ค้นหาบทความ:

เที่ยวไหว้พระ 12 วัดดังเชียงใหม่

เที่ยวไหว้พระ 12 วัดดังเชียงใหม่

ขึ้นเหนือไปแอ่วเจียงใหม่ จังหวัดในภาคเหนือที่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เพราะเต็มไปด้วยวัฒนธรรมแบบล้านนา ที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยของศิลปะแบบโบราณเอาไว้อยู่หลายแห่ง รวมไปถึงวัดวาอารามต่างๆ ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ทั้งรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบล้านนา วัฒนธรรมการเข้าวัดแบบชาวเหนือที่แตกต่างไปจากภาคกลาง และนี่คือ 12 วัดดังเชียงใหม่ที่เราคัดมาแล้วว่าไปเชียงใหม่ทั้งทีต้องไปให้ได้

1 วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดดังในเชียงใหม่ที่คงไม่มีใครไม่รู้จัก พระธาตุสีทองอร่ามตั้งอยู่บนยอดเขาสูง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มาตั้งแต่โบราณ ก่อนขึ้นไปบนพระธาตุดอยสุเทพ ควรไหว้ขอพรที่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยที่อยู่ตรงทางขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง เดินขึ้นไปบนบันไดนาคไปประมาณ 300 ขั้นเพื่อไปสักการะพระธาตุ ใครไม่สะดวกสามารถขึ้นกระเช้าไปได้ จากจุดนี้เป็นมุมสูงที่สามารถชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้ทั่วเมือง

เที่ยวเชียงใหม่ สัมผัสความงามของวัดพระธาตุดอยสุเทพ

2 วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ หรือ วัดสุวรรณบรรพต วัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งแต่ก่อนนั้นเป็นวัดร้าง แต่เมื่อกรุแตกทำให้พบโบราณวัตถุมากมาย และนำไปประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ

และยังมีเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า มีชื่อเสียงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าทันใจ ที่สามารถขอพรได้สมหวังดังใจ ซึ่งเราจะเห็นว่ามีคนที่ขอพรสำเร็จมักนำดอกมะลิมาแก้บนอยู่เรื่อยๆ และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยอีกจุดหนึ่งของเชียงใหม่

3 วัดพระสิงห์วรวิหาร

วัดพระสิงห์วรวิหาร

วัดพระสิงห์วรวิหาร หรือมักเรียกสั้นๆ ว่าวัดพระสิงห์ เป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ล้านนา เพราะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่อยู่ภายในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ วัดพระสิงห์มีความงดงามของวิหารลายคำ มีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสุพรรณหงส์และสังข์ทอง ซึ่งเรื่องสังข์ทองนั้นพบที่นี่เพียงที่เดียว รวมถึงบริเวณรอบๆ ที่เป็นศิลปะแบบล้านนา
ภายในมีพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนโบราณเป็นพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ และมีพระเจดีย์ที่เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะโรง(งูใหญ่) หากมาแล้วควรถือโอกาสไปกราบไหว้

4 วัดเจดีย์หลวง

วัดเจดีย์หลวง

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร หรือ วัดโชติการาม เป็นวัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ และยังเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และสูงที่สุดในภาคเหนือ ซึ่งสูงถึง 80 เมตร ภายในประดิษฐาน พระประธานพระอัฎฐารส ปางประธานอภัย ตามศิลปะแบบเชียงใหม่ตอนต้น
ตัวเจดีย์ล้อมรอบไปด้วยรูปปั้นช้างค้ำ 28 เชือก เป็นการส่งเสริมพลังเมืองให้แข็งแรง มีความสงบสุข ประตูทางเข้าวิหาร มีบันไดนาคที่เป็นฝีมือเก่าแก่มาแต่โบราณ และได้ว่าเป็นนาคที่สวยที่สุด

5 วัดพันเตา

วัดพันเตา

อีกหนึ่งวัดเก่าแก่ใจกลางเมือง แต่เดิมคนเชียงใหม่เรียก "ปันเต้า" (พันเท่า) เปรียบเหมือนการทำบุญครั้งหนึ่งได้บุญกลับไปเป็นพันเท่า อีกหนึ่งที่มาของชื่อพันเตา เชื่อว่ามาจากการที่มีเตาหล่อพระนับร้อยนับพันเตา

วัดแห่งนี้แต่เดิมเป็นที่หล่อพระอัฎฐารสของวัดเจดีย์หลวง ต่อมาจึงได้สร้างเป็นวัด ซึ่งภายในวัดมีพระวิหารที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุด ตัวอาคารเป็นเรือนไม้สักทั้งหลังตามศิลปะแบบเชียงแสน ด้วยความสวยงามของวัดพันเตา มักจะเป็นสถานที่ที่คนมักจะมาจุดประทีปในงานประเพณียี่เป็งของเชียงใหม่

6 วัดเชียงมั่น

วัดเชียงมั่น

วัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองเชียงใหม่ เชื่อว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมืองเชียงใหม่ มีเจดีย์ช้างล้อมเป็นศิลปะแบบล้านนาที่งดงาม มีหอไตรกลางน้ำเป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎก มีวิหารเล็กที่เป็นวิหารเดิม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญ มีศิลาจารึกวัดเชียงมั่น ที่บันทึกประวัติของวัดรวมไปถึงเรื่องราวของการสร้างเมืองเชียงใหม่

ทัวร์หอศิลป์และไหว้พระเมืองเชียงใหม่

7 วัดอุโมงค์

วัดอุโมงค์

วัดแห่งนี้มีความแตกต่างจากวัดอื่นๆ โดยทั่วไป เพราะมีอุโมงค์ ที่ทำเป็นทางเดินทะลุถึงกันหลายช่องทาง ภายในอุโมงค์ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่ ส่วนมากจะเป็นภาพธรรมชาติ ดอกไม้ และนกต่างๆ

วัดอุโมงค์

ด้านบนเป็นเจดีย์เก่าแก่ ภายในวัดสงบร่มรื่นเหมาะแก่การมานั่งปฏิบัติธรรม ด้านหลังมีสวนพุทธธรรม เป็นสวนป่าสามารถเดินเล่นได้

8 วัดต้นเกว๋น

วัดต้นเกว๋น

วัดต้นเกว๋น หรือ วัดอินทราวาส เป็นวัดเล็กเก่าแก่ ใช้เป็นที่พักแรมของขบวนพระบรมธาตุศรีจอมทองในประเพณีแห่พระเจ้าเข้าเวียง เพื่อให้ชาวเมืองได้สรงน้ำสักการะพระบรมธาตุฯ ปัจจุบันประเพณีนี้จะจัดขึ้นเฉพาะโอกาสสำคัญๆ เท่านั้น

วัดต้นเกว๋น

มีตัววิหารทำด้วยไม้สลักลวดลายต่างๆ ฝีมืออ่อนช้อยงดงามตามแบบฉบับเชียงใหม่ ยังมีศาลาจตุรมุขซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ ทั้งวัดเป็นศิลปะแบบล้านนาดั้งเดิมที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก จนถูกบันทึกให้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และเป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่น

9 วัดบ้านเด่น สะหรีศรีเมืองแกน

วัดบ้านเด่น สะหรีศรีเมืองแกน

ที่มาของชื่อวัดนี้คือ เป็นวัดที่เต็มไปด้วยต้นโพธิ์ หรือทางเหนือเรียกว่า "ต้นสะหลี" และอยู่ในเขตเมืองโบราณที่เรียกว่า "เมืองแกน" วัดตั้งอยู่บนเนินที่มีถ้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ เป็นสถานที่นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 ราศี

วัดบ้านเด่น ได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่ให้มีความงดงามแต่แฝงด้วยคติธรรมเพื่อเป็นอุบายให้คนหันมาเข้าวัดมากขึ้น ภายในบริเวณวัดยังมีความสงบเหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะจุดที่วัดตั้งอยู่สามารถมองเห็นวิวข้างล่างได้สวยงาม

10 วัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณตั้งอยู่ในบริเวณถนนวัวลาย ถนนแห่งนี้มีหมู่บ้านวัวลายที่ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องเงินโบราณแบบล้านนา วัดนี้จึงมีความโดดเด่นจากวัดอื่นๆ โดยมีพระอุโบสถที่สร้างด้วยเงินแกะสลักได้สวยงามวิจิตรบรรจง ถือเป็นวัดที่มีอุโบสถเงินหลังแรกของโลก

วัดศรีสุพรรณ

นอกจากนี้ยังมีวิหารแบบล้านนาที่ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่ มีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามและบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ เอาไว้มากมาย

11 วัดโลกโมฬี

วัดโลกโมฬี

วัดโลกโมฬี เป็นวัดโบราณที่สวยงาม เคยเป็นวัดที่รกร้างมาหลายร้อยปีแต่ยังเห็นร่องรอยของความรุ่งเรืองในอดีตได้อย่างชัดเจน จนถูกบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ให้มีพระสงฆ์จำพรรษา ภายในบริเวณวัดเราจะเห็นศิลปะที่มีความอ่อนช้อยงดงาม มีวิหารหลวงที่มีศิลปะแบบล้านนา เจดีย์ทรงปราสาทมีรูปเทวดาอยู่ตามมุมทั้งสี่ ภายในทั้งต้นเสาและเพดานยังมีการแกะสลักที่งดงาม ประดิษฐานพระพุทธรูปางสมาธิ นามว่า “พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ”

12 วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด หรือ วัดโพธารามมหาวิหาร อีกหนึ่งวัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ที่ถูกประกาศให้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดดเด่นด้วยมหาสถูปเจดีย์เจ็ดยอด ลักษณะคล้ายมหาวิหารในพุทธคยาของอินเดีย โดยรอบประดับด้วยรูปปูนปั้นเทวดา เป็นวัดที่มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก และเป็นครั้งแรกของไทย ยังเป็นวัดประจำปีเกิดของคนปีมะเส็ง(งูเล็ก)

เที่ยวเชียงใหม่ ตามรอยวัฒนธรรมโบราณ ไหว้พระวัดล้านนาให้เป็นสิริมงคลกับตัวเอง


12 Well Known Temples in Chiang Mai

敬拜清迈12座著名寺庙之旅

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

พาไปเช็คอิน 10 ที่เที่ยว ราชบุรี มีดีกว่าที่คิด

พอบอกว่าไปเที่ยวราชบุรีกัน สิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงเลยก็คือ ตลาดน้ำใช่มั้ยคะ อีกที่ก็คงเป็นฟาร์มแกะ แต่วันนี้เราจะพาไปเที่ยวให้ลึกกว่านั้นค่ะ ให้รู้กันไปเลยว่า ที่เที่ยว ราชบุรี เนี้ยมีดีกว่าที่คิด!

10 กิจกรรมโดนๆ ที่พัทยา

พัทยา จังหวัดชลบุรี อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวสุดฮิตของไทย ซึ่งมีทั้งวิวทะเลสวยๆ และกิจกรรมหลายอย่างน่าสนใจ และยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ สำหรับคนที่มองหากิจกรรมสนุกๆ ที่พัทยา เรามีมาแนะนำ

8 ร้านอาหารจีนในเชียงใหม่ ไปแล้วต้องกิน

มาเชียงใหม่หลายรอบแล้ว หลายคนคงเบื่ออาหารพื้นเมืองแล้วใช่มั้ยคะ วันนี้เราเลยพามาแนะนำให้รู้จักร้านอาหารจีนอร่อยๆ กันบ้าง ยกมา 8 ร้าน ตามมาดูเลยค่ะ

ลัดเลาะรอบเกาะภูเก็ตกับ 10 หาดวิวสวย

ถ้าการมาเที่ยวเกาะภูเก็ต ไม่ได้อยากออกทะเลทุกวัน ก็ต้องมีวันธรรมดาที่เราอยากจะเที่ยวแบบเบาๆ กันบ้าง เราจะพาไปเที่ยวภูเก็ตตามหาดต่างๆ รอบเกาะภูเก็ตกันเลย มาดูว่าหาดภูเก็ตแต่ละหาดมีความสวยงามแตกต่างกันอย่างไร

Travel Bubble กับการท่องเที่ยวยุคใหม่

การเปิดประเทศให้เที่ยวทั่วโลกคงจะดูอันตรายเกินไป ดังนั้นจึงมีการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวยุคใหม่ ให้สามารถเดินทางได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือการท่องเที่ยวแบบ Travel Bubble

เปิดโผ Travel Bubble ไทยจะทำร่วมกับใคร!!

เปิดโผ Travel Bubble ไทยจะทำร่วมกับใคร!! มาดูกันว่าประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ดีมากประเทศหนึ่ง จะดำเนินการทำ Travel Bubble กับประเทศใดบ้าง

4 ขันโตก กินอาหารเหนือ สัมผัสประเพณีแบบล้านนาเมื่อมาเชียงใหม่

“ขันโตก” เป็นวัฒนธรรมการกินอาหารของชาวล้านนาค่ะ แน่นอนว่าหลายคนมาเที่ยวเชียงใหม่ก็คงจะไปตระเวนหาของกินพื้นเมือง เช่น ข้าวซอย ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม ขนมจีนน้ำเงี้ยว กินกันใช่มั้ยคะ แต่ไหนๆ ก็มาแล้ว ก็ต้องเข้าให้ถึงวัฒนธรรมล้านนากันจริงๆ ไปเลย คือ ไปกินข้าว “ขันโตก” ค่ะ ซึ่งการกินข้าวขันโตกเนี่ย เป็นประเพณีของชาวเหนือที่นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะ ใช้ในการรับรองแขกบ้านที่มาเยือน ให้หรูหรา สมเกียรติ และเพื่อให้เกิดความอบอุ่นประทับใจในการต้อนรับนั่นเอง

5 แห่งเมืองไทยที่ชาวจีนอยากมาเที่ยวหลังหมด COVID-19!!!

จับตาธุรกิจท่องเที่ยวไทยจะกลับมาบูมอีกครั้ง หลังจบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ชาวจีนยังมองไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอันดับต้นๆ อีกด้วย เรามาดูกันค่ะว่าจังหวัดไหนบ้างที่ชาวจีนตั้งใจจะมาหลังจากนี้

ญี่ปุ่น ผ่อนปรนเวียดนามเป็นประเทศแรก คาดไทยเป็นลำดับสอง

ญี่ปุ่น ผ่อนปรนเวียดนามเป็นประเทศแรก คาดไทยเป็นลำดับสอง

แล่นเรือออกพัทยา ไปเที่ยวเกาะล้าน

อยากเที่ยว ไม่ต้องคิดเยอะ ขับรถ ลงเรือ ข้ามเกาะ เที่ยวใกล้ๆ กรุงเทพฯ กันดีกว่าค่ะ ถ้าพูดถึงทะเล ก็คงหนีไม่พ้นพัทยา ทะเลยอดฮิตของนักท่องเที่ยวทั้งไทย และเทศ แต่ไปพัทยากันบ่อยแล้ว วันนี้พาเปลี่ยนบรรยากาศแว้บจากพัทยา ลงเรือข้ามไปเกาะล้านกันดีกว่าค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!