Trip Highlight
 • บินฟูลเวอร์วิสสู่เกาะฮอกไกโด ด้วยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL)
 • ห้องพักหรูสุดคลาสสิค โอบล้อมด้วยภูเขา ที่ “CLUB MED TOMAMU, HOKKAIDO” รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว
 • พิเศษ! อิ่มอร่อยไม่อั้น อาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารโรงแรม ทั้งวันตลอดการเข้าพัก (All Inclusive)
 • พิเศษ! กิจกรรมบันเทิงสันทนาการโดยทีมงาม G.O. พร้อมโชว์สนุกสนามและประทับใจทุกค่ำคืน
 • ฟรี! สนุกผ่อนคลายกับกิจกรรมต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ เก็บทุกความประทับใจได้ทุกวัน อาทิ สระว่ายน้ำ,เทนนิส , ฟิตเนส และ อื่นๆ อีกมากมาย
 • ฟรี! รถรับ-ส่งจากสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน 2 เที่ยว
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: Japan Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: 1 - 28 มี.ค.63
รหัสสินค้า: JPCTSTOMAMUJL

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

อัตราค่าบริการ และ ประเภทห้องพัก

Deluxe 

 • ห้องดีลักซ์ เห็นวิวภูเขา
 • ห้องพักขนาดกว้างขวางและสะดวกสบาย เหมาะสำหรับการเข้าพักในแบบครอบครัว

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่
พัก 2 ท่าน
ท่านละ(บาท)
ผู้ใหญ่ 
พักเพิ่ม
ต่อคืน/ต่อท่าน
เด็ก 12-17 ปี
ท่านละ(บาท)
เด็ก 12-17 ปี 
พักเพิ่ม
ต่อคืน/ต่อท่าน
เด็ก 4-11 ปี
ท่านละ(บาท)
เด็ก 4-11 ปี 
พักเพิ่ม
ต่อคืน/ต่อท่าน

24 ม.ค. - 1 ก.พ.63

91,600 20,500 81,100 16,400 61,800 12,300

2 - 7 ก.พ.63

74,200 13,800 67,300 11,000 51,600 8,300

8 - 21 ก.พ.63

70,000 12,000 64,000 9,600 48,900 7,200

22 - 28 ก.พ.63

70,600 12,300 64,300 9,800 49,200 7,400

29 ก.พ. - 28 มี.ค.63

60,900 9,500 56,100 7,600 41,500 5,700

Deluxe 

 • ห้องดีลักซ์ เห็นวิวภูเขา
 • ห้องพักขนาดกว้างขวางและสะดวกสบาย เหมาะสำหรับการเข้าพักในแบบครอบครัว

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่
พัก 2 ท่าน
ท่านละ(บาท)
ผู้ใหญ่ 
พักเพิ่ม
ต่อคืน/ต่อท่าน
เด็ก 12-17 ปี
ท่านละ(บาท)
เด็ก 12-17 ปี 
พักเพิ่ม
ต่อคืน/ต่อท่าน
เด็ก 4-11 ปี
ท่านละ(บาท)
เด็ก 4-11 ปี 
พักเพิ่ม
ต่อคืน/ต่อท่าน

24 ม.ค. - 1 ก.พ.63

102,100 24,600 89,500 19,700 68,100 14,800

2 - 7 ก.พ.63

81,100 16,500 72,700 13,200 55,500 9,900

8 - 21 ก.พ.63

76,000 14,500 68,800 11,600 52,500 8,700

22 - 28 ก.พ.63

72,400 14,700 65,800 11,800 50,400 8,900

29 ก.พ. - 28 มี.ค.63

65,700 11,400 60,000 9,100 44,200 6,900

รายละเอียดเที่ยวบิน

สายการบิน

เที่ยวบิน

เส้นทางบิน

ช่วงเวลาเดินทาง

JAPAN AIRLINES

เจแปนแอร์ไลน์

 JL034

BANGKOK - HANEDA

กรุงเทพฯ - ฮาเนดะ (โตเกียว) 

 21.55-06.05+1

JAPAN AIRLINES

เจแปนแอร์ไลน์

JL503

HANEDA - CHITOSE

ฮาเนดะ (โตเกียว)-ชิโตเสะ (ฮอกไกโด)

07.30-09.00

JAPAN AIRLINES

เจแปนแอร์ไลน์

JL530

CHITOSE-HANEDA

ชิโตเสะ (ฮอกไกโด)-ฮาเนดะ (โตเกียว)

21.25-23.00

JAPAN AIRLINES

เจแปนแอร์ไลน์

JL033

HANEDA - BANGKOK

ฮาเนดะ (โตเกียว)  - กรุงเทพฯ

00.40-05.00

แพลนเที่ยว คลับเมด ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน

Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ)

 • 18.30 น. เช็คอินด้วยตัวท่านเอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เค้าเตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL)
 • 21.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL034

Day 2 : สนามบินฮาเนดะ - สนามบินชิโตเสะ - CLUBMED TOMAMU - กิจกรรมสันทนาการ

 • 06.05 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น  เพื่อเปลี่ยนเครื่อง
 • 07.30 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) 
 • 09.00 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) 
 • หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเดินทางสู่รีสอร์ทด้วยรถบัส รับ-ส่ง สนามบิน-รีสอร์ท (ใช้เวลาเดินทางประมาร 2 ชั่วโมง)
 • เช็คอิน ณ CLUB MED TOMAMU HOKKAIDO
 • เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ ITARA อาหารนานาชาติ หรือ ห้องอาหารพิเศษ HAKU ห้องอาหารสไตล์ญี่ปุ่น (จองโต๊ะล่วงหน้า ด้วยตัวท่านเอง)
 • จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือร่วมกิจกรรมกับทางรีสอร์ท ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย
 • กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ภายในรีสอร์ท) : Archery, Circus Academy, Fitness, Mountain, Yoga, Badminton,Basketball,Bocce ball, Futsal, Park Golf, Pilates, Ping Pong, Power walk, Nature Walk, Tennis, Volleyball
 • กลางวัน - เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ ITARA อาหารนานาชาติ 
 • หรือ ห้องอาหารพิเศษ HAKU ห้องอาหารสไตล์ญี่ปุ่น (จองโต๊ะล่วงหน้า ด้วยตัวท่านเอง)

Day 3 : CLUBMED TOMAMU – กิจกรรมสันทนาการ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • หลังอาหารเช้า ... ท่านสามารเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำต่างๆ มากมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือร่วมกิจกรรมกับทางรีสอร์ท ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย
 • กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ภายในรีสอร์ท) : Archery, Circus Academy, Fitness, Mountain, Yoga, Badminton,Basketball,Bocce ball, Futsal, Park Golf, Pilates, Ping Pong, Power walk, Nature Walk, Tennis, Volleyball
 • กลางวัน - เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ ITARA อาหารนานาชาติ 
 • หรือ ห้องอาหารพิเศษ HAKU ห้องอาหารสไตล์ญี่ปุ่น (จองโต๊ะล่วงหน้า ด้วยตัวท่านเอง)

Day 4 : CLUBMED TOMAMU – กิจกรรมสันทนาการ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ภายในรีสอร์ท) : Archery, Circus Academy, Fitness, Mountain, Yoga, Badminton,Basketball,Bocce ball, Futsal, Park Golf, Pilates, Ping Pong, Power walk, Nature Walk, Tennis, Volleyball
 • กลางวัน - เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ ITARA อาหารนานาชาติ 
 • หรือ ห้องอาหารพิเศษ HAKU ห้องอาหารสไตล์ญี่ปุ่น (จองโต๊ะล่วงหน้า ด้วยตัวท่านเอง)

Day 5 : CLUBMED TOMAMU – สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ 

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • เช็คเอาท์ออกจากห้องพัก
 • 16.00 น.จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น โดยรถชัทเทิ้ลบัสของรีสอร์ท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • 21.25 น.ออกเดินทางจาก สนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL530 เพื่อเปลี่ยนเครื่อง
 • 23.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ รอเปลี่ยนเครื่องกลับกรุงเทพ
 • 00.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL033
 • 05.00 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ที่พัก 3 คืน ตามระบุในรายการ
 • อาหารบุฟเฟต์นานาชาติทั้งเช้า กลางวัน เย็น พร้อมทั้งเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ น้ำผลไม้และอื่นๆ
 • บริการเครื่องดื่มทั้งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ตลอดวัน (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิด พรีเมี่ยม, ไวน์ และ แชม  เปญแบบทั้งขวด)
 • กิจกรรมกีฬา พร้อมผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญ เฉพาะรีสอร์ท ที่มีการเรียนการสอนและอุปกรณ์
 • การแสดงโชว์เอกลักษณ์ของคลับเมดทุกค่ำคืนโดยจีโอนานาชาติ
 • ค่าบริการ รถบัสรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าประกันการเดินทาง
 • อุปกรณ์เล่นสกี อาทิ ถุงมือ ถุงเท้า หมวกกันกระแทก ผ้าพันคอ ชุดสกี รองเท้าสกี แว่นตา ไม้สต๊อก  ไม้สกี เป็นต้น

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

ขนมของฝากจากฮอกไกโด 10 อย่างนี้ที่คนญี่ปุ่นแนะนำ

ถ้าจะพูดถึงขนมของฝากดังๆ ก็ดูธรรมดาไป เพราะใครๆ ก็ซื้อกันและคงรู้จักกันแล้ว เพราะว่าขนมของฮอกไกโดยังมีที่อร่อยๆ อีกเยอะ โดยเฉพาะ 10 อย่างนี้ แนะนำโดยคนญี่ปุ่น ว่าอร่อยไม่แพ้ของฝากเจ้าดังๆ เพราะฉะนั้น ไปฮอกไกโดคราวนี้ต้องช้อปปิ้งติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากกันแล้วล่ะ

เที่ยวหลายประเทศแบบคุ้มๆ กับทริปไต้หวัน - ญี่ปุ่น

เที่ยวหลายประเทศ เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ ไปไหนได้บ้าง? ก็นานๆ จะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศสักที อยากจะไปให้คุ้มๆ หน่อย แบบว่าทริปเดียวได้ 2 ประเทศเลยจะมีมั้ยนะ แนะนำทริปนี้ Taipei - Hokkaido ไปทีเดียวได้ทั้งญี่ปุ่น และไต้หวัน

เค้าไปทำอะไรกันที่ฮอกไกโด? แพลนไปเที่ยวญี่ปุ่นฮอกไกโดกันเถอะ

ถ้าถามว่าไปฮอกไกโดจะเที่ยวไหนดี ก็คงจะรู้กันบ้างแล้วมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง แต่ถามว่าไปที่นั่นแล้วทำอะไรกันบ้าง นั่นสิ เค้าทำอะไรกันที่ฮอกไกโด ต้องตามไปดู

เที่ยวเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ซัปโปโร Sapporo Autumn Fest 2019

ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้คุ้มสองต่อ ได้ชมสีสันหลากสีของใบไม้ที่ค่อยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ส้ม เหลือง จะหาสีสวยๆ แบบนี้ก็ต้องช่วงนี้แหละ ใครมีแพลนไปเที่ยวฮอกไกโดช่วงนี้พอดี ก็จะได้ชมงาน Sapporo Autumn Fest 2019

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!