Trip Highlight
 • เดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป (ตามสเตปราคา)
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว // บริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
 • มหานครดูไบ มหานครแห่งความทันสมัย ผสมผสานกับอารยธรรมอาหรับดั้งเดิมอย่างลงตัว
 • นั่งรถไฟ ชมความอลังการแห่ง The Palm Project และถ่ายรูปด้านนอก Atlantis Hotel
 • ชมและถ่ายรูปกับโรงแรม BURJ AL ARAB และ BURJ KHALIFA ตึกที่สูงที่สุดในโลก
 • ตะลุยทะเลทรายพร้อมดื่มด่ำบรรยากาศสุดโรแมนติก ในยามพระอาทิตย์ตก
 • ชมสุเหร่า Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Grand Mosque ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

Details
ประเทศ: ดูไบ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ติดต่อสอบถาม

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินดูไบ – ดูไบเฟรม – ดูไบมารีน่า
BEST WESTERN PEARL CREEK
2 ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Heritage Village & Craft Center – Emirate Palace – Ferrari World – ดูไบ – Mall of the Emirates
BEST WESTERN PEARL CREEK
3 ดูไบ - สุเหร่าจูไมร่า - Jumeirah Beach - Burj Al Arab - นั่งรถไฟ Monorail - เดอะปาล์มไอซ์แลนด์ - ตะลุยทัวร์ทะเลทราย
BEST WESTERN PEARL CREEK
4 ดูไบ – ล่องเรือ Abra – ตลาดทองและตลาดเครื่องเทศ – Madinat Souk – Burj Khalifa – ห้างดูไบมอลล์ – สนามบินดูไบ – กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

กำหนดการดินทาง เดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ (บาท)
เดินทาง 6 ท่าน
ท่านละ (บาท)
เดินทาง 8 ท่าน
ท่านละ (บาท)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ (บาท)
BOOK NOW
ติดต่อสอบถาม

22,900.-

16,900.-

15,900.-

5,900.- จองทางไลน์

***ราคานี้ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล


ตารางการเดินทาง

วันแรก : สนามบินดูไบ – ดูไบเฟรม – ดูไบมารีน่า

 • คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินตามที่ท่านเลือก
 • ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ (อาหรับเอมิเรตส์) โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก
 • เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) ให้การต้อนรับท่าน
 • ถ่ายรูปกับ ดูไบเฟรม (Dubai frame) สัญลักษณ์ใหม่ของดูไบ ซึ่งเป็นกรอบรูปฉาบทองคำความสูงขนาด 150 เมตร กว้าง 93 เมตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใช้เวลาในการก่อสร้างมาถึง 10 ปีเต็ม ด้วยจำนวนเงินประมาณ 43.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันล้านบาท
 • เดินทางสู่ ดูไบมารีน่า (Dubai Marina) อีกหนึ่งย่านสำคัญของดูไบ เเมืองชายฝั่งที่ถูกสร้างขึ้นเป็นระยะทางกว่า 2 ไมล์ เพื่อให้ดูไบกลายเป็นเมืองที่มีคลองที่สร้างโดยมนุษย์และเต็มไปด้วยอสังหาริมทรัพย์หรูหรา สวนสาธารณะ บริเวณเดินเล่นและห้างสรรพสินค้า ทั้งนี้ยังมีดูไบมารีมอลล์ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่มีร้านมากกว่า 120 ร้าน เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่รักการช้อปปิ้งอย่างมาก
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN PEARL CREEK หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สอง : ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Heritage Village & Craft Center – Emirate Palace – Ferrari World – ดูไบ – Mall of the Emirates

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ไกด์ท้องถิ่นรอรับท่านที่ล็อบบี้ เที่ยวชมเมืองอาบูดาบี
 • เดินทางสู่ เมืองอาบูดาบี ที่มีความเขียวขจีท่ามกลางตัวเมืองที่ทันสมัย จึงเป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า Garden of Gulf และได้รับการย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทรายอีกด้วย 
 • เข้าชม Sheikh Zayed Grand Mosque ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกและเป็นสุเหร่าประจำเมือง ของท่านเชคที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ท่านสร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี สุเหร่านี้มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่ที่สุดในโลก
 • จากนั้นนำท่านไปยัง Heritage Village ซึ่งรัฐบาลส่งเสริมและรวบรวมสินค้าพื้นเมืองจำนวนแฮนด์เมด ซึ่งผลิตและจัดทำขึ้นโดยชาวบ้าน เพื่อไว้แสดงและขายให้แก่นักท่องเที่ยว 
 • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก โรงแรม Emirate Palace ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 7 ดาว เทียบได้กับโรงแรม BURJ AL ARAB หรือโรงแรมเรือใบของดูไบ โรงแรม Emirate Palace เป็นโรงแรมของรัฐบาลอาบูดาบี บริหารโดยกลุ่ม KEMPINSKI ซึ่งสร้างสวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจ้าผู้ครองนคร
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ YAS Island ชม Ferrari World Abu Dhabi (ด้านนอก) ซึ่งที่นี่เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก เจ้าของฉายา ม้าลำพอง ทีมยักษ์ใหญ่ในวงการรถสูตรหนึ่ง ตั้งอยู่บนเกาะยาสที่สร้างขึ้นใหม่จากการถมทะเล
 • สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ ดูไบ
 • จากนั้นนำท่านสู่ Mall of the Emirates ห้างสรรพสินค้าชั้นนำขนาดยักษ์ที่ประกอบไปด้วยแหล่งบันเทิง และช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ เชิญท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อดังมากมาย 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN PEARL CREEK หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สาม : ดูไบ - สุเหร่าจูไมร่า - Jumeirah Beach - Burj Al Arab - นั่งรถไฟ Monorail - เดอะปาล์มไอซ์แลนด์ - ตะลุยทัวร์ทะเลทราย

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • City Tour โดยไกด์พูดภาษาอังกฤษ ผ่านชม สุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บ้านคู่เมืองดูไบ สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่สวยงามมากที่สุดในแถบนี้
 • ชมชายหาด Jumeirah Beach ซึ่งเป็นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยมของดูไบ
 • ถ่ายรูปกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรู ระดับ 7 ดาว ที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลางที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ
 • เดินทางสู่ เดอะปาล์มไอซ์แลนด์ (The Palm Islands) โดยรถ Monorail (MRT) เป็นโครงการที่อลังการ สุดยอดโปรเจคส์ของยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ โดยการถมทะเลให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้น ร้านค้า ภัตตาคาร นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก ให้ท่านได้ชมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะนี้
 • สุดปลายเกาะแห่งนี้ ท่านจะได้พบกับอีกหนึ่งสุดยอดโปรเจค สุดอลังการ โรงแรม ดิ แอตแลนติส (The Atlantis Hotel) สร้างอยู่กลางทะเล
 • บ่าย เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักเพื่อเตรียมตัวตะลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย
 • นำท่าน ตะลุยทัวร์ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) โดยรถ 4 W/D พร้อมคนขับที่มีประสบการณ์ (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) 1 คัน/ 6 ท่าน ท่านจะได้สนุกสนานและตื่นเต้นพร้อมสัมผัสกับประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการนั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายที่มีทั้งสูงและต่ำสลับกันไป ที่ท้าทายและหวาดเสียว แต่ปลอดภัย
  หมายเหตุ
  - ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมาล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง และควรแจ้งหัวหน้าทัวร์ด้วย
  - ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง ไม่อนุญาตให้นั่งรถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด 
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำสไตล์ Arab Buffet & BBQ ณ ภัตตาคารกลางทะเลทราย (BUFFET บริการตัวเอง) ทดลองชิมอาหารแบบอาหรับแบบบาร์บีคิว จิบชาและกาแฟหอมกรุ่นสไตล์อาหรับในบรรยากาศที่แสนสบายกับเบาะที่นั่งบนพื้นพรมกลางทะเลทรายใกล้เวทีการแสดง
 • ตื่นตาตื่นใจไปกับโชว์การแสดงแบบอาหรับ อาทิ ชมระบำหน้าท้อง (Belly Dance) ศิลปะจากสาวชาวอาหรับ ระบำกระโปรง ประดับไฟสวยงาม (Tanora) ศิลปะแห่งการร่ายรำของชายหนุ่ม ซึ่งโชว์ลีลา ศิลปะการควงพรมแบบอาหรับ ซึ่งต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่างน้อย 3 ปี ระบำอาหรับ (Arabian Dance Show) ซึ่งหาดูได้ยากมีเฉพาะแถบอาหรับเท่านั้น 
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
 • เข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN PEARL CREEK หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สี่ : ดูไบ – ล่องเรือ Abra – ตลาดทองและตลาดเครื่องเทศ – Madinat Souk – Burj Khalifa – ห้างดูไบมอลล์ – สนามบินดูไบ – กรุงเทพฯ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำคณะเดินทางต่อไปยัง Dubai Creek ที่จะแบ่งดูไบ ออกเป็น 2 ส่วนคือ Deira Dubai และ Bur Dubai เป็นทะเลที่ขุดเข้ามา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝั่ง ของ Creek ได้ตามอัธยาศัย
 • เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสวิถีชีวิตสองฝั่ง The Creek สู่ ท่าเรือตลาดทอง (Gold Souk)
 • ช้อปปิ้งที่ ตลาดทองและตลาดเครื่องเทศ (Gold & Spicy Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขายทุกอย่างที่เป็นจิวเวอร์รี่ ให้ท่านได้เลือกซื้อหากว่าร้อยล้าน ลวดลายสวยงามแปลกตาหลากหลายดีไซน์
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ตลาด Madinat Souk ซึ่งมีห้างสรรพสินค้าตั้งอยู่ในรีสอร์ทกินบริเวณกว้างขวางมาก Souk Madinat Jumeirah เป็นตลาดที่มีบรรยากาศดีและได้รับความนิยมทันทีที่เปิดให้บริการ ล้อมรอบด้วยคลองคดเคี้ยวและร้านอาหารหรูหราที่อยู่ภายนอก
 • ถ่ายรูปกับ ตึก Burj Khalifa ซึ่งเป็นที่สุดของที่สุดแห่งดูไบ กับการประดับแสงสี อันอลังการ ของ Burj KhalifaTower สูงถึง 828 เมตร (ปัจจุบัน) มีทั้งหมด 160 ชั้นเป็นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก และเปลี่ยนชื่ออาคารจาก "เบิร์จดูไบ" เป็น "เบิร์จคาลิฟา"
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างดูไบมอลล์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าเข้าชม) ให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าตู้ปลาที่มีขนาดมากกว่าสิบคนยืนเรียงกัน ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ และ สตรี จากยุโรป กระเป๋าถือสตรี เครื่องไฟฟ้า เครื่องกีฬา เป็นต้น
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า New Arrival Intrend ราคาพิเศษที่ Abu Dhabi Duty Free เพลิดเพลินกับสินค้าแบรนด์ดังมากมาย
 • เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก

เงื่อนไขสินค้า

หมายเหตุ :

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล และวันหยุดอีสเตอร์***
 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ กรุงเทพฯ-ดูไบ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 15 USD x 4 วัน = 60 USD
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 20 USD x 4 วัน = 60 USD
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

เดินทางไปดูไบเพียง 12 นาที ด้วยไฮเปอร์ลูป ดูไบ

การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกคือระบบการขนส่งรูปแบบใหม่ ไฮเปอร์ลูป ดูไบ ที่เร็วกว่าเครื่องบิน ไม่มีการปล่อยมลพิษ บรรทุกทั้งสินค้าและผู้คนผ่านทางท่อระบายอากาศ คาดการณ์ว่าระบบขนส่งนี้จะเปิดขึ้นในปี 2564 ที่ประเทศดูไบ

ไปดูไบ...ไปตื่นทองที่ DEIRA GOLD SOUK

ไปดูไบ...ไปตื่นทองที่ DEIRA GOLD SOUK ตลาดทองคำปลอดภาษี คุณภาพดี ราคาดีที่สุดในดูไบ

ดูไบ..คือที่สุด มหานครแห่งความหรูหรา

ดูไบ..คือที่สุด มหานครแห่งความหรูหรา พบกับความเริ่ดหรูอลังการของดูไบ กับหลากหลายความเป็นที่สุด ที่รวมอยู่ที่นี่ ที่เดียว

เราจะเที่ยวอีกครั้งได้หรือไม่? 10 ประเทศเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด

เมื่อตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่ามีแนวโน้มว่าจะลดลงในไม่ช้า รวมไปถึงระบบการบริหารจัดการที่ดีในหลายๆ ประเทศ เป็นผลให้หลายประเทศเริ่มเตรียมตัวพร้อมรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง และนี่คือมาตรการของ 10 ประเทศที่เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!