Trip Highlight

 • บริการเดินทางแบบส่วนตัว ที่ท่านสามารถดีไซน์โปรแกรมได้ด้วยตัวท่านเอง โดยเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านต้องการมากสุด 10 สถานที่ จากตัวเลือกทั้งหมด 15 สถานที่
 • พิเศษ ! ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) คอยดูแลให้บริการตลอดทริป
 • บริการด้วยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • ที่พัก 2 คืน ในโรงแรมระดับ 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า
Details
ประเทศ: มาเลเซีย
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ย. 63 - มี.ค. 64
รหัสสินค้า: GGCHOOSEMALY01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

เดินทางได้เป็นกรุ๊ปส่วนตัว คุณสามารถดีไซน์โปรแกรมได้ด้วยตนเอง

จำนวน 6-8 ท่าน ใช้รถตู้ TOYOTA COMMUTER

วัน

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

มื้ออาหาร

ตัวเลือกสถานที่ท่องเที่ยว

เช้า

กลางวัน

ค่ำ

1

กรุงเทพฯ – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ – วัดถ้ำบาตู(1) – อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด(2) – พระราชวังอิสตานา เนการา(3)

1.วัดถ้ำบาตู
2.พระราชวังอิสตานาเนการา
3.สุเหร่าสีน้ำเงิน
4.ตึกแฝดปิโตรนาส
5.วัดเทียนฮัว
6.ตลาดกลาง
7.มัสยิดจาเม็ก
8.ถนนยาลันอาลอร์
9.อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด
10.มัสยิดปุตรา หรือมัสยิดสีชมพู
11.หอคอยกัวลาลัมเปอร์
12.พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
13.ถนนมัสยิดอินเดีย
14.พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม
15.ไชน่าทาวน์

2

ปูตราจายา – มัสยิดปุตรา(4) – สุเหร่าสีน้ำเงิน(5) – หอคอยกัวลาลัมเปอร์(6) – ตึกแฝดเปโตรนาส ชั้น 88(7)

3

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเคแอลซีซี(8) – วัดเทียนฮัว(9) – ถนนมัสยิดอินเดีย(10) – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพ ฯ

 

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

1.วัดถ้ำบาตู ซึ่งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู อยู่ทางเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอร์ สร้างขึ้นเป็นวัดในศาสนาฮินดูเพื่ออุทิศถวายแด่พระขันธกุมาร
2.พระราชวังอิสตานาเนการา สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยังดีเปอร์ตวนอากงพระราชวังแห่งนี้จะเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดมเชื่อมกับทางหลวงไปยังตัวเมือง
3.สุเหร่าสีน้ำเงิน หนึ่งในสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่สวยงามที่สุดในมาเลเซีย ลักษณะเด่น คือโดมสีน้ำเงินขาวขนาดใหญ่ตรงกลางขนาบข้างไปด้วยเสามินาเร็ต 4 เสา

4.ตึกแฝดปิโตรนาส อาคาร 88 ชั้น รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือ อาคาร KLCC อาคารแห่งนี้เป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก
5.วัดเทียนฮัว หนึ่งในวัดจีนที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัดถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนอย่างสวยงาม
6.ตลาดกลาง ตลาดเก่าแก่ของเมืองกัวลาลัมเปอร์ โดยแรกเริ่มนั้นเป็นตลาดสดที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1888 จนปัจจุบัน

7.มัสยิดจาเม็ก ถือได้ว่าเป็นจุดสำคัญของเมืองกัวลาลัมเปอร์เลยก็ว่าได้ ตัวมัสยิดสร้างอยู่ตรงจุดบรรจบกันของแม่น้ำกลัง และแม่น้ำตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
8.ถนนยาลันอาลอร์ ถนนคนเดินที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ ด้วยสีสันของแสงไฟตามบ้านเรือน กลิ่นและรสที่หลากหลายของอาหารพื้นเมืองและอาหารนานาชาติ
9.อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด ตั้งอยู่หน้าจตุรัสเมอร์เดกาและสโมสรรอยัลสลังงอร์ เอกลักษณ์ของที่นี่คือลักษณะตัวอาคารที่ยาวและมีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบแขกมัวร์

10.มัสยิดปุตรา หรือมัสยิดสีชมพู เป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองปุตราจายา ลานกว้างแห่งนี้มีรูปดาว 13 แฉกหมายถึงรัฐทั้ง 13 ของมาเลเซีย
11.หอคอยกัวลาลัมเปอร์ หอคอยมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมอิสลามมรดกของประเทศ ตกแต่งด้วยตัวอักษรอารบิก กระเบื้องอิสลาม ลายดอกไม้และภาพนามธรรมตาม
12.พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ พิพิธภัณฑ์ที่มีความทันสมัยจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำและสัตว์บกกว่า 5,000 ชนิด

13.ถนนมัสยิดอินเดีย มองหาประสบการณ์แบบโลคอลแท้ๆ เพราะคุณจะได้ตื่นตาตื่นใจกับสินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าหลากสีสัน ของที่ระลึก เครื่องประดับ กระเป๋า ฯลฯ
14.พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม ที่มีความสวยงามและความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์อยู่หลายชิ้นด้วยกัน
15.ไชน่าทาวน์ ย่านชาวจีน เป็นที่รู้จักในเรื่องการขายเสื้อผ้าละเมิดลิขสิทธิ์ ของชำร่วย ทั้งดีวีดี ซีดีเถื่อน


อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

เดินทาง : เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564

กำหนดการดินทาง
หรือเทียบเท่า 3 ดาว

คณะ 4 ท่าน

ท่านละ

คณะ 6 ท่าน

ท่านละ

คณะ 8 ท่าน

ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

Pudu Plaza Kuala Lumpur Hotel

16,900 14,900 11,900 4,500

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลของสิงคโปร์**

อัตราค่าบริการโรงแรมที่พัก*กรณีต้องการอัพเกรดโรงแรมที่พัก

โรงแรม

ระดับโรงแรม

ชำระเพิ่มท่านละ

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

โรงแรม Verdant Hill Hotel หรือเทียบเท่า

4 ดาว

1,000

6,500

 โรงแรม Equatorial Kuala Hotel หรือเทียบเท่า

5 ดาว

2,000

7,500

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม:

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น

RELATED ARTICLES

10 ที่เที่ยวมาเลเซีย ต้องไปเช็คอิน!

มาเลเซีย ประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดพรมแดนทางภาคใต้ของไทย ประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์มากมาย ทั้งธรรมชาติที่สวยงาม มัสยิดที่สวยงามอลังการ ตึกแฝดที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของมาเลเซีย ซึ่งหากใครมองหาที่เที่ยวมาเลเซียอยู่ล่ะก็ นี่คือ 10 ที่เที่ยวมาเลเซียที่ใครไปก็ต้องไปเช็คอิน

Time Out เปิดลิสต์ 40 ย่านสุดคูลทั่วโลก

Time Out เปิดเผยรายชื่อ 40 ย่านสุดคูล (top 40 coolest neighbourhoods) จากทั่วโลก โดยคัดเลือกจากความสนุกสนาน อาหาร วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของชุมชน โดยของไทยนั้น จุฬา-สามย่าน กรุงเทพฯ ติดอันดับที่ 16

หลังโควิดซาลง ประเทศไหนเปิดให้เที่ยวได้แล้วบ้าง?

มาอัพเดทสถานการณ์กันหน่อย สำหรับคนที่กำลังมองหาว่าประเทศไหนเปิดให้เที่ยวได้แล้วบ้างนะ เรามาดูกันว่าในแต่ละเดือนนั้น ประเทศไหนมีแพลนว่าเปิดประเทศแล้วบ้าง แล้วแต่ละประเทศเปิดกันวันไหน เมื่อไหร่

พาเดินเที่ยว 10 แหล่งช้อปปิ้งในมาเลเซีย

มาเลเซีย ประเทศที่มีอะไรน่าเที่ยวน่าสนใจอยู่ไม่น้อย เราคงจะคุ้นเคยกับตึกแฝดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซียกันบ้างแล้ว วันนี้เราจะพาไปช้อปปิ้งที่มาเลเซียกัน มาดูว่า มีแหล่งช้อปปิ้งมาเลเซียที่ไหนน่าไปเดินช้อปกันบ้าง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!