Trip Highlight
 • บินฟูลเวอร์วิสสู่เกาะฮอกไกโด ด้วยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL)
 • ห้องพักหรูสุดคลาสสิค โอบล้อมด้วยภูเขา ที่ “CLUB MED TOMAMU, HOKKAIDO” รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว
 • พิเศษ! อิ่มอร่อยไม่อั้น อาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารโรงแรม ทั้งวันตลอดการเข้าพัก (All Inclusive)
 • พิเศษ! กิจกรรมบันเทิงสันทนาการโดยทีมงาม G.O. พร้อมโชว์สนุกสนามและประทับใจทุกค่ำคืน
 • ฟรี! สนุกผ่อนคลายกับกิจกรรมต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ เก็บทุกความประทับใจได้ทุกวัน อาทิ สระว่ายน้ำ,เทนนิส , ฟิตเนส และ อื่นๆ อีกมากมาย
 • ฟรี! รถรับ-ส่งจากสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน 2 เที่ยว
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: Japan Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ธ.ค.62 - 28 มี.ค.63
รหัสสินค้า: JPCTSTOMAMUJL

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

อัตราค่าบริการ และ ประเภทห้องพัก

Deluxe 

 • ห้องดีลักซ์ เห็นวิวภูเขา
 • ห้องพักขนาดกว้างขวางและสะดวกสบาย เหมาะสำหรับการเข้าพักในแบบครอบครัว

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่
พัก 2 ท่าน
ท่านละ(บาท)
ผู้ใหญ่ 
พักเพิ่ม
ต่อคืน/ต่อท่าน
เด็ก 12-17 ปี
ท่านละ(บาท)
เด็ก 12-17 ปี 
พักเพิ่ม
ต่อคืน/ต่อท่าน
เด็ก 4-11 ปี
ท่านละ(บาท)
เด็ก 4-11 ปี 
พักเพิ่ม
ต่อคืน/ต่อท่าน

6 - 13 ธ.ค.62 

73,600 13,500 66,700 10,800 51,000 8,100

 14 - 20 ธ.ค.62

 

83,200 17,300 74,500 13,800 57,000 10,400

21 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 

100,900 24,100 88,600 19,300 67,500 14,400

2 - 4 ม.ค.63

102,100 24,700 89,500 19,800 68,100 14,900

5 - 17 ม.ค.63 

83,200 17,200 74,500 13,800 57,000 10,300

18 - 23 ม.ค.63 

85,900 18,300

76,600

14,700 58,500 11,000

24 ม.ค. - 1 ก.พ.63

91,600 20,500 81,100 16,400 61,800 12,300

2 - 7 ก.พ.63

74,200 13,800 67,300 11,000 51,600 8,300

8 - 21 ก.พ.63

70,000 12,000 64,000 9,600 48,900 7,200

22 - 28 ก.พ.63

70,600 12,300 64,300 9,800 49,200 7,400

29 ก.พ. - 28 มี.ค.63

60,900 9,500 56,100 7,600 41,500 5,700

Deluxe 

 • ห้องดีลักซ์ เห็นวิวภูเขา
 • ห้องพักขนาดกว้างขวางและสะดวกสบาย เหมาะสำหรับการเข้าพักในแบบครอบครัว

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่
พัก 2 ท่าน
ท่านละ(บาท)
ผู้ใหญ่ 
พักเพิ่ม
ต่อคืน/ต่อท่าน
เด็ก 12-17 ปี
ท่านละ(บาท)
เด็ก 12-17 ปี 
พักเพิ่ม
ต่อคืน/ต่อท่าน
เด็ก 4-11 ปี
ท่านละ(บาท)
เด็ก 4-11 ปี 
พักเพิ่ม
ต่อคืน/ต่อท่าน

6 - 13 ธ.ค.62 

80,500 16,200 72,400 13,000 55,200 9,700

 14 - 20 ธ.ค.62

 

92,200 20,700 81,700 16,600 62,400 12,400

21 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 

112,900 28,900 98,200 23,100 74,700 17,300

2 - 4 ม.ค.63

114,700 29,700 99,700 23,700 75,900 17,800

5 - 17 ม.ค.63 

91,900 20,600 81,400 1+,500 62,100 12,400

18 - 23 ม.ค.63 

95,200 22,000 84,100 17,600 64,200 13,200

24 ม.ค. - 1 ก.พ.63

102,100 24,600 89,500 19,700 68,100 14,800

2 - 7 ก.พ.63

81,100 16,500 72,700 13,200 55,500 9,900

8 - 21 ก.พ.63

76,000 14,500 68,800 11,600 52,500 8,700

22 - 28 ก.พ.63

72,400 14,700 65,800 11,800 50,400 8,900

29 ก.พ. - 28 มี.ค.63

65,700 11,400 60,000 9,100 44,200 6,900

รายละเอียดเที่ยวบิน

สายการบิน

เที่ยวบิน

เส้นทางบิน

ช่วงเวลาเดินทาง

JAPAN AIRLINES

เจแปนแอร์ไลน์

 JL034

BANGKOK - HANEDA

กรุงเทพฯ - ฮาเนดะ (โตเกียว) 

 21.55-06.05+1

JAPAN AIRLINES

เจแปนแอร์ไลน์

JL503

HANEDA - CHITOSE

ฮาเนดะ (โตเกียว)-ชิโตเสะ (ฮอกไกโด)

07.30-09.00

JAPAN AIRLINES

เจแปนแอร์ไลน์

JL530

CHITOSE-HANEDA

ชิโตเสะ (ฮอกไกโด)-ฮาเนดะ (โตเกียว)

21.25-23.00

JAPAN AIRLINES

เจแปนแอร์ไลน์

JL033

HANEDA - BANGKOK

ฮาเนดะ (โตเกียว)  - กรุงเทพฯ

00.40-05.00

แพลนเที่ยว คลับเมด ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน

Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ)

 • 18.30 น. เช็คอินด้วยตัวท่านเอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เค้าเตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL)
 • 21.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL034

Day 2 : สนามบินฮาเนดะ - สนามบินชิโตเสะ - CLUBMED TOMAMU - กิจกรรมสันทนาการ

 • 06.05 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น  เพื่อเปลี่ยนเครื่อง
 • 07.30 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) 
 • 09.00 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) 
 • หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเดินทางสู่รีสอร์ทด้วยรถบัส รับ-ส่ง สนามบิน-รีสอร์ท (ใช้เวลาเดินทางประมาร 2 ชั่วโมง)
 • เช็คอิน ณ CLUB MED TOMAMU HOKKAIDO
 • เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ ITARA อาหารนานาชาติ หรือ ห้องอาหารพิเศษ HAKU ห้องอาหารสไตล์ญี่ปุ่น (จองโต๊ะล่วงหน้า ด้วยตัวท่านเอง)
 • จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือร่วมกิจกรรมกับทางรีสอร์ท ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย
 • กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ภายในรีสอร์ท) : Archery, Circus Academy, Fitness, Mountain, Yoga, Badminton,Basketball,Bocce ball, Futsal, Park Golf, Pilates, Ping Pong, Power walk, Nature Walk, Tennis, Volleyball
 • กลางวัน - เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ ITARA อาหารนานาชาติ 
 • หรือ ห้องอาหารพิเศษ HAKU ห้องอาหารสไตล์ญี่ปุ่น (จองโต๊ะล่วงหน้า ด้วยตัวท่านเอง)

Day 3 : CLUBMED TOMAMU – กิจกรรมสันทนาการ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • หลังอาหารเช้า ... ท่านสามารเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำต่างๆ มากมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือร่วมกิจกรรมกับทางรีสอร์ท ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย
 • กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ภายในรีสอร์ท) : Archery, Circus Academy, Fitness, Mountain, Yoga, Badminton,Basketball,Bocce ball, Futsal, Park Golf, Pilates, Ping Pong, Power walk, Nature Walk, Tennis, Volleyball
 • กลางวัน - เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ ITARA อาหารนานาชาติ 
 • หรือ ห้องอาหารพิเศษ HAKU ห้องอาหารสไตล์ญี่ปุ่น (จองโต๊ะล่วงหน้า ด้วยตัวท่านเอง)

Day 4 : CLUBMED TOMAMU – กิจกรรมสันทนาการ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ภายในรีสอร์ท) : Archery, Circus Academy, Fitness, Mountain, Yoga, Badminton,Basketball,Bocce ball, Futsal, Park Golf, Pilates, Ping Pong, Power walk, Nature Walk, Tennis, Volleyball
 • กลางวัน - เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ ITARA อาหารนานาชาติ 
 • หรือ ห้องอาหารพิเศษ HAKU ห้องอาหารสไตล์ญี่ปุ่น (จองโต๊ะล่วงหน้า ด้วยตัวท่านเอง)

Day 5 : CLUBMED TOMAMU – สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ 

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • เช็คเอาท์ออกจากห้องพัก
 • 16.00 น.จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น โดยรถชัทเทิ้ลบัสของรีสอร์ท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • 21.25 น.ออกเดินทางจาก สนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL530 เพื่อเปลี่ยนเครื่อง
 • 23.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ รอเปลี่ยนเครื่องกลับกรุงเทพ
 • 00.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL033
 • 05.00 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ที่พัก 3 คืน ตามระบุในรายการ
 • อาหารบุฟเฟต์นานาชาติทั้งเช้า กลางวัน เย็น พร้อมทั้งเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ น้ำผลไม้และอื่นๆ
 • บริการเครื่องดื่มทั้งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ตลอดวัน (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิด พรีเมี่ยม, ไวน์ และ แชม  เปญแบบทั้งขวด)
 • กิจกรรมกีฬา พร้อมผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญ เฉพาะรีสอร์ท ที่มีการเรียนการสอนและอุปกรณ์
 • การแสดงโชว์เอกลักษณ์ของคลับเมดทุกค่ำคืนโดยจีโอนานาชาติ
 • ค่าบริการ รถบัสรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าประกันการเดินทาง
 • อุปกรณ์เล่นสกี อาทิ ถุงมือ ถุงเท้า หมวกกันกระแทก ผ้าพันคอ ชุดสกี รองเท้าสกี แว่นตา ไม้สต๊อก  ไม้สกี เป็นต้น

        

RELATED ARTICLES

เค้าไปทำอะไรกันที่ฮอกไกโด? แพลนไปเที่ยวญี่ปุ่นฮอกไกโดกันเถอะ

ถ้าถามว่าไปฮอกไกโดจะเที่ยวไหนดี ก็คงจะรู้กันบ้างแล้วมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง แต่ถามว่าไปที่นั่นแล้วทำอะไรกันบ้าง นั่นสิ เค้าทำอะไรกันที่ฮอกไกโด ต้องตามไปดู

เที่ยวเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ซัปโปโร Sapporo Autumn Fest 2017

ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้คุ้มสองต่อ ได้ชมสีสันหลากสีของใบไม้ที่ค่อยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ส้ม เหลือง จะหาสีสวยๆ แบบนี้ก็ต้องช่วงนี้แหละ ใครมีแพลนไปเที่ยวฮอกไกโดช่วงนี้พอดี ก็จะได้ชมงาน Sapporo Autumn Fest 2017

ขนมของฝากจากฮอกไกโด 10 อย่างนี้ที่คนญี่ปุ่นแนะนำ

ถ้าจะพูดถึงขนมของฝากดังๆ ก็ดูธรรมดาไป เพราะใครๆ ก็ซื้อกันและคงรู้จักกันแล้ว เพราะว่าขนมของฮอกไกโดยังมีที่อร่อยๆ อีกเยอะ โดยเฉพาะ 10 อย่างนี้ แนะนำโดยคนญี่ปุ่น ว่าอร่อยไม่แพ้ของฝากเจ้าดังๆ เพราะฉะนั้น ไปฮอกไกโดคราวนี้ต้องช้อปปิ้งติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากกันแล้วล่ะ

เที่ยวหลายประเทศแบบคุ้มๆ กับทริปไต้หวัน - ญี่ปุ่น

เที่ยวหลายประเทศ เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ ไปไหนได้บ้าง? ก็นานๆ จะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศสักที อยากจะไปให้คุ้มๆ หน่อย แบบว่าทริปเดียวได้ 2 ประเทศเลยจะมีมั้ยนะ แนะนำทริปนี้ Taipei - Hokkaido ไปทีเดียวได้ทั้งญี่ปุ่น และไต้หวัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!