Trip Highlight
 • บริการทัวร์ส่วนตัวเดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป พร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแลให้บริการ
 • พักโรงแรมสุดหรูระดับ 3-5 ดาว
 • อิสระกับการไดร์ฟกอล์ฟ ออกรอบ 18 หลุมท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงามกับสนามกอล์ฟขึ้นชื่อของกัมพูชา
Details
ประเทศ: กัมพูชา
ระยะเวลา: 3
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ + อิสระ 3 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: สิงหาคม - ธันวาคม 2563
รหัสสินค้า: GGSIEMREAPGOLF01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ปราสาทนครธม (บายน) – ปราสาทนครวัด
REGENCY ANGKOR HOTEL
2 ออกรอบที่สนาม ANGKOR GOLF RESORT – Night Market
REGENCY ANGKOR HOTEL
3 ออกรอบที่สนาม PHOKEETRA COUNTRY CLUB - เสียมเรียบ – กรุงเทพฯ -

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – เที่ยวชมเมือง

 • ..... พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เค้าน์เตอร์สายการบิน ..... เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
 • ..... ออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบิน ..... เที่ยวบินที่ ..... (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • ..... (เวลาท้องถิ่นที่กัมพูชาเท่ากับประเทศไทย) เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าเดินทางที่สายพานและผ่านการตรวจจากศุลกากรเรียบร้อย
 • จังหวัดเสียมเรียบ (SIEMREAP) ซึ่งเป็นที่ตั้งของนครวัดและกลุ่มปราสาทหินหลายแห่ง อาทิ หมู่ปราสาทหินจากอาณาจักรขอม ได้แก่ปราสาทนครวัด, กลุ่มปราสาทนครธม, ตาพรหม และบายน, บันทายศรี, บากอง, โลเลย, พนมบาเค็ง, พนมกุเลน และบารายตะวันตก ฯ
 • 10.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณกลุ่มปราสาท เพื่อทำบัตรเข้าชมประเภท 1 วัน (1 Day Pass)
 • 10.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ประตูเมืองทิศใต้ ชม นครธม หรือ ประสาทบายน (PRASAT BAYON)
 • นครธม เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายและเป็นเมืองที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรขะแมร์ ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างมากมาย ใจกลางพระนครเป็นปราสาทหลักที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมัน คือ ปราสาทบายน ปราสาทบายน สร้างขึ้นราวปลายศตวรรษที่ 12 หรือต้นศตวรรษที่ 13 เป็นวัดประจำสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หลังจากที่พระองค์ทรงได้ชัยชนะจากการขับไล่กองทัพอาณาจักรจามปาออกจากอาณาจักรเขมรได้สำเร็จ นับเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมภาพจำหลักพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ภาพแกะสลักนูนต่ำแสดงถึงเรื่องราวการทำสงครามระหว่างขอมกับอาณาจักรจาม

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย นำท่านชม นครวัด (ANGKOR WAT) ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ตระการตา หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นปราสาทหินที่งดงามด้วยหินแกะสลัก ทั้งภาพนูนต่ำบนหินทรายรูปนางอัปสร หรือ นางอัปสราตามระเบียงและหน้าของโคปุระ (ซุ้มประตู) ทุกชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 12 หรือประมาณ 840 ปี ก่อนด้วยแรงงานคนหลายแสนคน และช้างเพื่อลากหิน 4,000 เชือก

 • 15.00 น. นำท่านแวะพักชิมไอศครีมเจลาโตที่มีส่วนผสมจากน้ำตาลอ้อย ที่ GELATO LAB ไอศครีมโฮมเมดสัญชาติอิตาเลียนแท้ที่กวนด้วยน้ำตาลอ้อย ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีชื่อของเสียมเรียบ ที่มีเท็กเจอร์และความละมุนถูกใจคอไอศครีมยิ่งนัก
 • 16.00 น. ท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก REGENCY ANGKOR HOTEL หรือเทียบเท่า เพื่อพักผ่อนอิริยาบท
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสรา

วันที่สองของการเดินทาง ออกรอบที่สนาม ANGKOR GOLF RESORT - ไนท์มาร์เก็ต

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ ANGKOR GOLF RESORT
 • สนามกอล์ฟ Angkor Golf Resort แห่งนี้เป็นสนามกอล์ฟมาตรฐานระดับโลก ออกแบบโดย เซอร์ Nick Faldo และเป็นสนามที่ดีที่สุดในประเทศกัมพูชาอย่างไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ เปิดใช้สนามกอล์ฟแห่งนี้ในเดือนธันวาคม ปี 2550 ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกของ เซอร์ Faldo ในประเทศกัมพูชา โดยสนาม Angkor Golf Resort แห่งนี้ก็ได้ทำให้ประเทศกัมพูชาเป็นที่รู้จักในหมู่นักกอล์ฟและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟแห่งใหม่
 • DESIGNER: NICK FALDO
 • COURSE INFORMATION: 18 HOLE, PAR 72, LENGTH: 7279 YARD

 • เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์
 • บ่าย เชิญท่านออกรอบต่อ
 • 15.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก REGENCY ANGKOR HOTEL หรือเทียบเท่า เพื่อพักผ่อนอิริยาบท
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • หลังอาหารค่ำ นำท่านชมไนท์ไลฟ์ของเมืองเสียมเรียบ ที่มีร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร คาเฟ่ ผับต่าง ๆ


วันที่สามของการเดินทาง ออกรอบที่สนาม PHOKEETHRA COUNTRY CLUB - ตลาดซาจ๊ะ – เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ PHOKEETHRA COUNTRY CLUB
 • สนาม Phokeethra Country Club, Angkor Wat แห่งนี้บริหารงานโดย Sofitel และเป็นอีกหนึ่งสนามที่มีมาตรฐานระดับโลกแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการ Johnnie Walker Classic ในปี 2552 และรายการ Cambodian Open ในปี 2553
 • สถานที่ตั้งของสนามนั้นก็เหมาะกับนักกอล์ฟที่มาท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา เพราะอยู่ตรงกลางระหว่างสนามบินและตัวเมือง อีกทั้งสภาพสนามก็สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของกัมพูชา เช่น ระหว่างหมุดปักทีของหลุมที่ 9 และหลุมที่ 10 นั้นจะมีสะพาน ‘Roluh’ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอาณาจักรเขมรในศตวรรษที่ 11 โดยสะพานนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ของสนามและมีการนำเอาไปใช้ในโลโก้ของสนามกอล์ฟแห่งนี้
 • DESIGNER: V. GOLF DESIGN
 • COURSE INFORMATION: 18 HOLE, PAR 72, LENGTH: 7145 YARD

 • เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์
 • บ่าย เชิญท่านออกรอบต่อ
 • 15.00 น. นำท่านจิบกาแฟยามบ่าย ที่ LITTLE RED FOX EXPRESS คาเฟ่ชื่อดังที่นักท่องเที่ยวนิยมมาจิบมอคคามะพร้าว หรือ เอสเพรสโซ มาร์ทินี เพิ่มความสดชื่นยามบ่าย

 • จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ (ตลาดเก่า) เชิญช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบก่อนกลับบ้าน อาทิเช่น เสื้อยืดลวดลายนครวัด ไม้แกะสลัก ผ้าพันคอ อื่น ๆ มากมายตามอัธยาศัย
 • มีเวลาอีกเล็กน้อย ให้ท่านได้แวะซื้อสินค้าต่างประเทศ หรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ที่ร้านค้าปลอดภาษีหรือแวะ ซุปเปอร์มาเก็ต ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ก่อนกลับบ้าน
 • ..... นำท่านสู่ สนามบินเสียมเรียบ
 • ..... ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน ..... (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที)
 • ..... เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

********** ขอบพระคุณที่ใช้บริการ **********

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการทัวร์พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัว พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม / ค่าทิปพนักงานขับรถ / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!