สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท

[Group&Go 4คนเดินทาง] ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า ตะลุยย่านช้อปปิ้ง 4 วัน 3 คืน

Trip Highlight
 • เที่ยวกันเองแบบเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 4 คนก็เดินทางได้
 • สามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ ไม่ต้องเสียเวลารอกรุ๊ปใหญ่
 • ที่พัก 3 คืน พร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรม
 • ตะลุยย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า
 • อิสระวันฟรีในเมืองโอซาก้า ตามอัธยาศัย (แนะนำทัวร์เสริม)
 • เที่ยวเป็นกลุ่มส่วนตัว เดินทางสะดวกง่ายๆ โดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป พร้อมคนขับ
  • สำหรับ 4-8 ท่าน เดินทางพาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว TOYOTA HIACE
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น

Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 4วัน 3คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: พฤษภาคม - ธันวาคม 2563
รหัสสินค้า: GGOSAKASHOPAHOLIC

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – โอซาก้า – ย่านอุเมดะ – บุฟเฟ่ต์ขาปู – ย่านนาคาซากิโจ – ย่านเดนเดนทาวน์ – นัมบะ พาร์ค BANGKOK – KANSAI AIRPORT(OSAKA) – OSAKA – UMEDA – NAKAZAKICHO – DEN DEN TOWN – NAMBA PARK
HOTEL WBF NAMBA KUROMON หรือเทียบเท่า
2 ตลาดคุโรมง –หมู่บ้านอเมริกัน – ถนนทาชิบานะ ช้อปแฟชั่นสุดชิค – ย่านชินไซบาชิ (ไม่มีรถบริการ มีไกด์นำท่านเดินทางโดยรถไฟ) KUROMON MARKET - AMERICAN VILLAGE – ORANGE STREET (HIPSTER STREET) – SHINSAIBASHI SHOPPING
HOTEL WBF NAMBA KUROMON หรือเทียบเท่า
3 อิสระช้อปปิ้งในโอซาก้าด้วยตัวท่านเอง (ไม่มีรถและไกด์บริการ) มอบบัตรโดยสารรถไฟชนิด 2 วัน FREE SHOPPING @ OSAKA ** NO VAN & NO GUIDE
HOTEL WBF NAMBA KUROMON หรือเทียบเท่า
4 สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – กรุงเทพฯ PICK UP & TRANSFER TO KANSAI AIRPORT (OSAKA) – BANGKOK -

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

กำหนดการเดินทาง

คณะเดินทาง 4 ท่าน

คณะเดินทาง 6 ท่าน คณะเดินทาง 8 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม BOOK NOW
พฤษภาคม - ธันวาคม 2563  24,900 19,900 17,900 7,500

จองทางไลน์ โทรจอง

*** หากเดินทางตรงกับวันเสาร์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 1,000 บาท ***


พาเที่ยวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน

สำหรับเดินทาง 4-8 ท่านขึ้นไป โดย TOYOTA HIACE


ตารางการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ(โอซาก้า) – ย่านอุเมดะ – ถนนนาคาซากิโจ – ย่านเดนเดนทาวน์  - นัมบะพาร์ค

 • ......... น. คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินตามที่ท่านเลือก
 • ......... น. ออกเดินทางสู่ โอซาก้า โดยสายการบินและเที่ยวบินที่ท่านเลือก
 • ......... น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ (โอซาก้า) ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • เจ้าหน้าที่ชูป้ายรับที่สนามบิน เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว TOYOTA HIACE
 • นำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า เมืองเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 รองจากโตเกียว เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสัน
 • นำท่านสู่ ย่านอุเมดะ ย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในแถบคันไซ เป็นศูนย์รวมการเดินทาง ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ทั้งบนดินและใต้ดิน ร้าน Gachapon ที่มีให้เลือกหลากหลาย ร้านอาหารหลากหลายประเภท แหล่งความบันเทิงยามค่ำคืน แนะนำสถานที่ที่ท่านจะช้อปปิ้งสุดมันส์ในย่านนี้คือ Grand Front Oska , Hankyu Department Store , HEP FIVE , Lucua , Daimaru , Yodobashi Camera เป็นต้น
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติและอาหารญี่ปุ่น พร้อมขาปูไม่อั้น

 • นำท่านสู่ ย่านนาคาซากิโจ (Nakazaki-cho) เป็นย่านยอดนิยมของเหล่าวัยรุ่น เรียงรายไปด้วยคาเฟ่ฮิปๆ ร้านเสื้อผ้าแนววินเทจ ร้านขายสินค้าน่ารักๆมากมาย และยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของบรรยากาศการใช้ชีวิตของผู้คนในสมัยสงคราม รวมทั้งบ้านเรือนในอดีตที่หลงเหลืออยู่ให้เราได้ชื่นชม ส่วนใหญ่แล้วเป็นบ้านไม้ ไม้กึ่งปูน หรืออิฐ ซึ่งมีเสน่ห์ชวนหลงใหลและน่าเก็บภาพมุมประทับใจ
 • จากนั้นนำท่านสู่ ย่านเดนเดนทาวน์ (Den Den Town) ตั้งอยู่ในเขตนิปปอนบาชิ เป็นแหล่งช้อปของถูก มีสินค้าตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คโทรนิกส์ ของสะสมการ์ตูน อนิเมะ และเป็นแหล่งรวมของเล่นแห่งเมืองโอซาก้าเลยก้อว่าได้ และท่านสามารถเดินเลยมาจนถึง นัมบะ พาร์ค (Namba Park) เป็นคอมเพล็กซ์ขนาดยักษ์มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า อาทิ Takashimaya Osaka, Namba CITY, Carnival Mall ทางห้างยังมีการขยายพื้นที่สวนสาธารณะและสวนลอยฟ้าที่มีลำธารเล็กๆ ให้กว้างขวางเต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์กว่า 300 ชนิด เป็นจำนวนกว่า 7 หมื่นต้น ถือเป็นโอเอซิสขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่จากนี้ไปจะทำให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ตื่นตาตื่นใจมากขึ้น

 • ...... อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL WBF NAMBA KUROMON หรือเทียบเท่า 


วันที่สอง : ตลาดคุโรมง – หมู่บ้านอเมริกัน – ถนนทาชิบานะ ช้อปแฟชั่นสุดชิค(Orange Street) –ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เจ้าหน้าที่รอรับท่านที่ล็อบบี้โรงแรม นำท่านเดินทางโดย “รถไฟใต้ดิน” (ไม่มีรถตู้บริการ) โดยมอบบัตรรถไฟโอซาก้าแบบใช้งาน 2 วัน (Osaka Amazing Pass 2 days)
 • นำท่านเดินสู่ ตลาดคุโรมง (Kuromon Market) เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้าภายในตลาดเน้นขายอาหารทะเล ทั้งแบบสดๆ เช่น ซาชิมิ ซูชิ หอยนางรม และแบบปรุงสุกพร้อมทาน เช่น ปลาไหลย่าง ปลาหมึกย่าง หอยเชลส์ย่าง กุ้งเทมปุระ เป็นต้น
 • นำท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ หมู่บ้านอเมริกัน(America-mura) แหล่งช้อปปิ้งแฟชั่นวัยรุ่นและ Street Ware เก๋ๆ เป็นแหล่งรวมเด็กแนวของแถบนี้ จนได้รับฉายา Shibuya West  อดีตเคยเป็นโกดังเก็บสินค้าและเสื้อผ้าจากอเมริกาตั้งแต่ปี 1970 มีร้านแนวๆ แนะนำอาทิ Flying Tiger Copenhagen คือร้านที่รวบรวมสินค้าไอเดียเจ๋ง เครื่องเขียน อุปกรณ์แต่งบ้าน เครื่องใช้สำนักงาน ข้าวของกระจุกกระจิกน่ารัก ไปจนถึงอุปกรณ์ D.I.Y และจิปาถะมากมายได้รับฉายาว่าร้าน 100 เยน เดนมาร์ก มีแฟรนไชส์กว่า 100 สาขาทั่วยุโรป ซึ่งมาเปิดสาขาที่ หมู่บ้านอเมริกัน โอซาก้าด้วย Alice on Wednesday ตื่นตาตื่นใจเหมือนอยู่ในแดนมหัศจรรย์ของอลิส มีทั้งขนมหวาน เครื่องประดับ ของใช้แสนน่ารัก ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น Kougaryu(甲賀流) ร้านทาโกยากิเก่าแก่กว่า 40 ปี ได้รับรางวัล Michelin Star 3 ปีซ้อน

 • ......... รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินเล่นแบบสโลว์ไลฟ์กันที่ ถนนทาชิบานะ หรือ Orange Street เป็นถนนสายเก๋ สายครีเอทีฟ ที่มีมากกว่าการช้อปปิ้ง ถนนสายนี้มีร้านที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ งานออกแบบ และแฟชั่น มีร้านไอเดียเท่ๆ ร้านรับออกแบบเสื้อผ้า ร้านตัดสูท ร้านอาหาร ร้านกาแฟคั่วเมล็ดเอง ร้านขายของแต่งบ้าน ร้านคาเฟ่ขนมหวาน ร้านของตกแต่งดีไซน์เก๋ๆ เป็นต้น
 • นำท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง

 • ...... อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL WBF NAMBA KUROMON หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : อิสระช้อปปิ้งในโอซาก้าด้วยตัวท่านเอง (ไม่มีรถตู้และไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เชิญท่านอิสระท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเองหรือช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้าตามอัธยาศัย (ไม่มีรถและไกด์บริการ) โดยใช้บัตรรถไฟโอซาก้าแบบใช้งาน 2 วัน (Osaka Amazing Pass 2 days) มีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ ดังนี้
  • ลาลาพอร์ต เอ็กซ์โปซิตี้ช้อปปิ้งพาร์คขนาดใหญ่ที่รวมร้านค้ากว่า 305 ร้าน นับเป็นสถานที่ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งและกิจกรรมมากมายอาทิ Pokemon Expo Gym ,Gundam Café , Nifrel Aquazoo, Food Pavilion เป็นต้น
  • บุ๊คออฟ (Book Off)  เป็นร้านขายสินค้ามือสองที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีให้เลือกทั้ง BookOff Super Baar Osaka และ BookOff Plus Namba
  • เมกะ ดองกี้ ชินเซไก(Mega Don Quijote) สำหรับสาวกดองกี้แนะนำให้ไปที่ย่านชินเซไกมี เมกะ ดองกี้ สาขานี้ใหญ่อลังการไม่แออัดยัดเยียดและเสียเวลาต่อคิวจ่ายเงินนาน ท่านสามารถช้อปกันได้ทั้งวัน
  • ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ โอซาก้า ธีมพาร์คที่จะทำให้ทุกท่านรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกแห่งภาพยนตร์ของฮอลลีวูด พบกับเครื่องเล่นมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาจากภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงมาแล้วก้องโลก ไม่ว่าจะเป็นจูราสิคพาร์ค ย้อนยุคไปในโลกของไดโนเสาร์, หลีกหนีการไล่ล่าของฉลามยักษ์จอวส์, สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์, ฮอลลีวูดดรีม รถไฟเหาะที่ตื่นเต้นเร้าใจ และท่านจะได้พบกับโซนใหม่ แฮร์รี่พอตเตอร์หรือ Wizarding World of Harry Potter สัมผัสโลกแห่งเวทมนตร์และโรงเรียนฮอกวอตส์ ผจญภัยกับเครื่องเล่นและสถานที่เด่นๆ ที่จำลองมาจากในหนังสือดัง อาทิ สวนสนุกแฮร์รี่ พอตเตอร์ในออร์แลนโด้ สหรัฐอเมริกา อาทิ หมู่บ้านฮอกส์มี้ด (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden Journey ride) เป็นต้น

 • ...... อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL WBF NAMBA KUROMON หรือเทียบเท่า 


วันที่สี่ : รถรอรับจากที่พักสู่สนามบินคันไซ (โอซาก้า) กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เจ้าหน้าที่รอรับท่านที่ล็อบบี้โรงแรม นำท่านเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว TOYOTA HIACE 
 • ......... น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ (โอซาก้า) เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • ......... น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก 

สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมได้โดยสอบถามจากเจ้าหน้าที่
หรือจองออนไลน์ได้ที่ www.ynotfly.com

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour ค่ารถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และบัตรรถไฟโอซาก้าอะเมซซิ่ง 2 วัน ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นพูดไทย คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 2 วัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น (กรณีต้องยื่นวีซ่า)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ (ตามแต่ท่านเห็นสมควร)

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย มีคนขับรถพูดญี่ปุ่นและไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย เท่านั้น 
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบินและวันที่ท่องเที่ยว จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขการเดินทาง

 • อัตราค่าบริการที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

 

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสำรอง
 • กรณีราคารวมตั๋วเครื่องบินชำระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

 • หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชำระเงินมัดจำในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริษัทฯ กระทำการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยันการสำรองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีตั๋วที่สามารถทำรีฟันด์ได้ผู้เดินทางต้องรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จำนวนเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

 

RELATED ARTICLES

ไปญี่ปุ่น ส่องรอบทิศ ชีวิตติดโอซาก้า

"ไปญี่ปุ่นทั้งที ต้องลงที่โอซาก้า" คำพูดนี่ยังใช้ได้อยู่เสมอ อีกหนึ่งเมืองญี่ปุ่นในดวงใจ ไปเที่ยวโอซาก้ากี่ครั้งก็ยังโดน ยังใช่เหมือนเดิม ด้วยว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารที่มีปูตัวใหญ่ยักษ์เป็นโลโก้ ป้ายกูลิโกะที่มีอายุยาวนานเว่อร์

เที่ยว ชิม ช้อป ชิลล์...ที่โอซาก้า

ๆโอซาก้า เป็นอีกหนึ่งเมืองในญี่ปุ่นที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากไม่แพ้เมืองหลวงโตเกียว เพราะมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งที่น่าสนใจมากมาย ตามไปเที่ยว ชิม ช้อป และพักชิลล์ๆ ที่โอซาก้ากันเลย

เที่ยวญี่ปุ่นหน้าหนาว กับฤดูกาลแห่งหิมะ

เข้าหน้าหนาวแล้ว ใครที่กำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงฤดูหนาว จะมีโอกาสได้สัมผัสหิมะ พร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติกที่หลายคนตั้งตารอ วันนี้เราจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงหน้าหนาวกันค่ะ ว่ามีที่ไหนน่าไปบ้าง

ตะลอนทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวรอบโอซาก้าแนะนำ OSAKA AMAZING PASS

เที่ยวรอบโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่เช้าจรดเย็น กับ OSAKA AMAZING PASS พาสนี้มันดียังไง ก็เพราะว่าเราสามารถเที่ยวได้ทั่วโอซาก้า เพียงแค่จ่ายตังค์ซื้อพาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แถมยังมีสถานที่ให้เข้าไปเที่ยวชมได้ฟรี บางแห่งยังมีส่วนลดและสิทธิพิเศษให้อีก

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!