ค้นหาบทความ:

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ดังนี้

1. เลือกประเภทวีซ่า

ขั้นตอนแรกคือเลือก ประเภทวีซ่า ที่ท่านต้องการ และตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทดังกล่าวหรือไม่ ท่านต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ท่านต้องยื่นพร้อมกับคำร้องขอวีซ่า ระยะเวลาการพิจารณาคำร้อง และค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า การยื่นคำร้องต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้สำหรับวีซ่าแต่ละประเภท หากเอกสารของท่านไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ท่านต้องเตรียมเอกสารฉบับแปลให้พร้อมก่อนยื่นคำร้อง หากท่านต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) สำหรับหมวดหมู่ใดต่อไปนี้ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอวีซ่าทางออนไลน์

 • นักท่องเที่ยว
 • ธุรกิจ
 • ผู้เยี่ยมเยือน
 • การศึกษา (ไม่เกิน 90 วัน)

2. ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

 • เมื่อพร้อมสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าของคุณที่นี่ (อังกฤษ/เยอรมัน) หรือภาษาอื่นๆ ที่นี่
 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าแล้ว พิมพ์แบบฟอร์ม และนำไปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อยื่นคำร้อง
 • หากลายนิ้วมือยังคงอยู่ภายใน 59 เดือนที่ผ่านมา คุณสามารถส่งเอกสารคำร้องทั้งหมดของคุณผ่านทางไปรษณีย์
 • หากไม่แน่ใจว่าลายนิ้วมือของคุณยังคงอยู่ภายใน 59 เดือนที่ผ่านมาหรือไม่ โปรดส่งอีเมลโดยระบุชื่อนามสกุล วันเกิด และหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดของคุณมาที่ info.swth@vfshelpline.com เพื่อตรวจสอบเราจะติดต่อกลับหาคุณพร้อมคำยืนยันหากคุณสามารถยื่นคำร้องผ่านทางไปรษณีย์ได้

3. จองการนัดหมาย

กรอกแบบฟอร์มจองการนัดหมาย คลิกที่นี่ และตรวจสอบช่วงเวลาการนัดหมายที่มีอยู่

4. ชำระค่าธรรมเนียม

 • หากท่านต้องการยื่นแบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่านที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต แต่หากท่านประสงค์จะยื่นคำร้องขอของท่านที่ศูนย์กงสุลสวิตเซอร์แลนด์ประจำภูมิภาคในกรุงเทพฯ ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด
 • นอกจากค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว ท่านต้องชำระค่าบริการเมื่อยื่นคำร้องขอที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์กับ VFS ท่านสามารถชำระค่าบริการด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผู้ยื่นคำร้องที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจะต้องชำระเฉพาะค่าบริการ ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถโอนได้

5. จะยื่นขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ได้ที่ไหน

คุณต้องยื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกครบถ้วนแล้วที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าด้วยตัวคุณเอง

 • ตึก จัตุรัสจามจุรี เลขที่ 317 ยูนิต 404 อาคารเดอะพลาซ่า ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • วันทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.
 • สำหรับคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ โปรดติดต่อ info.swth@vfshelpline.com

6. ติดตามการยื่นคำร้อง

 • ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งความคืบหน้า เมื่อผลการพิจารณาของท่านส่งกลับมาที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หากท่านไม่สามารถเข้าถึงอีเมลได้ หรือท่านต้องการข้อมูลการติดตามที่มีรายละเอียดมากขึ้น ท่านอาจขอรับข้อมูลล่าสุดผ่านทาง SMS ได้โดยตรงในโทรศัพท์ของท่าน กรุณาตรวจสอบว่าศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าของท่านมีบริการนี้หรือไม่
 • สามารถติดตามสถานะการยื่นคำร้องขอวีซ่าทางออนไลน์ ได้โดยคลิกที่นี่ ใช้หมายเลขอ้างอิงที่มีอยู่ในใบเรียกเก็บเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งออกโดยศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าพร้อมกับนามสกุลของท่านเพื่อเข้าถึงบริการดังกล่าว

7. รับหนังสือเดินทางคืน

หลังการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของคุณ คุณสามารถรับเอกสารคืนได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หรือคุณสามารถให้เราจัดส่งเอกสารไปให้คุณ ได้โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ศูนย์รับคำรองขอวีซ่าบางแห่งจะจัดส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์เท่านั้น

ที่มา: VFS Global

ทั้งนี้ หากฟังดูยุ่งยาก และไม่มั่นใจว่าจะดำเนินการเองได้หรือไม่ ให้ WonderfulPackage ช่วยดูแล

บริการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ แถมฟรี! ประกันการเดินทาง


เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าอังกฤษ

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

พาชมความงามของยอดเขา TITLIS Cliff Walk(ทิตลิส)

Titlis (ทิตลิส) หรือ Mount Titlis นั้น เป็นยอดเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 3,000 เมตร และมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์(Switzerland) หากพักที่เมืองลูเซิร์น (Lucerne, Luzern) ที่นี่เป็นจุดที่ใกล้ที่สุด ประหยัดงบที่สุด สำหรับการไปสัมผัสหิมะและวิวเทือกเขาแอลป์แล้วละคะ (แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาว ไปภูเขาไหนๆก็เต็มไปด้วยหิมะนะคะ) ยอดเขา Titlis (ทิตลิส) มีกิจกรรมให้เราได้เล่นมากมาย ทั้งช่วงฤดูหนาว หรือแม้กระทั่งฤดูร้อน ไฮไลท์ของที่นี่คือ สะพานแขวนที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป มีกระเช้าลอยฟ้าหมุนแบบ 360 องศา อันแรกของโลก มีถ้ำธารน้ำแข็งให้ชม และเส้นทางเดินเทรคที่สวยสุดๆไปเลยค่ะ

EUROPEAN SAFEST DESTINATIONS 2022 สถานที่เที่ยวยุโรปที่ปลอดภัยที่สุดหลังยุคโควิด

European Safest Destinations ได้คัดเลือกจุดหมายที่ปลอดภัย โดยเลือกจากข้อมูลต่างๆ ดังนี้ จุดหมายปลายทางที่โรงพยาบาลไม่เคยแออัด จุดหมายปลายทางที่ประสบกรณีของ covid-19 น้อยลง จุดหมายปลายทางที่ไม่ได้กำหนดให้มีการกักกัน เป็นต้น

เสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) แห่งสาธารณรัฐเช็ก

ทุกประเทศล้วนมีเรื่องราวน่าค้นหา โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป มักจะมีเมืองมรดกโลกที่สวยงามอยู่มากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือ เมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก ที่ใครๆ ไปแล้วต้องตกหลุมรัก

ITALY ที่ไม่ใช่ Landmark เปลี่ยนความจำเจเดิมๆ เที่ยวอิตาลีมุมมองใหม่

เบื่อไหม? กับอิตาลีในมุมเดิมๆ แลนด์มาร์กดังๆ ที่เป็นกันจนชินตา โคลอสเซียม หอเอนปิซ่า หลายคนคงไปเที่ยวกันมาแล้ว อยากไปเที่ยวอิตาลิในมุมมองใหม่บ้างมีที่ไหนบ้างนะ เราจัดให้ เมืองอื่นๆ ในอิตาลีที่ทั้งสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเมืองไหนก็น่าเที่ยวเป็นที่สุด

เที่ยวปราก (Praque) แห่งสาธารณรัฐเช็ก เมืองที่ไม่หมุนตามเวลา

ชวนไปเที่ยวปราก เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ก มหานครที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กรุงปราก เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่เต็มไปด้วยปราสาทเก่าแก่ มีเสน่ห์ชวนหลงใหลเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังเป็นหัวใจแห่งยุโรปอีกด้วย

รวมรูปแบบปลั๊กไฟทั่วโลก จะเที่ยวประเทศไหนต้องใช้ปลั๊กอะไรกันบ้าง ?

ได้เวลาเดินทางแล้วสิ จะไปต่างประเทศอย่าลืมเช็คเรื่องปลั๊กเป็นอันขาด เพราะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ที่เราพกติดตัวล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ปลั๊กกันทั้งนั้น ปลั๊กไฟทั่วโลก แต่ละประเทศเค้ารองรับปลั๊กไฟรูปแบบไหน แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเอาไปเสียบได้หรือไม่

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

THE BEST THINGS TO SEE IN SALZBURG เยือนบ้านเกิดโมสาร์ท และที่สุดแห่ง ซาลซ์บูร์ก

อีกหนึ่งมุมโรแมนติกที่ซ่อนตัวอยู่ในออสเตรีย ต้องยกให้ ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) ออสเตรีย เมืองที่รู้จักกันในนามบ้านเกิดของโมสาร์ท ศิลปินชื่อดังระดับโลก นอกจากเสียงเพลงและบทกวี ที่นี่ยังอบอวลไปด้วยความน่ารักและความสวยงามรอบๆ ตัว เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่คุณต้องจดไว้ในลิสต์

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

รวมคำถามยอดฮิต สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ตอบยังไงถึงได้วีซ่า 10 ปี

วีซ่าอเมริกาผ่านยากจริงหรือ? บางทีผ่านแต่ก็ให้วันมาแค่นิดเดียว ใครกำลังวางแผนเดินทางไปอเมริกา สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางก็คือการขอวีซ่าอเมริกา ดังนั้นใครกำลังขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกายังไงถึงผ่าน มีโอกาสได้วีซ่าถึง 10 ปี

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!