ค้นหาบทความ:

ผู้ติดตามต่างด้าวที่มาทำงานในประเทศไทยจะต้องขอยื่นคำร้องได้ที่ไหน และต้องดำเนินการอย่างไรมาดูกัน

010_Cover_Thai

อยากติดตามแฟนมาอยู่เมืองไทย อยากให้แฟนมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยด้วยกันแบบถูกต้องตามกฏหมายและตามกฎของกองตรวจคนเข้าเมืองต้องทำอย่างไร ติดต่อที่ไหน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง คุณจะไม่ต้องกังกลอีกต่อไป Wonderful Package มีข้อมูลดีๆ มาแนะนำจ้า 

บุคคล 3 กลุ่ม ที่สามารถขอรับวีซ่าประเภท Non-Immigrant “O” (Family) เพื่อติดตามครอบครัวมาทำงานในประเทศไทย

 1. ชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับคนไทย หรืออุปการะบุตรคนไทย
 2. ครอบครัว หรือผู้ติดตามของผู้ถือวีซ่าประเภท “Non-B Visa” ที่มีใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit)
 3. ครอบครัว หรือผู้ติดตามของผู้ถือวีซ่าเกษียณ มีอายุต่ำกว่า 50 ปี

ระยะเวลาของการขอวีซ่านานหรือไม่

เมื่อยื่นขอวีซ่าครั้งแรก คู่สมรสหรือบุตรของจะได้รับวีซ่าแบบ Single Entry (เข้าได้ครั้งเดียว) และมีอายุวีซ่า 90 วัน เท่านั้น ซึ่งสามารถขอยื่นขยายเวลาการพักอาศัยได้ 1 ปี ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดที่คนต่างด้าวทำงานอยู่

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง มีดังนี้

 1. หนังสือเดินทาง (อายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน)
 2. แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 3. ภาพถ่ายขนาด 2½ นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ พื้นหลังเป็นสีขาว)
 4. ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา
 5. ใบเกิด พร้อมสำเนา (สำหรับเด็ก)
 6. สำเนาใบอนุญาตทำงานไทย (กรณีที่ติดตามผู้ถือ Non-B Visa)
 7. สำเนาหน้าข้อมูลและหน้าวีซ่าไทยของหนังสือเดินทางของผู้อุปการะ (กรณีติดตามผู้ถือ Non-B Visa หรือ วีซ่าเกษียณ)

คำถามที่พบบ่อย

1. ผู้ติดตามจะดำเนินการยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อติดตามผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทำงานหรือทำธุรกิจในประเทศไทยได้ที่ใด?

 • การยื่นคำร้องขออยู่ต่อให้กับผู้ติดตามนั้น ติดต่อได้ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในจังหวัดที่คนต่างด้าวทำงาน 
 • คนต่างด้าวที่ถือ Work Permit ทำงานในพื้นที่ของกรุงเทพฯ สามารถยื่นคำร้องขออยู่ต่อได้ที่ บก.ตม.1

2. ภรรยาสามารถยื่นติดตามสามีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในในประเทศไทยเพื่อทำงาน หรือทำธุรกิจได้หรือไม่?

 • หากกรณีคู่สมรสจะติดตามคนต่างด้าวซึ่งยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรด้วยเหตุผลทางธุรกิจนั้น คู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย โดยคนต่างด้าวจะต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa "O" หรือ Non-O Visa จึงจะสามารถยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเพื่อจะติดตามต่างด้าวหลักผู้ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องแล้ว
 • คู่สมรสที่ถือวีซ่า Non-O ไม่อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยตามกฎหมาย แต่ถ้ามีความต้องการจะทำงาน จะต้องเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็น Non-B Visa และต้องมี Work Permit ก่อนจึงจะทำงานได้
 • กรณีที่เกิดการหย่าร้าง Non-O Visa เพื่อติดตามครอบครัวจะถูกยกเลิกและต้องออกจากประเทศทันที

3. ลูกสามารถยื่นติดตาม พ่อ-แม่ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในประเทศไทยเพื่อทำงาน หรือทำธุรกิจ ได้หรือไม่?

 • บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส ที่ยังอยู่อาศัยอยู่ด้วยกัน จะต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ จึงจะสามารถยื่นคำร้อง Non-Immigrant Visa "O" หรือ Non-O Visa เพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเพื่อติดตามต่างด้าวผู้ได้รับสิทธิ์ค่ะ


ไม่ว่าใครที่มีความจำเป็นต้องติดตามคนในครอบครัวที่มาทำงานภายในประเทศไทยนั้นไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่ตรงกับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดไว้ก็สามารถย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

หากมีข้อสงสัยหรืออยากได้คำแนะนำเพิ่มเติม ถาม Wonderful Package ได้เลย ทางเรามีทีมงานมืออาชีพคอยให้ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาตลอดเวลา

ขอบคุณข้อมูลจาก

ยื่นขอ work permit ไม่ใช่เรื่องยาก คลิกเลย


Where are the follower of Alien who come to work in Thailand have to apply? And how to proceed? Let's see.

来泰国工作的外国跟随者必须在哪里申请许可?以及如何进行,我们来一起看看!

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ชาวต่างชาติเปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่าทำงาน ต้องทำอย่างไร??

หากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชื่นชอบการมาเที่ยวประเทศไทย และมีความสนใจอยากจะเข้ามาทำงานหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทยด้วย จะต้องดำเนินการยื่นเปลี่ยนประเภทวีซ่า จากวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) เป็น วีซ่าทำงาน (Non-Immigrant B) แทนนะคะ

If I want to legalize documents from the Department of Consular Affairs, where can I apply and what channels?

If I want to legalize documents from the Department of Consular Affairs, where can I apply and what channels? If you want to submit the documents to request a legalization document, you can do it by yourself, by mail, or through an agent.

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

ครูต่างชาติอยากต่อวีซ่าทำงานในไทย ต้องทำอย่างไร??

ครูต่างชาติที่ยังอยากอยู่ประเทศไทยเพื่อทำงานต่อ แต่วีซ่าทำงานใกล้หมดอายุ จะต้องทำอย่างไร? Wonderful Package ขอแนะนำวิธีการต่ออายุวีซ่าง่ายๆ ให้ได้ทราบกันค่ะ

In the COVID-19 situation, a Work Permit is nearly expired but the applicant still abroad, what should to do?

From the global closing border because of the Covid-19 epidemic including Thailand, foreigners wishing to renew their Work Permit and Non-B Visa due to expire but still abroad and cannot enter Thailand. What should they do? Wonderful Package would like to recommend good information so you will not miss renewal a Work Permit.

If foreign teachers want to renew their visa Non-B, what should they do?

Foreign teachers want to continue working in Thailand but their Visa Non-B nearly expired, what should they do? Wonderful Package recommends how to apply Non-B Visa Extension.

Do not forget!! Notification of staying in the Kingdom over 90 days.

If foreigner who has been granted temporary stay in the Kingdom overstay for 90 days with Non-Immigrant Visa or extend his stay in the Kingdom without leaving the Kingdom, must make notification of staying in the Kingdom every 90 days.

外国老师想续签工作签证需要怎么办??

外国老师想要继续在泰国工作,可是工作签证快要到期,需要怎么办?? Wonderful Package 要为您介绍签证续签的简单方式

在2019年新型冠状病毒(COVID-19)期间,工作许可证快到期了,但申请人还在国外需要怎么办?

由于新型冠状病毒(COVID-19)爆发而导致关闭世界各地的国家,包括泰国。想要续签工作许可证和非移民类B签证的外国人,因为即将过期,但现在仍住在国外无法进入泰国,该怎么办? Wonderful Package 为您推荐好信息,以免错过许可续期。

外国人将旅游签证改为工作签证 该怎么办 ?

如果外国游客喜欢来泰国旅行,并且有兴趣想到泰国来上班或经商,必须先进行申请变更签证类型,从旅游签证(Tourist Visa) 变成非移民类B签证(Non-Immigrant B)

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!