ค้นหาบทความ:

เที่ยวเนปาล ตามรอยอารยธรรมเนปาล เมืองแห่งวัฒนธรรมและมรดกโลก


พระราชวังกาฐมัณฑุ


เที่ยวเนปาลCr. spooninmypocket.com


นำท่านมาเที่ยวเนปาลชม พระราชวังกาฐมัณฑุ หรือ พระราชวังหนุมานดอร์กา (Hanumandhoka) เป็นอาคารสีขาวที่สร้างในแบบสถาปัตยกรรมยุโรป มีหอสูง 9 ชั้น เรียกว่าหอพสันตปุร์ เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญในราชวงศ์และยังเป็นสถานที่กษัตริย์เนปาลประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติ หากถึงเวลาที่พระมหากษัตริย์เสด็จออกชมการสวนสนามของทหาร ที่ประตูทางเข้าจะมียามรักษาการณ์คอยดูแลและไม่อนุญาตให้เข้าไปข้างในพระราชวัง นอกจากนี้โดยรอบพระราชวังยังมีรูปปั้นหนุมานดอร์กา ทำหน้าที่นายทวารคอยรักษาประตูเข้าพระราชวัง มีกาฐมณฑป อาคารไม้เก่าแก่ต้นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมัณฑุ ซึ่งสร้างจากต้นไม้เพียงต้นเดียว ซึ่งพระราชวังแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก


เข้าเฝ้าเทพธิดากุมารี


\
Cr. www.sodahead.com


เดินทางไปต่อยังกุมารีบะฮาล เพื่อเข้าเฝ้าเทพธิดากุมารี ที่เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก ที่ต้องมาเที่ยวเนปาลเพื่อเข้าเฝ้าสักครั้ง เทพธิดากุมารี เป็นราชกุมารี ที่ได้รับการบูชาจากพระมหากษัตริย์  มีข้อห้ามว่าจะลงเดินดินไม่ได้ ต้องอยู่ในวิมานเท่านั้น เมื่อต้องออกมาจากบะฮาล จะต้องนั่งเกี้ยวออกมา ดังนั้นชีวิตของกุมารี จะไม่ได้ออกจากบะฮาลเลย ยกเว้นในงานเทศกาลอินดราจัตรา โดยจะประทับบนเกี้ยว แต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศอย่างสวยงาม ประดับประดาด้วยดอกไม้ เพื่อแห่แหนไปรอบกาฐมาณฑุ กุมารีจะถูกเลือกมาจากเด็กหญิงอายุประมาณ 4 – 5 ขวบ จะต้องมีผิวเนื้อที่บริสุทธิไม่มีจุดด่างพร้อย ซึ่งถือว่าเป็นหญิงพรหมจรรย์ ที่ต้องผ่านแบบทดสอบถึง 32 ข้อเลยทีเดียว ผ่านการทดสอบแล้วยังต้องตรวจดวงชะตาว่าเข้ากันกับพระมหากษัตริย์หรือไม่ ถ้าเข้ากันก็ได้เป็นเทพธิดากุมารี ชีวิตการเป็นกุมารีจะสิ้นสุดลงเมื่อกุมารีมีเลือดออก หรือมีประจำเดือน และจะมีมีพิธีเลือกกุมารีองค์ใหม่มาแทน


วัดสยมภูวนาถ


เที่ยวเนปาล


จากนั้นนำท่านสักการะ วัดสยมภูวนาถ (Swayambhunath) หรือวัดลิง (Monkey Temple) สยมภูวนาถ หมายถึง พระผู้ถือกำเนิดขึ้นเองเพื่อเป็นที่พึ่งของชาวพุทธ สร้างขึ้นตรงจุดที่เชื่อว่า พระอาทิพุทธ ปรากฏพระองค์บนโลกมนุษย์ และเป็นจุดกำเนิดของหุบเขากาฏมาณฑุ หุบเขาแห่งศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ เป็นอีกหนึ่งมรดกโลกของเนปาล ที่มีอายุกว่า 2,500 ปี สิ่งที่น่าสนใจและเป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวเนปาลต้องมาชมเลยก็คือ ส่วนตรงฐานของสถูปซึ่งมีดวงตาเห็นธรรม หรือ Wisdom Eyes อยู่ทั้งสี่ด้าน ซึ่งแฝงความหมายของ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นวัดที่ได้แสดงถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวเนปาล ซึ่งผสมผสานศาสนาฮินดูกับศาสนาพุทธเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน


เทือกเขานากาก๊อต


เที่ยวเนปาล


ชมวิวหิมาลัย ที่ เทือกเขานากาก๊อต โดย นากา แปลว่านคร ส่วนคอต แปลว่าป้อมปราการหรือค่ายทหาร  เมืองนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับผู้ที่ผ่านเข้าออกสู่หุบเขากาฏมัณฑุจากจีน ทิเบต เป็นเทือกเขาที่อยู่ใกล้ตัวเมืองหลวงที่สุด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดขอบกระทะของหุบเขากาฐมัณฑุ บนพื้นที่สูงถึง 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยได้ตลอดแนว ได้เห็นยอดเขาทั้ง 5 ยอด ยิ่งไปกว่านี้ หากอากาศปลอดโปร่ง ท่านอาจได้เห็นภาพ ยอดเขาเอเวอร์เรส ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอย่างชัดเจน เป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่โรแมนติกและสวยที่สุด นักท่องเที่ยวเนปาลมักมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกกันที่นี่อย่างไม่ขาดสาย


ปัคตาปูร์


เที่ยวเนปาลCr. www.itreknepal.com


มาเที่ยวเนปาลกันต่อที่ ปัคตาปูร์ หรือ ภัคตปุระ (Bhaktapur) เป็นอีกหนึ่งเมืองมรดกโลก ปัจจุบันถือว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยวเนปาล จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งอัญมณีทางวัฒนธรรมของเนปาล" เป็นเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองโบราณที่มีความเก่าแก่ และมีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมที่ปราณีตงดงาม เป็นแหล่งอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ และ มีการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมได้อย่างครบถ้วน โดยเป็น 1 ใน 7 กลุ่ม ของมรดกทางวัฒนธรรม ในเขตหุบเขากาฐมาณฑุ ที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้ เป็นมรดกโลก โดยเฉพาะที่ย่านเดอร์บาสแควร์ หรือย่านพระราชวังบักตาปูร์ อันเป็นที่ตั้งของวัง ชมพระราชวัง 55 หน้าต่าง ประตูทองคำ ชมลานสรงน้ำ และมีศาสนสถานที่สูงที่สุดในเนปาล ที่สูง 98 ฟุต


เมืองปาทัน


เที่ยวเนปาลCr. people.cs.nctu.edu.tw


เมืองปาทัน (Patan) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองลลิตปูร์ (Lalitpur) เป็น 1 ใน 3 นครโบราณของหุบเขากาฐมัณฑุ เป็นเมืองโบราณ ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองคู่แฝดของกรุงกาฐมัณฑุ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งความงาม (City of Beauty) ตัวเมืองมีการวางผังเมืองแบบเนวารี มีถนนโบราณตัดตามแนวเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก แบ่งเมืองออกเป็น 4 ส่วน โดยมีจัตุรัสปาทันดูร์บาร์ และพระราชวังปาทันเป็นศูนย์กลาง เมืองปาทันถือว่าเป็นเมืองแห่งงานวิจิตรศิลป์และหัตถศิลป์ ที่มีความปราณีตบรรจงหาได้ยากยิ่ง นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของ วัดทองคำ หลังคาทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจดพื้นดิน สร้างตามความเชื่อแบบพุทธว่าจะเป็นเส้นทางที่เดินขึ้นไปสู่สรวงสวรรค์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามว่า พระศรีศากยมุณี และวัดพระนารายณ์ ที่ได้รับอิทธิพลแบบศิลปะของฮินดู ตระกูลช่างศากยะ นับเป็นนครโบราณที่ยังมีชีวิตที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวพุทธและฮินดูได้อย่างลงตัว


วัดไทยแห่งเนปาล


เที่ยวเนปาลCr. biswadarshan.com


คนไทยมาเที่ยวเนปาล หากมีโอกาสต้องมาชื่นชม วัดไทยลุมพินี (Royal Thai Monastery Lumbini Nepal) เป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี (กาญจนาภิเษก ใน ปี พ.ศ. 2539) โดยได้ทุนการก่อสร้างจากงบประมาณแผ่นดินเป็นกำลังหลัก และมีพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาร่วมกันบริจาคสมทบ โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ภายในปริมณฑลสังเวชนียสถานเขตลุมพินีวัน บริเวณสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทางเขตตะวันตกของเนปาล ใกล้กับชายแดนประเทศอินเดีย อยู่ห่างจากเสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช ประมาณ ๘๐๐ เมตร ซึ่งเป็นสถานที่ที่แสดงถึงสายสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและเนปาล


ย่านทาเมล


เที่ยวเนปาลCr. catbirdinindia.wordpress.com


ชื่นชมความงามทางวัฒนธรรมของเนปาลแล้ว มาช้อปปิ้งกันต่อที่ ย่านทาเมล ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่และมีสีสันแห่งหนึ่งของเนปาล เป็นศูนย์กลางความเจริญที่ใครมาเที่ยวเนปาลแล้วต้องหอบของฝากจากย่านทาเมลติดไม้ติดมือไปด้วย โดยเฉพาะสินค้าจำพวกหัตถกรรมพื้นเมือง เครื่องประดับที่ทำจากหินต่างๆ และอุปกรณ์สำหรับการเดินป่า นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารพื้นเมืองเนปาล รวมทั้งอาหารนานาชาติ รวมเอาไว้ในย่านนี้ด้วย มาย่านทาเมลแห่งเดียว ได้ทั้งชิมและช้อปกันเลยทีเดียว

ทัวร์เนปาล ชวนไปหลงเสน่ห์อารยธรรมเนปาล


มรดกโลกของประเทศเนปาล

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในปี 2019 จาก Tripadvisor

Tripadvisor หนึ่งในเว็บไซต์ข้อมูลดีๆ ที่รวบรวมความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้สรุปออกมาแล้วว่า 25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด ที่ควรค่าแก่การเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดในปี 2019 นั้น คือที่ใดบ้างมาดูกันเลย

มรดกโลกของประเทศเนปาล

ลุมพินีวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ หุบเขากาฐมาณฑุ และเทือกเขานากาก๊อต

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!