ค้นหาบทความ:

เที่ยวไหว้พระ 12 วัดดังเชียงใหม่

เที่ยวไหว้พระ 12 วัดดังเชียงใหม่

ขึ้นเหนือไปแอ่วเจียงใหม่ จังหวัดในภาคเหนือที่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เพราะเต็มไปด้วยวัฒนธรรมแบบล้านนา ที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยของศิลปะแบบโบราณเอาไว้อยู่หลายแห่ง รวมไปถึงวัดวาอารามต่างๆ ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ทั้งรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบล้านนา วัฒนธรรมการเข้าวัดแบบชาวเหนือที่แตกต่างไปจากภาคกลาง และนี่คือ 12 วัดดังเชียงใหม่ที่เราคัดมาแล้วว่าไปเชียงใหม่ทั้งทีต้องไปให้ได้

1 วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดดังในเชียงใหม่ที่คงไม่มีใครไม่รู้จัก พระธาตุสีทองอร่ามตั้งอยู่บนยอดเขาสูง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มาตั้งแต่โบราณ ก่อนขึ้นไปบนพระธาตุดอยสุเทพ ควรไหว้ขอพรที่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยที่อยู่ตรงทางขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง เดินขึ้นไปบนบันไดนาคไปประมาณ 300 ขั้นเพื่อไปสักการะพระธาตุ ใครไม่สะดวกสามารถขึ้นกระเช้าไปได้ จากจุดนี้เป็นมุมสูงที่สามารถชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้ทั่วเมือง

เที่ยวเชียงใหม่ สัมผัสความงามของวัดพระธาตุดอยสุเทพ

2 วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ หรือ วัดสุวรรณบรรพต วัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งแต่ก่อนนั้นเป็นวัดร้าง แต่เมื่อกรุแตกทำให้พบโบราณวัตถุมากมาย และนำไปประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ

และยังมีเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า มีชื่อเสียงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าทันใจ ที่สามารถขอพรได้สมหวังดังใจ ซึ่งเราจะเห็นว่ามีคนที่ขอพรสำเร็จมักนำดอกมะลิมาแก้บนอยู่เรื่อยๆ และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยอีกจุดหนึ่งของเชียงใหม่

3 วัดพระสิงห์วรวิหาร

วัดพระสิงห์วรวิหาร

วัดพระสิงห์วรวิหาร หรือมักเรียกสั้นๆ ว่าวัดพระสิงห์ เป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ล้านนา เพราะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่อยู่ภายในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ วัดพระสิงห์มีความงดงามของวิหารลายคำ มีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสุพรรณหงส์และสังข์ทอง ซึ่งเรื่องสังข์ทองนั้นพบที่นี่เพียงที่เดียว รวมถึงบริเวณรอบๆ ที่เป็นศิลปะแบบล้านนา
ภายในมีพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนโบราณเป็นพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ และมีพระเจดีย์ที่เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะโรง(งูใหญ่) หากมาแล้วควรถือโอกาสไปกราบไหว้

4 วัดเจดีย์หลวง

วัดเจดีย์หลวง

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร หรือ วัดโชติการาม เป็นวัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ และยังเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และสูงที่สุดในภาคเหนือ ซึ่งสูงถึง 80 เมตร ภายในประดิษฐาน พระประธานพระอัฎฐารส ปางประธานอภัย ตามศิลปะแบบเชียงใหม่ตอนต้น
ตัวเจดีย์ล้อมรอบไปด้วยรูปปั้นช้างค้ำ 28 เชือก เป็นการส่งเสริมพลังเมืองให้แข็งแรง มีความสงบสุข ประตูทางเข้าวิหาร มีบันไดนาคที่เป็นฝีมือเก่าแก่มาแต่โบราณ และได้ว่าเป็นนาคที่สวยที่สุด

5 วัดพันเตา

วัดพันเตา

อีกหนึ่งวัดเก่าแก่ใจกลางเมือง แต่เดิมคนเชียงใหม่เรียก "ปันเต้า" (พันเท่า) เปรียบเหมือนการทำบุญครั้งหนึ่งได้บุญกลับไปเป็นพันเท่า อีกหนึ่งที่มาของชื่อพันเตา เชื่อว่ามาจากการที่มีเตาหล่อพระนับร้อยนับพันเตา

วัดแห่งนี้แต่เดิมเป็นที่หล่อพระอัฎฐารสของวัดเจดีย์หลวง ต่อมาจึงได้สร้างเป็นวัด ซึ่งภายในวัดมีพระวิหารที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุด ตัวอาคารเป็นเรือนไม้สักทั้งหลังตามศิลปะแบบเชียงแสน ด้วยความสวยงามของวัดพันเตา มักจะเป็นสถานที่ที่คนมักจะมาจุดประทีปในงานประเพณียี่เป็งของเชียงใหม่

6 วัดเชียงมั่น

วัดเชียงมั่น

วัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองเชียงใหม่ เชื่อว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมืองเชียงใหม่ มีเจดีย์ช้างล้อมเป็นศิลปะแบบล้านนาที่งดงาม มีหอไตรกลางน้ำเป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎก มีวิหารเล็กที่เป็นวิหารเดิม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญ มีศิลาจารึกวัดเชียงมั่น ที่บันทึกประวัติของวัดรวมไปถึงเรื่องราวของการสร้างเมืองเชียงใหม่

ทัวร์หอศิลป์และไหว้พระเมืองเชียงใหม่

7 วัดอุโมงค์

วัดอุโมงค์

วัดแห่งนี้มีความแตกต่างจากวัดอื่นๆ โดยทั่วไป เพราะมีอุโมงค์ ที่ทำเป็นทางเดินทะลุถึงกันหลายช่องทาง ภายในอุโมงค์ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่ ส่วนมากจะเป็นภาพธรรมชาติ ดอกไม้ และนกต่างๆ

วัดอุโมงค์

ด้านบนเป็นเจดีย์เก่าแก่ ภายในวัดสงบร่มรื่นเหมาะแก่การมานั่งปฏิบัติธรรม ด้านหลังมีสวนพุทธธรรม เป็นสวนป่าสามารถเดินเล่นได้

8 วัดต้นเกว๋น

วัดต้นเกว๋น

วัดต้นเกว๋น หรือ วัดอินทราวาส เป็นวัดเล็กเก่าแก่ ใช้เป็นที่พักแรมของขบวนพระบรมธาตุศรีจอมทองในประเพณีแห่พระเจ้าเข้าเวียง เพื่อให้ชาวเมืองได้สรงน้ำสักการะพระบรมธาตุฯ ปัจจุบันประเพณีนี้จะจัดขึ้นเฉพาะโอกาสสำคัญๆ เท่านั้น

วัดต้นเกว๋น

มีตัววิหารทำด้วยไม้สลักลวดลายต่างๆ ฝีมืออ่อนช้อยงดงามตามแบบฉบับเชียงใหม่ ยังมีศาลาจตุรมุขซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ ทั้งวัดเป็นศิลปะแบบล้านนาดั้งเดิมที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก จนถูกบันทึกให้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และเป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่น

9 วัดบ้านเด่น สะหรีศรีเมืองแกน

วัดบ้านเด่น สะหรีศรีเมืองแกน

ที่มาของชื่อวัดนี้คือ เป็นวัดที่เต็มไปด้วยต้นโพธิ์ หรือทางเหนือเรียกว่า "ต้นสะหลี" และอยู่ในเขตเมืองโบราณที่เรียกว่า "เมืองแกน" วัดตั้งอยู่บนเนินที่มีถ้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ เป็นสถานที่นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 ราศี

วัดบ้านเด่น ได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่ให้มีความงดงามแต่แฝงด้วยคติธรรมเพื่อเป็นอุบายให้คนหันมาเข้าวัดมากขึ้น ภายในบริเวณวัดยังมีความสงบเหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะจุดที่วัดตั้งอยู่สามารถมองเห็นวิวข้างล่างได้สวยงาม

10 วัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณตั้งอยู่ในบริเวณถนนวัวลาย ถนนแห่งนี้มีหมู่บ้านวัวลายที่ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องเงินโบราณแบบล้านนา วัดนี้จึงมีความโดดเด่นจากวัดอื่นๆ โดยมีพระอุโบสถที่สร้างด้วยเงินแกะสลักได้สวยงามวิจิตรบรรจง ถือเป็นวัดที่มีอุโบสถเงินหลังแรกของโลก

วัดศรีสุพรรณ

นอกจากนี้ยังมีวิหารแบบล้านนาที่ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่ มีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามและบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ เอาไว้มากมาย

11 วัดโลกโมฬี

วัดโลกโมฬี

วัดโลกโมฬี เป็นวัดโบราณที่สวยงาม เคยเป็นวัดที่รกร้างมาหลายร้อยปีแต่ยังเห็นร่องรอยของความรุ่งเรืองในอดีตได้อย่างชัดเจน จนถูกบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ให้มีพระสงฆ์จำพรรษา ภายในบริเวณวัดเราจะเห็นศิลปะที่มีความอ่อนช้อยงดงาม มีวิหารหลวงที่มีศิลปะแบบล้านนา เจดีย์ทรงปราสาทมีรูปเทวดาอยู่ตามมุมทั้งสี่ ภายในทั้งต้นเสาและเพดานยังมีการแกะสลักที่งดงาม ประดิษฐานพระพุทธรูปางสมาธิ นามว่า “พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ”

12 วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด หรือ วัดโพธารามมหาวิหาร อีกหนึ่งวัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ที่ถูกประกาศให้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดดเด่นด้วยมหาสถูปเจดีย์เจ็ดยอด ลักษณะคล้ายมหาวิหารในพุทธคยาของอินเดีย โดยรอบประดับด้วยรูปปูนปั้นเทวดา เป็นวัดที่มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก และเป็นครั้งแรกของไทย ยังเป็นวัดประจำปีเกิดของคนปีมะเส็ง(งูเล็ก)

เที่ยวเชียงใหม่ ตามรอยวัฒนธรรมโบราณ ไหว้พระวัดล้านนาให้เป็นสิริมงคลกับตัวเอง


12 Well Known Temples in Chiang Mai

敬拜清迈12座著名寺庙之旅

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

TOP 10 ที่เที่ยวเด็ด ที่คนภูเก็ตบอกต่อ

การมาเที่ยวเกาะภูเก็ต ที่มีทั้ง หาดทราย ชายทะเล จุดชมวิว ที่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีประวัติยาวนาน เชื่อว่าการเดินทางมาภูเก็ตในหนึ่งครั้งก็คงเที่ยวได้ไม่ทั่วเกาะ เรามาดูกันว่าสถานที่ไหนในภูเก็ต ที่คนภูเก็ตบอกต่อ ว่าควรต้องไป

โรงแรมภูเก็ตชิคๆ พักสบาย เดินทางสะดวก

อยากไปเที่ยวภูเก็ต แต่ก็ไม่ได้ต้องการพักหรูหราเวอร์วังอะไรขนาดนั้น แต่อยากได้ฟีลนอนสบายๆ กับดีไซน์เก๋ๆ ชิคๆ เดินทางสะดวก ที่สามารถพักผ่อนในวันหยุดเล็กๆ ไม่กี่วัน แนะนำโรงแรมภูเก็ตที่จะทำให้คุณพักผ่อนหลบมุมอันวุ่นวายได้อย่างสบายๆ

แนะนำ! โรงแรม Test & Go กรุงเทพฯ

จากที่ทางรัฐบาลได้มีมาตรการ Test & Go ให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าไทยได้โดยไม่กักตัว แต่ต้องรอผลตรวจ RT-PCR โดยต้องพักในโรงแรมที่เข้ามาตรการ Test & Go โรงแรม Test & Go กรุงเทพฯ จะมีที่ไหนบ้างนั้น เราคัดสรรมาให้แล้ว

Blue Zone Sandbox เปิดพื้นที่แซนด์บอกซ์ 5 จังหวัด อัพเดทล่าสุด! กุมภาพันธ์ 2565

หลังจากมีมาตรการกันมาหลายครั้ง กับพื้นที่แซนด์บอกซ์ สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ล่าสุดได้สรุปพื้นนนที่ Blue Zone Sandbox กันมาเรียบร้อยแล้ว เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

Summer Snorkeling 5 ทริปดำน้ำ รับซัมเมอร์

ซัมเมอร์นี้ จัดทริปดำน้ำที่ไหนดี ไปชุ่มฉ่ำกับน้ำทะเลใสๆ ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ท้องทะเล ดำน้ำดูปะการัง ชมปลาเล็กปลาน้อยสีสันสดใส แนะนำทริปดำน้ำตื้น ที่ไม่ต้องมีประสบการณ์การดำน้ำ ก็สามารถมองลงไปเห็นความงาามของปะการังสวยๆ ได้แบบเต็มอิ่ม

ไทย ช่วย ยูเครน บริจาคงบ 2 ล้านบาท ช่วยซื้อสิ่งของ ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

กระทรวงการต่างประเทศ อนุมัติงบประมาณ ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครน จำนวน 2,000,000 บาท โดยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ จัดซื้อสิ่งของเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ผ่านสภากาชาดยูเครน หรือองค์การระหว่างประเทศที่เหมาะสม

เปิดประสบการณ์ใหม่สายชิลล์ นั่งรถจักรไอน้ำ เยือนอยุธยา

ไม่อยากจำเจกับการเดินทางแบบเดิมๆ ลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งรถไฟ เปิดประสบการณ์นั่งรถจักรไอน้ำ เที่ยวกินลมชมวิวไปชิลล์ๆ เยือนกรุงเก่าอยุธยาสักหนึ่งวัน รับรองว่าได้เที่ยวเต็มอิ่มครบทุกรสแน่นอน เรามาดูเส้นทางท่องเที่ยวกันดีกว่า มีอะไรดีๆ ที่รอเราอยู่

เติมเต็มความสุขทุกการพักผ่อนที่ Devasom Khao Lak Beach Resort & Villas เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท

เทวาศรม เขาหลัก บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า (Devasom Khao Lak Beach Resort & Villas) เป็นโรงแรมบูติกสุดหรูบนหาดเขาหลักที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตั้งอยู่บนชายหาดที่มีพระอาทิตย์ตกที่สวยงามของเขาหลัก ห้องพักและวิลล่ามีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ พร้อมวิวทะเลที่สวยงามและทางลงหาดส่วนตัว

คุมโอมิครอนได้ เตรียมชง ผ่อนคลาย กลับมาใช้ Test & Go ต่างชาติเข้าไทย

เตรียมชง ศบค. ชุดใหญ่ ผ่อนคลายมาตรการ กลับมาใช้ Test & Go สำหรับชาวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากสามารถควบคุมระดับความรุนแรงได้ และ ต้องการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินเศรษฐกิจอย่างได้ปกติ

เปิดมาตรการล่าสุด TEST & GO มาตรการเข้า-ออก ประเทศไทย เริ่มลงทะเบียน 1 ก.พ. 65

จากที่ทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศมาตรการเข้า-ออกประเทศไทย Test & Go หรือการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!