• ลดหย่อนภาษีได้เต็มอัตรา
 • คุ้มครองชีวิต เพื่อความมั่นคง
 • เป็นมรดกให้กับครอบครัว
top

จองทันที!

การออมเพื่อสร้างกองมรดก

ตลอดชีวิตการทำงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คุณได้สะสมความมั่นคงมามากมาย และคุณต้องการที่จะปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้สร้างขึ้น เพื่อส่งต่อความมั่งคงและมั่งคั่งเหล่านั้นให้กับคนรุ่นต่อไปในวันที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับคุณ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันและร่วมวางแผนเพื่อส่งต่อหรือจัดสรรความมั่นคงเพื่อคนที่คุณรักอย่างชาญฉลาด ให้คุณไปถึงเป้าหมายอย่างที่คุณตั้งใจ


สิทธิประโยชน์

 • คุ้มครองยาวนานตลอดชีพ หรือจนถึงอายุ 99 ปี
 • ให้ความคุ้มครองสูงตั้งแต่วันแรก เบี้ยประกันภัยต่ำ
 • สามารถเลือกชำระเบี้ยจนถึงอายุ 60 ปี หรือทยอยชำระไปจนถึงอายุ 99 ปี
 • ผลประโยชน์ได้รับการยกเว้นภาษีมรดก
 • เบี้ยประกันนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

เอกสารสมัครประกันชีวิต

 1. แบบฟอร์มสมัคร
 2. เอกสารชาวต่างชาติ
  - สำเนา หนังสือเดินทาง (ทุกหน้า) หรือ ใบถิ่นที่อยู่ หรือ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
  - สำเนา ใบอนุญาตทำงาน
 3. เอกสารที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอประกัน ผู้ชำระเบี้ยประกันและผู้รับผลประโยชน์ 
 4. เอกสารทางการแพทย์ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่เอาประกันหรือทางบริษัทประกันร้องขอ
 5. งบการเงินขึ้นอยู่กับทุนประกัน

รู้หรือยัง? ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไทยต้องทำกรมธรรม์ประกันภัยด้วยนะ!!

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!