ค้นหาบทความ:

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ การขอรับบริการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

หากใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ การขอรับบริการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งเรื่องการต่อใบอนุญาตทำงาน การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงาน กิจการที่ BOI ให้การส่งเสริม และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน Wonderful Package มีเกร็ดความรู้มาบอกต่อค่ะ!!

กาาต่อใบอนุญาติทำงาน สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ??

 • หนังสือที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานตามกฎหมาย
  - หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือ หนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT)
 • หนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป แต่งกายสุภาพ
 • หนังสือเดินทาง / เอกสารแทนหนังสือเดินทาง , ใบสำคัญประจำตัวคนต่างชาติ, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่
 • แบบฟอร์ม รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ

การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงาน สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีเอกสารอะไรบ้าง ??

 • หนังสือที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานตามกฎหมาย
  - หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือ หนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT)
 • หนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือเดินทาง / เอกสารแทนหนังสือเดินทาง , ใบสำคัญประจำตัวคนต่างชาติ, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่
 • แบบฟอร์ม รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ

กิจการที่ BOI ให้การส่งเสริมมีอะไรบ้าง ??

BOI แบ่งบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมออกเป็น 8 หมวดใหญ่ ซึ่งหากธุรกิจของท่านอยู่ในหมวดที่ได้รับการส่งเสริม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับยื่นเรื่องขอรับการส่งเสริมได้

 • เกษตรกรรมและผลิตผลทางเกษตร
 • ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
 • เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
 • อุตสาหกรรมเบา
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก
 • กิจการบริการและสาธรณูปโภค
 • การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีอะไรบ้าง ??

 • ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี​
 • อนุญาตต่างชาติถือหุ้น 100%​
 • อนุญาตให้จ้างช่างฝีมือ/ผู้ชํานาญการต่างชาติ​
 • อนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน​
 • ยกเว้นอากรวัตถุดิบเพื่อวิจัยพัฒนา​
 • ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าเครื่องจักร​

บริษัทสัญชาติใดก็ตามที่ประกอบธุรกิจในไทย สามารถยื่นเรื่องขอรับการส่งเสริมได้หากบริษัทผ่านเงื่อนไขและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะมีสถานะเป็น บริษัทที่ได้รับการส่งเสริม BOI และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ซึ่งตามมาด้วยสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ยกเว้นภาษีนิติบุคคลสูงสุดนานถึง 8 ปี ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆนอกเหนือจากภาษี เช่น อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรืออนุญาตต่างชาติถือหุ้นได้ 100% เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • BOI
 • OSOS

Work Permit & VISA consultancy


Knowledge about the Applications for Investment Promotion (BOI)

申请投资促进(BOI) 的小知识?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำหรับใครที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรของการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทยสำหรับคนต่างชาติ

เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

ใครที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต เช่น ดำเนินการต่อภายในกี่วัน ระหว่างรอผลอนุญาตจะทำงานได้ไหม จะได้รับใบอนุญาตกี่ปี เป็นต้น Wonderful Package มีเกร็ดความรู้มาบอกต่อค่ะ!!

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

วิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

นาทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และความแม่นในการให้โชคลาภของไอ้ไข่วัดเจดีย์ ทั้งเรื่องขอหวย หรือขอให้ค้าขายร่ำรวย รวมไปถึงการเช่าไปบูชาไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะวิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช ว่าเขาทำกันอย่างไร จะได้ทำได้อย่างถูกต้อง

มารู้จัก ภงด.90 และ ภงด.91 กันดีกว่า

ผู้ที่ต้องชำระภาษี จะต้องมีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมาย สำหรับแบบยื่นภาษีนั้น เราจะเรียกว่า "ภ.ง.ด." ย่อมาจาก ภาษีเงินได้ ซึ่งการยื่นแบบภาษีแต่ละชนิด จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

ชมวิวทะเล อิงแอบธรรมชาติ Soneva Kiri เกาะกูด

ความหรูหรามีระดับกับการพักผ่อนแนบชิดธรรมชาติแบบขั้นสุด บินสู่ที่พักด้วยเครื่องบินส่วนตัว ที่ Soneva Kiri รีสอร์ทหรูสุด Luxury ที่เกาะกูด จังหวัดตราด รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอดในทั่วทุกอณูที่อยู่ที่นี่

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!