ค้นหาบทความ:

ขอพรไหว้พระ 9 วัด แม่ฮ่องสอน

ขอพรไหว้พระ 9 วัด แม่ฮ่องสอน

พาขึ้นเหนือไปเที่ยวไหว้พระ 9 วัดแม่ฮ่องสอน ไปไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคล ชมสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากไทใหญ่และพม่า หลีกหนีชีวิตวุ่นวายในเมืองใหญ่ ไปผ่อนคลายท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบของแม่ฮ่องสอน

วัดจองคำ

วัดดังของแม่ฮ่องสอน มาที่นี่เราจะเห็นเป็นวัดแฝดคือวัดจองคำ และวัดจองกลาง ซึ่งอยู่ในรั้วเดียวกัน โดยวัดจองคำจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ วัดแห่งนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของแม่ฮ่องสอน เป็นวัดโบราณเก่าแก่กว่าสองร้อยปี สร้างด้วยศิลปะแบบไทใหญ่ โดดเด่นด้วยหลังคาทรงปราสาท 9 ชั้น ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในแม่ฮ่องสอน สร้างโดยช่างฝีมือชาวพม่า มีเสาวัดประดับด้วยทองคำเปลว จึงได้ชื่อว่า วัดจองคำ และยังเป็นวัดริมหนองจองคำที่สวยงามบรรยากาศโรแมนติก ยามค่ำคืนก็คึกคักไปด้วยผู้คน

แผนที่วัดจองคำ

วัดจองคำ

วัดจองกลาง

วัดจองกลาง วัดแฝดของวัดจองคำตามที่กล่าวมาข้างต้น ภายในวิหารมีแท่นบูชาตั้งพระพุทธสิหิงค์จำลอง ปิดทองเหลืองอร่ามไปทั้งองค์ โดยสิ่งที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของวัดจองกลางก็คือ มีตุ๊กตาไม้แกะสลัก ที่แกะเป็นทั้งรูปคนและสัตว์ตามพระเวสสันดรชาดก แกะโดยช่างชาวพม่า และยังมีภาพวาดบนแผ่นกระจกเป็นเรื่องราวพระเวสสันดรชาดก เรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะ มีคำบรรยายเป็นภาษาพม่า ซึ่งเป็นฝีมือของชาวไทใหญ่ที่มาจากมัณฑะเลย์ มีเจดีย์องค์ประทานเป็นแบบมอญทาสีขาวลวดลายสีทอง

แผนที่วัดจองกลาง

วัดจองกลางCr. travelpangsida.blogspot.com

วัดพระธาตุดอยกองมู

วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน โดยองค์พระธาตุตั้งอยู่บนดอยกองมูอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระซึ่งนำมาจากพม่า เป็นพระธาตุสีขาวล้วน มีความผสมผสานของศิลปะไทใหญ่และพม่า เป็นเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมซ้อนกันสามชั้น ฐานล่างประดับด้วยซุ้มพระตามทิศทั้ง 8 ทิศ ซึ่งจุดนี้ยังเป็นจุดชมวิวเมืองแม่ฮ่องสอนที่สวยงาม ยามค่ำคืนก็มีแสงไฟได้ความสวยโรแมนติกเพิ่มขึ้นไปอีก

แผนที่วัดพระธาตุดอยกองมู

วัดพระธาตุดอยกองมู

วัดพระธาตุแม่เย็น

วัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งในอำเภอปาย เป็นวัดบนภูเขาสูงตามสถาปัตยกรรมของพม่า ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธโลอุตรมหามุณีสีขาวองค์ใหญ่ นอกจากนี้ ที่บริเวณวัดแห่งนี้ยังมึความสงบร่มรื่น และเป็นจุดชมวิวเมืองปายที่สามารถมองเห็นได้แบบ 360 องศา

แผนที่วัดพระธาตุแม่เย็น

วัดพระธาตุแม่เย็น

วัดก้ำก่อ

วัดก้ำก่อ มาจากภาษาไต แปลว่าดอกบุนนาค ตั้งอยู่ริมถนนผดุงม่วยต่อ ในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีศิลปะที่งดงามมาก โดยเฉพาะหลังคาคลุมทางเดินไปจนถึงศาลาที่เรียกว่า ส่างหว่าง ประดับประดาด้วยไม้ฉลุ ตกแต่งด้วยความปราณีตบรรจงตามแบบฉบับไทใหญ่ ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัดก้ำก่อ นอกจากนี้ยังมีตำราภาษาไทใหญ่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทใหญ่กับเจ้าอโนรธามังช่อ

แผนที่วัดก้ำก่อ

วัดก้ำก่อ

วัดหัวเวียง

วัดหัวเวียง หรือวัดกลางเมือง เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหัวเวียง เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าพาราละแข่ง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องประจำเมืองที่งดงามมาก โดยมีประวัติว่าได้หล่อจำลองจาก พระมหามัยมุนี ที่เมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งสร้างเป็นท่อนๆ 9 ท่อน แล้วนิมนต์ล่องมาตามแม่น้ำปาย มาประกอบที่วัดพระนอน แล้วประดิษฐานที่วัดหัวเมือง 

แผนที่วัดหัวเวียง

วัดหัวเวียง

วัดน้ำฮู

วัดน้ำฮู ตั้งอยู่ในอำเภอปาย แม่ฮ่องสอน เป็นวัดที่ประดิษฐาน หลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปสิงห์สาม อายุ 500 กว่าปี ที่ศรีษะมีน้ำทิพย์ไหลซึมออกมาตลอดเวลา เชื่อว่าเป็นน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถรักษาให้หายป่วยได้ ซึ่งชื่อวัดน้ำฮู ก็คือน้ำที่ไหลออกมาจากรูนั่นเอง และด้านหลังพระอุโบสถยังมีพระสถูปเจดีย์สีเหลืองทอง ภายในบรรจุเส้นพระเกศาของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา และมีศาลากลางน้ำ ที่ภายในประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา เป็นที่กราบไหว้เคารพบูชาของคนที่นี่

แผนที่วัดน้ำฮู

วัดน้ำฮู

Cr. thai.tourismthailand.org

วัดศรีดอนชัย

วัดศรีดอนชัย เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดหลวงสะหรีบัวบาน เป็นวัดแห่งแรกของอำเภอปาย ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์) มาจากเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ มาสถิตเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ณ วัดศรีดอนชัยแห่งนี้ เราจะเห็นได้ว่าเป็นวัดที่มีงานแกะสลักไม้ที่ละเอียดอ่อนและวิจิตรบรรจงที่สุด งดงามทั้งภายนอกและภายในอุโบสถ มีความผสมผสานศิลปะพม่าและล้านนาเข้าด้วยกัน แตกต่างจากวัดอื่นๆ ที่แทบจะเป็นศิลปะพม่าเกือบทั้งหมด 

แผนที่วัดศรีดอนชัย

วัดศรีดอนชัย

วัดพระธาตุดอยกิ่วขมิ้น

วัดพระธาตุดอยกิ่วขมิ้น ตั้งอยู่บนยอดเขา ท่ามกลางต้นไม้และป่าไม้ล้อมรอบ อยู่ที่บ้านไม้แงะ หมู่ 8 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เดิมเคยเป็นวัดร้าง เคยขึ้นทะเบียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2483 และได้ยกฐานะเป็นวัดในปี พ.ศ.2547 มีเจดีย์ที่เป็นศิลปะพม่า มีพระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่เป็นศิลปะผสมพม่าหันหน้าไปทางตัวเมือง ตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของแม่ฮ่องสอน มีการบอกเล่าต่อกันมาว่า ในคืนเดือนเพ็ญจะมีลูกไฟที่เชื่อว่าเป็นดวงไฟพระธาตุ ลอยไปมาระหว่างพระธาตุดอยกองมู และพระธาตุดอยกิ่วขมิ้น ที่อยู่ตรงข้ามกัน

แผนที่วัดพระธาตุดอยกิ่วขมิ้น

วัดพระธาตุดอยกิ่วขมิ้น

Cr. https://pantip.com/topic/33950313

การไปไหว้พระแม่ฮ่องสอน สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คืออิทธิพลของวัฒนธรรมไทใหญ่ พม่า ที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมล้านนา ถ่ายทอดผ่านศิลปะชิ้นงาน และวัดวาอารามต่างๆ ทำให้เราได้เห็นวัดในมุมมองที่ต่างออกไป และก็ยังคงมีเสน่ห์ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแต่โบราณ สืบทอดมาให้คนรุ่นหลังได้เห็น และนี่คืออีกหนึ่งความเป็นแม่ฮ่องสอนที่ควรต้องไปเยือนสักครั้ัง

เที่ยวไหว้พระ แม่ฮ่องสอน


แอ่วทุ่งบัวตอง เช็คอิน 10 จุด ที่เที่ยวธรรมชาติแม่ฮ่องสอน

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ลัดเลาะรอบเกาะภูเก็ตกับ 10 หาดวิวสวย

ถ้าการมาเที่ยวเกาะภูเก็ต ไม่ได้อยากออกทะเลทุกวัน ก็ต้องมีวันธรรมดาที่เราอยากจะเที่ยวแบบเบาๆ กันบ้าง เราจะพาไปเที่ยวภูเก็ตตามหาดต่างๆ รอบเกาะภูเก็ตกันเลย มาดูว่าหาดภูเก็ตแต่ละหาดมีความสวยงามแตกต่างกันอย่างไร

เต็มอิ่มวิวทะเล Sea View Koh Chang ตราด

เกาะช้าง อีกหนึ่งเกาะสวยยอดนิยมของคนรักทะเล จะดีกว่ามั้ยถ้าได้เอนกายไปกับที่พักดีๆ พร้อมกับดื่มด่ำวิวทะเลกันให้เต็มอิ่ม กับรีสอร์ทริมทะเล Sea View Koh Chang จังหวัดตราด

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

10 ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก โดย Lonely Planet

ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก จัดอันดับโดย Lonely Planet และนี่ก็คือ 10 อันดับอาหารจานเด็ดจากทั่วโลก มีของไทยด้วย

วิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

นาทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และความแม่นในการให้โชคลาภของไอ้ไข่วัดเจดีย์ ทั้งเรื่องขอหวย หรือขอให้ค้าขายร่ำรวย รวมไปถึงการเช่าไปบูชาไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะวิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช ว่าเขาทำกันอย่างไร จะได้ทำได้อย่างถูกต้อง

TOP 10 ที่เที่ยวเด็ด ที่คนภูเก็ตบอกต่อ

การมาเที่ยวเกาะภูเก็ต ที่มีทั้ง หาดทราย ชายทะเล จุดชมวิว ที่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีประวัติยาวนาน เชื่อว่าการเดินทางมาภูเก็ตในหนึ่งครั้งก็คงเที่ยวได้ไม่ทั่วเกาะ เรามาดูกันว่าสถานที่ไหนในภูเก็ต ที่คนภูเก็ตบอกต่อ ว่าควรต้องไป

ชมวิวทะเล อิงแอบธรรมชาติ Soneva Kiri เกาะกูด

ความหรูหรามีระดับกับการพักผ่อนแนบชิดธรรมชาติแบบขั้นสุด บินสู่ที่พักด้วยเครื่องบินส่วนตัว ที่ Soneva Kiri รีสอร์ทหรูสุด Luxury ที่เกาะกูด จังหวัดตราด รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอดในทั่วทุกอณูที่อยู่ที่นี่

Summer Snorkeling 5 ทริปดำน้ำ รับซัมเมอร์

ซัมเมอร์นี้ จัดทริปดำน้ำที่ไหนดี ไปชุ่มฉ่ำกับน้ำทะเลใสๆ ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ท้องทะเล ดำน้ำดูปะการัง ชมปลาเล็กปลาน้อยสีสันสดใส แนะนำทริปดำน้ำตื้น ที่ไม่ต้องมีประสบการณ์การดำน้ำ ก็สามารถมองลงไปเห็นความงาามของปะการังสวยๆ ได้แบบเต็มอิ่ม

ประกาศแล้ว!! ร้านอาหารไทยระดับมิชลิน MICHELIN Guide Thailand 2022

ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ สำหรับร้านอาหารไทยที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมิชลินไกด์ประเทศไทยประจำปี 2022 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และ พังงา

เติมเต็มความสุขทุกการพักผ่อนที่ Devasom Khao Lak Beach Resort & Villas เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท

เทวาศรม เขาหลัก บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า (Devasom Khao Lak Beach Resort & Villas) เป็นโรงแรมบูติกสุดหรูบนหาดเขาหลักที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตั้งอยู่บนชายหาดที่มีพระอาทิตย์ตกที่สวยงามของเขาหลัก ห้องพักและวิลล่ามีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ พร้อมวิวทะเลที่สวยงามและทางลงหาดส่วนตัว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!