ค้นหาบทความ:

หากต้องการใช้ชีวิตบั้นปลายหลังเกษียณอายุในประเทศไทย มีหลักเกณฑ์อย่างไร?

Non-O Retirement Visa

ประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลกที่นักท่องเที่ยวชอบมาพักผ่อน เนื่องจากมีสภาพอากาศที่ดี อาหารมีเอกลักษณ์รสชาติก็อร่อย คนไทยมีน้ำใจและรอยยิ้มที่สวยงาม มีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีค่าครองชีพที่ไม่สูง สะดวกสบายปลอดภัย และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ชาวต่างชาติหลายคนที่เคยมานั้นติดใจและอยากจะเลือกจุดหมายปลายทางในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุที่ประเทศไทย Wonderful Package จึงขอแนะนำข้อมูลดีๆ ให้ทุกท่านที่สนใจจะมาใช้ชีวิตบั้นปลายหลังวัยเกษียณที่ประเทศไทย

อันดับแรกเลยชาวต่างชาติที่มีอายุเกิน 50 ปีขึ้นไปและไม่ได้ทำงานแล้ว ให้ดำเนินการยื่นขอวีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือวีซ่าเกษียณอายุ (Non-O Retirement) ที่สถานเอกอัครราชฑูตไทย หรือกรมการกงสุลไทยประจำประเทศที่ตนนั้นอาศัยอยู่ โดยหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการยื่นสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ thaiembassy.org ของแต่ละประเทศ (ในแต่ละประเทศอาจมีเงื่อนไขไม่เหมือนกัน) ทั้งนี้ ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน 90 วัน

เมื่อได้เข้าประเทศไทยแล้วมีความประสงค์จะขยายอายุวีซ่าเพื่อให้อยู่ต่อได้นานขึ้น สามารถดำเนินการขอยื่นต่ออายุวีซ่าได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการ อาคารบี แจ้งวัฒนะ หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ซึ่งการขยายเวลาอายุวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

Non-Immigrant Visa "O" (Retirement) มี 3 ประเภท แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร

 1. Non-Immigrant "O" Visa เป็นการอนุญาตให้พำนักอยู่ไทย 90 วัน ขอขยายวีซ่าต่อได้อีก 1 ปี
 2. Non-Immigrant "O-A" Visa เป็นการอนุญาตให้พำนักอยู่ไทย 1 ปี ขอขยายวีซ่าต่อได้อีก 1 ปี
 3. Non-Immigrant "O-X" Visa เป็นการอนุญาตให้พำนักอยู่ไทย 5 ปี ขอขยายวีซ่าต่อได้อีก 5 ปี

วีซ่าทั้ง 3 ประเภทนี้ มีความแตกต่างทั้งระยะเวลาพำนักอาศัย ระยะเวลาขยายวีซ่า หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการพิจารณา

หลักเกณฑ์การขอยื่นต่อวีซ่าเกษียณอายุ

 1. มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
 2. มีวีซ่าเกษียณอายุ (Non-O Visa) อายุ 90 วัน และพำนักในประเทศไทยมาแล้ว 60 วัน
 3. มีหลักฐานแสดงการมีเงินได้จากธนาคารในประเทศไทย เช่น สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝาก
  - Non-O Visa และ Non-O-A Visa : เงินรายได้/เงินเกษียณอายุ เดือนละ 65,000 บาท เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน หรือเงินฝาก-เงินบำนาญ รวมกันปีละ 800,000 บาท เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
  - Non-O-X Visa : เงินรายได้/เงินเกษียณอายุ เดือนละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน หรือเงินฝาก-เงินบำนาญ รวมกันปีละ 3,000,000 บาท เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
 4. หนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย (ประเภทออมทรัพย์ธรรมดา / ประจำ) และสำเนาบัญชีธนาคาร

เอกสารประกอบการขอยื่นต่อวีซ่าเกษียณอายุ

 1. แบบคำขอ ตม.7
 2. รูปถ่ายขนาด 4X6 ซม. จำนวน 2 ใบ
 3. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้ได้ ไม่น้อยกว่า 18 เดือน พร้อมสำเนา
 4. สำเนา หน้าวีซ่า และตราประทับขาเข้า
 5. หลักฐานแสดงการมีเงินได้จากธนาคารในประเทศไทย เช่น สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝาก
 6. หนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย (ประเภทออมทรัพย์ธรรมดา/ประจำ)
 7. กรมธรรม์ประกันสุขภาพ http://longstay.tgia.org
 8. ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่าเกษียณอายุ 1,900 บาท (ไม่สามารถขอคืนได้)

ข้อควรรู้เพิ่มเติม

 • ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่าเกษียณอายุทำงานทุกประเภทในประเทศไทย
 • การยื่นต่อวีซ่า สามารถยื่นล่วงหน้าก่อนวีซ่าหมดอายุได้อย่างน้อย 21 วัน
 • ผู้ที่ถือวีซ่า 1 ปีขึ้นไป จะต้องไปรายงานตัวทุก 90 วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน
 • การยื่นรายงานตัว 90 วัน สามารถยื่นล่วงหน้าได้ 14 วัน หรือล่าช้าไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ที่กำหนดให้รายงานตัว
 • กรณีที่ยื่นรายงานตัวล่าช้าเกิน 90 วัน จะต้องมารายงานตัวด้วยตนเองและเสียค่าปรับ 2,000 บาท หรือถ้าคนต่างชาติถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องเสียค่าปรับ 4,000 บาท
 • กรณีที่มีการเดินทางออกนอกประเทศไทย เมื่อเดินทางกลับมาให้เริ่มนับ 1 ใหม่จากวันแรกที่เข้าประเทศไทย เป็นเวลา 90 วัน
 • ผู้ที่ถือวีซ่าแบบ Single Entry (เข้าได้ครั้งเดียว) หากมีความจำเป็นต้องการออกนอกประเทศและอยากกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกด้วยวีซ่าเกษียณอายุ (Non-O Retirement) เหมือนเดิม ให้ดำเนินการยื่นขอ Re-Entry ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้ที่สุด หรือสนามบินนานาชาติที่จะเดินทางออกนอกประเทศ วิธีการนี้จะทำให้วีซ่าเดิมไม่ถูกยกเลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2Xw9Dds

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับการต่ออายุวีซ่า แต่ไม่รู้จะถามใคร ทาง Wonderful Package มีทีมงานพร้อมที่จะให้บริการและยินดีที่จะให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก

ยื่นขอ work permit และวีซ่าในประเทศไทย


If wanting to live in Thailand after retirement, what are the criteria to extend Non-Immigrant Visa
退休后如果想在泰国享受安详的生活,有哪些规则要执行呢?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

รู้จักกับการต่ออายุวีซ่าผู้ติดตามประเภทโอ (Non-O Visa)

สำหรับผู้ที่เป็นคนต่างชาติมาทำงานในประเทศไทย จะมีการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย แล้วถ้าเราคือผู้ติดตามล่ะ ต้องขอใบอนุญาตแบบไหน? และต้องต่ออายุอย่างไร? รู้จักกับการต่ออายุวีซ่าผู้ติดตามประเภทโอ (Non-O Visa)

รู้ไหมมี Visa Non-B แต่ไม่มี Work Permit ทำงานในประเทศไทยไม่ได้นะจ๊ะ!!

ใครที่มี Non-Immigration Visa Business (Visa Non-B) หรือใบอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงานแล้ว ไม่ใช่ว่าจะทำงานได้เลยนะ ต้องมี Work Permit หรือใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยก่อน

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

ใครที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต เช่น ดำเนินการต่อภายในกี่วัน ระหว่างรอผลอนุญาตจะทำงานได้ไหม จะได้รับใบอนุญาตกี่ปี เป็นต้น Wonderful Package มีเกร็ดความรู้มาบอกต่อค่ะ!!

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

退休后如果想在泰国享受安详的生活,有哪些规则要执行呢?

泰国是世界上最受欢迎的旅游目的地,由于天气好,食物是独特而美味的,泰国人心地很善良,脸上都带有美丽的笑容,有良好的文化,生活费不高,便利又安全,导致使曾经来泰国的许多外国人都着迷和想选择泰国为退休后生活的目的地。

If wanting to live in Thailand after retirement, what are the criteria to extend Non-Immigrant Visa

Thailand is a top tourist destination in the world. Due to good weather, the food is unique and delicious, Thai people are kind and have a beautiful smiles, good culture, a low cost of living, convenient, safe and much more so many foreigners who have been here choose Thailand for a destination for living after retirement.

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

หากคนต่างชาติต้องการมาอยู่ไทยถาวรหลังแต่งงานจะต้องยื่นเอกสารหรือติดต่อที่ไหนบ้างมาดูกันเลย!!

ชาวต่างชาติที่ต้องการย้ายมาอยู่ประเทศไทยหลังจากที่จดทะเบียนสมรสกับคนสัญชาติไทยแล้ว สามารถยื่นขออยู่ต่อในประเทศไทยด้วย "วีซ่าประเภทแต่งงาน" หรือที่เรียกว่า วีซ่าติดตาม

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!