กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - เกาหลี ด้วยสายการบินระดับพรีเมี่ยม JINAIR

 • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋าโหลดได้ 15 กิโลกรัม ขึ้นเครื่องได้ 12 กิโลกรัม ต่อท่าน

 • ฟรี! ห้องพักระดับ 4 ดาวใจกลางเมือง 1 คืน (T-Mark Hotel ,Center Mark Hotel)

 • Shuttle Bus ของโรงแรมรับส่งจากสถานีโซล / เมียงดง / รถไฟฟ้าใต้ดิน

 • ฟรี! SM Duty Free 10,000 won Voucher

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย


พิเศษ Option เสริมสุดคุ้ม !!!

 • A) เพิ่มโรงแรม 2 คืน เพียง 1,999 บาท / ท่าน

 • B) ประกันการเดินทางครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุและสุขภาพ KPI เริ่มต้น 230 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2YQqms6

 • C)  บัตรสวนสนุกรันนิ่งแมน Running Man และ POOPOO LAND เพียง 499 บาท / ท่าน จากปกติ 560 บาท

 • D) บัตร EG-SHUTTLE BUS เที่ยวคยองกีโด-เกาหลี จากกรุงโซล พร้อมอาหารกลางวัน 3 เส้นทาง และไกด์ 

 • LINE A เที่ยวชมการรักษาความมั่นคงของประเทศ  เพียง  1,000 บาท / ท่าน จากปกติ 1,100 บาท

 • LINE B เที่ยวชมวัฒนธรรมท้องถิ่น  เพียง  1,000 บาท / ท่าน   จากปกติ 1,100 บาท  

 • LINE C เที่ยวประวัติศาสตร์  เพียง  1,600 บาท / ท่าน  จากปกติ 1,700 บาท

  **ออกเดินทางทุกวันยกเว้น วันจันทร์ และวันอังคาร** รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2RRaSmJ    

Details
ประเทศ: เกาหลี
ระยะเวลา: 4
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: Jin Air
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ย. - ต.ค. 62
รหัสสินค้า: FLYKRBYLJ

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 10 September 5-8Sep 2019
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
LJ002
01:05-08:25
LJ001
19:55-23:35
15,500 THB
จอง 10 September 7-10Sep 2019
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
LJ002
01:05-08:25
LJ001
19:55-23:35
15,500 THB
จอง 10 September 11-14Sep 2019
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
LJ002
01:05-08:25
LJ001
19:55-23:35
15,500 THB
จอง 10 September 13-16Sep 2019
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
LJ002
01:05-08:25
LJ001
19:55-23:35
15,500 THB
จอง 10 September 14-17Sep 2019
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
LJ002
01:05-08:25
LJ001
19:55-23:35
15,500 THB
จอง 10 September 17-20Sep 2019 LJ002
01:05-08:25
LJ001
19:55-23:35
14,500 THB
จอง 10 September 19-22Sep 2019
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
LJ002
01:05-08:25
LJ001
19:55-23:35
15,500 THB
จอง 10 September 21-24Sep 2019
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
LJ002
01:05-08:25
LJ001
19:55-23:35
15,500 THB
จอง 10 September 23-26Sep 2019 LJ002
01:05-08:25
LJ001
19:55-23:35
14,500 THB
จอง 10 September 25-28Sep 2019
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
LJ002
01:05-08:25
LJ001
19:55-23:35
15,500 THB
จอง 10 September 27-30Sep 2019
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
LJ002
01:05-08:25
LJ001
19:55-23:35
15,500 THB
จอง 10 September 29 Sep 2019-2 Oct 2019
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
LJ002
01:05-08:25
LJ001
19:55-23:35
15,500 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

รายละเอียดการเดินทาง

FLIGHT DETAILS

LJ002

BKK - ICN

01.05 - 08.25

LJ001

ICN - BKK

19.55 - 23.35

*ตารางการบินอาจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

DAY 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ 

 • 01.05 น.  ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน JINAIR เที่ยวบินที่ LJ002

 • 08.25 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • โรงแรม T-Mark Hotel หรือ Center Mark Hotel


DAY 2 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย


DAY 3 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย


DAY 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย


DAY 5 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เดินทางสู่สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • 19.55 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน JINAIR เที่ยวบินที่ LJ001

 • 23.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


พิเศษ Option เสริมสุดคุ้ม !!!

 • A) เพิ่มโรงแรม 2 คืน เพียง 1,999 บาท / ท่าน

 • B) ประกันการเดินทางครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุและสุขภาพ KPI เริ่มต้น 230 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2YQqms6

 • C)  บัตรสวนสนุกรันนิ่งแมน Running Man และ POOPOO LAND เพียง 499 บาท / ท่าน จากปกติ 560 บาท

 • D) บัตร EG-SHUTTLE BUS เที่ยวคยองกีโด-เกาหลี จากกรุงโซล พร้อมอาหารกลางวัน 3 เส้นทาง และไกด์ 

 • LINE A เที่ยวชมการรักษาความมั่นคงของประเทศ  เพียง  1,000 บาท / ท่าน     จากปกติ 1,100 บาท

 • LINE B เที่ยวชมวัฒนธรรมท้องถิ่น  เพียง  1,000 บาท / ท่าน     จากปกติ 1,100 บาท

 • LINE C เที่ยวประวัติศาสตร์  เพียง  1,600 บาท / ท่าน  จากปกติ 1,700 บาท

  **ออกเดินทางทุกวันยกเว้น วันจันทร์ และวันอังคาร** รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2RRaSmJ    

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบิน JinAir (สุวรรณภูมิ - อินชอน) 

 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดได้ 15 กิโลกรัม ขึ้นเครื่องได้ 12 กิโลกรัม ต่อท่าน

 • ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว สามารถเลือกได้ 2 โรงแรม (T-Mark Hotel ,Center Mark Hotel) จำนวน 1 คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)

 • Free SM Duty Free 10,000 won Voucher

 • Shuttle Bus ของโรงแรมรับส่งจากสถานีโซล / เมียงดง / รถไฟฟ้าใต้ดิน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าอาหาร

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

หมายเหตุ
*ราคานี้ไม่สามารถเพิ่มหรือลดวันเดินทางได้
*เดินทาง 1 ท่านเพิ่ม 1,500 บาท / คืน

*บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ


RELATED ARTICLES

ซากุระ ไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่น

ถ้าพูดถึงดอกซากุระ ก็ต้องนึกถึงญี่ปุ่นเป็นอันดับแรกใช่มั้ยล่ะ แต่จริงๆ แล้วยังมีซากุระสวยๆ ให้ชมอยู่หลายแห่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ทั้ง เกาหลี จีน ไต้หวัน แต่ละแห่งสวยงามไม่แพ้กัน

ผู้หล่อ บอกต่อด้วย ตลาดเมียงดง เกาหลี สวรรค์แห่งนักช้อป นักชิม

ย่านเมียงดงหรือตลาดเมียงดง เกาหลี สวรรค์แห่งนักช้อป นักชิม ย่านช้อปปิ้งเมียงดง หรือ มยองดง (Myeong-dong) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นย่านช้อปปิ้งที่ฮิตและคักคักที่สุดของกรุงโซล ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 1 ล้านคนต่อวัน

10 ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก โดย Lonely Planet

ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก จัดอันดับโดย Lonely Planet และนี่ก็คือ 10 อันดับอาหารจานเด็ดจากทั่วโลก มีของไทยด้วย

โรแมนติกกันให้สุด เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ เกาหลี - ญี่ปุ่น

โรแมนติกกันให้สุด เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ เกาหลี - ญี่ปุ่น ไปญี่ปุ่นก็ว่าฟินแล้ว ได้ไปเกาหลีพ่วงเข้าไปอีก ฟินยกกำลังสองกันเลยทีเดียว บอกเลยว่าเป็นทริปที่คุ้มค่ามากจริงๆ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!