สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท

[Group&Go 6 คนเดินทาง] ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวญี่ปุ่น เซ็นได มัตซึชิม่า 3 วัน 2 คืน

Trip Highlight
 • เที่ยวกันเองแบบเป็นกลุ่มส่วนตัว 6 คนก็เดินทางได้
 • สามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ ไม่ต้องเสียเวลารอกรุ๊ปใหญ่
 • บริการด้วยรถยนต์ส่วนตัว TOYOTA HIACE พร้อมคนขับรถท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ที่พัก 2 คืน พร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เที่ยวเป็นกลุ่มส่วนตัว เดินทางสะดวกง่ายๆ โดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป พร้อมคนขับ
  • สำหรับ 6 ท่าน เดินทางพาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว TOYOTA HIACE
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น

Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 3วัน 2คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ + อิสระ 7 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ติดต่อสอบถาม
รหัสสินค้า: GGSENDAIMATSUSHIMA3D2N

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินเซนได – ปราสาทอาโอบะ – จุดชมวิวมัตสึชิม่า – วัดซุยกันจิ – วัดเอ็นสึอิน – วิหารโกไดโดะ – เซนได
DAIWA ROYNET HOTEL SENDAI
2 อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในเซนไดตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ)
DAIWA ROYNET HOTEL SENDAI
3 รถรับจากโรงแรม – สนามบินเซนได – กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

กำหนดการเดินทาง

คณะเดินทาง 4 ท่าน

คณะเดินทาง 6 ท่าน คณะเดินทาง 8 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม BOOK NOW
ติดต่อสอบถาม N/A 13,900 N/A 5,000

จองทางไลน์ โทรจอง

*** หากเดินทางตรงกับวันเสาร์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 1,000 บาท ***


พาเที่ยวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน

สำหรับเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป โดย TOYOTA HIACE


ตารางการเดินทาง

วันแรก : สนามบินเซนได – ปราสาทอาโอบะ – ชมวิวอ่าวมัตสึชิม่า – วัดซุยกันจิ – วัดเอ็นสึอิน – วิหารโกไดโดะ – เซนได 

 • ......... น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน.. ..(สายการบินที่ท่านเลือก)
 • ......... น. เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  สำคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่น หากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับ(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

 • ......... น. เจ้าหน้าที่ชูป้ายรับที่สนามบิน
 • นำท่านเดินทางสู่ เซนได เป็นเมืองหลวงของจังหวัดมิยางิและยังเป็นเมืองที่มีความเจริญและมีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ
 • นำท่านชม ปราสาทอาโอบะ สร้างขึ้นในปีค.ศ.1600 โดยท่านดะเตะ มะซะมุเนะ ผู้ก่อตั้งเมืองเซนได เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันเมือง ปัจจุบันเหลือเพียงเศษซากกำแพงหินด้านนอก และหอรักษาความปลอดภัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมและจุดชมวิวสวยๆ ของเมืองเซนได
 • นำท่านชม วิวอ่าวมัตสึชิม่า ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น(Nihon Sankei) ประกอบไปด้วยเกาะมากมายกว่า 260 เกาะ ราวกับก้อนหินในสวนแบบของลัทธิเซ็น เชิญท่านเก็บภาพมุมสวยของอ่าวมัตสึชิม่าตามอัธยาศัย

 • ......... อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • นำท่านสู่ วัดซุยกันจิ เป็นวัดเซนที่ใหญ่ที่สุดในภาคโทโฮคุ ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติแห่งชาติและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ วัดแห่งนี้ได้สะท้อนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะได้เป็นอย่างดี โดยบริเวณทางเข้าห้องโถงใหญ่สองข้างทางจะเรียงรายด้วยไม้สนซีดาร์ และถ้ำต่างๆที่อดีตเคยเป็นสถานที่ทำสมาธิ ปัจจุบันเต็มไปด้วยรูปปั้นต่างๆ (ไม่รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 700 เยน)
 • นำท่านชม วัดเอ็นสึอิน สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1647 ได้รับประกาศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ และยังได้รับรางวัล 2 ดาวในคู่มือทัวร์มิชลิน เป็น 1 ใน 3 วัดที่มีทิวทัศน์งดงามที่สุดของญี่ปุ่น ทางเข้าวัดมีสวนมอสและสวนหินตั้งอยู่และด้านหลังวัดเป็นป่าไม้สนซีดาร์สำหรับนั่งทำสมาธิ (ไม่รวมค่าเข้าชม 300 เยน)
 • นำท่านสู่ วิหารโกไดโดะ เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับท่าเรือมัตสึชิม่า เนื่องจากตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่น ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึชิม่า เป็นจุดที่ห้ามพลาดเมื่อมายังที่นี่ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 807 ทว่าอาคารที่เราเห็นในปัจจุบันนั้น เป็นอาคารซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในสมัยของซามูไรดาเตะ มาซามุเนะ ในปีค.ศ. 1604 ภายในอาคารมีพระพุทธรูปโกะไดเมียวโอประดิษฐานอยู่ ชื่อของอาคารนี้จึงถูกเรียกตามองค์พระประธานนั่นเอง การเข้าชมองค์พระโกะไดเมียวโอนั้น ในรอบ 33 ปีจะมีโอกาสให้ชมเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

 • ......... อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก DAIWA ROYNET HOTEL SENDAI หรือเทียบเท่า


วันที่สอง : อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในเซนไดตามอัธยาศัย   (ไม่มีรถบริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เชิญท่านอิสระท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเองหรือช้อปปิ้งในเมืองเซนไดตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ)
  มีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำดังนี้
 • ใจกลางเมืองเซนไดที่เต็มไปด้วยป่าไม้เขียนขจีถึงขนาดเรียกกันว่าเป็น “เมืองแห่งป่า” มีประวัติศาสตร์แรกเริ่มจากการสร้างเมืองของ “ดาเตะ มาซามูเนะ” จนในปัจจุบันก็ยังคงหลงเหลือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่เคยเจริญรุ่งเรือง มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายอาทิ ปราสาทเซนได, “ซุยโฮเด็น” สุสานสักการะบูชาดาเตะ มาซามูเนะ, ถนนต้นสนเคยากิบนถนนโจเซ็นจิโดริ นอกจากนี้ภายในเมืองเซนไดก็ยังมีร้านอาหารขึ้นชื่อท่านสามารถลิ้มลองอาหารทะเลรสเลิศ หรือ กิวตัง (ลิ้นวัว) ได้ด้วย
  อาเอรุ (AER) คือ อาคาร 31 ชั้นที่ตั้งอยู่ติดกับสถานีเซนไดเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของเมืองเซนไดเลย ตั้งแต่ชั้น 1F – 4F ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 30 ร้าน, ชั้น 5F – 7F เป็นห้างร้านของเมืองเซนได ส่วนชั้น 8F – 30F เป็นสำนักงาน และสามารถชมวิวอาคารบ้านเมืองเซนไดจากบนระเบียงชมวิวชั้น 31F ได้ด้วย
 • ย่านคลิสโรดและอิจิบังโจ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเซ็นไดใกล้กับสถานีรถไฟเซนได ถือเป็นถนนสายช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมือง มีสินค้าให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อาหารท้องถิ่นหรือฟาสต์ฟู้ด ร้านคาเฟ่เก๋ๆ ศูนย์เกมส์ ไปจนถึงแบรนด์เนมระดับไฮเอน

 • มิตซุย เอาท์เลต เซนได พอร์ท เอาท์เลตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮกุ ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือเซนได และเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ ที่คัดสรรมารวมถึงร้านขายสินค้าแบรนด์ดังทั้งของญี่ปุ่นกับแบรนด์จากต่างประเทศ กว่า 100 ร้านค้า อีกทั้งยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ เครื่องดื่ม คาเฟ่ สำหรับนั่งพักผ่อนสบายๆ หลังจากช้อปปิ้ง
 • ......... อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก DAIWA ROYNET HOTEL SENDAI หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : รถรับจากโรงแรม – เดินทางสู่สนามบินเซนได – กรุงเทพฯ 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 08.00 น. รถรอรับท่านจากบริเวณล็อบบี้โรงแรม เดินทางสู่ สนามบินเซนได เพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 11.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย.. (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • 16.05 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมได้โดยสอบถามจากเจ้าหน้าที่
หรือจองออนไลน์ได้ที่ www.ynotfly.com

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมคนขับรถพูดภาษาญี่ปุ่น มีเครื่องแปลภาษา(กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่านำเที่ยว 1 วัน (ไม่มีไกด์)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น (กรณีต้องยื่นวีซ่า)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ (ตามแต่ท่านเห็นสมควร)

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย  มีคนขับรถพูดภาษาญี่ปุ่น พร้อมเครื่องแปลภาษาเท่านั้น
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบินและวันที่ท่องเที่ยว จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง

 เงื่อนไขการเดินทาง

 • อัตราค่าบริการที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

 การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสำรอง
 • กรณีราคารวมตั๋วเครื่องบินชำระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

 • หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชำระเงินมัดจำในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริษัทฯ กระทำการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยันการสำรองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีตั๋วที่สามารถทำรีฟันด์ได้ผู้เดินทางต้องรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จำนวนเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!