ค้นหาบทความ:

ดื่มด่ำวัฒนธรรมเมืองเก่าอยุธยา

ดื่มด่ำวัฒนธรรมเมืองเก่า อยุธยา

อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน เป็นอดีตเมืองหลวงที่มีความยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองสูงสุดแห่งสยาม กินระยะเวลายาวนานถึง 417 ปี ถึงแม้อาณาจักรอยุธยาจะล่มสลาย แต่ก็ยังหลงเหลือร่องรอยทางวัฒนธรรมให้เรารำลึกถึง และยังคงมีวิถีชีวิตชาวเมืองกรุงเก่าที่ดำเนินต่อไปจนถึงปัจจุบัน อยุธยา จึงเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญจากคนทั่วโลกที่หลั่งไหลเข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปะความงดงามของมรดกโลก และวัฒนธรรมท้องถิ่น

การจะเที่ยวกรุงเก่าอยุธยาอย่างลึกซึ้ง เชื่อว่าเที่ยววันเดียวก็ไม่ครบ เราจึงขอแนะนำสถานที่สำคัญๆ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ที่สามารถเที่ยวได้ภายในหนึ่งวัน

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ หนึ่งในวัดสำคัญของอยุธยา เป็นพระอารามหลวงที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ และเคยเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสี เป็นศูนย์กลางเมืองและเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีต่างๆ ของกรุงศรีอยุธยา

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

หากจะพูดถึงภาพวัดมหาธาตุในปัจจุบันที่เราเห็นได้ชัดคือ เศียรพระพุทธรูปกว่าร้อยปีในรากไม้ นอกจากนี้ในส่วนอื่นๆ ที่น่าสนใจก็คือ พระปรางค์ขนาดใหญ่เปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ เจดีย์แปดเหลี่ยมที่ไม่เคยปรากฏให้เห็นในที่อื่น มีพระปรางขนาดกลางและวิหาร ที่รายล้อมอยู่ทั่วทั้งบริเวณ

วัดพระศรีสรรเพชญ์ (Wat Phra Si Sanphet)

วัดพระศรีสรรเพชญ์ (Wat Phra Si Sanphet)

วัดสำคัญมากอีกแห่งหนึ่ง เพราะเป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ใช้ในการประกอบพิธีสำคัญต่างๆ โดดเด่นด้วยเจดีย์ทรงลังกาจำนวนสามองค์ตั้งเรียงรายอย่างสวยงาม

วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkol)

วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkol)

Photo Credit: geargodz


วัดใหญ่ชัยมงคล หรือ วัดป่าแก้ว เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่น มีเจดีย์สูงที่สุดในอยุธยา

วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkol)

Photo Credit: doraclub

เจดีย์ชัยมงคลเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรบชนะ ด้านหลังยังมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ไปกราบไหว้บูชา

วัดไชยวัฒนาราม (Wat Chai Watthanaram)

วัดไชยวัฒนาราม (Wat Chai Watthanaram)

วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย โดยพระเจ้าปราสาททองได้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศผลบุญให้กับพระมารดาที่ได้สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระองค์จะขึ้นครองราชย์ และอีกความหมายหนึ่งคือสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ชัยชนะเหนือนครละแวก ซึ่งเป็นราชธานีของกัมพูชาในอดีต สถาปัตยกรรมบางส่วนจึงมีรูปแบบจำลองมาจากนครวัด ทั้งยังเป็นวัดหลวงที่สำคัญ เป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์หลังจากนั้นทุกพระองค์ เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์

วัดโลกยสุธาราม (Wat Lokayasutharam)

วัดโลกยสุธาราม (Wat Lokayasutharam)
วัดโลกยสุธาราม หรือวัดพระนอน วัดนี้มีพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยา มีความยาว 42 เมตร และสูง 8 เมตร

วัดโลกยสุธาราม (Wat Lokayasutharam)

ลักษณะของพระพุทธไสยาสน์ มีพระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ ที่พระเศียรมีดอกบัวรองรับ พระบาทซ้อนกันเป็นมุมฉาก นิ้วพระบาทยาวเท่ากัน มีดอกบัวเกยซ้อนรองรับพระเศียรแทนพระเขนย รอบองค์พระมีเสาอิฐ 8 เหลี่ยม รวม 24 ต้น เชื่อว่าแต่เดิมมีการสร้างวิหารครอบองค์พระเอาไว้

วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana)

วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana)

หนึ่งในวัดที่ใหญ่และมีความเก่าแก่มากที่สุดในพระนครศรีอยุธยา ยังมีกรุสมบัติที่เคยถูกขโมยไป แต่เมื่อทางการไปพบก็ยังมีสมบัติอีกมากมาย พบสิ่งของกว่า 2,000 รายการ พระพิมพ์กว่าแสนองค์ ทองคำหนักกว่า 100 กิโลกรัม ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ที่กรมศิลปากร

วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana)

ซึ่งกรุมีความลึกถึง 3 ชั้น เรียงลงไปจากชั้นบนสุดไปยังชั้นล่างสุด กรุชั้นที่ 1 ใส่พระพิมพ์และพระพุทธรูปไว้จนเต็ม กรุชั้นที่ 2 มีถาดทองคำ 3 ใบเต็มไปด้วยเครื่องทอง เมื่อรื้อออกทำให้มองเห็น กรุชั้นที่ 3 ที่อยู่ด้านในสุด บรรจุพระบรมธาตุ บรรจุในพระปรางค์ทองคำที่เก็บรักษาไว้อย่างดี

วิหารพระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit)

วิหารพระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit)

วิหารอันเก่าแก่ในเขตกำแพงเมือง ที่ได้ถูกบูรณะขึ้นมาเป็นอย่างดี ภายในวิหารมีพระพุทธรูปประธานขนาดใหญ่ที่บูรณะใหม่ด้วยทองสำริดหุ้มทอง ทำให้เรายังคงเห็นภาพของวิหารโบราณได้สมบูรณ์ที่สุดจนถึงปัจจุบัน

วัดพระราม (Wat Phra Ram)

วัดพระราม (Wat Phra Ram)
เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกเขตพระราชวัง ตรงข้ามกับวิหารพระมงคลบพิตร บริเวณหน้าวัดมีบึงพระราม เดิมชื่อ บึงชีขันหรือหนองโสน

วัดพระราม (Wat Phra Ram)

มีพระปรางค์ทรงขอมโบราณองค์ใหญ่มองเห็นแต่ไกล ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนต้น ซึ่งตอนนี้ภาพลางเลือนไปมาก ยังมีเจดีย์น้อยใหญ่รอบๆ พระปรางค์อยู่ประมาณ 28 องค์

วัดธรรมิกราช (Wat Thammikarat)

วัดธรรมิกราช (Wat Thammikarat)

อดีตเป็นพระอารามหลวงอยู่ติดกับพระราชวังโบราณ และวัดพระศรีสรรเพชญ์ มีจุดเด่นที่สำคัญคือเป็นวัดที่มีการพบเศียรพระธรรมิกราชซึ่งนับเป็นเศียรพระพุทธรูปสำริดที่มีขนาดใหญ่สุด

วัดธรรมิกราช (Wat Thammikarat)

อีกจุดสำคัญคือเจดีย์ทรงกลมที่มีรูปปั้นสิงห์ล้อมรอบ แต่เดิมมีสิงห์มากถึง 52 ตัว ปัจจุบันเหลือเพียง 20 ตัว นับเป็นพระเจดีย์สิงห์แห่งเดียวในพระนครศรีอยุธยา

วัดพุทไธศวรรย์ (Wat Phutthai Sawan)

วัดพุทไธศวรรย์ (Wat Phutthai Sawan)

เป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในอยุธยา เป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในหลายยุคหลายสมัย เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

วัดพุทไธศวรรย์ (Wat Phutthai Sawan)

Photo Credit: doraclub

ความงดงามของวัดพุทไธศวรรย์นั้นโดดเด่นด้วย พระมหาธาตุ หรือพระปรางค์ประธานสีขาว เป็นสถาปัตยกรรมแบบปราสาทขอม บริเวณด้านนอกมีระเบียง พระพุทธรูปสีทองหลายองค์ตั้งเรียงรายกันดังที่เราเคยเห็นในละครอยู่หลายเรื่อง

ซึ่งถ้าหากเราลองจินตนาการภาพตาม จะเห็นได้ว่าแต่ก่อนนั้นกรุงศรีอยุธยาคงจะงดงามและเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากแน่ๆ การเที่ยวชมเมืองเก่าอยุธยา เราสามารถเที่ยวชมมรดกโลกได้ทั้งวัน หรือจะเที่ยวแบบผ่อนคลายให้เวลาหมุนไปช้าๆ ถือเป็นการพักผ่อนได้อย่างดี ลองหาโอกาสไปเที่ยวอยุธยากันค่ะ

เที่ยวชมกรุงเก่าอยุธยา


แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

6 ยิม ศูนย์สอนมวยไทยในกรุงเทพ เบิร์นกันให้ไขมันกระจาย !

กีฬามวยไทยอยู่คู่คนไทยมานานแสนนาน ซึ่งเดี๋ยวนี้หลายๆคนสามารถฝึกมวยไทยได้แม้ไม่ได้เป็นนักกีฬา อาจเป็นแค่การออกกำลังกาย หรือฝึกไว้เป็นศิลปะป้องกันตัวก็ได้ สำหรับใครที่กำลังมองหาศูนย์สอนมวยไทยที่ดีที่สุดในกรุงเทพ วันนี้เราได้รวบรวมมาให้คุณแล้วค่ะ

เที่ยวตามรอยวัฒนธรรม เชียงใหม่

เชียงใหม่ เมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งล้านนา ถ้าจะเข้าถึงวัฒนธรรมเชียงใหม่แบบดั้งเดิม ก็อยากจะพาไปชมสถานที่ต่อไปนี้เพื่อตามรอยวัฒนธรรมเชียงใหม่ ท่านจะได้เห็นเชียงใหม่ในมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็นแน่นอน

ชวนเที่ยวเชียงราย สูงสุดแดนสยาม

ชวนเที่ยวเชียงราย จังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและขุนเขา โดดเด่นไปด้วยศิลปะ มีและวัฒนธรรมชาวเหนือที่เป็นมนต์เสน่ห์ให้ใครหลายๆ คนที่เคยมาแล้วอยากกลับไปเที่ยวเชียงรายอีกครั้ง

ปักหมุดจุดเช็คอิน ชมความน่ารักของช้างไทย

ถ้าอยากจะไปสัมผัสวิถีชีวิตของช้าง บวกกับความน่ารักแสนรู้ของช้างไทยจะไปที่ไหนดี ยังมีจุดท่องเที่ยวที่อนุรักษ์ช้างไทยกระจายไปยังหลายแห่งของประเทศไทย ส่วนจะเป็นที่ไหนบ้างนั้น เรามาไล่เช็คอินกันเลยค่ะ

10 กิจกรรมโดนๆ ที่พัทยา

พัทยา จังหวัดชลบุรี อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวสุดฮิตของไทย ซึ่งมีทั้งวิวทะเลสวยๆ และกิจกรรมหลายอย่างน่าสนใจ และยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ สำหรับคนที่มองหากิจกรรมสนุกๆ ที่พัทยา เรามีมาแนะนำ

ผลการจัดอับดับชี้!! ประเทศไทยคือประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจปี 2020

ผลการจัดอับดับชี้!! ประเทศไทยคือประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจปี 2020 ที่มาจากผลของการสำรวจตามการรับรู้ทั่วโลก และจัดอันดับประเทศต่างๆ จากคะแนนของผู้มีอำนาจตัดสินใจทางธุรกิจเกือบ 6,000 คน ในการรวบรวมคุณลักษณะของแต่ละประเทศ

ตะลอนทัวร์รอบเมืองภูเก็ต

เมื่ออยากเที่ยวทะเลในประเทศไทยต้องนึกถึงภูเก็ต แต่ใครว่าภูเก็ตมีแต่ทะเล ลองหลบคลื่นลมหนีเข้าฝั่ง แล้วไปเที่ยวตัวเมืองภูเก็ตสักวัน รอบรองว่าเที่ยวสนุกได้ทั้งวัน

เที่ยวไหว้พระ 12 วัดดังเชียงใหม่

ขึ้นเหนือไปแอ่วเจียงใหม่ จังหวัดในภาคเหนือที่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก มีวัดวาอารามต่างๆ ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และนี่คือ 12 วัดดังเชียงใหม่ที่เราคัดมาแล้วว่าไปเชียงใหม่ทั้งทีต้องไปให้ได้

ลัดเลาะรอบเกาะภูเก็ตกับ 10 หาดวิวสวย

ถ้าการมาเที่ยวเกาะภูเก็ต ไม่ได้อยากออกทะเลทุกวัน ก็ต้องมีวันธรรมดาที่เราอยากจะเที่ยวแบบเบาๆ กันบ้าง เราจะพาไปเที่ยวภูเก็ตตามหาดต่างๆ รอบเกาะภูเก็ตกันเลย มาดูว่าหาดภูเก็ตแต่ละหาดมีความสวยงามแตกต่างกันอย่างไร

10 เกาะเมืองไทย ที่คนต่างชาติอยากไปเที่ยวมากที่สุด

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางหลักที่คนต่างชาติอยากไปเที่ยวมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทะเลสวยๆ ที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก และนี่ก็คือ 10 เกาะเมืองไทย ที่ไม่ว่าจะเป็นรีวิวไหนๆ ก็ยังคงติดอันดับท็อปที่คนต่างชาติอยากไปเที่ยวมากที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!