Trip Highlight
 • บินตรงลงฮ่องกงกับสายการบิน Greater Bay Airlines เปิดประสบการณ์เดินทางบนสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ฮ่องกง-มาเก๊า 
 • พักโรงแรม Grand Lisboa Palace Resort Macau โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
 • โรงแรมที่ได้รับรางวัล Forbes Travel Guide Star Award Winners ประจำปี 2024
 • Private City tour ในมาเก๊า 1 วัน ชมเสน่ห์แห่งเมืองสองวัฒนธรรม จีน-โปรตุเกส เช็คอินไฮไลท์มาเก๊า:
  • วัดอาม่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า ให้ท่านได้ขอพรเรื่องการงาน และการเงิน
  • โบสถ์เซ็นต์ปอลล์ ความสวยงามอลังการของสถาปัตยกรรมยุโรปในมาเก๊า ที่ไม่มาก็เหมือนมาไม่ถึงมาเก๊า
  • เซนาโด้สแควร์ เดินเล่นบรรยากาศตึกสไตล์ยุโรป ช้อปปิ้ง และเลือกซื้อ ทาร์ตไข่ ขนมที่ขึ้นชื่อของมาเก๊า
  • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล อีก1 สัญลักษณ์ของมาเก๊า ที่ระลึกจากฝรั่งเศส ให้ท่านได้ขอพรเรื่อง การงาน การเงิน ความรัก
  • เวเนเชี่ยนมาเก๊า อีก 1 Signature ของมาเก๊าที่พร้อมให้ท่านช้อปปิ้งถ่ายรูป ท่ามกลางบรรยากาศราวกับอยู่ เวนิส อิตาลี
 • เลือกวันเดินทางได้ตามใจ
 • ราคานี้สำหรับเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
Details
ประเทศ: ฮ่องกง มาเก๊า
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ
สายการบิน: เกรทเตอร์ เบย์ แอร์ไลน์ส
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 12 มิ.ย. - 23 ธ.ค.67
รหัสสินค้า: PKMFMHBCT02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - มาเก๊า
GRAND LISBOA PALACE RESORT MACAU HOTEL
2 วัดอาม่า - โบสถ์เซ็นต์ปอลล์ - ร้านขนม - เซนาโด้สแควร์ - รับประทานอาหารกลางวัน - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เวเนเชี่ยน
GRAND LISBOA PALACE RESORT MACAU HOTEL
3 มาเก๊า - ฮ่องกง - กลับสู่กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ
(เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป)

ช่วงเวลาเดินทาง

ราคาเริ่มต้นท่านละ

12 มิ.ย. - 12 ก.ค. 67

15,900 บาท

13 ก.ค.-31 ส.ค. 67

17,900 บาท

01 ก.ย.-30 พ.ย. 67

ยกเว้นวันที่ 15-17 ก.ย. 67 ,30 ก.ย. 67 ,01-07 ต.ค. 67

15,900 บาท

01-23 ธ.ค. 67

17,900 บาท

หมายเหตุ

 • เข้าพักในวันศุกร์ เพิ่มท่านละ 2,000 บาท/ท่าน/คืน

 • เข้าพักในวันเสาร์ เพิ่มท่านละ 3,000 บาท/ท่าน/คืน

 • กรุณาเช็คที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนจองทุกครั้ง

 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆ

 • ราคาดังกล่าว ต้องทำการจองล่วงหน้า 10 วัน

 • สามารถทำจองได้ตั้งแต่วันที่ 12-26  มิถุนายน  2567

 • ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้กับวันที่ดังต่อไปนี้ : 15-17 กันยายน 67 ,30 กันยายน 67 ,01-07 ตุลาคม 67


 แพ็กเกจนี้รวม

ตั๋วเครื่องบิน Greater Bay Airlines

BKK-HKG : HB282 10.40-14.40
HKG-BKK : HB283 15.25-17.20

ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม

โรงแรม Grand Lisboa Palace Resort Macau
ระดับ 5 ดาว


โรงแรมที่ได้รับรางวัล Forbes Travel Guide Star Award Winners ประจำปี 2024 

Grand Lisboa Palace Resort Macau

โดดเด่นด้วย Grand Pavilion ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชวังแวร์ซายส์ กับโดมขนาดใหญ่ และสวนสไตล์ฝรั่งเศสที่ตกแต่งอย่างสวยงาม  

Grand Lisboa Palace Resort Macau

Grand Lisboa Palace Resort Macau

ห้องพักที่ตกแต่งแบบยุคลาป๊อก La Belle Époque แบบชนชั้นสูงในฝรั่งเศส

Grand Lisboa Palace Resort Macau

Grand Lisboa Palace Resort Macau

Grand Lisboa Palace Resort Macau

ผสมผสานความเป็นวัฒนธรรมตะวันออก-ตะวันตกได้อย่างลงตัว

Grand Lisboa Palace Resort Macau


 แพลนการเดินทาง

วันแรก :: กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - มาเก๊า

ออกเดินทาง

 • 00.15 น. เช็คอิน ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Greater bay Airlines
 • 03.00 น. มุ่งสู่เกาะฮ่องกง โดย สายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 298
 • 07.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เเลป ก๊อก (Cheak Lap Kok)
 • ทางการท่องเที่ยวมาเก๊า มีบริการรถบัสจากสนามบินฮ่องกงสู่มาเก๊า

คำแนะนำในการเดินทางจากสนามบินฮ่องกงสู่มาเก๊า

รถบัสจะออกเป็นรอบ ทุกๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.30-20.30 น. และ เป็นแบบ First come first served มาก่อน มีสิทธิ์ก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. เมื่อถึงสนามบินฮ่องกงแล้ว ❎ อย่าเพิ่งผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ❎อย่าเพิ่งรับกระเป๋าคืนเด็ดขาด  เพราะจะไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ 
 2. เมื่อลงเครื่องแล้ว ให้เดินไปที่ Transfer Desks E2 สังเกตป้าย MACAO จะอยู่ก่อนผ่านเข้า ตม. จากนั้นให้ยื่นหลักฐาน Passport , Boarding Pass และ Baggage Tag เพื่อรับตั๋วรถบัสฟรี
 3. ท่านสามารถเดินไปที่ Skypier Terminal เพื่อขึ้นรถบัสข้ามไปมาเก๊า
 4. หลังจากที่ไปที่เคาน์เตอร์รับตั๋วรถบัสฟรีเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะขนย้ายกระเป๋ามาที่สายพานตรงบริเวณจุดขึ้นรถให้ ท่านสามารถตรวจสอบกระเป๋าก่อนขึ้นรถไปมาเก๊าอีกครั้ง
  **หมายเหตุ** ท่านที่ถือพาสปอร์ตฮ่องกง, มาเก๊า และจีนแผ่นดินใหญ่ ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้

เดินทางสู่มาเก๊า

 • เดินทางสู่ มาเก๊า ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 45-50 นาที
 • เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองมาเก๊า ท่านสามารถเดินทางสู่โรงแรม Grand Lisboa Palace Resort Macau ได้โดยรถ Shuttle Bus ของโรงแรม

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น

ที่พัก Grand Lisboa Palace Resort Macau (Deluxe Room)
ระดับ 5 ดาว 

Grand Lisboa Palace Resort Macau


วันที่ 2 :: วัดอาม่า - โบสถ์เซ็นต์ปอลล์ - ร้านขนม - เซนาโด้สแควร์ - รับประทานอาหารกลางวัน - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เวเนเชี่ยน

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก

09.00 น. รับท่าน ณ ล้อบบี้โรงแรมที่ท่านพัก

วัดอาม่า มาเก๊า
(A-Ma Temple, Macau)

"วัดอาม่า"หนึ่งในวัดศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ที่สุดของมาเก๊า กราบไหว้ขอพรเรื่องหน้าที่การงาน การเงิน และความเป็นสิริมงคล แต่เดิมเชื่อว่าที่มาของชื่อ "มาเก๊า" มาจากบริเวณวัดอาม่าแห่งนี้ โดยในอดีตจะมีอ่าวที่ชื่อว่า อาม่าก๊อก (A Ma Goa) แปลว่า อ่าวของอาม่า และเพี้ยนมาเป็นชื่อ มาเก๊า ในปัจจุบัน วัดแห่งนี้ กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ ที่กำหนดไว้ในศูนย์ประวัติศาสตร์แห่งมาเก๊า และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย UNESCO

โบสถ์เซนต์ปอล
(Ruins of St. Paul’s)

ร่องรอยของประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่หลงเหลือจากการถูกไฟไหม้ ยังคงไว้ซึ่งความงดงามและยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมยุโรป ซึ่งหากยังอยู่ครบทั้งหลัง ต้องยิ่งใหญ่อลังการมากแน่ๆ ด้านหน้ามีการตกแต่งอย่างสวยงามให้เราได้ถ่ายรูปเช็คอิน

ซื้อของฝาก ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า

ซื้อของฝาก ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า

เซนาโดสแควร์
(Senado Square)

จัตุรัสใจกลางเมืองมาเก๊า ที่ถูกรายล้อมไปด้วยตึกสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากชาวโปรตุเกส และได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในมรดกโลก UNESCO ในฐานะ ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของมาเก๊า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
(Kun Iam Statue)

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (Kun Iam Statue)

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ตั้งอยู่กลางทะเลบริเวณ Outer Harbour ทางใต้ของฝั่งมาเก๊า เป็นรูปปั้นทองสำริดมีรูปแบบที่ผสมกันระหว่างจีนและยุโรป ที่ทางโปรตุเกสสร้างเอาไว้เพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกแก่มาเก๊า จนกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของมาเก๊า 

หมายเหตุ : ในกรณีองค์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ปิดปรับปรุง ขออนุญาตนำท่าไป "วัดเจ้าแม่กวนอิมแทน"

เวเนเชียนมาเก๊า
(The Venetian Macao)

เวเนเชียนมาเก๊า (The Venetian Macao)

โรงแรมสุดหรู ในบรรยากาศลาสเวกัส ที่จำลองภายในเวเนเชี่ยนให้กลายเป็นคลองเวนิสแบบที่ไม่ต้องไปไกลถึงอิตาลี ที่นี่มีโซนต่างๆ ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปมากมาย เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดัง ภัตตาคารกว่า 30 แห่ง และร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า 300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ

สมควรแก่เวลานำท่านส่ง ณ โรงแรมที่พัก


วันที่สาม :: มาเก๊า - ฮ่องกง - กลับสู่กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก

เดินทางกลับสู่ ฮ่องกง

 • ท่านสามารถเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมาเก๊า โดยรถ Shuttle Bus ของโรงแรมที่พัก และข้ามกลับสู่ฮ่องกงด้วยตัวท่านเอง
 • เดินทางกลับสู่ ฮ่องกง โดยรถบัส เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • 19.30 น. เดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกงด้วยตัวท่านเอง
 • 22.40 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 297

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 00.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า ตามเงื่อนไขโรงแรม (Deluxe Room)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

  อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ช่วงเวลาเดินทาง Black out Date ตามวันที่ ที่ระบุ
 • ค่าเดินทางและค่าธรรมเนียมต่างๆในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ในการเดินทางจากฮ่องกง-มาเก๊า และมาเก๊า-ฮ่องกง
 • ทิปคนขับและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 50HKD/ลูกค้า 1 ท่าน

RELATED ARTICLES

อัพเดททริปฮ่องกง 2024 เช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุด ห้ามพลาด!

ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีๆ ฮ่องกงก็ยังน่าเที่ยวเสมอ หลายคนไปซ้ำมาหลายรอบ เพราะฉะนั้นเรามาอัพเดททริปฮ่องกง 2024 กันดีกว่า ว่าฮ่องกงมีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่ไหนน่าสนใจรอให้คุณไปเช็คอินอีกบ้าง

ร้านบุฟเฟ่ต์มาเก๊า THE GRAND BUFFET MACAO บุฟเฟ่ต์นานาชาติราคาถูก ที่ต้องไปลอง!

ใครไปเที่ยวมาเก๊าแล้วกำลังตามหา ร้านบุฟเฟ่ต์มาเก๊า อยุ่ล่ะก็ มีร้านอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติในมาเก๊า THE GRAND BUFFET MACAO ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ของโรงแรมสุดหรูอย่าง GRAND LISBOUR PALACE ที่ราคาสุดคุ้ม แนะนำให้ไปลอง

ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมา

หากใครที่คุ้นเคยกับการเที่ยวฮ่องกงมาบ้างแล้ว ก็จะเห็นว่าวัดดังในฮ่องกงมีอยู่มากมาย รวมถึงวัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมประทับอยู่ก็มีอยู่หลายวัดด้วยกัน ซึ่งเจ้าแม่กวนอิมในแต่ละแห่งก็จะให้พรแตกต่างกันไป และ วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮ่องฮำ มีชื่อเสียงในเรื่องการขอโชคลาภเงินทอง

เที่ยวไหว้พระขอพร 5 วัดดังฮ่องกง ที่ต้องไป!

หากใครต้องการไปไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต คงต้องนึกถึงฮ่องกงเป็นอันดับแรกๆ เพราะมีวัดดังฮ่องกงมากมายที่ให้พรในเรื่องต่างๆ แตกต่างกันไป ส่วนวัดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเห็นจะเป็น 5 วัดนี้ ที่เมื่อไปเที่ยวฮ่องกง ก็ต้องหาโอกาสไปสักการะกันสักครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!