ค้นหาบทความ:

หากต้องการใช้ชีวิตบั้นปลายหลังเกษียณอายุในประเทศไทย มีหลักเกณฑ์อย่างไร?

Non-O Retirement Visa

ประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลกที่นักท่องเที่ยวชอบมาพักผ่อน เนื่องจากมีสภาพอากาศที่ดี อาหารมีเอกลักษณ์รสชาติก็อร่อย คนไทยมีน้ำใจและรอยยิ้มที่สวยงาม มีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีค่าครองชีพที่ไม่สูง สะดวกสบายปลอดภัย และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ชาวต่างชาติหลายคนที่เคยมานั้นติดใจและอยากจะเลือกจุดหมายปลายทางในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุที่ประเทศไทย Wonderful Package จึงขอแนะนำข้อมูลดีๆ ให้ทุกท่านที่สนใจจะมาใช้ชีวิตบั้นปลายหลังวัยเกษียณที่ประเทศไทย

อันดับแรกเลยชาวต่างชาติที่มีอายุเกิน 50 ปีขึ้นไปและไม่ได้ทำงานแล้ว ให้ดำเนินการยื่นขอวีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือวีซ่าเกษียณอายุ (Non-O Retirement) ที่สถานเอกอัครราชฑูตไทย หรือกรมการกงสุลไทยประจำประเทศที่ตนนั้นอาศัยอยู่ โดยหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการยื่นสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ thaiembassy.org ของแต่ละประเทศ (ในแต่ละประเทศอาจมีเงื่อนไขไม่เหมือนกัน) ทั้งนี้ ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน 90 วัน

เมื่อได้เข้าประเทศไทยแล้วมีความประสงค์จะขยายอายุวีซ่าเพื่อให้อยู่ต่อได้นานขึ้น สามารถดำเนินการขอยื่นต่ออายุวีซ่าได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการ อาคารบี แจ้งวัฒนะ หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ซึ่งการขยายเวลาอายุวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

Non-Immigrant Visa "O" (Retirement) มี 3 ประเภท แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร

 1. Non-Immigrant "O" Visa เป็นการอนุญาตให้พำนักอยู่ไทย 90 วัน ขอขยายวีซ่าต่อได้อีก 1 ปี
 2. Non-Immigrant "O-A" Visa เป็นการอนุญาตให้พำนักอยู่ไทย 1 ปี ขอขยายวีซ่าต่อได้อีก 1 ปี
 3. Non-Immigrant "O-X" Visa เป็นการอนุญาตให้พำนักอยู่ไทย 5 ปี ขอขยายวีซ่าต่อได้อีก 5 ปี

วีซ่าทั้ง 3 ประเภทนี้ มีความแตกต่างทั้งระยะเวลาพำนักอาศัย ระยะเวลาขยายวีซ่า หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการพิจารณา

หลักเกณฑ์การขอยื่นต่อวีซ่าเกษียณอายุ

 1. มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
 2. มีวีซ่าเกษียณอายุ (Non-O Visa) อายุ 90 วัน และพำนักในประเทศไทยมาแล้ว 60 วัน
 3. มีหลักฐานแสดงการมีเงินได้จากธนาคารในประเทศไทย เช่น สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝาก
  - Non-O Visa และ Non-O-A Visa : เงินรายได้/เงินเกษียณอายุ เดือนละ 65,000 บาท เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน หรือเงินฝาก-เงินบำนาญ รวมกันปีละ 800,000 บาท เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
  - Non-O-X Visa : เงินรายได้/เงินเกษียณอายุ เดือนละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน หรือเงินฝาก-เงินบำนาญ รวมกันปีละ 3,000,000 บาท เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
 4. หนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย (ประเภทออมทรัพย์ธรรมดา / ประจำ) และสำเนาบัญชีธนาคาร

เอกสารประกอบการขอยื่นต่อวีซ่าเกษียณอายุ

 1. แบบคำขอ ตม.7
 2. รูปถ่ายขนาด 4X6 ซม. จำนวน 2 ใบ
 3. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้ได้ ไม่น้อยกว่า 18 เดือน พร้อมสำเนา
 4. สำเนา หน้าวีซ่า และตราประทับขาเข้า
 5. หลักฐานแสดงการมีเงินได้จากธนาคารในประเทศไทย เช่น สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝาก
 6. หนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย (ประเภทออมทรัพย์ธรรมดา/ประจำ)
 7. กรมธรรม์ประกันสุขภาพ http://longstay.tgia.org
 8. ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่าเกษียณอายุ 1,900 บาท (ไม่สามารถขอคืนได้)

ข้อควรรู้เพิ่มเติม

 • ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่าเกษียณอายุทำงานทุกประเภทในประเทศไทย
 • การยื่นต่อวีซ่า สามารถยื่นล่วงหน้าก่อนวีซ่าหมดอายุได้อย่างน้อย 21 วัน
 • ผู้ที่ถือวีซ่า 1 ปีขึ้นไป จะต้องไปรายงานตัวทุก 90 วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน
 • การยื่นรายงานตัว 90 วัน สามารถยื่นล่วงหน้าได้ 14 วัน หรือล่าช้าไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ที่กำหนดให้รายงานตัว
 • กรณีที่ยื่นรายงานตัวล่าช้าเกิน 90 วัน จะต้องมารายงานตัวด้วยตนเองและเสียค่าปรับ 2,000 บาท หรือถ้าคนต่างชาติถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องเสียค่าปรับ 4,000 บาท
 • กรณีที่มีการเดินทางออกนอกประเทศไทย เมื่อเดินทางกลับมาให้เริ่มนับ 1 ใหม่จากวันแรกที่เข้าประเทศไทย เป็นเวลา 90 วัน
 • ผู้ที่ถือวีซ่าแบบ Single Entry (เข้าได้ครั้งเดียว) หากมีความจำเป็นต้องการออกนอกประเทศและอยากกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกด้วยวีซ่าเกษียณอายุ (Non-O Retirement) เหมือนเดิม ให้ดำเนินการยื่นขอ Re-Entry ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้ที่สุด หรือสนามบินนานาชาติที่จะเดินทางออกนอกประเทศ วิธีการนี้จะทำให้วีซ่าเดิมไม่ถูกยกเลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2Xw9Dds

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับการต่ออายุวีซ่า แต่ไม่รู้จะถามใคร ทาง Wonderful Package มีทีมงานพร้อมที่จะให้บริการและยินดีที่จะให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก

ยื่นขอ work permit และวีซ่าในประเทศไทย


If wanting to live in Thailand after retirement, what are the criteria to extend Non-Immigrant Visa
退休后如果想在泰国享受安详的生活,有哪些规则要执行呢?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Getting to know Non-Immigrant Visa O

Whether it is following the husband/wife or following family members working in Thailand, you have to apply for a correct visa type. However, it will be different from coming to work which is called the permission for followers is Non-Immigrant Visa "O".

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

在2019年新型冠状病毒(COVID-19)期间,工作许可证快到期了,但申请人还在国外需要怎么办?

由于新型冠状病毒(COVID-19)爆发而导致关闭世界各地的国家,包括泰国。想要续签工作许可证和非移民类B签证的外国人,因为即将过期,但现在仍住在国外无法进入泰国,该怎么办? Wonderful Package 为您推荐好信息,以免错过许可续期。

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

如果劳动合同到期或辞职,雇主与雇员需要怎么处理?

当员工的工作发生变化时,无论是雇主解雇,雇佣合同到期,或雇员辞职,雇主和雇员根据法律上要怎么进行?

รู้จักกับการต่ออายุวีซ่าผู้ติดตามประเภทโอ (Non-O Visa)

สำหรับผู้ที่เป็นคนต่างชาติมาทำงานในประเทศไทย จะมีการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย แล้วถ้าเราคือผู้ติดตามล่ะ ต้องขอใบอนุญาตแบบไหน? และต้องต่ออายุอย่างไร? รู้จักกับการต่ออายุวีซ่าผู้ติดตามประเภทโอ (Non-O Visa)

In the COVID-19 situation, a Work Permit is nearly expired but the applicant still abroad, what should to do?

From the global closing border because of the Covid-19 epidemic including Thailand, foreigners wishing to renew their Work Permit and Non-B Visa due to expire but still abroad and cannot enter Thailand. What should they do? Wonderful Package would like to recommend good information so you will not miss renewal a Work Permit.

หากหมดสัญญาจ้างหรือลาออกจากงาน ทั้งนายจ้างและลูกจ้างต้องทำอย่างไร?

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของลูกจ้างไม่ว่าจะเป็น นายจ้างยกเลิกการจ้างงาน หมดสัญญาจ้างงาน ลูกจ้างลาออกจากงาน ทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะต้องแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงานที่กองการจัดหางานและแจ้งพ้นหน้าที่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

来认识有关续签跟随者的非移民类O签证 (Non-O Visa Extension Services)

无论是跟随丈夫/妻子,或跟随来泰国工作的家庭成员,都必须申请正确的许可证,但是跟来工作的情况会有所不同,我们称其跟随者许可为跟随者的非移民类O签证 (Non-O Visa)

If the employment contract is terminated or resigned, what should both the employer and employee do?

When it has any change in the work of employees, whether the employer terminates, employment, end of the employment contract, or an employee resigns, how should both the employer and the employee take legal action?

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!