลาในการกักตัวในโรงแรม AQ มีการปรับเปลี่ยนไปตามคำสั่งของรัฐบาลที่ยืดหยุ่นขึ้นจากสถานการณ์ที่คลี่คลายลง เช่น 7 วัน 10 วัน ลดลงจากเดิมที่เป็น ASQ กักตัว 14 วัน

AHQ

AHQ ย่อมาจาก Alternative Hospital Quarantine คือ สถานกักกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนที่กำหนด ซึ่งได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 พร้อมกับการรักษาพยาบาลตามกลุ่มโรค เป็นระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่รัฐกำหนด ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด สามารถดำเนินการได้ภายหลังที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยได้

OQ

OQ ย่อมาจาก Organizational Quarantine สถานกักกันโรคสำหรับ บุคลากรของหน่วยงาน ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ จะใช้รองรับ 2 กรณี คือ

 1. OQ ประเภท ก ให้รองรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
  - เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กลับจากปฏิบัติราชการหรือภารกิจนอกราชอาณาจักร
  - ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของหน่วยงาน สถานประกอบการ หรือแรงงานไทย ที่เดินทางกลับประเทศตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด
  - ผู้มีสัญชาติไทยกลุ่มเปราะบาง/ประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด
 2. OQ ประเภท ข และ ค ให้รองรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
  - ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
  - ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้เดินทาง กรณีมีภารกิจหรือกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิด

Test & Go

เมื่อมีมาตรการรองรับใหม่ในการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว หรือมาตรการ Test & Go หรือ Exemption from Quarantine (ยกเว้นการกักตัว) เป็นหนึ่งในโครงการใหม่เพื่อต้อนรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย โดยกำหนดให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 จากประเทศทุกประเทศทั่วโลกสามารถเดินทางเข้าประเทศไทย ได้รับการยกเว้นจากการกักตัว

โรงแรม Test & Go ก็คือโรงแรมที่ตอบรับมาตรการ Test & Go ที่ไม่ต้องมีการกักตัวเหมือนเช่นเคย หากมีการฉีดวัคซีนครบตามที่ทางรัฐบาลกำหนด แต่จะต้องมีการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ในวันแรกที่เดินทางถึงไทย และรอที่โรงแรม 1 คืน จนกว่าจะได้รับแจ้งผลตรวจเป็นลบ ดังนั้น ไม่ว่าใครที่เดินทางเข้าประเทศไทย ถึงแม้จะไม่ต้องกักตัว แต่ก็ต้องอยู่ที่โรงแรมเพื่อรอผลตรวจอย่างน้อยหนึ่งคืนนั่นเอง โรงแรมที่รองรับ Test & Go ส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรม AQ ที่ปรับการบริการเพื่อรองรับมาตรการนี้

แนะนำโรงแรม Test & Go ราคาพิเศษ


SHA

ทีนี้เรามาพูดถึงโรงแรมที่ไม่เกี่ยวกับการกักตัว แต่เป็นโรงแรมสำหรับนักเดินทาง หรือนักท่องเที่ยวกันบ้าง เราจะเริ่มเห็นหลายๆ โรงแรมมีโลโก้ SHA กันมากขึ้น โดย SHA ย่อมาจาก Amazing Thailand Safety & Health Administration เป็นโครงการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. นั้น ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการยกระดับมาตรการความสะอาดหรือความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

ไม่เพียงแต่โรงแรมเท่านั้น ยังรวมไปถึง ร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ ที่สามารถยื่นขอเครื่องหมายนี้ได้เช่นกัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการมั่นใจในความปลอดภัย ประกอบไปด้วย

 1. ร้านอาหาร
 2. โรงแรมหรือที่พัก
 3. สถานที่ท่องเที่ยว
 4. ยานพาหนะ
 5. บริษัทนำเที่ยว
 6. กิจการเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม
 7. ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า
 8. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
 9. การจัดกิจกรรม จัดประชุม โรงละคร และโรงมหรสพ
 10. ร้านของที่ระลึกและร้านค้าต่างๆ

SHA+ (SHA Plus)

SHA+ (SHA Plus) เป็นการเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม คือ พนักงานโรงแรมหรือสถานประกอบการอย่างน้อย 70% ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างครบถ้วน

SHA++ (SHA Extra Plus)

เมื่อมีการเปิดประเทศมากขึ้น แค่ SHA+ คงไม่พอ จึงได้ยกระดับมาตรฐาน SHA++ ขึ้นมา ดังนี้

 1. โรงแรมที่พักนั้นจะต้องเป็นโรงแรมที่พักที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus แล้ว
 2. โรงแรม/ที่พักนั้นจะต้องยินยอมรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศด้วยการเดินทางในรูปแบบ Test & Go/Sandbox
 3. โรงแรมที่พักนั้นจะต้องทำสัญญา (MOU) กับโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ
 4. โรงแรมที่พักนั้นจะต้องมียานพาหนะสำหรับรับนักท่องเที่ยวจากสนามบิน

โปรโมชั่น ตั๋ว+โรงแรม ทั่วไทย


เปิดมาตรการล่าสุด TEST & GO มาตรการเข้า-ออก ประเทศไทย

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

โรงแรมภูเก็ตชิคๆ พักสบาย เดินทางสะดวก

อยากไปเที่ยวภูเก็ต แต่ก็ไม่ได้ต้องการพักหรูหราเวอร์วังอะไรขนาดนั้น แต่อยากได้ฟีลนอนสบายๆ กับดีไซน์เก๋ๆ ชิคๆ เดินทางสะดวก ที่สามารถพักผ่อนในวันหยุดเล็กๆ ไม่กี่วัน แนะนำโรงแรมภูเก็ตที่จะทำให้คุณพักผ่อนหลบมุมอันวุ่นวายได้อย่างสบายๆ

รีวิวที่พัก 5 ดาวสุดหรู แห่งเมืองสีหนุวิลล์ Queenco Hotel

วันนี้เราจะพาทุกคนมาชมโรงแรม Queenco Hotel & Casino เป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่ในสีหนุวิลล์บนพื้นที่ส่วนตัวของหาดวิกตอเรีย มีให้ครบจบในที่เดียว ทั้ง Spa Fitness สระว่ายน้ำ และอาหารเช้า กลางวัน เย็น หลากหลายเมนู รสชาติอร่อย คุ้นเคย เหมือนอยู่ประเทศไทยเลยล่ะค่ะ ตัวโรงแรมห่างจากใจกลางเมืองสีหนุวิลล์ 3.3 กิโลเมตร เดินทางเข้าเมืองได้ง่ายและสะดวกสบายมากค่ะ

ดุสิตธานีประกาศ ปิดโรงแรม 7 แห่ง แบบไม่มีกำหนด

โดนผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 แบบเต็มๆ สำหรับธุรกิจโรงแรม ล่าสุดเครือโรงแรมดุสิตธานีได้ยื่นหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์เรื่องขอทำการหยุดบริการโรงแรมทุกแห่งในเครือในประเทศไทยแบบไม่มีกำหนด

อยากจะเที่ยวส่วนตัว ควรจองตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรมก่อนดี ?

เคยสงสัยมั้ยว่าเวลาเราต้องการที่จะไปเที่ยวต่างประเทศ เราจะเริ่มต้นจากอะไร จะจองตั๋วเครื่องบิน หรือจองโรงแรมก่อนดี วันนี้น้องกรุ๊ปมีคำตอบมาให้ทุกคนกันจ้า

จองโรงแรมแล้วไปไหนต่อ หาที่พักได้แล้วจะเที่ยวต่อยังไงดี?

อยากไปเที่ยวก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม จองโรงแรมได้แล้ว ได้วันเดินทางพร้อมแล้ว แต่ว่าจะเดินทางต่อยังไงดี? ยิ่งไปเที่ยวไกลๆ หรือไปต่างจังหวัด ยิ่งเดินทางไม่ถูก เรามาดูว่ามีวิธีการเดินทางอะไรบ้างที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเราๆ

แนะนำที่พัก วิวแม่น้ำเจ้าพระยา

หากมีโอกาสไปเที่ยวในกรุงเทพ แล้วมองหาที่พักบรรยากาศดีๆ แนะนำที่พักวิวแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มองออกไปเห็นวิวแม่น้ำ บรรยากาศดีและโรแมนติก เหมาะแก่การใช้เวลาดีๆ ในการพักผ่อนกลางกรุงได้เป็นอย่างดี

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!