ค้นหาบทความ:

What to do if "Foreign investors" would like to request a residence permit in Thailand?

นักลงทุนต่างชาติจะขอถิ่นที่อยู่ในไทย

The Investment or Business Foreigner who wants to apply for a Residence Permit in the Kingdom of Thailand, what are the qualifications, criteria, and conditions for consideration? And what are the documents to submit? The Wonderful Package has answers for who would like to apply for a Residence Permit in Thailand.

First of all, the application for a Residence Permit in Thailand is not open all the time but it has an announcement of the amount of quota specifies (Annual quota), then you can apply it.

Regarding the quota of aliens to have residence in the Kingdom (Refer to the latest data of the year 2019 / for the year 2020 is not have any announcement).

 1. No more than 100 persons of each nationality
 2. No more than 50 persons for stateless people

The applicant’s qualifications to apply for a residence permit in Thailand

 1. Holds a passport of their current nationality
 2. Obtained a NON-IMMIGRANT VISA and has been permitted to stay in the Kingdom of Thailand on the basis of one year visa extension for the total of at least 3 consecutive years up to the application submission date.
 3. The applicant 40 years old, the official must check the background history
  - Fingerprint along with identity information of the applicant will be forwarded to the Criminal Record Division, Royal Thai Police for investigation to find whether the applicant has criminal record or not. 
  - The criminal record certifying letter handed - in by the applicant will be examined. 
  - Investigation through a watch list system of the Immigration Bureau will be made to determine whether the applicant is a prohibited person (persona non grata) according to the Immigration Act B.E. 2522 or not. 
  - Investigation will be made through the Foreign Affairs Division, Royal Thai Police to determine whether the applicant is a wanted person according to the warrants issued by the ICPO-Interpol or not. 
 4. The applicant must reveal information on his/her income, assets, knowledge, vocational ability, and family status in terms of connection with Thai national conditions on national security or others as deem appropriate for the consideration.
 5. The applicant must be able to understand and speak Thai language.

Qualification of applicant for “Investment Reason”

 1. The applicant must brought-in at least Baht 10 million to invest in the Kingdom and this must be certified with a letter issued by the commercial bank in Thailand which reveals evidence of financial remittance into Thailand.
 2. Investment made by the applicant must be of an interest of national economy in either one or collective nature as follows:
  - Investment made in a limited company or public company with documentary evidence certified by state authority concerned or
  - Purchase of state-issued security or state enterprise’s security where Ministry of Finance or Bank of Thailand is a guarantor and documentary evidence or
  - Investment in the stock market such as ordinary share, bond, preference share or investment unit etc. with a condition that such investment must be approved or certified by the Stock Exchange Commission and documentary evidence of such asset is required to be furnished along with the application
 3. By the end of September of each year, foreign national who was granted with residential permit must submit documentary evidence of one’s investment acquisition to the Immigration Commission or the authorized official. This has to be done for 3 consecutive years starting from the day the residential permit is granted. 
 4. The Committee and Secretary of the Immigration Commission or the authorized official have the authority to investigate the investment to find out whether such investment is made according to the criteria stipulated by the Immigration Commission or not before reporting the findings to the Immigration Commission within November of each year.
 5. If the investigation reveals later that any foreign national who was granted with residential permit lacks of qualification as stipulated by the Immigration Commission then the Committee and Secretary of the Immigration Commission will report such circumstance to the Immigration Commission and propose an opinion to the Minister of Interior to revoke such permit. 

Documents required when applying for a Residence Permit in Thailand

Important Documents :

 1. Application form (TM.9) Applying for a resident’s visa in Thailand
 2. Health certificate from a government hospital (issued within 3 months)
 3. Certificate of no criminal record from the applicant’s domicile which must be officially certified by Thai consulate in that country or the  applicant’s national embassy located in Thailand, translated into Thai and certified by the Official of Department of Consular Affairs,  Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand
 4. Copy of the applicant’s educational certificate must be officially certified by the national embassy located in Thailand, translated into Thai and certified by the Official of Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs
 5. The letter of employment history from the Office of Foreign Workers Administration, Department of Employment Library and copy of Work Permit in every book and every page
 6. The employment certification letter from the applicant’s work place which is signed by the company’s authorized person required last 2 years and employment application with employment agreement (if any)
 7. Copy of the applicant’s annual personal income tax form (Por. Ngor. Dor. 91 or 90) with receipts for the previous 3 years prior to the application submission year and a copy of the filed personal income tax returns e.g. P.N.D. 50 which must be officially certified by  the revenue officers.
 8. Copy of the applicant’s monthly income tax form (Por. Ngor. Dor. 1) with receipts (if any) from the beginning of the year of application submission (January) until the previous month of application submission which must be officially certified by the revenue officers
 9. Map of residence and place of work
 10. Copy of all of the applicant’s passport (every single page) to indicate the duration of stay in the Kingdom at least 3 consecutive years
 11. Personal information sheet and the photographs of the applicant locating in front of the workplace, outside the office (alone), inside the office with the staff, outside the factory (alone), inside the factory with the staff, with the machines and products (if any) also 10 photographs of the applicant with his/her family taking at the residence both outside and inside. All of the photographs must be postcard size on A4 letter head (company stationary) with description.

Additional documents :

 1. A Certified Letter issued by the commercial bank in Thailand which reveals evidence of financial remittance into Thailand at least 10 million baht.
 2. The investment evidence to prove that he/she puts an investment in the Kingdom of Thailand for the total amount of at least 10 million baht in the following ways:
  (1) Invest in the limited company or the public company under the condition that he/she must hold the investment for 3 consecutive years since the day he/she obtains the residence permit and have to submit the documents as follows:
        - Certificate of the juristic person registration which is issued and officially certified by the Ministry of Commerce within the previous 3 months prior to the application submission date
        - List of the shareholders which is issued and officially certified by the Ministry of Commerce within the previous 3 months prior to the application submission date
        - Copy of the value added tax (VAT) or the specific business tax registration e.g. Phor. Phor. 01, Phor. Phor. 09, and Phor. Phor. 20
        - Copy of the financial statements (balance sheet, profit and loss statement) together with Phor. Ngor. Dor. 50 (company income tax form) and receipts for the previous 3 years prior to the application submission year
  (2) Invest in the government or state enterprise bonds under the condition that he/she cannot transfer his/her ownership or pawn either bonds or ownership for 3 consecutive years since the day he/she obtains the residence permit and have to submit the documents as follows:
        - Certification letter for the purchase of government or state enterprise bonds issued by any bank in Thailand
        - Copy of government or state enterprise bonds certificate together with the original
  (3) Invest in the Thai stock market e.g. ordinary shares, debentures, investment units which must be approved or certified by the Security and Exchange Commission under the condition that he/she cannot either transfer or pawn his/her shares or ownership for 3 consecutive years since the day he/she obtains the residence permit and have to submit the documents as follows:
        - Certification letter for the purchase of shares and the proof of investment with the original
 3. Additional documents which are considered as appropriate by the immigration officer.

Remarks:

 • Copies of personal documents must be certified by the alien
 • Copies of the company’s documents must be certified by the company’s authorized person
 • Documents which are in foreign language must be officially certified by the applicant’s national embassy located in Thailand, translated into Thai (e.g. name, telephone number), that can be verified later, must also be provided. And certified by the Official of Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand.

Recommended Articles:

Recommended Services :

Thank you for information from

 • The Immigration Bureau

“外国投资者”将在泰国申請居留权该怎么办?

นักลงทุนต่างชาติจะขอถิ่นที่อยู่ในไทย ต้องทำอย่างไร??

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

[Pass] บัตรเข้าสวนน้ำรามายณะ (Ramayana Water Park), พัทยา

เริ่มต้น 555 บาท/ท่าน
*ปกติ 1,190 บาท/ท่าน

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

关于在泰国王国停留超过90天的报导问答集Q&A

已获准在泰王国逗留 1 年签证的外国人,如果您不离开该国,则需要每90天向移民办公室报导一次。 以下是关于在泰国王国停留超过90天的报导的问题與答案和相关的信息。

关于申请留在泰王国工作或做生意的问答集Q&A

签证延期或延期逗留申请就是继续逗留在泰王国的请求,这可以在签证未到期时完成,重新获得的期限取决于签证类型和法律要求。对于因业务需要而希望延长逗留期限的外国人,例如:必须在公司或合伙企业等继续工作,将考虑标有哪些、要联系何处、需要准备的文件有哪些?您再也不用担心了,因为 Wonderful Package 有很好的信息可以为您推荐。

Q&A Question-Answer about Thailand Elite Card

Thailand Elit, Privilege Visa for Long Stay, especially for the members who will be granted to stay in the Kingdom of Thailand for 5-20 years. In general, foreigner who which to stay in the Kingdom of Thailand for long time

Q&A About Notification of staying in the Kingdom over 90 days

Foreigner who has been granted for 1 year visa to stay in the Kingdom of Thailand must notify of his/her stay in the Kingdom of Thailand every 90 days at The Immigration Bureau in case he/she doesn't go abroad. Here is the summarize of questions and the information about Notification of Staying in the Kingdom over 90 days.

Q&A ถาม-ตอบ การขออยู่ต่อ เพื่อทำงานหรือทำธุรกิจ

สำหรับชาวต่างชาติต้องการ การขออยู่ต่อ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ เช่น จะต้องอยู่ปฏิบัติงานในบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนเป็นต้น จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร ติดต่อที่ไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง คุณจะไม่ต้องกังกลอีกต่อไป มีข้อมูลดีๆ มาแนะนำค่ะ

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

สำหรับชาวต่างชาติเมื่อได้รับวีซ่า 1 ปี สำหรับพำนักอยู่ในประเทศไทย หากไม่เดินทางออกนอกประเทศ ในทุกๆ 90 วันจำเป็นต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง วันนี้เราจึงได้รวบรวมคำถามที่เกี่ยวกับ การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน พร้อมตอบคำถาม ดังนี้

Q&A Non-B Visa Extension

Visa Extension or application to request for extension of stay in the Kingdom of Thailand. The applicant must apply for the visa before the expiration date. The period of re-acquisition depends on the type of visa and as required by law. Wonderful package is now sharing you the information.

关于泰国精英签证的问答集Q&A

泰国精英签证是帮助您可以长期留在泰国的另一种方式,对于会员,有特权可以在泰王国停留5-20年。一般来说,长期在泰王国逗留的外国人必须获得长期居留签证,必须在泰国有住所或根据泰国政府的要求已获准持特殊签证前往泰国,而精英签证是允许外国人在泰国长期逗留的签证类型之一。

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Thailand Elite Card

Thailand elite เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถอยู่ประเทศไทยในระยะยาว สำหรับสมาชิกจะมีสิทธิพิเศษซึ่งสามารถอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ระหว่าง 5-20 ปี

เปิดโผ 46 ประเทศ เข้าไทยได้ไม่ต้องกักตัว

กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการประกาศรายชื่อเพิ่มเติมรวมทั้งหมดเป็น 46 ประเทศ/พื้นที่ เข้าไทยไม่ต้องกักตัว รองรับการเปิดประเทศท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้ โดยต้องฉีดวัคซีนครบโดส เดินทางเข้าทางอากาศ และมีหลักฐานว่าปลอดเชื้อโควิด

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!