สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • ราคาเริ่มต้นนี้ สำหรับเดินทางแบบส่วนตัว 6 คนเดินทาง
 • พิเศษ!!!บริการไกด์ท้องถิ่น คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอดทุกวัน
 • สัมผัสความโรแมนติกของเกาะนามิ 
 • ชมความสวยงามของ พระราชวังชางด๊อกกุง
 • สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นมากมาย ณ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ 
 • พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี
 • เพลิดเพลินไปกับ พิพิธภัณฑ์สามสิติ 
 • ช้อปปิ้งชิลๆย่าน ฮงแด เมียงดง
Details
ประเทศ: เกาหลี
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
รหัสสินค้า: KRLANDICNICN01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ– ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ -
2 เดินทางถึงสนามบินอินชอน – เกาะนามิ – โซล
Hotel In Seoul
3 พระราชวังชางด๊อกกุง – ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง – พาราไดซ์วอล์คเกอร์ฮิลล์คาสิโน – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - Duty Free
Hotel In Seoul
4 ถนนอินซาดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ฮันบก - คอสเมติค – ตลาดฮงแด - TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM - ตลาดเมียงดง
Hotel In Seoul
5 ร้านค้าสนามบิน – กรุงเทพ -

อัตราค่าบริการ (แพคเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ช่วงเวลาเดินทาง ราคา 4 - 5 ท่าน
ราคาต่อท่าน
พัก 2-3 ท่าน ต่อห้อง
ราคา 6 - 8 ท่าน
ราคาต่อท่าน
พัก 2-3 ท่าน ต่อห้อง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม BOOK NOW
กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 9,900.- 7,900 4,500 จองทางไลน์ โทรจอง

หมายเหตุ: ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


รถนำเที่ยวสำหรับเดินทาง 4-5 ท่านขึ้นไป โดย รถตู้ส่วนตัว

รถนำเที่ยวสำหรับเดินทาง 6-8 ท่านขึ้นไป โดย รถมินิบัส


แพลนการเดินทาง

วันแรก : พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ– ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

 • …… น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
 • …… น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดย สายการบินที่ท่านเลือกเอง

วันที่สอง : เดินทางถึงสนามบินอินชอน – เกาะนามิ – โซล  

 • ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • พาท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน ตั้งอยู่ใน จ.คังวอนโด ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโซล
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ โดยเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามฝากไปยังเกาะ ซึ่งเป็นสถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องดัง ที่แห่งนี้ท่านสามารถเช่าจักรยานเที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี เคารพสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า ดงต้นสน ดอกสน เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่ง เพื่อชมบรรยากาศอันโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ฯลฯ

Cr.Aiena Zahira Daim / Flickr

 • อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก INTER CITY หรือ RAMADA ENCORE MAGOK หรือ THE M HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สาม : พระราชวังชางด๊อกกุง – ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง – พาราไดซ์วอล์คเกอร์ฮิลล์คาสิโน – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - Duty Free

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นพาท่านชมความสวยงามของ< พระราชวังชางด๊อกกุง พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่เก่าแก่ สวยงามอย่างมากมาก (ปิดให้เข้าชมในวันจันทร์)

Cr.Richard Mortel - flick

 • พาท่านเข้าชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า
 • พาท่านชมน้ำมันสนเข็มแดงปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย และยังให้ท่านได้ลองตรวจเส้นเลือดภายในร่างกายท่านฟรี อีกด้วย
 • เดินเล่นก่อนกลับ ที่ตลาดสุดฮิป ตลาดฮงอิก แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี
 • นำท่านเดินทางสู่ พาราไดซ์วอล์คเกอร์ฮิลล์คาสิโน เป็นคาสิโนสำหรับชาวต่างชาติเพียงแห่งเดียว ที่ดำเนินงานภายใน โรงแรมแกรนด์วอล์คเกอร์ฮิลล์โซล (Grand Walkerhill Seoul) ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำฮันกัง (Hangang River) ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
 • นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี ซึ่งมีอาคารสวนสนุกในร่มที่มี ขนาดใหญที่สุดในโลกอยู่ด้วย

Cr.Visit Korea

 • นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free
 • อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก INTER CITY หรือ RAMADA ENCORE MAGOK หรือ THE M HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สี่ : ถนนอินซาดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ฮันบก -  คอสเมติค – ตลาดฮงแด - TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM  - ตลาดเมียงดง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พาทุกท่านเดินทางสู่ ถนนอินซาดง เป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีที่สินค้าเก่าและดั้งเดิมจำหน่าย
 • จากนั้นเดินทางไป พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM)
 • พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลอง สวมชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ

 • จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางแบรนด์ดังของเกาหลี ณ คอสเมติค
 • จากนั้นนำท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM ท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอคชั่นท่าทางต่าง ๆ กับภาพแนวมิติที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ล่าสุด !! ICE MUSEUM เป็นโซนน้ำแข็งแกะสลักรูปต่าง ๆ ก่อนเข้าจะมีผ้าห่มให้ยืมฟรี หยิบได้ ท่านละ 1 ผืน อุณหภูมิข้างใน ประมาณ - 4 องศา

Cr.Republic of Korea/Flickr

Cr.https://icemuseum0.cafe24.com

 • จากนั้นอิสระ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี 

 • อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก INTER CITY หรือ RAMADA ENCORE MAGOK หรือ THE M HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ห้า : ร้านค้าสนามบิน – กรุงเทพ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า พื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี 
 • จากนั้นเดินทางไปยัง สนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
 • ……. น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินที่ท่านเลือกเอง
 • ……. น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่ม แนะนำสายการบิน

ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบิน ขาไป
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอินชอน 
BKK - ICN
ขากลับ
สนามบินอินชอน  - สนามบินสุวรรณภูมิ
ICN - BKK
ไฟลท์บิน เวลา ไฟลท์บิน เวลา

Thai Airways (TG)

TG658 23.10-06.35 TG655 21.25-01.20

Korean Air (KE)

KE652 23.15-06.40 KE651 17.25-21.25

Jin Air (LJ)

LJ004 22.25-05.40 LJ003 17.10-21.10เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
 • น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึ้นอยู่กับการผันแปรของภาษีน้ำมัน ณ วันนั้นๆ)
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป - กลับชั้นประหยัด(ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสำหรับบุคคลต่างด้าว หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตาม จริง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรีดค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 • ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกำหนดให้ไม่เกินท่านละ 15 กก.)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน
  (กรณีจ่ายเป็นเงินวอนกรุณาเช็คเรท ณ วันเดินทางค่ะ)
  (ในส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%(ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี)

หมายเหตุ

 • ราคาเริ่มต้นนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อควรทราบ

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์, มีไกด์ท้องถิ่น
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่นและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งชื่อไกด์ท้องถิ่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน

RELATED ARTICLES

Beautiful Korea Park สวนสวย สุดโรแมนติก ในเกาหลี

ได้เวลาของความโรแมนติกแห่งเกาหลีกันแล้ว สำหรับใครที่กำลังรอคอยเพื่อจะไปเที่ยวชมบรรยากาศสวยๆ สุดโรแมนติก ตามรอยซีรีย์ดังในหลายๆ เรื่อง บอกเลยว่าที่เกาหลีมีสวนสาธารณะสวยๆ ให้เราเที่ยวชมเยอะมาก คัดมาแล้วเน้นๆ สวนสวยในเกาหลีที่สายโรแมนติกไม่ควรพลาด!

เช็คลิสต์ 38 ประเทศ เข้าไทยได้ไม่ต้องกักตัว

ได้มีประกาศรายชื่อประเทศที่ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว 38 ประเทศ โดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจและความครอบคลุมการฉีดวัคซีน เป็นตัวตัดสิน ซึ่งจากรายชื่อส่วนใหญ่เป็นประเทศในโซนยุโรป มีเอเชียและภูมิภาคอื่นบางประเทศ

เข้าเกาหลีง่ายนิดเดียวด้วย K-ETA ระบบอนุมัติการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้

สิ้นสุดการรอคอย สำหรับใครที่กำลังรอที่จะเดินทางท่องเที่ยวเกาหลี ตอนนี้เกาหลีเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ว สำหรับประเทศที่สามารถเข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า นั่นหมายความว่าเราสามารถเดินทางเข้าเกาหลีได้แล้ว เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบ K-ETA

เตรียมเปิดแล้ว เกาะเจจู คนไทยเข้าได้ ไม่ใช้วีซ่า ไม่ต้องขอ K-ETA เริ่ม 1 มิถุนายน 2565 นี้

เกาหลีใต้ จะอนุญาตให้เดินทางโดยไม่มีวีซ่าไปยังเกาะเจจู และ สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไปยังหยางหยาง สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสำหรับนักโต้คลื่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เนื่องจากประเทศกลับมาเป็นปกติในชีวิตประจำวันและข้ามพรมแดน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!