กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - เกาหลี ด้วยสายการบินระดับพรีเมี่ยม JINAIR

 • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋าโหลดได้ 15 กิโลกรัม ขึ้นเครื่องได้ 12 กิโลกรัม ต่อท่าน

 • ฟรี! ห้องพักระดับ 4 ดาวใจกลางเมือง 1 คืน (T-Mark Hotel ,Center Mark Hotel)

 • Shuttle Bus ของโรงแรมรับส่งจากสถานีโซล / เมียงดง / รถไฟฟ้าใต้ดิน

 • ฟรี! SM Duty Free 10,000 won Voucher

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย


พิเศษ Option เสริมสุดคุ้ม !!!

 • A) เพิ่มโรงแรม 2 คืน เพียง 1,999 บาท / ท่าน

 • B) ประกันการเดินทางครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุและสุขภาพ KPI เริ่มต้น 230 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2YQqms6

 • C)  บัตรสวนสนุกรันนิ่งแมน Running Man และ POOPOO LAND เพียง 499 บาท / ท่าน จากปกติ 560 บาท

 • D) บัตร EG-SHUTTLE BUS เที่ยวคยองกีโด-เกาหลี จากกรุงโซล พร้อมอาหารกลางวัน 3 เส้นทาง และไกด์ 

 • LINE A เที่ยวชมการรักษาความมั่นคงของประเทศ  เพียง  1,000 บาท / ท่าน จากปกติ 1,100 บาท

 • LINE B เที่ยวชมวัฒนธรรมท้องถิ่น  เพียง  1,000 บาท / ท่าน   จากปกติ 1,100 บาท  

 • LINE C เที่ยวประวัติศาสตร์  เพียง  1,600 บาท / ท่าน  จากปกติ 1,700 บาท

  **ออกเดินทางทุกวันยกเว้น วันจันทร์ และวันอังคาร** รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2RRaSmJ    

Details
ประเทศ: เกาหลี
ระยะเวลา: 4
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: Jin Air
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ย. - ต.ค. 62
รหัสสินค้า: FLYKRBYLJ

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 10 September 19-22Sep 2019
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
LJ002
01:05-08:25
LJ001
19:55-23:35
15,500 THB
จอง 10 September 21-24Sep 2019
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
LJ002
01:05-08:25
LJ001
19:55-23:35
15,500 THB
จอง 10 September 23-26Sep 2019 LJ002
01:05-08:25
LJ001
19:55-23:35
14,500 THB
จอง 10 September 25-28Sep 2019
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
LJ002
01:05-08:25
LJ001
19:55-23:35
15,500 THB
จอง 10 September 27-30Sep 2019
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
LJ002
01:05-08:25
LJ001
19:55-23:35
15,500 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

รายละเอียดการเดินทาง

FLIGHT DETAILS

LJ002

BKK - ICN

01.05 - 08.25

LJ001

ICN - BKK

19.55 - 23.35

*ตารางการบินอาจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

DAY 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ 

 • 01.05 น.  ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน JINAIR เที่ยวบินที่ LJ002

 • 08.25 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • โรงแรม T-Mark Hotel หรือ Center Mark Hotel


DAY 2 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย


DAY 3 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย


DAY 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย


DAY 5 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เดินทางสู่สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • 19.55 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน JINAIR เที่ยวบินที่ LJ001

 • 23.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


พิเศษ Option เสริมสุดคุ้ม !!!

 • A) เพิ่มโรงแรม 2 คืน เพียง 1,999 บาท / ท่าน

 • B) ประกันการเดินทางครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุและสุขภาพ KPI เริ่มต้น 230 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2YQqms6

 • C)  บัตรสวนสนุกรันนิ่งแมน Running Man และ POOPOO LAND เพียง 499 บาท / ท่าน จากปกติ 560 บาท

 • D) บัตร EG-SHUTTLE BUS เที่ยวคยองกีโด-เกาหลี จากกรุงโซล พร้อมอาหารกลางวัน 3 เส้นทาง และไกด์ 

 • LINE A เที่ยวชมการรักษาความมั่นคงของประเทศ  เพียง  1,000 บาท / ท่าน     จากปกติ 1,100 บาท

 • LINE B เที่ยวชมวัฒนธรรมท้องถิ่น  เพียง  1,000 บาท / ท่าน     จากปกติ 1,100 บาท

 • LINE C เที่ยวประวัติศาสตร์  เพียง  1,600 บาท / ท่าน  จากปกติ 1,700 บาท

  **ออกเดินทางทุกวันยกเว้น วันจันทร์ และวันอังคาร** รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2RRaSmJ    

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบิน JinAir (สุวรรณภูมิ - อินชอน) 

 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดได้ 15 กิโลกรัม ขึ้นเครื่องได้ 12 กิโลกรัม ต่อท่าน

 • ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว สามารถเลือกได้ 2 โรงแรม (T-Mark Hotel ,Center Mark Hotel) จำนวน 1 คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)

 • Free SM Duty Free 10,000 won Voucher

 • Shuttle Bus ของโรงแรมรับส่งจากสถานีโซล / เมียงดง / รถไฟฟ้าใต้ดิน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าอาหาร

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

หมายเหตุ
*ราคานี้ไม่สามารถเพิ่มหรือลดวันเดินทางได้
*เดินทาง 1 ท่านเพิ่ม 1,500 บาท / คืน

*บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ


RELATED ARTICLES

ผู้หล่อ บอกต่อด้วย ตลาดเมียงดง เกาหลี สวรรค์แห่งนักช้อป นักชิม

ย่านเมียงดงหรือตลาดเมียงดง เกาหลี สวรรค์แห่งนักช้อป นักชิม ย่านช้อปปิ้งเมียงดง หรือ มยองดง (Myeong-dong) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นย่านช้อปปิ้งที่ฮิตและคักคักที่สุดของกรุงโซล ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 1 ล้านคนต่อวัน

ซากุระ ไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่น

ถ้าพูดถึงดอกซากุระ ก็ต้องนึกถึงญี่ปุ่นเป็นอันดับแรกใช่มั้ยล่ะ แต่จริงๆ แล้วยังมีซากุระสวยๆ ให้ชมอยู่หลายแห่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ทั้ง เกาหลี จีน ไต้หวัน แต่ละแห่งสวยงามไม่แพ้กัน

โรแมนติกกันให้สุด เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ เกาหลี - ญี่ปุ่น

โรแมนติกกันให้สุด เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ เกาหลี - ญี่ปุ่น ไปญี่ปุ่นก็ว่าฟินแล้ว ได้ไปเกาหลีพ่วงเข้าไปอีก ฟินยกกำลังสองกันเลยทีเดียว บอกเลยว่าเป็นทริปที่คุ้มค่ามากจริงๆ

10 ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก โดย Lonely Planet

ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก จัดอันดับโดย Lonely Planet และนี่ก็คือ 10 อันดับอาหารจานเด็ดจากทั่วโลก มีของไทยด้วย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!