ค้นหาบทความ:

ข่าวดี!! ไทยเปิดประเทศรับ 'นักลงทุน/นักธุรกิจต่างชาติ' เข้ามาร่วมลงทุนแล้วนะ

การที่ไทยเปิดช่องการลงทุนสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการจะมาอาศัยหรือลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยนั้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างแรกเลยก็คือการพยายามรักษาความสมดุลระหว่างประเทศและการรักษาความมั่นคงในประเทศ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ท้าทายมากในสถานการณ์ของการระบาดโรคโควิด-19 นี้

ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยต้องมี 3 สิ่งสำคัญ คือ

 1. หนังสือรับรองการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เรียกว่า "Certificate of Entry (COE)"
 2. มีเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์จากสายการบินที่ร่วมกับรัฐบาล โดยสายการบินเหล่านี้สามารถนำบัตรโดยสารไปจำหน่ายตามเงื่อนไขที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้กำหนด เพื่อนำคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยได้สะดวกรวดเร็ว
 3. ต้องลงทะเบียนจองสถานที่กักตัว 14 วัน โดยมีสถานที่กักตัวเข้าร่วมทั้งประเทศ 94 แห่ง และสถานที่กักตัวในระดับจังหวัด อีก 21 แห่ง เพื่อเข้ามาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด - 19 หลังจากนั้นก็เข้าไทยได้

สถานเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทย 190 แห่งทั่วโลก จะพิจารณาและทำการออก หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก (COE) เพื่อหาที่ว่างของสถานกักตัว 14 วัน ให้กับผู้ที่เดินทางเข้ามาในไทย

เงื่อนไขและการตรวจลงตราสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย จะแบ่งประเภทวีซ่า ได้ดังนี้

 1. การตรวจลงตราสำหรับชาวต่างชาติที่พักอาศัยระยะยาว สำหรับชาวต่างชาติที่เกษียณอายุแล้วและเป็นผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ต้องการใช้ชีวิตวัยเกษียณในเมืองไทยแบ่งเป็น
  1.1 Visa Non - O ถึง Non - A เป็นชาวต่างชาติทุกสัญชาติที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยหรือสนใจจะลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ สามารถอาศัยในไทยได้ 1 ปี ขยายอายุได้ 1 ปี
  1.2 Visa Non - O ถึง Non - X เป็นชาวคนต่างชาติ 14 ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) อาทิ อังกฤษ เยอรมนี สหรัฐ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ และกลุ่มสแกนดิเนเวียทั้งหมด สามารถาอาศัยในไทยได้ 5 ปี ขยายอายุได้ 5 ปี
 2. การตรวจลงตราสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยระยะกลาง ได้แก่
  2.1 Visa Non- B ที่ต้องการเข้ามาติดต่อดูงานหรือมาทำธุรกิจในไทย ที่ไม่เข้าเงื่อนไขมีใบอนุญาตทำงาน(Work Permit) ต้องการดูแนวทางโอกาสทางธุรกิจที่นำไปสู่การลงทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ผู้ยื่นวีซ่าประเภทนี้ยังเป็นนักลงทุนขนาดกลาง เช่นลงทุนซื้ออาคารชุดคอนโดมิเนียม ราคา 3 ล้านบาทขึ้นไป ผู้สนใจซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือมีบัญชีในไทยมีหลักทรัพย์ขั้นต่ำ 3 ล้านบาท สามารถาอาศัยในไทยได้ 90 วัน ขยายอายุได้ 1 ปี
  2.2 นักท่องเที่ยวแบบมี วีซ่า ท่องเที่ยว รหัส TR ที่จะพำนักอาศัยในระยะสั้นและระยะยาว โดยท่านจะต้องมีบัญชีเงินฝากไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท ย้อนหลัง 6 เดือน จะสามารถาอาศัยในไทยได้ 60 วัน ขยายอายุได้ 30 วัน
 3. บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจ (APEC Card) เป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่สนใจเข้ามาหาแนวทางทำธุรกิจ ที่ประเทศต้นทางมีอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ต่ำ ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และเวียดนาม สามารถอาศัยในไทยได้ 90 วัน และไม่สามารถขยายอายุได้
 4. นักท่องเที่ยวพิเศษประเภท Special Tourist VISA (STV) ที่ต้องการอาศัยระยะยาว โดยสามารถอาศัยได้สูงสุด 60 วัน ขยายอายุได้อีก 30 วัน

สถานทูตฯ จะอัพเดทรายชื่อประเทศที่ได้รับการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยในทุกๆ 15 วัน ซึ่งการยื่นขอ Visa ในช่วงโควิด-19 ก็ไม่ต่างจากการยื่นขอ Visa ในสถานการณ์ปกติคือ การยื่นขอ Visa จะต้องตรงตามที่ทางการกำหนดในการเดินทางเข้าเข้าประเทศ  แต่ในช่วงนี้ที่มีเหตุการณ์การระบาดของโด โควิด-19 จึงจำเป็นต้อง มีหนังสือรับรองสถานภาพพำนัก (COE) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและผู้เดินทางจะรู้สึกมั่นใจในการเดินทางข้ามายังประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะ

 • สำหรับผู้ที่วางแผนจะเดินทาง ควรวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย  7 - 15 วันก่อนเดินทาง หากผู้เดินทางยังไม่มี Visa สำหรับเดินทางเข้าประเทศไทย ควรติดต่อสถานทูตฯล่วงหน้า ขณะที่เริ่มทำการลงทะเบียนขอรับ หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก (COE) ให้ผ่านก่อน แล้วจึงค่อยจองตั๋วเครื่องบินและลงทะเบียนจอง สถานที่ทางเลือกในการกักตัว เนื่องจากระบบลงทะเบียนจะช่วยยืนยันว่า ผู้เดินทางมีคุณสมบัติตรงตามประเภทที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่ 
 • ผู้ที่จะเดินทางควรเตรียมเอกสารเพิ่มเติม เพื่อแสดงต่อสายการบินก่อนเดินทาง เมื่อได้รับ หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก แล้ว ผู้เดินทางจะต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เช่น ผลการตรวจที่ไม่พบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม.ก่อนเดินทาง, ใบรับรองแพทย์  และจะต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมการรักษาโรคโควิด-19 รวมทั้งตามเงื่อนไขที่ขั้นต่ำ 1 แสนดอลลาร์ตามเงื่อนไขด้านสาธารณสุข

บทความเกี่ยวข้อง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

Work Permit & VISA consultancy


รู้หรือยัง? ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไทยต้องทำกรมธรรม์ประกันภัย

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

วิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

นาทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และความแม่นในการให้โชคลาภของไอ้ไข่วัดเจดีย์ ทั้งเรื่องขอหวย หรือขอให้ค้าขายร่ำรวย รวมไปถึงการเช่าไปบูชาไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะวิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช ว่าเขาทำกันอย่างไร จะได้ทำได้อย่างถูกต้อง

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

ชมวิวทะเล อิงแอบธรรมชาติ Soneva Kiri เกาะกูด

ความหรูหรามีระดับกับการพักผ่อนแนบชิดธรรมชาติแบบขั้นสุด บินสู่ที่พักด้วยเครื่องบินส่วนตัว ที่ Soneva Kiri รีสอร์ทหรูสุด Luxury ที่เกาะกูด จังหวัดตราด รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอดในทั่วทุกอณูที่อยู่ที่นี่

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำหรับใครที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรของการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทยสำหรับคนต่างชาติ

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

มารู้จัก ภงด.90 และ ภงด.91 กันดีกว่า

ผู้ที่ต้องชำระภาษี จะต้องมีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมาย สำหรับแบบยื่นภาษีนั้น เราจะเรียกว่า "ภ.ง.ด." ย่อมาจาก ภาษีเงินได้ ซึ่งการยื่นแบบภาษีแต่ละชนิด จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

ใครที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต เช่น ดำเนินการต่อภายในกี่วัน ระหว่างรอผลอนุญาตจะทำงานได้ไหม จะได้รับใบอนุญาตกี่ปี เป็นต้น Wonderful Package มีเกร็ดความรู้มาบอกต่อค่ะ!!

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!