[Group&Go 6 คนเดินทาง] ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว โตเกียว มาร์เธอฟาร์ม 4 วัน 3 คืน

Trip Highlight
 • เที่ยวกันเองแบบเป็นกลุ่มส่วนตัว 6 ท่าน ก็เดินทางได้
 • สามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ ไม่ต้องเสียเวลารอกรุ๊ปใหญ่
 • ที่พัก 3 คืน พร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรม
 • ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ
 • เที่ยวเป็นกลุ่มส่วนตัว เดินทางสะดวกง่ายๆ โดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป พร้อมคนขับและไกด์พูดไทย
  • สำหรับ 6 ท่าน เดินทางพาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว TOYOTA HIACE
 •  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น

Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
รหัสสินค้า: GGTKMOTHERFARM

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินนาริตะ - รถรับสู่ทะเลสาบคาวากูชิโกะ - ปิ้งย่างหินภูเขาไฟ - กระเช้าไฟฟ้าคาชิ - สวนสนุกฟูจิคิว - โตเกียว
SHINJUKU WASHINGTON หรือเทียบเท่า
2 โยโกฮาม่า - กิจกรรมทำบะหมี่ถ้วยของท่านเอง @Nissin Cupnoodles - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - โตเกียว - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแม็กเซลล์ - ชินจูกุ
SHINJUKU WASHINGTON หรือเทียบเท่า
3 สนุกกับกิจกรรมสไตล์ฟาร์ม @มาร์เธอฟาร์ม - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - Doraemon Future
SHINJUKU WASHINGTON หรือเทียบเท่า
4 รถรับจากที่พักสู่สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

กำหนดการเดินทาง

คณะเดินทาง 6 ท่าน

คณะเดินทาง 8 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม BOOK NOW
กรกฎาคม - ธันวาคม 2563  33,900 29,900 7,500

จองทางไลน์ โทรจอง

** หากเดินทางตรงกับวันเสาร์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 1,000 บาท **


พาเที่ยวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน

สำหรับเดินทาง 6  ท่าน โดย TOYOTA HIACE


ตารางการเดินทาง

วันแรก : สนามบินนาริตะ - รถรับสู่ทะเลสาบคาวากูชิโกะ - ปิ้งย่างหินภูเขาไฟ - กระเช้าไฟฟ้าคาชิ - สวนสนุกฟูจิคิว - โตเกียว

 • ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน.....   (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • 00.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • เจ้าหน้าที่ชูป้ายรับที่สนามบิน นำท่านเดินโดยรถ TOYOTA HYATT
 • นำทานเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากุจิ คือทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ที่อยู่รอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็นสถานที่สวยติดอันดับในการถ่ายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ ที่นี่ยังเป็นเหมือนเมืองสำหรับการพักผ่อน สะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวเนื่องจาก มีทั้งโรงแรม เรียวคัง ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ บริเวณโดยรอบทะเลสาบสามารถนั่งรถบัสหรือปั่นจักรยานเก็บภาพบรรยายกาศโดยรอบได้

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เซ็ตปิ้งย่างบนหินภูเขาไฟ

 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กระเช้าคาจิคาจิภูเขาเทนโจ (Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ้าชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ (Mount Tenjo) สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลที่มีทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมกับภูเขาไฟฟูจิ นักท่องเที่ยวที่ต้องการความท้าทาย มีเส้นทางเดินป่าจากดาดฟ้าชมวิวลงเนินไปยังสถานีกระเช้าด้านล่าง ใช้เวลา 30 นาที

 • นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่นิยิมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งที่งดงามมองเห็นความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ให้บริการเครื่องเล่นมากมาย โดยเฉพาะรถไฟเหาะ 4 รางที่ได้รับการบันทึกบน Guinness World Record ให้เป็นรถไฟเหาะที่เร็วและสูงที่สุด คือ Fujiyama ในปี 1996  ต่อมาปี 2001 สร้าง Dodonpa มาทำลายสถิติ ปี 2001 สร้างรถไฟเหาะ 4 มิติ Eejanaika ปี 2006 ซึ่งที่นั่งสามารถหมุนอยู่ภายในรถได้ และสุดท้ายในปี 2011 Takabisha เป็นรถไฟเหาะที่ชันมากที่สุดในโลกถึง 121 องศา

 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในศูนย์กลางความเจริญ การเงิน เศรษฐกิจ การคมนาคม และแสงสีความบันเทิงทุกรูปแบบ
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก  SHINJUKU WASHINGTON หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : โยโกฮาม่า - กิจกรรมทำบะหมี่ถ้วยของท่านเอง @Nissin Cupnoodles - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - โตเกียว - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแม็กเซลล์ - ชินจูกุ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
 • จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า เป็นเมืองหลวงของจังหวัดคานากาวา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 3 รองจากโตเกียว และ โอซาก้า ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโตเกียว คาบเกี่ยวระหว่างอ่าวโตเกียวและอ่าวสากามิ โยโกฮาม่าเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญอัดับต้นๆของญี่ปุ่น และเป็นเมืองสำคัญที่เปิดประตูให้ญี่ปุ่นได้ติดต่อกับโลกภายนอกนับจากที่มีการเปิดท่าเรือโยโกฮาม่าในปี 1859 ไม่ว่าจะป็น ไอศกรีม หนังสือพิมพ์ คิรินเบียร์ โทรเลข รถไฟ ในสมัย
 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์คัพนู้ดเดิ้ล (Cup Noodles Museum) สาวกคนรักเส้นน่าจะอยากมาดูซักครั้งในชีวิต เพราะไม่เพียงแค่จะได้รูเรื่องราววิวัฒนาการของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตั้งแต่สมัยก่อนโน้น จวบจนมาถึงปัจจุบันที่ฮิตกันทั่วโลก ยังจะได้ของที่ระลึกเป็นบะหมี่แฮนด์เมดชิ้นเดียวในโลกตามเราสั่ง ให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมโดยและออกแบบบะหมี่ถ้วยด้วยตัวท่านเอง สามารถเลือกรสชาติน้ำซุปและเครื่องท้อปปิ้งได้ มีเวลา 45 นาที

 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า (Shinyokohama Raumen Museum) เรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่คนรักราเมงพลาดไม่ได้ ภายในได้มีการรวบรวมเอาเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับราเมง ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมา ไปจนถึงชนิดของราเมงต่างๆที่นิยมๆกันในญี่ปุ่นให้เราได้ชมกันแบบเต็มอิ่ม สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนสองชั้นหลักๆ โยในส่วนชั้นแรกจะเน้นไปที่การจัดแสดงประวัติของราเมงในประเทศญี่ปุ่น มีการจัดแสดงเส้นราเมล น้ำซุป ท้อปปิ้ง รวมถึงชามใส่ราเมงหลากหลายชนิด

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์ราเมง (มอบคูปองมูลค่า 1,000 เยน)
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในศูนย์กลางความเจริญ การเงิน เศรษฐกิจ การคมนาคม และแสงสีความบันเทิงทุกรูปแบบ นำท่านเดินทางสู่ แม็กเซลล์ อะควาพาร์ก ชินางาวะ (Maxell Aqua Park Shinagawa) เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและสวนสนุกในร่ม ถือเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีความโดดเด่นมากที่สุดแห่งหนึ่ง ในเรื่องคอนเซ็ปต์ การนำเทคโนโลยี แสง สี เสียง สุดล้ำสมัย มาใช้ในการแสดงโชว์ และทำให้บรรยากาศภายใน มีความน่าตื่นตาตื่นใจ แตกต่างไปจากแห่งอื่น ๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งจะถูกแบ่งเป็น 2 โซน โซนที่ 1 จะเป็นโซนเครื่องเล่น และ โซนที่ 2 จะเป็นอุโมงค์แก้วน้ำ

 • นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่คราคร่ำด้วยผู้คนมากมาย และเทคโนโลยีทันสมัยตลอดสองข้างทาง นำท่านสัมผัสบรรยากาศย่านช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าที่ถูกตาถูกใจถูกเงินในกระเป๋า ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปัจจุบันถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลาก สไตล์ รวมไปถึงร้านสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยว


 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก  SHINJUKU WASHINGTON หรือเทียบเท่า

วันที่สาม : สนุกกับกิจกรรมสไตล์ฟาร์ม @มาร์เธอฟาร์ม - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - Doraemon Future

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 • นำท่านเดินทางสู่ มาร์เธอร์ ฟาร์ม ซึ่งมีทั้งฟาร์มสัตว์และสวนดอกไม้นานาพันธุ์ ให้ท่านเพลิดเพลินและสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ภายในฟาร์ม เช่น โชว์พาเหรดแกะ รีดนมวัว ทำไอศครีม เป็นต้น (ราคาไม่รวมค่าทำกิจกรรม)

 • อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ภายในมาร์เธอฟาร์ม
 • นำท่านเดินทางสู่ โอไดบะ เป็นเกาะจำลองขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นจากการถมทะเลบริเวณอ่าวโตเกียวในเขตโคโตและเขตชินะงะวะ เขตปกครองพิเศษของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แรกเริ่ม โอะไดบะสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1853 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ เมื่อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 20 โอะไดบะได้เติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือ จนถึงช่วงทศวรรษที่ 1990 โอะไดบะได้กลายเป็นย่านการค้า ย่านพักอาศัย และนันทนาการที่ใหญ่โตแห่งหนึ่ง โอะไดบะและมินะโตะมิไร 21 ในจังหวัดโยะโกะฮะมะ เป็นเขตชายฝั่งเพียง 2 สองแห่งในเขตโตเกียว และปริมณฑลที่สามารถเข้าถึงได้โดยที่ไม่ได้เป็นเขตอุตสาหกรรมหรือท่าเรือ ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิง เปิดให้บริการเมื่อปี 2012 จุดโดดเด่นที่สุดของห้างแห่งนี้คือ หุ่นยนต์กันดั้มตัวใหม่ใหญ่กว่าเดิม Unicorn Gundam ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้า ในตอนกลางคืนจะมีเอฟเฟคแสงไฟส่องหุ่นยนต์ เสียงประกอบ และขยับหัวได้ น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อย หากใครที่ชื่นชอบการ์ตูนกันดั้มเป็นพิเศษยังมีนิทรรศการเล็กๆ อยู่บนชั้น 7 อีกด้วย

 • นำท่านเดินทางสู่ ห้างโดราเอมอนแห่งแรกของโลก ตั้งอยู่ที่ Diversity Tokyo Plaza in Odaiba ที่ห้างแห่งนี้จะทำให้เรารู้สึกเหมือนกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของการ์ตูนโดราเอมอน โดยภายในห้างจะถูกแบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ๆ
 • 1.Himitsu Tool Lab zone โซนนี้จะมีของวิเศษและเครื่องมือต่างๆของโดราเอมอนให้เราได้เล่น อย่างเช่น ประตูวิเศษ, ขนมโดรายากิขนมสุดโปรดของโดราเอมอน, จำลองการบินด้วยคอปเตอร์ไม้ไผ่
 • 2.Customization zone โซนนี้เราสามารถจะผลิตของใช้ต่างๆในธีมโดเรมอนได้ เช่น ปักผ้าเช็ดหน้าลายโดเรมอน ซึ่งเราลงมือทำได้เองเลย
 • 3.Shop Zone ขายของที่ระลึกเกี่ยวกับโดราเอมอน รวมทั้งของ Limited edition ที่มีขายเฉพาะห้างแห่งนี้ที่เดียวเท่านั้นนะ

 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINJUKU WASHINGTON หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ : รถรับจากที่พักสู่สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางโดยรถตู้ TOYOTA HIACE สู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 00.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน......   (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • 00.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

********************** ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ**********************


สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมได้โดยสอบถามจากเจ้าหน้าที่
หรือจองออนไลน์ได้ที่ www.ynotfly.com

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถยนต์ส่วนตัว (Toyot Hyatt) พร้อมคนขับและไกด์พูดไทย นำเที่ยวตามระบุในรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตให้ใช้รถเกิน 10 .. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในโปรแกรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน และน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ (ตามแต่ท่านเห็นสมควร)

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour พร้อมคนขับและไกด์พูดไทย นำเที่ยวตามระบุในรายการ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบินและวันที่ท่องเที่ยว จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
 • หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน

o   ญี่ปุ่น ท่านละ 10,000 บาท

 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

การยกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-16 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!